1
Curriculum Vitae
A. Teyfur ERDOĞDU (PhD.)
[email protected]
http://yildiz.academia.edu/TeyfurErdogdu
https://twitter.com/Teyfur
Background
I was born (17.04.1970) and grew up in Istanbul, where my love of architecture, history, and
photography was developed. Between 1999-2007 I lived in Germany, UK, then France. Now I
live in Turkey.
Awards
Awarded a Graduiertenkolleg fuer gegenwartsbezogene Orientforschung der Universitaeten Erlangen-Nuernberg
und Bamberg (1999-2000), a Hazel E Heughan Educational Trust (2002-2002), and YÖK (2013).
Education
Architecture, University of Mimar Sinan; Public Administration, University of Istanbul (BA); Political
Science, University of Istanbul (MA); History, University of Hacettepe (PhD).
Experiences
Teaching at several universities (1995-1999; 2006-).
Courses
Undergraduate
“Social, institutional, political and economic history in the Ottoman Empire”,
“Ottoman Turkish”,
“Social structures and historical transformations”,
“Turkism during the Second Constitutional period in the Ottoman Empire”,
"Novels and historywriting"
"Osman Hamdi Bey and his time"
"Zeki Velidi Togan and his time"
"History writing"
"Halil İnalcık's historiography"
“Istanbul: past, now, futur”
“History and cinema”
Graduate
"Historical analyses in social sciences"
“History of concepts”
2
“History and philosophy”
“History of Ottoman bureaucracy”
"Aesthetics in the Ottoman world"
Interests
Historiology; historywriting; history and cities of the Turkish Empire; architecture, aesthetics, old
books; photos, and travelling.
Editorship
Chronicle (Istanbul-Turkey) (2011-2014)
Tarih Encümeni Publications (Istanbul-Turkey) (2006-2007)
Tarih Okulu Dergisi (Izmir-Turkey) (2011-)
İnsan ve Toplum Dergisi (Istanbul-Turkey) (2013-)
Refereeship
Uluslararası İlişkiler Dergisi (Ankara/Istanbul-Turkey)
Tarih Okulu Dergisi (Izmir-Turkey)
İnsan ve Toplum Dergisi (Istanbul-Turkey)
Türk Tarih Eğitimi Dergisi (Sakarya-Turkey)
Belleten (Ankara-Turkey)
Membership
CRLV (Centre de Recherche sur la Litterature des Voyages)
İLEM (İlmi Etüdler Derneği)
My Publications
Books
Edited Volumes
Academic
-
Teyfur Erdoğdu (ed.), Tarihyazıcılığı, (Tarih Okulu, 11), İzmir 2011.
Teyfur Erdoğdu (ed.), Tarihyazıcılığı, (Cogito, 73), Istanbul 2013.
Translated Volumes
Non-Academic
-
Matz & Luc Jacamon, Tetikçi I, YKY, Istanbul 2010; 2th ed. Istanbul 2014 [in Doğan Kardeş, vol.
I/1, 2008: 39-44; I/2, 2008: 38-42; I/3, 2008: 32-39; I/4, 2008: 36-41; I/5, 2008: 28-33; I/6, 2008:
3
29-33; I/7, 2008: 28-33; I/8, 2008: 22-25; I/9, 2008: 16-21; I/10, 2008: 18-21; I/11, 2008: 18-23],
(Le Tueur: tome 1-3, Casterman, 1998-2001), (BD) (French into Turkish).
-
Matz & Luc Jacamon, Tetikçi II, YKY, Istanbul 2010 [in Doğan Kardeş, vol. II/12, 2009: 1117; II/13, 2009: 1-7; II/14, 2009: 34-39; II/15, 2009: 32-37; II/16, 2009: 18-23; II/17, 2009: 1619; II/18, 2009: 36-39; II/19: 38-42; II/20: 10-13; II/21: 12-15; II/22: 34-37; II/23: 26-31], (Le
Tueur: tome 4-6, Casterman, Avril 2002-2004), (BD) (French into Turkish).
-
Matz & Luc Jacamon, Tetikçi III, YKY, Istanbul 2011 (Le Tueur: tome 7-9, Casterman, 2010-2011),
(BD) (French into Turkish).
-
Matz & Luc Jacamon, Tetikçi IV, YKY, Istanbul 2014 (Le Tueur: tome 10-12, Casterman, 20122013), (BD) (French into Turkish).
-
Hub [Humbert Chabuel], Okko. Sular devri I-II, YKY, Istanbul 2010; 2th ed. Istanbul 2014
[in Doğan Kardeş, vol. I/1, 2008: 19-26; I/2, 2008: 20-25; I/3, 2008: 14-21; I/4, 2008:
18-23; I/5, 2008: 10-15; I/6, 2008: 12-17; I/7, 2008: 1-7; I/10, 2008: 13-17; I/11, 2008: 15; II/12, 2009: 39-43; II/13, 2009: 40-45; II/14, 2009: 40-43; II/15, 2009: 12-17; II/16,
2209: 42-48; II/17, 2009: 24-27; II/18, 2009: 10-13], (Okko: tome 1: Le Cycle de l'eau I,
Delcourt, May 2005; tome 2: Le Cycle de l'eau II, Delcourt, July 2005), (BD) (French into
Turkish).
Hub [Humbert Chabuel], Okko. Toprak devri I-II, YKY, Istanbul 2011 [in Doğan Kardeş,
vol. II/22, 2009: 1-6; II/23, 2009: 7-12; III/24, 2010: 24-31; III/25, 2010: 8-15; III/26,
2010: 8-16; III/27: 38-43; III/28: 44-48], (Okko: tome 3: Le Cycle de la terre I,Delcourt,
January 2007; tome 4: Le Cycle de la terre II, Delcourt, February 2008), (BD) (French
into Turkish).
Hub [Humbert Chabuel], Okko. Hava devri I-II, YKY, Istanbul 2012 (BD) (French into
Turkish).
Hub [Humbert Chabuel], Okko. Ateş devri I-II, YKY, Istanbul 2014 (BD) (French into
Turkish).
