Hizmet Pazarlaması
Hizmet Pazarlamasında Fiziksel
Kanıtlar – Talep, Kapasite Yönetimi
Fiziksel Kanıt Türleri
 Temel Kanıtlar
Müşteri sahipliğine geçmeyen ancak
hizmetin satın alınmasını önemli derecede
etkileyen kanıtlardır.
2. Otelin görünüşü, kiraya verilen araç,
ulaşımı sağlayan vasıtalar
 Yan kanıtlar
1. Hizmetin bir bölümü olarak hizmetle birlikte
satın alınır. Hizmetten bağımsız değerleri
yoktur. (Sinema Bileti)
1.
13.12.2015
Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU
2
Hizmet Çevresinde
Karşılaşılan Sorunlar
 Hizmet Çevresinin Etkileri
 Bireyler Arası Farklılıklar
13.12.2015
Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU
3
Hizmet Tesisinin Boyutları
 Çalışanların ve müşterilerin hareketlerini
geliştirebilmek amacıyla işletme
tarafından kontrol edilebilen tüm fiziksel
faktörlerdir.
 Çevreleyen Koşullar
 Yerleşim Planı ve İşlevsellik
 Tabelalar/İşaretler ve Semboller
13.12.2015
Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU
4
Talep
Doluluk Oranı
140
120
100
80
60
40
20
0
13.12.2015
Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU
5
Kapasiteyi Sınırlayan Faktörler
 Zaman
 Araç
13.12.2015
Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU
6
Talep Yönetimi Stratejileri
 Üründe Farklılık Yapmak
 Hizmetin sunulma Yerini ve Zamanını
Değiştirmek
 Fiyat Farklılıklarıyla Talebi Etkilemek
 İletişim Kanallarını Etkin Kullanmak
 Rezervasyon Sistemleriyle Talebi
Dengelemek
 Kuyruk Oluşturma
13.12.2015
Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU
7
Download

hizmet pazarlaması