Prof. Dr. HAVVA TUNÇ’UN AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİ(CV)
I.Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
: Havva TUNÇ
Devamlı Adres
:Fulya Cad. 13/11-Şişli/İST.
Telefon numara
:440.00.00/11730
E-mail
: [email protected] / [email protected]/ www.havvatunc.com
Unvanı
:Prof.Dr.
Türkçe Dışında Diller
İngilizce(çok iyi)/İtalyanca( iyi)/Fransızca(iyi)
II. Akademik Bilgi
1.Öğrenim Durumu / Derece
Alan
Üniversite
Yıl
LİSANS
İktisat Böl.
Marmara Üniversitesi
1981
Y.LİSANS
İktisat Böl.
İstanbul Üniversitesi
1984
DOKTORA
İktisat Böl.
İstanbul Üniversitesi
1990
2.Akademik Unvanlar
Doçent
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
İstanbul Üniversitesi. 1995
Profesör
İktisat Teorisi
İstanbul Üniversitesi 2005
3.Yurt Dışı Akademik Katılımlar Ve Burslar
İngiliz Hükümet’inden alınan full scholarship,
East Anglia/ Norwich
1988-1989
Iowa State University, full scholarship , Visiting Professor, Des Moines-Ames/ USA 1998-1999
III.Tezler / Kitaplar / Araştırmalar
1.Tezler ve Araştırmalar
1.Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımı, Ph.D
(İstanbul Üniversitesi,SBE,İktisat fakültesi/İktisat Bölümü,1990)
2.Yurt Dışına İşgücü Göçünün Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri, Y.Lisans Tezi,
(İstanbul Üniversitesi,SBE,İktisat Fakültesi/İktisat Bölümü,1984)
3.Uluslararası Para Sistemi ve Finans Piyasaları,Doçentlik Tez Araştırması
(İstanbul Üniversitesi,İktisat Fakültesi,1994)
4.Gümrük Birlikleri Teorisi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Gümrük Birliğine Girmesinin Türk
Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Doçentlik Tezi (İstanbul Üniversitesi/İktisat Fakültesi,1995)
2.Kitaplar
1.Uluslararası Ticaret, Para ve Finans, Sümer Yayınevi, 2014
2-Uluslararası Ticaret, Para ve Finans, Alfa yayınları,İstanbul, 2004/2010
3-Mikro İktisat ,Alfa Yayınları,İstanbul,2001
4-Türkiye Ekonomisi, Sümer Yayınevi, 1998
IV.Akademik Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.TUNÇ, Havva, “The Structure And Problems of Turkish Agriculture”, Marmara Avrupa
Araştırmaları Dergisi, Cilt14, Sayı 1, Yıl 2006.
2.____________,”Kur Ayarlamaları ve Dış Ticaret Dengesi”,Genç Girişim Dergisi,
Y:10,S:18,Haziran 2004/2,s.28-31.
3.____________, “AB-Türkiye İlişkilerinin Değişen Boyutu”, Ekonomik Yorumlar
Dergisi, Aralık 2002, s.5-20.
4.____________, “Türk Tarım Sektörünün Yapısı ve Sorunları”, İstanbul Sanayi
Odası Dergisi, Ocak 2002, s.53-63
5.____________,” Kur Ayarlamaları ve Dış Ticaret Dengesi”, Banka-Mali ve Ekonomik
Yorumlar Dergisi, Nisan 2001, s.75-83.
6.__________,” Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisi”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi,
Nisan 2001, s.20-25.
7.____________,”Türkiye’nin Avrupa Birliği Gümrük Birliği’ne Girmesinin Türk Tarımı
Üzerindeki Etkisi”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 60. Yıl Özel Sayı, C:49, 1998, s.217-229.
8.____________,”Türkiye’nin Demografik Yapısı ve Sorunları”, İktisat Fakültesi
Mecmuası,C:47, S:1-4, 1998,s.367-378.
9.____________,”1923-1938 Döneminde Tarım Kesiminden Alınan Vergiler”, Banka ve
Ekonomik Yorumlar Dergisi, Nisan 1994, s.53-59.
10.____________,”Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na Tam Üyelik Başvurusunun Gözden
Geçirilmesi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ağustos 1993, s.59-67.