-
-
Articles
in Academic Journals and Books
-
"Another yearbook of Nevsehir in Karamanlidika (Karamanlıca Diğer Bir Nevşehir
Salnamesi)" Tarih ve Toplum, 145, 1996: 47-57 (Turkish).
"Writing history, is it sinfulness? (Tarih Yazmak-Günah İşlemek)" Türkiye Günlüğü, 40,
1996: 71-76 (Turkish).
"Literature Armeno-Turkish, and Literature Armeno-Persian (Ermeni Harfli Türkçe,
Ermeni Harfli Farsça)" Tarih ve Toplum, 162, 1997: 9-16 (Turkish).
"The organization of Ministry of Education in the Ottoman Empire I-II (Maarif-i
Umumiyye Nezareti Teşkilatı I-II)" Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
51/1-4, 1996: 183-247; 52/1-4, 1997: 247-285 (Turkish).
"Ottoman foreign policy between the Congress of Paris (1856) and the Congress of
Berlin (1878) (1856 Paris Kongresi-1878 Berlin Kongresi Arasında Osmanlı Dış
Politikası)" Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç. Ankara, 15-17 Ekim 1997, Ankara
1999: 149-172 (Turkish).
4
-
-
-
-
“A “guide-book” upon the literature Armeno-Turkish in the Ottoman Empire (Osmanlı
İmparatorluğu’nda Ermeni harfli Türkçe eserler üzerine)” Dünden bugüne Türk-Ermeni
ilişkileri, ed. I. Bal ve M. Cufalı, Ankara 2003: 149-163 (Turkish).
"The distinction between sadaret qa’im-maqami, Istanbul qa’im-maqami, and rikab-i
humayun qa’im-makami in particular consideration of sadaret qa’im-makami (Zur
Unterscheidung Sadaret Qa’im-Maqami, Istanbul Qa’im-Maqami und Rikab-i Humayun
Qa’im-Maqami mit besonderer Beruecksichtigung des Sadaret Qa’im-Maqami)" Archivum
Ottomanicum, 21, 2003: 197-218 (German).
“A short history of American College for Girls at Constantinople (Üsküdar Amerikan Kız
Koleji’nin Kısa Tarihi” I. Üsküdar Sempozyumu, Istanbul 2004: I-302-324 (Turkish).
“Civil Officialdom and the Problem of Legitimacy in the Ottoman Empire (18761922)” Legitimizing the order. The Ottoman rhetoric of state power, Eds. H.T. Karateke and M.
Reinkowski, Leiden 2005: 213-232 (English).
"Mehmed Memduh" (with S. Aslantaş) Historians of the Ottoman Empire, June 2006
(English).
"Rethinking the notion of identity and kimlik" Essays in memory of Hazel E. Heughan, Eds. İ.
E. Erünsal and others, Edinburg 2007: 239-256 (English).
"An essay on evolution of Ottoman identity (Osmanlılığın evrimi hakkında bir deneme:
Bir grup (üst düzey yönetici) kimliğinden millet yaratma projesine)" Doğu Batı, 45, 2008:
19-46 (Turkish).
"An essay on Turkism of two outstanding persons, Mehmed Akif [Ersoy] and Ali Canib
[Yöntem], during the Second Constitutional period (1908-1922) (İki müstesna şahsiyet
Mehmed Akif [Ersoy] ve Ali Canib [Yöntem] beylerin II. Meşrutiyet dönemindeki
Türkçülükleri (1908-1922) üzerine bir deneme)" 1908 Meşrutiyeti Sanat ve Edebiyat, Ed. B.
Çeri, Paris 2008: 35-41 (Turkish).
"Iraqi crisis in 1958 and Turkish foreign policy on July, 14-31 (1958 Irak buhranı ve 14-31
Temmuz arası Türk dış siyaseti)" Halil İnalcık Armağanı I, Ankara 2009: 439-470 (Turkish).
"The administrative and judicial status of the First Ottoman Parliament according to the
1876 Constitution" The first Ottoman experiment in democracy, Eds. C. Herzog & M. Sharif,
Würzburg 2010: 67-87 (English).
"The death of Prof. Dr. Ercument Kuran (Vefeyat: Prof. Dr. Ercüment Kuran)" YOM,
Türk Dünyası Kültür Dergisi, 17, 2010: 111-114 (Turkish).
"The impact of Zeki Velidi Togan (1890-1970) on Turkish politics" Islamic Civilisation in
Volga-Ural Region, Eds. H. Eren, A. Askeroğlu & N. Khubbitdinova, Istanbul 2010: 89-95
(English).
"Did some information be able to be kept secret from the Sultan Abdulhamid II? (II.
Abdülhamid'den bilgi gizlenebiliyor muydu?) XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11-15 Eylül
2006, Ankara 2010: 1103-1109 (Turkish).
"An essay on Prof. Inalcik's historywriting (Prof. İnalcık Tarihçiliği'nin tahlil denemesi)",
CIEPO (Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları) Sempozyumu 6. Ara
Dönem Sempozyum Bildirileri, Uşak, 14-16 Nisan 2011, İzmir 2011: 1-26 (Turkish).
"The problematic of reality (realitas) and verity (veritas) in historiography (Tarih
yazıcılığında gerçek (realitas)-hakikat (veritas) sorunsalı)", Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de
Tarihçilik ve Tarihyazıcılığı Sempozyumu, Ankara, 18-20 Mart 2010, Ankara 2011: 31-40
(Turkish).
"Introduction (Takdim)", Tarih Okulu Dergisi, ed. Teyfur Erdoğdu, 11, 2011: 1-5
(Turkish).
5
-
-
“Historiography in Turkey after 2000 (2000'den sonra Türkiye'de tarihçilik)", Mehmet Fuat
Köprülü, ed. Yahya Kemal Taştan, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2012:
277-302 (Turkish).
“Introduction (Takdim)”, Tarihyazıcılığı, Cogito Özel Sayısı, ed. Teyfur Erdoğdu, 73, 2013:
5-12 (Turkish).
