aktüel
matbaa&teknik
55 Ülkede Duran Makina İmzalı
Makinalar Çalışıyor
Duran Makina Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar
Küçükaras, Omega Katlama Yapıştırma Makineleri
ile firmanın karton ambalaj üretimine nasıl katma
değer sağladığını anlatıyor.
Baskı sonrasının en önemli aşamalarından
biri olan katlama-yapıştırma uygulaması ile karton ambalaj üretimine önemli bir katma değer
sağlamak mümkün. Uzun zamandır dünyanın
en önemli katlama yapıştırma makineleri üreticisi olarak kabul gören ve dünyanın 55 ülkesine düzenli olarak ihracat yapan Duran Makina,
geniş ürün yelpazesi ve özel tasarım projeleri ile bu alanda ilklere imza atıyor ve karton ambalaj üretim sürecinin ambalajın tasarımından
başlayarak farklılaştırılmasına ve kolaylaştırılmasına aracı oluyor. Konu hakkında Duran Makina Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Küçükaras ile görüştük ve ürünleri ile bu süreci nasıl
farklılaştırdıkları ve katkı sağladıkları konusunda bilgi aldık.
matbaa&teknik: Katlama yapıştırma
uygulamalarındaki çeşitlilik karton
ambalaj üretimine genel olarak nasıl
yansır? Duran Makina’nın ürün tasarımı
çalışmaları bu konuya nasıl katkı sağlıyor?
Pınar Küçükaras: Bir karton ambalaj matbaasında ürün çeşitliliğinin elde edildiği yer katlama yapıştırma departmanıdır. Farklı kutu türlerini üretebilmek için, kullanılan katlama yapıştırma makinasının uygulama çeşitliliğine ihtiyaç
vardır. Biz de, sektöre birbirinden son derece
farklı kutuları yüksek verimlikle üreten makinalar verebilmek için önemli bir çaba gösteriyoruz
ve doğrusu, faaliyet alanımızda gayet başarılı oluyoruz. Tüm katlama yapıştırma makinalarında olduğu gibi Omega’lar da gerek farklı ataşmanlar ve sistemlerle donanır ve gerekse önünde ve arkasında çalışacak destek ünitelerle hız
ve işlev zenginliği kazanır. Ürünlerimizin ve makinalarımızın üretim biçiminin çeşitliliği bizim açımızdan bir tercih meselesi olduğu kadar, teknolojik eğilimler bakımından bir zorunluluktur
da aynı zamanda. Bugün itibariyle 5 ana seride,
farklı teknik özelliklerle tasarlanmış 20 ayrı model Omega katlama yapıştırma makinası üretiyoruz. Ürünlerimizi tasarlarken de yüksek kalitenin ve verimliliğin yanısıra uygulama çeşitliliğini ve kullanım kolaylığını ön planda tutuyoruz.
117
Projeler elverdiğince teslim ettiğimiz makinaların gerektiğinde yeni karton kutu çeşitlerini de
üretebilecek şekilde zenginleştirilebilmesine olanak sağlayacak şekilde çalışıyoruz ve müşterilerimizin Omega’ları ile uzun sürelerle çok çeşitli kutular üretebilmesini hedefliyoruz. Ürün yelpazemizi bu bakış açısıyla planlayıp gerektiğinde endüstrinin yeni eğilimlerine hemen cevap
verebilecek yeni makinalar tasarlıyoruz.
matbaa&teknik: Karton ambalaj pazarında
dünyadaki gelişmeleri yakından takip
ettiğinizi biliyoruz. Bu endüstrinin gelişimi
ve konumu hakkındaki görüşlerinizi
öğrenebilir miyim?
Pınar Küçükaras: Sektördeki konumumuz
dolayısıyla karton ambalaj endüstrisindeki gelişmeleri yakından takip etmek ve oluşan eğilimlere göre yeni ürünler tasarlayıp uluslararası pazara sunmak zorundayız. Bu güncel kalmamızın ve pazardaki avantajlı konumumuzu sürdürebilmemizin en önemli ögelerinden biri.Bildiğiniz gibi, Omega katlama yapıştırma makinalarımızla uzun zamandır dünyanın en önemli üreticilerinden biri olarak değerlendiriliyoruz
ve sektördeki en geniş ürün yelpazelerinden birini dünya pazarına biz sunuyoruz. Ürünlerimizin çeşitliliği dolayısıyla da bu alandaki hemen
her gelişimden haberdar oluyoruz. Bunun da ötesinde, rakiplerimizin pek yanaşmadığı bir hizmetimiz var ki bu da özel tasarımlı projelerimizdir. Bu projeler sayesinde, hem henüz fikir aşamasında olan özel kutuların, hem de standart
kutuların katlama yapıştırmasını sağlayacak özel makinalar tasarlayıp üretiyoruz. Bunlar, tahmin edebileceğiniz gibi, kolay projeler değil ancak Duran Makina’nın dünya pazarında ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasında önemli rol oynuyorlar; özellikle Avrupa’daki çok uluslu büyük karton ambalaj üreticileri, özel projeleri için
bizimle çalışıyorlar. Dolayısıyla trendler oluşmadan, henüz fikir aşamasındayken projeler bize
ulaşmış oluyor.