11.___________, “Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik ve Parasal Birlik”, Banka ve
Ekonomik Yorumlar Dergisi, Haziran 1993, s.23-31.
12.___________, “Avrupa Topluluğu Tarım Sektöründe Fiyat Desteğinin İşleyişi ve
“Etkileri”, İktisadi kalkınma Vakfı Dergisi, Kasım-Aralık 1992, s.29-35.
13.___________, “ Avrupa Topluluğu Tarım Sektöründe Piyasa Mekanizmasının
Aksaması”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Kasım 1991, s.39-42.
14.___________,” İmalat Sanayinin Bir Alt Sektörü Olan Dokuma Sanayinin Gelişimi”,
İktisat Dergisi, Ekim 1991, s.31-41.
15.___________, “Avrupa Para Biriminin Yapısı ve Kullanımı”, İstanbul Sanayi Odası
Dergisi, Mayıs 1991, s.55-59.
16.___________, “Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu”, Banka ve Ekonomik
Yorumlar Dergisi, Aralık 1990, s.51-59.
17__________, “Avrupa Topluluğu’nun Tarım Sektöründe Uygulanan Yapısal Politika
ve Önemi”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Kasım 1990, s.61-63.
18____________” Avrupa Topluluğu’nun Tarım-Para Sistemi ve Parasal Telafi Edici Miktarlar”
İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi”,Nisan 1990,s.11-19
19____________”1990 Yılına Girerken Avrupa Topluluğu’nun Ortak Tarım Politikasının Amaçlarının
Gözden Geçirilmesi” ,İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Ocak 1990, s.9-17
20.____________”Avrupa Topluluğu’nun Üye Ülkelerin Ekonomik Büyümeleri Üzerindeki Etkisi”
İktisadi Kalkınma Vakfı dergisi, Ağustos 1990,s.21-29
21.____________”Avrupa Topluluğu’nun Ortak Tarım Politikasının Yönleri”,Banka ve Ekonomik
Yorumlar Dergisi,Mayıs 1989, s.53-63.
22.____________” Ulusal Tasarruf Eğilimini Artırmanın Ekonomi Politiği ", Uzman Bakış, cilt.1, no.2,
ss.22-26, 2014
V.Raporlar ve Köşe Yazıları
1.”Çeltik Üretimin Ekonomi Politiği”,Dünya Gazetesi,27.12.2014
2.”Türkiye’de Gıda Fiyatları Yurt Dışı Fiyatlardan Neden Çok Farklı”,Zaman Gazetesi, 31.8.2014
3.”Yurtiçi Fiyatların Yurtdışı Fiyatlardan ayrışması ve Türk Tarımı”, Dünya Gazetesi, 30.08.2014
4.”AP Seçim Sonuçları Ve Türkiye”, Dünya Gazetesi, 16.08.2014,
5.”Türk Tarım Üretiminde İstihdam Ve Satış Politikası”,Zaman Gazetesi, 15.08.2014
6.”Avrupa Parlamentosu ve Değişimler ve Türkiye”,Zaman Gazetesi,1.08.2014
7.”Büyüme Kalkınmaya Dönüşmezse.”,Zaman Gazetesi, 11.04.2014
8.”Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğinin Ekonomi Politiği”,Dünya Gazetesi,14.02.2014
9.”Kriz Çıkar,Sonra da Baş Aktör Ol”, Zaman Gazetesi,4.02.2014,
10.”Önce Kriz Çıkar Sonrada Krizin Çözümünde Baş Aktör Ol”,Dünya Gazetesi,1.02.2014
11.”Kurufasulye ve Patatesin Artan Öneminin Ekonomi Politiği”, Dünya Gazetesi, 18.01.2014
12.”Amerika’nın Borç Tavanı Sorunu Nasıl Okunmalı”,Zaman Gazetesi,16.10.2013,**
13.”Tarım Sektöründeki Zayıf Halkalar”,Zaman Gazetesi,30.09.2013
14.”Ette Fiyat Artışına Karşı İthalatın Çözümsüzlüğü” Zaman gazetesi, 17.08.2013,
15.”Türkiye’nin AB’ye Üyeliğinin Gerekliliği Üzerine”,Zaman Gazetesi,2.08.2013,
16.”Kırmızı ette fiyat artışını önlemede ithalatın çözümsüzlüğünün ekonomi politiği” Dünya Gazetesi,
20.07.2013.