“Open history writing: discussing themes-new approaches-new possibilities in
historiography (Açık tarihçilik: Tarih inşasında tartışmalı konular-yeni eğilimler-yeni
imkânlar)”, Tarihyazıcılığı, Cogito Özel Sayısı, ed. Teyfur Erdoğdu, 73, 2013: 400-434
(Turkish).
“Anadolu’da asayişin tarihi” Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, ed. M. Gül ve M.
Kandemir, Ankara 2013: 35-54 (Turkish-with B. Arı).
“Osmanlı polis memurunun idari verimliliğini düşüren amiller üzerine bir deneme”,
Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, ed. M. Gül ve M. Kandemir, Ankara 2013: 459-497
(Turkish).
“Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu genel değerlendirmesi” Tarihte Türk Polis
Teşkilatı Sempozyumu, ed. M. Gül ve M. Kandemir, Ankara 2013: 589-598 (Turkish-with B.
Arı).
in Non-Academic Journals and Newspapers
-
"Omnibus Dubitandum. I-II" Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, 26, 1997: 64-70;
27, 1997: 87-98.
"Milli Eğitim ve Yerel Yönetimler" Yimder Bülten, 7-8, 1997: 34-35 (Turkish).
"Weimar ist im Jahr 1999 Mekka Europas" Die Zeitung der Uni Bamberg, Novembre 1999: 2
(German).
"Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nda "medyatik olmayan" bir isim: Prof. Dr. Ali Birinci",
Yeni Aktüel, 161, 07-14.08.2008: 32-34 (Turkish).
"Mübadele Sabetaycı işi mi?" Star Gazetesi Açık Görüş, 16.11.2008: 1-2.
"Gökalp'in Kızıl Elma'sı" Star Gazetesi Açık Görüş, 14.12.2008: 6.
"Laikliğin Alevilikle imtihanı" Star Gazetesi Açık Görüş, 11.01.2009: 5.
"Din dersinden Sünniler memnun sanki" Star Gazetesi Açık Görüş, 22.03.2009: 6.
"Ey vatandaş yeni bir seçimde tekrar görüşmek üzere" Star Gazetesi Açık Görüş,
30.03.2009: 5.
"Bana rakibini söyle sana takımını söyleyeyim" Star Gazetesi Açık Görüş, 12.04.2009: 7.
"Futbol ateşkesi olmayan bir savaştır" Star Gazetesi Açık Görüş, 17.05.2009: 7.
""Benim naçiz vücudum elbet bir gün heykel olacaktır!"" Star Gazetesi Açık Görüş,
21.06.2009: 4-5.
"İç ve dış siyasette ayak oyunları" Star Gazetesi Açık Görüş, 18.10.2009: 7.
"Maarifin hali pür melali" Star Gazetesi Açık Görüş, 31.01.2010: 8.
"Mustafa Kemal dini siyasete alet etti mi?" Star Gazetesi Açık Görüş, 16.01.2011: 5.
"Osmanlı'nın resmi dili var mıydı?" Star Gazetesi Açık Görüş, 23.01.2011: 8.
"Osmanlı'da resmi dil tartışmasını temize çekmek" Star Gazetesi Açık Görüş, 13.02.2011: 6.
"Milli kahraman tıraşı" Altüst Dergisi, 4, 04.11-12.2011: 32-33.
"Türk futbolu küme düştü" Star Gazetesi Açık Görüş, 10.07.2011: 8.
6
-
"Bir tarih tasarımı olarak Osman Gazi heykelleri" Star Gazetesi Açık Görüş, 07.08.2011: 5.
"Afrikalı açlara liposuction yağı gönderelim" Star Gazetesi Açık Görüş, 14.08.2011: 8.
"Omerta yasasının çökeyazması: Mafyanın futbolcuları, futbolun mafyası" Altüst Dergisi, 3,
01.09.2011: 68-69.
"Ölüler hakkında söz söyleme hakkı: Can Yücel'in mezarı" Star Gazetesi Açık Görüş,
04.09.2011: 6.
"Dil ile yeksan olmak=Being united with language" Sivil İnisiyatif, 1, 2011: 6-7 (TurkishEnglish).
"Hz. İsa ne zaman doğdu?" Star Gazetesi Açık Görüş, 25.12.2011: 8.
"Noel Baba nasıl biridir?" Star Gazetesi Açık Görüş, 01.01.2012: 5.
"İzmler üzeri insan=Human being beyond isms" Sivil İnisiyatif, 2, 2012: 8-9 (TurkishEnglish).
"Özgürlük mü dediniz?=Did you say freedom?" Sivil İnisiyatif, 3, 2012: 10-11 (TurkishEnglish).
"Mutluluk denklemi=Equation of happiness" Sivil İnisiyatif, 4, 2012: 18-19 (TurkishEnglish).
"Şımarık bir burjuva yazısı" Star Gazetesi Açık Görüş, 17.06.2012: 6.
"Ah hürriyet sen nelere kadirsin?=O independence, how mighty you are!” Sivil İnisiyatif, 5,
2012: 22-23 (Turkish-English).
"Medeniyet dediğin=When you call civilization” Sivil İnisiyatif, 6, 2012: 14-15 (TurkishEnglish).
"Millet mi o da ne demek?=Nation? What is that” Sivil İnisiyatif, 7, 2012: 14-15 (TurkishEnglish).
"Asayiş berkemal!=All’s well” Sivil İnisiyatif, 8, 2012: 16-17 (Turkish-English).
"Üst düzey bir yaşam için=For a top level of life” Sivil İnisiyatif, 9, 2012: 24-25 (TurkishEnglish).
“Poulain çikolatası” Chronicle, 19, 2012: 112 (Ephemera).
"Tüm yönleriyle haset!!!=Envy with all its aspects!!!” Sivil İnisiyatif, 10, 2013: 22-23
(Turkish-English).
"Haset etme ne olur çalış senin de olur!=What happens to be the envy of your work!”
Sivil İnisiyatif, 11, 2013: 14-15 (Turkish-English).
"Tarih ne demektir?=What is history?” Sivil İnisiyatif, 12, 2013: 12-13 (Turkish-English).