aktüel
Çevreyi koruma bilinci ve hassasiyetinin arttığı bu dönemde, dünyada karton ambalajın bu
konudaki üstünlüğüne yapılan vurgunun arttığını görüyoruz. Karton ambalajın bıraktığı “karbon ayak izi”nin rakiplerine göre avantajlı olması, tercih edilirliğini artıyor. Diğer yandan karton ambalajın raftaki çekiciliği, içindeki ürünün
pazarlamasına pozitif katkısı ve kendi tasarımı
açısından yeniliğe açık olması da çok belirgin
üstünlükleri olarak kendini gösteriyor; endüstri
bu üstünlükleri kullanarak daha da gelişiyor. Biz
de tam bu noktada, yani karton ambalajın tasarımında yapılmak istenen yenilikler noktasında
endüstriye önemli bir katkı sağlıyoruz. Ambalajı
üretimin elverdiği biçimde tasarlamak yerine, o
yeni fikri üretmeyi mümkün kılacak makinaları
gerçekleştiriyoruz.
matbaa&teknik: Karton ambalaj üretiminde standartların dışında tasarım
sınırlarının zorlandığı yeni stiller söz
konusu. Omega katlama-yapıştırma
makinelerinde özel üretilen yeni karton
tasarımları, yeni stillere yönelik talep
değişikliklerine nasıl yanıt veriyorsunuz?
Pınar Küçükaras: Ar-Ge çalışmalarımız iki
farklı yönde yapılır. Bunlardan biri, mevcut modellerin üretim hızı, kullanım ve bakım kolaylığı
gibi özelliklerinin geliştirilmesi; ikincisi de, piyasanın talep ettiği yeni kutu stillerinin üretilebileceği özgün modellerin tasarlanmasıdır. Sahip
olduğumuz altmış yıllık matbaacılık deneyimi,
bu ikinci gereksinime kolayca, rakiplerimizden
çok daha hızlı reaksiyon verebilmemize olanak
tanıyor. Kartonu ve kutu mühendisliğini çok iyi
bilmemizin yanı sıra, standardın dışında tasarım
gerektiren özel projelere hemen cevap verebilecek bir yapımız var. Bu, bizim belki de en önemli özelliğimiz. Son yıllarda birbiri ardına çeşitli çokuluslu karton ambalaj üreticileri, yepyeni
kutularının üretileceği makinaların tasarlanması
118
matbaa&teknik
ve imalatı için bizi seçiyorlar. Bunun da bizim uluslarası pazardaki yerimizin önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum.
matbaa&teknik: Size katlama yapıştırma
sürecini oluşturmak üzere getirilen yeni
kutuların iş örneklerini göz önünde
bulundurarak biraz trendlerden bahseder
misiniz?
Pınar Küçükaras: Konu yeni karton ambalaj tasarımları olduğunda bize gelen iş örnekleri içerisinde standart katlama yapıştırma makinaları üzerinde üretilemeyen ambalaj tasarımlarının çoğunlukta olduğunu gözlüyoruz. Zaten
biz de hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığımız tanıtım çalışmalarında bu projelere talip
olduğumuzu duyuruyoruz. Bunlar çoğunlukla
henüz fikir aşamasındaki işlerdir ve bize “bu kutuyu Omega ile üretebilir miyiz?” sorusu ile ulaşırlar. Bugüne kadar bu taleplerin hepsine olumlu yanıt verdik. Gerektiği noktada kutuların
tasarımını müşterimizle birlikte düşündük; ambalajı istenen nihai görüntüye ulaştıracak tasarım değişikliklerini birlikte planladık ve projeleri
gerçekleştirdik.
Bu özel kutuların tasarlanmasının arkasındaki sebeplere, yani gelişen trendlere bakacak
olursak; ambalajın ürünü daha iyi pazarlaması,
arttırılmış raf çekiciliği sağlaması çok belirgin bir
yönelim.
