5 Aralık 2014 Cuma Saat 9:30-16:30
Hacettepe Üniversitesi İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu
PROGRAM
Çerçeve Sunuş 09:30-10:15
 Bretton Woods Anlaşması'nın 70. Yılı, Bilsay Kuruç, A.Ü. SBF [E]
ARA
I.Oturum 10:30-12:00 Bretton Woods Sisteminin Kökenleri ve Yapısal Dayanakları
Oturum Başkanı: Hakan Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi
 Bretton Woods ve Uluslararası Ödemeler Sistemleri, Gökçer Özgür, Hacettepe Üniversitesi
 Bretton Woods Sisteminin Yapısal Dayanakları, Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi
 Bretton Woods'a Kadar ve Bretton Woods'tan Sonra, Şant Manukyan, İş Yatırım
Yemek Arası 12:00-13:00
II.Oturum: 13:00-14:30 Bretton Woods Sistemi ve Kapitalizmin Ekonomi Politiği
Oturum Başkanı: Fikret Şenses, ODTÜ [E]
 IMF Programları: Geçmiş ve Bugün, Korkut Boratav, A.Ü. SBF [E]
 Bretton Woods Sistemindeki Dönüşümler ve Güney Ülkelerinin Uyum Sorunları, Galip Yalman, ODTÜ
 Bretton Woods Sistemi, Fordizm ve Hegemonya, Sinan Sönmez, Atılım Üniversitesi
 Hegemonik Bir Proje Olarak Bretton Woods Sistemi: Yönlendirici İngiliz Hegemonyasından Kural Koyucu
Amerikan Hegemonyasına, Muammer Kaymak, Hacettepe Üniversitesi
ARA
III.Oturum 14:45-16:15 Bretton Woods Anlaşması ve Uluslararası Para Sistemi
Oturum Başkanı: Pınar Bedirhanoğlu, ODTÜ
 Sermayenin Para Kuralı: Bretton Woods ve Dünya Parası, Ahmet Haşim Köse, A.Ü. SBF
 Bretton Woods ve Dünya Para Sisteminin Geleceği, Hüseyin Özel & Naci Canpolat, Hacettepe Üniversitesi
 Trilemma'dan Dilemma'ya : Bretton Woods ve Sonrası Para Politikası, Hasan Cömert, ODTÜ
Download

70. Yılında Bretton Woods Anlaşması Sempozyumu 5 Aralık 2014