“Pernot bisküvileri” Chronicle, 20, 2013: 112 (Ephemera).
"Tüm yönleriyle “Keşke” (I)=”I wish” with all sides” Sivil İnisiyatif, 13, 2013: 10-11
(Turkish-English).
“Keşke” (II)=I wish” Sivil İnisiyatif, 14, 05-06.2013: 10-11 (Turkish-English).
“Laiklik ve Seküliyerlik (I)=Laicism and Secularism (I) Sivil İnisiyatif, 15, 2013: 19-20
(Turkish-English).
“Laiklik ve Seküliyerlik (II)=Laicism and Secularism (II)” Sivil İnisiyatif, 16, 2013: 16-17
(Turkish-English).
“Laiklik ve Demokrasi=Laicism and Democracy” Sivil İnisiyatif, 17, 2013: 5 (TurkishEnglish).
“Kimlik=Identity” Sivil İnisiyatif, 18, 2013: 18-19 (Turkish-English).
7
-
“Kimlik ya da Hüviyet=Identity or Huviyet” Sivil İnisiyatif, 20, 2014: 18-19 (TurkishEnglish).
“Bürokrasi/Bureaucracy” Sivil İnisiyatif, 21, 2014: 12-13 (Turkish-English).
“Pardon, özgürlük mü dediniz, duyamadım !” Psikeart, 32, 2014: 56-59 (Turkish).
“Ölüm üzerine bir deneme=An essay on death”, Sivil İnisiyatif, 22, 2014: 12-13 (TurkishEnglish).
Reviews
-
-
-
"Gerhard Neweklowsky, Die bosnisch-herzegowinischen Muslime. Geschicte, Braeuche,
Alltagskultur, Klagenfurt 1996 (Wieser Verlag), 210 S.+" Bulak, 2, 1997: 1-2.
"Küçük Hayatların Rengi. Fener'in Çocukları. Osman Atilla Poshor" Kültür Araştırmaları
Derneği Bülteni, 26, 2006: 36-38 (Turkish).
"Erol Güngör: Kültür değişmesi ve milliyetçilik" Erol Güngör, ed. M. Yılmaz, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006: 304-309 (Turkish).
"Hapishaneler kitabı. Eds. E. G. Naskalı & H. O. Altun" Kültür Araştırmaları Derneği
Bülteni, 29, 2007: 15-22 (Turkish).
"Küçük Türk-İslam Ansiklopedisi: Türk-İslam Alemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve
Bibliyografya Lugati" Müteferrika, 32, 2007: 329-332 (Turkish).
"Türk bilim adamlarının bakış açısından İslam ve Modernite. Ed. G. Pultar" Kültür
Araştırmaları Derneği Bülteni, 30, 2008: 31-36 (Turkish).
"Çingeneler kimdir? Yeryüzünün yabancıları Çingeneler. Ed. S. Kolukırık" Kültür
Araştırmaları Derneği Bülteni, 31, 2008: 16-18 (Turkish).
"Provincial elites in the Ottoman Empire" Journal of the Economic and Social History of Orient
(JESHO-Brill), 51/4, 2008: 680-684 (English).
"Hiç Bir Şey Bildiğiniz Gibi Değil!" Kültür Araştırmaları Derneği Bülteni, 33, 2009: 9-11
(Turkish).
“Yazıcı, Tahsin, Küçük Türk İslâm Ansiklopedisi: Türk-İslam Âlemi Tarih, Coğrafya,
Etnografya ve Biyografya Lugati. Ankara: M.E.B.; İstanbul: dağıtım yeri, Devlet Kitapları
Müdürlüğü, 1974. Concise Turkish Encyclopaedia of Islam. Küçük Türk İslâm
Ansiklopedisi: Türk-İslam Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati”
Encyclopedias About Muslim Civilisations. Muslim Civilisations Abstracts, ed. Aptin Khanbaghi,
Edinburgh 2009: 114, 115, 297, 298 (English-Turkish).
“İnal, Mahmut Kemal. Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar. Istanbul: Maarif Vekaleti,
1940-1953. Grand Viziers of the late Ottoman Period. Osmanlı Devrinde Son
Sadrazamlar” Encyclopedias About Muslim Civilisations. Muslim Civilisations Abstracts, ed. Aptin
Khanbaghi, Edinburgh 2009: 141, 142, 324, 325 (English-Turkish).
"Cemil Koçak: Tek Parti döneminde muhalif sesler" Osmanlı Araştırmaları, 38, 2011: 273276 (Turkish).
"Sevecen Tunç, Trabzon’da Futbolun Tarihi. Mektepliler, Münevverler, Meraklılar"
Osmanlı Araştırmaları, 40, 2013: 471-476 (Turkish).
“Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, Elizabeth Zachariadou (ed.), Catalogue du fonds ottoman des
archives du monastère de Saint-Jean à Patmos. Les vingt-deux premiers dossier” Osmanlı Araştırmaları,
42, 2013: 434-435 (Turkish).
8
Contributions
-
II. Meşrutiyet'in ilk yılı 23 Temmuz 1908-23 Temmuz 1909, ed. T. Erdoğan, YKY, İstanbul
2008 (Turkish).
Interviews
in Academic Journals
-
"Prof. Dr. Halil İnalcık" Tarih Okulu Dergisi, ed. Teyfur Erdoğdu, 11, 2011: 159-161.
in Non-Academic Journals and Newspapers
-
(Abdullah Er), "Prof. Dr. İlber Ortaylı" Yeni Ufuk Gazetesi Tarih Eki, 1, 1623.06.1997: 1-2.
(Abdullah Er), "Prof. Dr. Ercüment Kuran" Yeni Ufuk Gazetesi Tarih Eki, 3,
30.06.1997: 1-2.
(Abdullah Er), "Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız" Yeni Ufuk Gazetesi Tarih Eki, 4,
07.07.1997: 1-2.
Scholarly Papers
-
1856 Paris Kongresi-1878 Berlin Kongresi Arasında Osmanlı Dış Politikası, Çağdaş Türk
Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç Sempozyumu. Ankara, TTK, 15-17.10.1997.