17.”Gümrük Birliği Anlaşmasının Düşündürdükleri”,Zaman Gazetesi,3.06.2013.
18.”Avrupa Birliği Türkiye Birlikteliğinin Tam Üyelik Açmazı” Dünya Gazetesi,25.05.2013.
19.”Büyümenin Kalkınma Döngüsünün Ekonomi Politiği” Dünya Gazetesi,27 Nisan 2013.
20.”Özelleştirme Özelleştirmeye Karşı”,Zaman Gazetesi,28.03.2013.
21.”Avrupa Borç Krizi ve Küresel Piyasalar”,Zaman Gazetesi,5.Mart 2013.
22.”Ulusal Tasarrufu Artırmanın Ekonomi Politiği”,Dünya Gazetesi,23 Şubat 2013.
23.”Kur Savaşları ve Pazar Paylaşımı” Zaman Gazetesi, 8 Şubat 2013.
24.”Amerika’nın Borç Tavanı Sorununun Ekonomi Politiği” Dünya Gazetesi,26 Ocak 2013.
25.”Petrolün Birim Fiyatı Kaç Dolar Bilen Var mı?,Dünya Gazetesi, 29 Aralık,2012
26.”Tarımda Fiyat Oluşumunun Ekonomi Politiği ve Fındık Fiyatı ”Dünya Gazetesi, 24 Kasım 2012.
VI. www.havvatunc.com , Yazılar
1.”Avrupa Birliği Türkiye Birlikteliğinin Tam Üyelik Açmazı”, www.havvatunc.com, 30.4. 2013,İstanbul
2.Çeltik Üretimini Ekonomi politiği”, www.havvatunc.com, 11.Şubat 2013,İstanbul.
3.ABD Borç tavanı sorunun Ekonomi Politiği”, www.havvatunc.com, 23.01.2013,İstanbul.
4.Tarım Sektörünün Yapısal Özellikleri Ve Önemi”, www.havvatunc.com, 13.08.2012,İstanbul.
5.”Tahıl Fiyatlarındaki Artışın Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi, www.havvatunc.com,
10.08.2013,İst.
6.Türk tarımında Tahıllarda Fiyat Artışının Gerisindeki Koşullar”, www.havvatunc.com, 31.07.2013,İst.
7.“AB,Türkiye ve Amerika Birleşik devletlerinde Bilirkişilik Müessesesi Ve İşleyişi”
www.havvatunc.com, 26.05.2012,İstanbul
8. “Avrupa Borç Krizi Ve Türkiye”, www.havvatunc.com, 26.05.2012,İstanbul
9.“Arap Baharının gerisindeki koşullar”, www.havvatunc.com, 26.05.2012,
10.“Petrolün Birim Fiyatı 200 Dolar olur mu?”, www.havvatunc.com, 23.02.2012
11.“Finansal Kriz Avrupa Birliği ve Türkiye”, www.havvatunc.com, 19.12.2011
12.”Küresel Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Savaşları, www.havvatunc.com 6.02.2010
13.”Ticaret Açığı Büyüyor: İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, www.havvatunc.com 24.08.2010
14.”Euro’nun Dolar Karşısındaki Değer Artışının Gerisinde Yatan Gerçekler,”, www.havvatunc.com ,
21.08.2010
15.”Stres testi Sonuçları Beklenenden Daha İyi Geldi”, www.havvatunc.com 29.07.2010
16.”Değerli Döviz Kuru:TL’nin Değer Kazanımı Üzerine”, www.havvatunc.com 29.07.2010
17. “Et İthalatının Et Üretimi, Et Fiyatları ve Et Üreticileri Üzerindeki Etkisi”, 17.07.2010
18.”IMF Neden Türkiye İle Anlaşma Olmayacak dedi” www.havvatunc.com 11.03.2010.
19.”Bütçe Başarısının Mastricht Kriterleri Bağlamında Değerlendirilmesi”, www.havvatunc.com,
7.02.2010.
