ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
7 Mart 2014
Celal İnce
Sosyal Sermaye İle Akademik Başarı Arasındaki
İlişkinin Sosyoloji Analizi: Şanlıurfa'da Bir Alan
Araştırması
Alp Emre Varol
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Göre
Mülkiyet Hakkı
Taki Can Metin
İlişkisel Pazarlama ve Sosyal Pazarlama Yaklaşımları
Üzerinden Rekreasyon Pazarlamasının
Değerlendirilmesi
21 Mart 2014
Ozan Yıldırım
Ağ Toplumlarında Siyaset ve Güç İlişkilerinin
Yeniden Üretimi
Şule Bayazıt Bedirhanoğlu
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
M
A
V
İ
S
A
L
O
N
Özlem Keskin
Toplu İş Hukukunda Çerçeve Sözlesmeler
4 Nisan 2014
Anıl Özcan Dinç
Anton Çehov Edebiyatının Nuri Bilge Ceylan
Sinemasındaki Etkisi
Betül Durmaz
Sağlık Riskleri Bilincinin Tüketime Yansımaları
Yasemin Ceylan
Trafik Suçlarinin Suç Kuramlarindaki Yeri ve Trafik
Suçlarinin Sosyolojik Analizi
25 Nisan 2014
Emrah Başer
Viral Reklam ve Günümüz Tüketicisi
Abdullah Orhan
Finansal Başarısızlığın Finansal Oranlar Yardımıyla
Öngörülmesi
Emrah Yılmaz
II. Abdülhamit Döneminde Konya ve Kentin Yapısal
Değişimi (1876 - 1909)
S
E
M
İ
N
E
R
L
E
R
İ
9 Mayıs 2014
Ramazan Ufuk Bayer
Turistlerin Çevrimiçi Otel Yorumlarının
İnandırıcılık ve İçerik Boyutuyla Değerlendirilmesi
İbrahim Taner Akkoç
Su Altı Dalış Turizmine Katılan Turistlerin
Motivasyonları ve İlgilenimleri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi
Mehmet Ramazan Yıldızgörür
Gezi Olaylarının Ulusal Gazetelerde Sunumu
23 Mayıs 2014
Emre Atik
Turizm Pazarlamasında Mobil Uygulamaların
Kullanımı
Selin Kama
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Çevre Yönetimi
Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme
Ezgi Atik
Otel Işletmelerinde İnsan Kaynakları
Fonksiyonlarının İş Yükü Açısından
Değerlendirilmesi
30 Mayıs 2014
Ümit Yıldız
Ülke Kredi Notunun Makroekonomik Belirleyicileri:
Ekonometrik Bir Analiz
Fatma Can
Türkiye'de Açıköğretim Yoluyla Beşeri Sermaye
Artışlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi
Fırat Adıyaman
Türkiye'de Sivil Toplum, Referandumlar ve
Medya: 1982 Anayasa Değişikliği ile 2010
Anayasa Değişikliği Paketine İlişkin Referandum
Mitinglerinin Türkiye Basınındaki Sunumunun
Karşılaştırmalı Çözümlemesi
Kongre Merkezi / Mavi Salon 9.00
Download

PowerPoint Sunusu - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