Sadaret Kethudası oder Sadaret Kaymakami? Zur Vorgeschichte des Amtes des osmanischen
Innenministers, XXVIII. Deutscher Orientalistentag, Bamberg, 26-30.03.2001.
Halil İnalcık’in sosyal, ekonomik ve idari tarihindeki yeri ve önemi, Halil İnalcık’la 85 Yıl:
Türkiye’de Tarih ve Düşünce Sempozyumu, Ankara, Milli Kütüphane, 19.04.2003.
Son Dönem Osmanlı Bürokrasi Tarihi İçin Türkçe, Ermeni Harfli Türkçe ve Karamanlıca
Romanların Kullanım Değeri (1876-1922), Tarihi Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu,
İstanbul, Topkapı Sarayı, 19-20.09.2003.
Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin Kısa Tarihi, I. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, 2325.05.2004.
Kimlik Tanımı ve Son Dönem Üst Düzey Osmanlı Yöneticisinin Kimlik Sorunları (1836-1922,
Kimlik ve Kültür, III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 14-17.06.2005.
An essay on the meanings of the concept nizam-i 'alem for the Ottoman ruling elites: world order, state
order, or social order?, Civilizations and World Orders, International Symposium, Istanbul,
BISAV, 12-14.05.2006.
II. Abdulhamid'den bilgi gizlenebiliyor muydu?, XVth Turkish Congress of History, Ankara,
TTK, 11-15.09.2006.
The judicial and administrative status of the Ottoman parliament according to the 1876 constitution,
The First Ottoman Experiment in Democracy: an attempt for new approaches, Istanbul,
IFEA, 23-24.09.2006.
Bab-ı Ali'nin Müslüman muhacirlerle olan ilişkisi (1876-1922), İç/Dış/Göç ve Kültür. 4.
Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Işık Üniv., 15-17.09.2007.
9
-
Meşrutiyet'in Meşruiyeti: II. Meşrutiyet'in ilk yıllarındaki Türkçülük hareketi için bir tasnif denemesi,
The second constitutional period of the Ottoman State on its centenary, Istanbul,
IRCICA, 07-10.05.2008.
Sosyal tarihte Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yeri ve önemi, Civilacademy. Halil İnalcık'ı Anlamak,
Istanbul, 14.05.2008.
The impact of Zeki Velidi Togan on Turkish Politics, 3rd International Symposium: Islamic
Civilization in the Volga-Ural Region, Ufa (Bashkortostan-Russia) 14-16.10.2008.
II. Meşrutiyet yıllarında Ali Canib [Yöntem] Bey'in Türkçülük hareketine katkıları, II.
Meşrutiyet'in 100. Yılında Osmanlı Coğrafyasında Milliyetçilik Hareketleri Bilgi Şöleni,
Istanbul, 24-25.10.2008.
1908-1924 yılları arasında iki müstesna Türkçü: Mehmed Akif [Ersoy] ve Ali Canib [Yöntem],
1908 Meşrutiyeti, Sanat ve Edebiyat Sempozyumu, Istanbul, YTÜ, 30-31.10.2008.
Voltaire'in Candide'i ve Ziya Gökalp'ın Kızıl Elma'sı, VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu,
Istanbul, 06-09.11.2008.
Edebiyat ve tarih, Osmanlı-Türk Bürokrasisinde Düzen ve Değişim Uluslararası Toplantı,
Istanbul-İÜSBF, 12-13.03.2009.
Prof. Dr. Halil İnalcık'ın tarihçilik anlayışı, İlim ve fikir hayatının 70. yılında Prof. Dr. Halil
İnalcık, Istanbul-CRR, 14.11.2009.
Tarihyazıcılığında gerçek (realitas)-hakikat (veritas) sorunu, Cumhuriyet döneminde Türkiye'de
tarihçilik ve tarih yazıcılığı sempozyumu, Ankara TTK, 18-20.03.2010.
Fransız arşivlerinin Türk tarihi bakımından yeri ve önemi, Arşiv belgelerinde Türkiye-Avrupa
ülkeleri ilişkileri paneli, Ankara VEKAM, 01-02.04.2010.
Transformation of definition of the term "Turk" from the Second Constitution in the Ottoman Empire to
Republican era, The Turks and Islam. An international conference, Bloomington-Indiana
University (USA), 11-12.09.2010.
Çok yönlü bir Osmanlı aydını: Osman Hamdi Bey (1842-1910), XVIth Turkish Congress of
History, Ankara, TTK, 20-24.09.2010.
Prof. Zeki Velidi Togan as an historian, 4rd International Symposium: Islamic Civilization in
the Volga-Ural Region, Ufa (Bashkortostan-Russia) 21-22.10.2010.
Muslims expelled from Greece during the Turkish-Greek population exchange, Cameria issue and the
challenges of the future. International Conference. Tirana (Albania) Institution of Studies
for Çameria, 11.12.2010.
Birincil kaynaklara ulaşım ve tarihyazıcılığında yeni yöntemler, UERO CLIO, Discovering a
diversity of sources. Sixth authors and experts workshop, Istanbul, 20-23.01.2011.
Prof. Dr. Halil İnalcık neden kendi tarihi yazmadı?, Ustalara Saygı: Prof. Dr. Halil İnalcık,
Sakarya, 25.03.2011.
Prof. Dr. Halil İnalcık tarihçiliğinin bilimsel analizi, CIEPO 4. Ara dönem toplantısı öncesi
panel, Uşak, 14.04.2011.
Siyasi tarih disiplininde arşiv belgelerinin önemi, Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve eğitim
kongresi-IV, Ilgaz, Uluslararası İlişkiler Konseyi, 19-22.05.2011.
Turkish historiography: from tradition to modern perspectives; implications for the learning and teaching
history, Looking at history through a variety of lenses, Antalya, 19th EuroClio professional
development conference, 01-07.04.2012.
Anadolu’da asayişin tarihi, Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, Istanbul 0102.11.2012.
