PROFESSOR DR SURHAN CAM
CARDIFF UNIVERSITY, School of Social Sciences
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Misafir Öğretim Üyesi (Visiting Professor)
Konu:
“Emeğin Uluslararası Ekonomi Politiği ve Karşılıklı Çıkarlar Yönetimi: Güçlükler ve
Fırsatların Latin Amerika, Güney Doğu Asya ve Avrupa’dan Saha Çalışmaları Işığında
Genel Bir Değerlendirmesi” (“International Political Economy of Labour for a Better
Governance of Mutual Benefits: Challenges and Opportunities as Evidenced by the Case
Studies from Latin America, South East Asia and Europe”)
Yer ve zaman:
Bandırma İİBF Konferans Salonu, 8 Nisan 2015 Çarşamba, saat 12.30-14.00
Sunuma tüm akademik personel ile yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerinin
katılımı tavsiye edilmektedir.
Dekanlık
Download

Dosya ayrıca eklidir - Balıkesir Üniversitesi