20.”Uluslar arası Para Sistemi ve Amerikan Doları”, www.havvatunc.com, 7.10.2009
21.”TCMB Hazineyi Fonlar mı?, www.havvatunc.com, 31.10.2009
22.”Borsa Endeksinin Yükselmesi Ekonominin İyileştiği Anlamına Gelir mi?” www.havvatunc.com
,20.08.2009
23.”Alın Verin Ekonomiye Can Verin Sloganıyla Ekonomi Canlanmaz” www.havvatunc.com 30.8.2009
24.”Anayasa Mahkemesi AKP’nin Kapatılmaması Kararı Demokratikleşmeye Katkı mı? Hukukun
Siyasallaşması mı?, www.havvatunc.com 30.7.2009
25.”Bütçe Açığın Finansmanı: Dolaylı Vergilerdeki Artış, www.havvatunc.com 19.7.2009
26.”Vergi İndirimi vergi İndirimine Karşı: Talepteki Canlanmanın Bedeli Üzerine,
www.havvatunc.com, 21.04.2009
27.”Dolar-Euro Karşısında Değer Kaybı Yaşarken Neden Türk Lirası Karşısında Değeri Artmaktadır,
www.havvatunc.com, 22.03.2009
28.”Amerikan Dolarının Türk Lirası Karşısında Önlenemeyen Yükselişi, www.havvatunc.com,
9.03.2009
29.”Özel Tüketim Vergisi İndiriminin Ekonomi Üzerindeki Etkisi, www.havvatunc.com, 23.03.2009
30.”Vergilerin Yurt içi Üretim İçindeki Payının Düşündürdükleri, www.havvatunc.com , Mart 2009.
31.”Küresel Sistematik Finansal Krizin Türkiye Ekonomisi Cephesinden Algılanması,
www.havvatunc.com , 18.03.2009
32.”İç Talebi Canlandırma Uğruna Ortaya Çıkan Bütçe Açığının Finansmanı, www.havvatunc.com,
25.03.2009
33.”Finansal krizin Suçlusu Kim? www.havvatunc.com , 31.12.2008
34.”Gürcistan-Rus savaşı ve Yansıması, www.havvatunc.com, 13.08.2008
35.”Petrolün Varili 200 Dolar, www.havvatunc.com, 7.05.2008
36.”Dünya Tahıl Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri ve Pirincin Fiyatı, www.havvatunc.com ,17.04.2008
38.”Türk Tahıl Fiyatlarındaki Artışın Düşündürdükleri”, www.havvatunc.com ,14.04.2008
39.”Kredi Krizi Nakit Likidite Krizine Karşı, www.havvatunc.com ,19.03.2008
40.”Dünya Gıda Fiyatlarında ve Petrolün birim Fiyatındaki Artışın Ekonomiler Üzerindeki Etkisi
www.havvatunc.com ,29 Şubat 2008
41.”Hükümetin İç Borçlanma Politikası www.havvatunc.com 2.01.2008
VII.Verilen Dersler
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi yanı sıra İşletme Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Okulunda
verilen Lisans dersleri ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(İktisat, Avrupa BirliğiHukukun Yapısı ve Siyaset Bilimi Bölümünde ) ve Marmara Üniversitesi( Avrupa Birliği Araştırma
Merkezinde) verdiğim Y.Lisans ve Doktora Derslerimin ayrıntıları:
Lisans Dersleri,
1.İktisadi Büyüme(7 yy)
2.Uluslararası Para ve Finans (7 yy)
3.AB-Türkiye İlişkileri (5 yy )
4.İktisadi Kalkınma (8.yy)ve (4.yy)
5.Tarım Ekonomisi(8.yy)
6.Uluslararası İktisat(3.yy)
Y.Lisans ve Doktora Dersleri (SBE),
İktisat Bölümü__
1.Uluslararası Para ve Finans(1-2yy) (Y.Lisans)
2.Küresel Piyasalar ve Pazarlama(1-2yy) (Y.Lisans)
3.Uluslararası Para Sistemleri(1-2 yy) (Doktora )
Siyaset Bilimi Bölümü
4.Küresel Enerjinin Ekonomi Politiği(1yy) (Doktora)
Avrupa Birliği ve Hukuk Bölümünde
5.AB-Türkiye İlişkileri ve İzlenen Politikalar(1-2 yy) (Doktora)
6.Rekabet Piyasası ve Analizi(1-2 yy) ( Doktora)
7.Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımı(1-2 yy)( Y.Lisans)
8. Economic Analysis and European Economic Policy ( MÜ, AB Araştırma Bölümü ,Doktora, 1-2 yy)
VIII.KATILINAN BİLİMSEL PANEL KONGRE VE SEMPOZYUM
Katılınan Bilimsel Panel,Kongre ve Sempozyumlar ve Sunulan, Yayınlanan Sunumlar
1.Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Panel’de “AB-Türkiye İlişkileri
Ve İzlenen Politikalar” Konulu Sunum, İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu, 12.Temmuz 2011.