Polis teşkilatı örneğinde Osmanlı bürokrasinin zihniyet dünyası, Tarihte Türk Polis Teşkilatı
Sempozyumu, Istanbul 01-02.11.2012.
Sanatta iletişim sorunu ve vandalizm/ikonkırıcılık: Heykel, Uluslararası “Kültür, Sanat ve
İletişim” Sempozyumu, İTÜ, Istanbul 04.04.2013.
10
-
-
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e vatandaşlığa geçişte hukuk ve siyasetin yeri ve önemi, Osmanlı Sosyal ve
Ekonomik Tarihi Sempozyumu, Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü,
Yalova, 27.07.2013.
Mübadele’de az bilinenler, Lozan’a Yeniden Bakmak. 90. Yılında Lozan Antlaşması, İstanbul
Bilgi Üniversitesi, Istanbul 27-28.09.2013.
Şehir(li) Atölyesi, İSTYAM 2013 Sempozyumu, Istanbul 02.09.2013.
Tarihi ve tarihsel romanların tarih inşasında kullanım değeri, II. Milletlerarası Tarihi Roman ve
Romanda
Tarih
Sempozyumu,
Istanbul
7-9.11.2013
(http://www.tyb.org.tr/duyurular/12736-tarihi-roman-dolmabahce-sarayndatartlacak.html).
Sosyal Medya’nın eğitimde kullanılması, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Istanbul 31.05.2014
(http://egitimteknolojilerizirvesi.com/
http://www.iqtv.tv/konferans/egitimteknolojileri-zirvesi/etz14----doc-dr-teyfur-erdogdu--yildiz-teknik-Universitesi.aspx )
Speech-Conference-Seminar-Interview
-
Osmanlı tarihi, Gelişme ve Toplum Araştırma Merkezi (GETA). Ankara, AÜSBF,
28.03.1997 (Conference).
Concert of Europe'un Osmanlı diplomasisine etkisi, Gelişme ve Toplum Araştırma Merkezi
(GETA). Ankara, AÜSBF, 31.10.1997 (Conference).
Innenministerium und Osmanische Modernisierung. Universität Bamberg. GraduiertenKolloquium. Erlangen, 24.07.1999 (Conference).
Ziya Gökalp ve Türk Modernleşmesi, İstanbul Türk Ocağı, Istanbul, 06.06.2008 (Conference).
Üniversitelerin meslek edindirme kabiliyeti, Beş Gün Beş Gündem. TRT2 Television, Ankara,
29.07.2008 (Panel on TV).
Ziya Gökalp, Siyasi Portreler. TRT2 Radio, Istanbul, 18.09.2008 (Interview on Radio).
Mübadele, Ülke'de Bugün. Ülke TV, Istanbul, 18.11.2008 (Interview on TV)
(http://vimeo.com/69112685).
Liderlik, Tarihe Yön Veren Liderler Film Festivali, Istanbul, 05.05.2009 (Conference).
II. Abdulhamid, Abdülhamit'siz 100 Yıl. KanalA Television, Yapım: Cüneyt Polat, 2009
(Documentry).
Takvimler ve yılbaşı, Eski Sorulara Yeni Cevaplar. TRT2 Radio, Istanbul, 31.12.2009
(Interview on Radio).
Türklük ve mübadele, Akşama Doğru. TVNET Television, Istanbul, 16.03.2010 (Interview
on TV).
İslam tarihinde sade hayatçıların piri: Ebu Zer, Yeni Aktüel, 197, 2009: 20. (Interview).
Tarih nedir ve Türkiye'de tarihçilik, Ayrıntı. TRT2 Television, Istanbul, 25.04.2010 (Interview
on TV).
Türkiye'de anayasalar tarihi, Murat Erdin'le Yedinci Gün. Marmara FM, Istanbul, 25.08.2010
(Interview on Radio).
Türkiye'de referandumlar tarihi, Konuşan Türkiye. Tatlıses FM, Istanbul, 07.09.2010
(Interview on Radio).
Tarih, tarihçilik ve tarihyazıcılığı, Eski Sorulara Yeni Cevaplar. TRT2 Radio, Istanbul,
27.10.2010 (Interview on Radio).
Osmanlı aydınının zihniyet dünyasını Osman Hamdi Bey örneğinden çözümleme denemesi, İstanbul
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Seminerleri, Istanbul 02.11.2010
(Seminar).
Kürt sorunu, Sıfır Noktası. Cine5, Istanbul, 23.12.2010 (Panel on TV).
Çift dillilik, İkide Bir. HaberTürk, Istanbul, 30.12.2010 (Interview on TV).
Osmanlı'da resmi dil, Bugün Sabah. Bugün TV, Istanbul, 03.01.2011 (Interview on TV).
11
-
Avrupa'da İslamafobia, Gündem Özel. TVNET Television, Istanbul, 06.04.2011 (Panel on
TV).
Evliya Çelebi'nin hayatı, Evliya Çelebi'nin izinde rehberlikte uzmanlaşma eğitimi seminerleri,
Istanbul, 15.03.2011 (Seminar).
Türk Tarih Tezi bir fantezi mi?, Yeni Aktüel, 243, 2011: 26 (Interview).
Osmanlı kimliğinin unsurları: Dil ve din, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Türk
Arşivciler Derneği Konferansı, Istanbul, 27.05.2011 (Conference).
Afrika'yla Birleş(me)miş Milletler, Tutanak. TVNET Television, Istanbul, 16.08.2011 (Panel
on TV).
Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri: Türkiye Cumhuriyeti bir şeriat devleti olarak mı kuruldu?, Genç
Siyasetçiler ve Girişimciler Derneği, Istanbul, 25.11.2011 (Conference).
"19 Nisan 1919'da Trabzon'a çıktım". Yeniden gündeme gelen Kazım Karabekir'in hatıraları yakın
tarihi değiştirebilir, Yeni Aktüel, 244, 2011: 45 (Interview).
Tarihçilik mesleği: Türkiye'de tarihçilik, İlmi Etüdler Derneği, Istanbul, 24.12.2011
(Conference).