Bunun yanı sıra ambalaj üretiminin verimliliği ile ilgili bir trend daha gözlüyoruz. Başlangıç noktası ile aynı sonucu verecek ancak mümkünse daha az malzeme ile ve / veya daha hızlı
üretilecek tasarımlar için sürdürülen çalışmalar
var. Bu çalışmaların bir bölümünde, özellikle gıda alanında, kartonun ikincil değil tek ambalaj
olması hedefleniyor. Bu da PE kaplı aseptik ambalaj üretimi için Amerikalı proje ortağımız ile
birlikte geliştirdiğimiz ve bu spesifik alanda bizi
dünyanın en önemli üreticisi konumunda tutan
Flame Sealer serimize olan talebi arttırıyor.
Yine çevre koruma hassasiyeti ile ilgili olarak karton çanta kullanımının artacağını da tahmin ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda
pazara sunduğumuz Omega Carton Bag Machine 145’i özellikle bu trendi göz önüne alarak
geliştirmiştik; bu alanda da önemli bir eğilim
gözlüyoruz.
matbaa&teknik: Son dönemde
gerçekleştirdiğiniz özel tasarım projeleri
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Pınar Küçükaras: Özel tasarımlı projeler son
yıllarda üretimimiz ve ihracatımız içerisinde çok
önemli bir yer tutmaya başladı. Bu projelere
son derece kısa sürede ve ekonomik çözümlerle cevap verebiliyor olmamız Duran Makina’yı
tüm dünyada rakiplerinden daha avantajlı bir
konuma taşıyor. Üstelik bu projelerde önemli
bir devamlılık da gözlüyoruz. Özel tasarımlı, yani var olan katlama yapıştırma makineleri ile istenilen verimlilikte üretilemeyen ya da makina ile hiç üretilemeyen yeni karton ambalaj projeleri için ürettiğimiz makinaların alıcıları, yeni projeleri için yine bizimle çalışmayı tercih ediyor.
İlk projelerinde sunmuş olduğumuz çözümler
ve makinalarından duydukları memnuniyeti yeni projeler getirerek ifade ediyor olmaları tabii
ki bizim için çok büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Bu projeler 2010’dan beri ciddi biçimde
hız kazandı. Hem yurt içinde hem de yurtdışında birbirinden çok farklı yeni kutu çeşitleri için
özel tasarımlı Omega’lar ürettik. Bu özel tasarımları yaparken de giderek genişleyen Ar-Ge
dağarcığımızın çok büyük faydası oluyor; son
dönemde pazara sunduğumuz ve katlama yapıştırma sürecine katma değer sağlayan tüm
modüller bu projeler içinde tekrar kullanılabiliyor. Örneğin 2007’de geliştirmeye başladığımız
, karton kutuları katlama yapıştırma makinesi üzerinde 90˚ döndürerek özel tasarımlı kutuların
aktüel
yüksek hızda ve tek geçiste üretilmesini sağlayan modülümüz Omega Turnpro, özel kutuların üretiminde çokça kullandığımız ve bu projelerimizde bize kolaylık sağlayan bir modül haline geldi. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Her proje Ar-Ge dağarcığımıza katkıda bulunurak sonraki projelerde daha kolay yol almamızı sağlıyor.
Son dönemde teslim ettiğimiz özel projelerden bahsetmek gerekirse, çokuluslu müşterilerimizin çoğunlukla Avrupa’daki fabrikaları için
geliştirdikleri ve birbirinden çok farklı özelliklere sahip yeni Omega’lar teslim ettik. 2012 yılında Van Genechten Packaging için ürettiğimiz
ilk projemizi büyük başarıyla tamamladık ve işbirliğimizin yeni projelerle
çeşitlenmesi konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Van Genechten Packaging için ürettiğimiz Omega Allpro-SM 145, katlama yapıştırma sırasında son derece yüksek hızda, 1 milimetreden az sapma ile ve
yüzde yüz hatasız kutu üretimi yapacak biçimde tasarlandı. Makinenin
Van Genechten’e özel tasarım ögelerinin yanısıra, büyük ebatlı ve oluklu malzemeden yapılan kutuları için
hata ayıklama sürecini gerçekleştirecek özel bir modül tasarladık ve başarı ile ürettik. Bu modül, tutkal sırasında hata gözlenen ve kalite kontrol
süreci ile işaretlenen kutuları katlama yapıştırma makinesinin hattından yukarı alarak ayırıyor
ve özel bir konveyör ile hattın dışına atıyor. Bu
makinayı üç ay gibi son derece kısa bir sürede
tasarladık ve sektörde yine bir “ilk” olan bu yeni modül ile Van Genechten Packaging’in Belçika’daki fabrikasına teslim ettik.