2. “Finansal Kriz ,Avrupa Birliği ve Türkiye” Konulu Konferans’da
“Finansal Kriz, AB ve Türkiye” başlıklı sunum yapıldı. Avrasya Enstitüsü Salonu, 20 Aralık 2011.
3. IV.Ulusal Çalışma Ekonomisi ve Yönetim Kongresinde Ekonomide Arap Baharı
Konulu Oturumda,” Oturum Başkanlığı ve Arap Baharının Gerisindeki Koşullar
ve Türkiye Ekonomisi” Konulu sunum yapıldı.İÜ/Beyazıt Kampus M1 Amfisi, 18 Mart 2012.
4. 9 Mayıs Avrupa Birliği Panel-I’ de “Avrupa Borç Sorunu “ Konulu Sunum
yapıldı. İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu, 9 Mayıs 2012.
5. 9 Mayıs Avrupa Birliği Panel-II’ de “ Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bilirkişilik Müessesesinin
İşleyişi” Konulu sunum yapıldı. İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu, 11 Mayıs 2012.
6.”Arap Baharı ve Türkiye” Konulu Sempozyum’un” Arap Baharı ve Türkiye” sunumu yapıldı.
7.”Ulusal Tasarruf ve Bireysel Emeklilik Sistemi:BES ”Panelde “Tasarruf Eğilimini Artırmanın
Ekonomi Politiği ve BES “Sunumu yapıldı,İÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 25.02.2013,İstanbul.
8.”Kur Savaşları ve Pazar Paylaşımı” Panelde, “Kur Savaşları ve Pazar Paylaşımı” konulu sunum
yapıldı, 1 Nisan 2013, İÜ Kültür ve Kongre Merkezi, İstanbul.
9.”Arap baharı Ve Gerisindeki Koşullar “Panelinde “Arap Baharının Gerisindeki Siyasi Yapılanma “
Başlıklı Sunum yapıldı, İÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 22 Nisan 2013,İstanbul.
10.”Avrupa Borç krizi ve Küresel Piyasalar “ Panelinde “Avrupa Borç Sorunu ve Piyasalar” sunumu
yapıldı, İÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 6 Mayıs 2013,İstanbul.
11.”5.Uluslararası İzmir İktisat Kongresi”, İzmir Kongre ve Kültür Merkezi,29 Ekim-2 Kasım 2013,İzmir.
12.”International Branding Ve Türk Otomotiv Sektörü”,İÜ İktisat Fakültesi Merkez MI,12 Kasım 2013,
İstanbul/Beyazıt.
13.”AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Türkiye” sunumu, Konya Selçuk
Üniversitesi, 26 Şubat 2014,Konya.
14. 2014 Ekonomi Zirvesi ”FED ve AMB Politikaları ve Gelişen Piyasalar ve Etkileri” sunumu,İTO
Meclis Salonu,10 Mart 2014, İstanbul.
15. “FED ve Gelişen Piyasalar” Sunum, Bilecik Üniversitesi Şeyh Edabali Üniversitesi ,Tarih ve Kültür
Sohbetleri,7 Mayıs 2014, Bilecik.
16.”Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Parlementosu” Sunum ve Konferans ,Recep Tayip Erdoğan
Üniversite, 30 Ekim 2014,Rize.
17.”FED ve Gelişen Ekonomiler” Sunum ve Konferans, Recep Tayip Erdoğan Üniversite,31 Ekim
2014,Rize
18.Avrupa Merkez Bankasının İktisadi ve Hukuki Yapısı” Sunum ,Birinci AB Hukuk Konferansı,18
Ekim 2014, İÜ/Kültür ve Kongre Merkezi-İstanbul.