Değişimler yüzyılı: II. Abdülhamit dönemi, Batıya doğru akan nehir, Yapım: Prof. Dr. Bekir
Karlığa, 2011 (Documentry).
"Türk ırkının ıslahı" için Batı'dan damızlık erkek getirecekti, Yeni Aktüel, 251, 2011: 18
(Interview).
Tarih ve siyaset, Ekopolitik, Istanbul, 08.02.2012 (Conference).
Tarih yöntemi ihtisas semineri, İLEM, Istanbul, 17.02.2012-20.04.2012 (Seminar).
"Halil İnalcık III" Türk Dünyasından İzler, TRT Avaz, Ankara, 22.02.2012 (Documentry).
Osmanlı Devleti nasıl kuruldu?, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye Toplumsal ve Ekonomik
Tarih Araştırmaları Merkezi, Istanbul, 05.03.2012 (Panel).
Osmanlı devri kuruluş problemleri, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edeb. Fakültesi Tarih Bölümü,
Kırıkkale, 12.04.2012 (Conference).
Osmanlı Türkiyesinde ahilik ihtisap kanunları ve kadı narhları: Eşya, gıda maddelerinin
kontrolü,Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi, Ankara, 16.04.2012 (Panel).
Türk tarihçiliğinin sorunları ve eğilimleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Fakültesi, Trabzon, 04.05.2012 (Conference).
Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri: Türkiye Cumhuriyeti bir şeriat devleti olarak mı kuruldu?, Genç
Siyasetçiler ve Girişimciler Derneği, Istanbul, 19.05.2012 (Seminar).
Tarih Yazıcılığı, İLEM, 06.10-15.12.2012 (Seminar).
Tarih Atölyesi, İLEM, 13.10-29.12.2012 & 13.04-29.06.2013 (Atelier).
Öğrenciler “Tarih Atölyesi’ne” Girecek, Zaman Gazetesi, 09.09.2012 (Interview)
(http://www.zaman.com.tr/pazar_ogrenciler-tarih-atolyesine-girecek_1342848.html).
‘History workshop’ moves from radio to schools, Today’s Zaman, 15.10.2012 (Interview)
(http://www.todayszaman.com/news-294507-history-workshop-moves-from-radio-toschools.html).
Tarihe merakın dünyada tarihçiliğin gelişimi, Elvan-ı Seb’a. TRT Arapça, Istanbul, 06.12.2012
(Interview on TV).
Tarihyazıcılığı ve 'Açık Tarihçilik' Üzerine..., İlem Bülten, 4, 2012: 38-42 (Interview).
Türkiye'de Yayıncılık Piyasası, The University of Chicago, Turkish Circle, Chicago,
14.02.2013 (Conference).
Beş asırlık harita, TRT Radyo 1, 06.02.2013 (Documentry).
İstanbul ve Sorunları, Türkiye’nin Nabzı. HaberTürk TV, 10.04.2013 (Panel on TV)
(http://haberturk.tv/programlar/video/10-nisan-carsamba/87183
veya
http://tvarsivi.com/player.php?i=2013040333504
+
http://tvarsivi.com/player.php?i=2013040333513
+
http://tvarsivi.com/player.php?i=2013040336924).
12
-
-
-
Açık Tarihçilik: Yeni Eğilimler-Tartışmalar, Sakarya Üniversitesi, Tarih Bölümü, Sakarya
24.04.2013 (Conference).
Tarih ve Teknoloji, Sanal Medya, TRT Haber, 28.04.2013 (Panel on TV)
(http://tvarsivi.com/player.php?i=2013040898631).
Açık Tarihçilik: Yeni Eğilimler-Tartışmalar, Eskişehir Türk Ocağı, Eskişehir 16.05.2013
(Conference). http://www.eskisehirturkocagi.org/tarih-yaziciligi-nedir/
İstanbul Fethinin Bilinmeyen Yönleri, Burası Türkiye, KanalTürk Radyo, 29.05.2013
(Interview).
Taksim Gezi Parkı Olayları ve Toplumsal-Siyasal Tahlili, Türkiye’nin Nabzı. HaberTürk TV,
03.06.2013 (Panel on TV) (http://haberturk.tv/programlar/video/turkiyenin-nabzi-3nisan-2013-gezi-parki-14/90648 + http://haberturk.tv/programlar/video/turkiyeninnabzi-3-haziran-2013-gezi-parki-24/90649
+
http://haberturk.tv/programlar/video/turkiyenin-nabzi-3-haziran-2013-gezi-parki34/90650 + http://haberturk.tv/gundem/video/turkiyenin-nabzi-3-haziran-2013-geziparki-44/90651
veya
http://tvarsivi.com/player.php?y=7&z=2013-0604+04%3A08%3A00).
Taksim Gezi Parkı Olayları ve Toplumsal-Siyasal Tahlili, Zaman Gazetesi, 09.06.2013
(Interview)
(http://www.zaman.com.tr/pazar_olaylarin-buyuyecegi-tahminedilmedi_2098484.html).
Şehir(lilik)
ve
Tarih
-I-,
Şehirli
Atölyesi,
Bursa
20.06.2013
(Panel)
(http://vimeo.com/69112685).
Taksim Gezi Parkı Olayları Ardından Ruhi Durumumuz, Türkiye’nin Nabzı. HaberTürk TV,
03.06.2013 (Panel on TV) (http://haberturk.tv/programlar/video/turkiyenin-nabzi-30haziran-2013-gezi-olaylari-14/92496 + http://haberturk.tv/programlar/video/turkiyeninnabzi-30-haziran-2013-gezi-olaylari-24/92499
+
http://haberturk.tv/programlar/video/turkiyenin-nabzi-30-haziran-2013-gezi-olaylari34/92501 + http://haberturk.tv/programlar/video/turkiyenin-nabzi-30-haziran-2013gezi-olaylari-44/92502 veya http://tvarsivi.com/player.php?e=106396).
Şehir(lilik) ve Tarih -II-, Şehirli Atölyesi, Kahramanmaraş 20.07.2013 (Panel).