A&R Carton’un İsveç fabrikasına geçtiğimiz dönemde teslim ettiğimiz Phoenix Flame
Sealer da son dönemdeki özel tasarım projelerimiz içinde önemli bir yer alıyor. Makinayı bu
alandaki proje ortağımız Amerikan GluerTec ile
birlikte tasarlayarak üretmiştik. A&R Carton için
ürettiğimiz Flame Sealer haftada yedi gün, 24
saat 600 m/dk hızla PE kaplı özel bir karton ambalajı sıfır hata toleransı ile üretiyor. Flame Sealer serimiz ile PE kaplı karton ambalaj üretimi
119
matbaa&teknik
alanında dünyanın en gelişmiş makinelerini üretiyor olmaktan gurur duyuyoruz.
Yine özel tasarımlı projelerimiz içerisinde
MeadWestvaco ile işbirliğimiz de başarı ile sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda MeadWestvaco Almanya fabrikası için özel tasarımlı bir Omega
hazırlamıştık; 2012’nin ortasında başladığımız
yeni bir çalışma ile şu an Hollanda’daki fabrikaları için yepyeni bir Omega hazırlıyoruz. Yeni bir
karton ambalaj tasarımı üretmek üzere hazırladığımız ve bugüne kadar ürettiğimiz makinalardan farklı süreçlere sahip bu makinanın da üretimini kısa zamanda başarıyla tamamladık.
MM Packaging ile de hem Türkiye’deki
hem de Avrupa’daki fabrikaları ile uzun zamandır süren son derece başarılı ve keyifli bir işbirliğimiz var. 2012 yılının en önemli iki özel projesini de MM Packaging’in Polonya ve Romanya fabrikalarına teslim ettik. MM Packaging
Romanya fabrikası için geliştirdiğimiz Omega,
2 yılı aşkın bir ortak proje geliştirme sürecinin
ürünü. Söz konusu makine yine Omega Turnpro modülü ve hedeflenen üretim için özel tasarladığımız uygulama ve katlama modüllerinden oluşuyor. Allpro 110 üzerinde üretilen tüm
standart kutuların yanısıra, çikolata kutuları ve
dünyanın en önemli online satış websitelerinden birine ait özel karton ambalajın üretimini
yine hedeflenen yüksek hızlarda sağlıyor. Son
dönemde çokça gözlediğimiz üzere, bu makine
de yüksek kalite kontrol ögeleri ile donandı ve
hatalı ambalajı hat üzerinde ayıklayarak hattın
altına ayıran özel ejektör modülümüzü içeriyor.
2011 ve 2012 bahsettiğim örnekler gibi birçok özel tasarımlı Omega üzerinde çalıştığımız
yıllar oldu. Özel tasarım gerektiren projelerle ilgili görüşmelerimizin sayısı giderek artıyor, Bu
projelerdeki başarımızın 2013’e de yansıdığını
görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
matbaa&teknik: Bu yıl için planladığınız
çalışmalar hakkında da bilgi verebilir
misiniz?
Pınar Küçükaras: Geçtiğimiz yılın
drupa etkisi, yani başarılı drupa sunumumuzun getirisi halen devam ediyor.
Sadece yurtdışından haftada 3- 4 ziyaretçi grubunu İstanbul’da ağırlar hale geldik ki tüm görüşmelerimiz olumlu biçimde yeni anlaşmalarla sonuçlanıyor. Sanırım bugüne kadarki en yoğun
dönemimizi yaşıyoruz dersem doğru biçimde ifade etmiş olurum. Tabii ki bundan çok memnunuz ve dolayısıyla aynı
olumlu fuar etkisini 2013’e de taşımaya çalışıyoruz.
Mart ayında ilk defa gerçekleştirilecek olan CCE International Fuarı’nda,
Münih’te yerimizi alacağız ve oluklu ambalaj üretimi odaklı bu fuarda bir Omega Allpro
165 sergileyeceğiz. Tüm fuar katılımlarımızda
olduğu gibi yurtdışında bizi temsil eden firmalar da fuarda bizimle birlikte olacaklar ve kendi ülkelerinden gelen ziyaretçileri bizimle birlikte ağırlayacaklar.
Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan 12.
Printtek Uluslararası Baskı Teknolojileri ve Kağıt
Endüstrisi Fuarına yine katılacağız ve fuar katılımımızın çok özel bir sunum olması için son
derece titizlikle çalışıyoruz. Her iki fuarımızda
da tüm ziyaretçilerimizi ağırlamaktan ve onlarla katlama yapıştırma konusundaki ihtiyaçlarını görüşüyor olmaktan büyük mutluluk duyacağız; fuar sırasındaki ziyaretlerini heyacanla
bekliyoruz.
Download

55 Ülkede Duran Makina İmzalı Makinalar Çalışıyor