19.”Ortadoğu’da Türkiye’yi Bekleyen Fırsat Ve Riskler” Sunum, Ekonomi Zirvesi 2015,23 şubat
2015,İÜ/Kongre ve Kültür Merkezi-İstanbul.
IX.Yönetilen Y.Lisans Ve Doktora Tezleri
1.”Avrupa Birliği ve Türkiye’de Demografik Yapı, Gelişim ve İzlenen Politikalar”,
Omca Altın,Haziran 2013,Y.Lisans.
2.”Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları”Oğuz Demir Ocak 2013,Ph.D.
3.”Yenilebilir Enerji ve Rüzgar Enerjisi İspanya Örneği” Özlem Kalyoncu, Mayıs,
2012, Ph.D.
4 Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları [Foreign
direct investment in the European union and Turkey] / Ebru Terazi,2011,Ph.D.
5. Küresel İklim Değişikliği :AB ve Türk Tarımı [Global climate change: European Union
and Turkish agriculture ] / Fatma Feyza Aparı Çetinsoy,2010,Y.Lisans
6. Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Polis Teşkilatında Yapısal ve Zihinsel
Dönüşüm [The structural and mental transformation of turkish law enforcement agency at the
European Union full membership process] / Ramazan Erdoğan,2009, Ph.D.
7. Avrupa Birliği Gençlik Politikaları Çerçevesinde Gençlik Programı ve Etkileri [Youth
in action programme and its effects within the framework of European Union youth policies]
/ Esra Sarıçayır,2009,Y.Lİsans
8. Avrupa Birliği ve Türkiye'de İzlenen İstihdam Politikaları ve Etkileri [Employment
policies are followed by European Union and Turkey and their effects] / Çağlayan Özdemir,
2009,Y.Lİsans
9. Ortak Tarım Politikası Çerçevesinde Dünya Ticaret Örgütü ve Türk Tarım
Politikaları [Comman agriculture politics in the framework of the World Trade Organization
and Turkish agriculture politics] / Zühra Çam.2009,Y.Lisans
10. Avrupa Birliği’nde Ortak Dış ve Güvenlik Politikası [Union common and foreign
security policy] / Mehmet Mustafa Yılmaz,2007,Y.Lisans
11. Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye [European Union common
fisheries policy and Turkey] / Özge Gökdemir, 2006,Y.Lisans
12. Gümrük Birlikleri Kuramı, AB'de ve Türkiye'de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü
[Customs union theory, textile and clothing sector in EU and Turkey] / Başak Tanınmış
Yücememiş,1998,Y.Lisans
X.Görsel Medyada(TV) Katılınılan Programlar
1.Bloomberg HT,Günden Kalanlar,24.12.2012, 2012 yılının analizi ve 2013 yılı için öngörüler yapıldı.
http://tvarsivi.com/player.php?y=443&z=2012-12-24+17%3A08%3A00
2.Bloomberg HT,Günden Kalanlar, 05.11.2012, Enflasyon Raporu Analizi
http://tvarsivi.com/player.php?i=2012110156753
3.Bloomberg HT, Kobi Destek Programı AB-Türkiye ilişkiler, 26.09.2012,
http://tvarsivi.com/player.php?i=2012090790466
4.Bloomberg HT, Günden Kalanlar Programı, Kalkınma-Büyüme Analizi, 05.09.2012
http://tvarsivi.com/player.php?i=2012090586134
5.Bloomberg Ht, 03.08.2012, Ağustos 2012 hububat fiyat artışı yorum ve analizin yapıldı.
http://tvarsivi.com/player.php?i=2012080383256
6.Bloomberg HT, 05.07.2012 , Arap Baharı ve 2012 Temmuzu başlarında fiyat artışları, mevcut
durum analiz edilmiştir. http://tvarsivi.com/player.php?i=2012070595334
XI.Diğer Akademik Uğraşı ve Katılımlar
İstanbul Üniversitesi, İktisat fakültesi dışında Hukuk fakültesi, Orman fakültesi ,İşletme Fakültesi
Lisan ve lisansüstü öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra Para ve Finans, İktisadi
Büyüme ve Kalkınma ve de Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar konusunda tarafımca çok sayıda
seminer verildi ve verilmektedir.
Download

özgeçmiş - İstanbul Üniversitesi