İnternet ve bireysel/toplumsal kimlikler, E-Port, TVeM, 07.07.2013 (Interview on TV)
(http://www.youtube.com/watch?v=42Xf-VfNrxA)
Teknolojinin gençliğe etkisi, E-Port, TVeM, 14.07.2013 (Interview on TV)
(http://www.youtube.com/watch?v=TiaSZaiVzSQ).
Kadınların aşka bakışı, Woman Life TV, 15.07.2013 (Interview on TV)
(http://www.womanlife.tv/3155_kadinlarin-aska-bakisi.html).
Web 3.0 nedir ve etkileri, E-Port, TVeM, 21.07.2013 (Interview on TV)
(http://www.youtube.com/watch?v=XAb2Pau4hr0).
İnternetin ve sosyal medyanın kadın erkek ilişkisine etkileri, E-Port, TVeM, 28.07.2013
(Interview on TV) (http://www.youtube.com/watch?v=m9T92XMOHBA).
Topkapı’daki el yazmaları herkese açılmalı, Zaman Gazetesi, 31.07.2013 (Interview)
(http://www.zaman.com.tr/kultur_topkapidaki-el-yazmalari-herkesin-istifadesineacilmali_2115544.html)
İnternet ve teknoloji kullanımının etkileri, E-Port, TVeM, 04.08.2013 (Interview on TV)
İnternet ve değişen üretim ilişkileri, E-Port, TVeM, 11.08.2013 (Interview on TV)
(http://www.youtube.com/watch?v=V2jHbY9cmiI).
Teknoloji ve kişilik problemleri, E-Port, TVeM, 25.08.2013 (Interview on TV)
(http://www.youtube.com/watch?v=VEyJkA961CM
veya
http://www.womanlife.tv/3164_teknoloji.html).
Fatih
Camii’ne
kaçak
kitabe,
Bugün
Gazetesi,
02.09.2013
(Interview)
(http://gundem.bugun.com.tr/fatih-camiine-kacak-kitabe-haberi/779119).
Şehir(lilik) ve Tarih -III-, Şehirli Atölyesi, Gaziantep 04.09.2013 (Panel).
13
-
Şehir(lilik) ve Tarih -IV-, Şehirli Atölyesi, Kayseri 24.10.2013 (Panel).
Tarih Yazıcılığı, İLEM, 26.10.2013-18.01.2014 (Seminar).
Cumhuriyetin 90. Yılı ve Demokrasi, Doğru Açı, HaberTürk, 01.11.2013 (Panel on TV).
Günün tarihini yazmak, Şimdiki Zamanın Tarihi-Tarih Vakfı, İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP,
İstanbul,
08.11.2013
(Panel)
(http://www.istanbulkitapfuari.com/index.php?main=page&id=7).
Mikro tarih bir moda, Gerçek Hayat, 4-10.11.2013: 20-21 (Interview).
TC İslam devleti olarak kuruldu, Yeni Aktüel, 308, 2013: 39 (Interview)
(http://www.aktuel.com.tr/dergi/2013/11/07/hilafetin-kaldirilmasindaki-sirlar-ortayacikti).
Mimar Sinan and Selimiye, The Ottomans: Europe’s Muslim Emperors, BBC, 2013
(Interview on TV) (http://www.bbc.co.uk/programmes/b03d0jhz/episodes/guide).
Sinema ve tarihyazımı, İLEM, 23.11.2013 (Seminar).
Türk Tarih Kurumu’ndan tartışılacak film, Hürriyet Gazetesi, 21 Kasım 2013 (Interview on
newspaper) (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25164372.asp).
Kürt tarihi ve Kürdistan, Öteki Gündem, HaberTürk, 01.12.2013 (Panel on TV)
https://www.youtube.com/watch?v=U8VUJf4WDaQ
-
-
Ayasofya yeniden cami olursa galeri kısımları açık kalabilir mi?, Yeni Aktüel, 310, 2013: 22
(Interview) http://www.aktuel.com.tr/dergi/2013/12/04/ayasofya-bilmecesi-hakkinda-5soru-5-cevap
Tarihe yön veren kadın önderler-hedefler, Elif Projesi, YTÜ Davutpaşa, 19.12.2013
(Conference).
Şehir(lilik) ve Tarih -V-, Şehirli Atölyesi, Çanakkale 07.12.2013 (Panel).
Osmanlı bürokrasisi, YAKAZA, 04.01.2014-22.02.2014, 15.03.2014 (Seminar).
Osmanlı son döneminden Cumhuriyet’e geçişte bürokrasi, İstanbul Türk Ocağı, 24.01.2014
(Conference).
Şehir(lilik) ve Tarih -VI-, Şehirli Atölyesi, Sakarya 30.01.2014 (Panel).
Abdülhamitsiz Yüzyıl, Dünden Yarına, KanalA, 15.02.2014 (Interview on TV)
http://tvarsivi.com/player.php?y=10&z=2014-02-15+21%3A18%3A03&res=2014-0215+21%3A18%3A03
Ak Kemalizm’e doğru, Zaman Gazetesi, 16.02.2014 (Interview on newspaper)
http://www.zaman.com.tr/pazar_ak-kemalizme-dogru_2199779.html
Şehir(lilik) ve Tarih -VII-, Şehirli Atölyesi, Konya 27.02.2014 (Panel) (Tanıtımı Yedikıta, 68,
2014: 13).
TETA (Teyfur Erdoğdu Tarih Atölyesi), İLEM, 11.03.2014- (Workshop).
Osmanlı bürokrasisi ve değişim, İLEM, 14.03.2014-09.05.2014 (Seminar).
Halihazır Dünya sistemi ve insan teki, Elif Projesi YTÜ, Istanbul, 14.03.2014 (Conference).
Tarihte yasaklar, Öteki Gündem, HaberTürk, 27.03.2014 (Panel on TV)
http://www.youtube.com/watch?v=oK7e1lNwC1E&feature=youtu.be
Özgürlük ve beden, Bedenin Anlamı ve Sınırları 2 Seminerleri-İLEM, 05.04.2014, Istanbul
(Seminar).
Marka Şehirler. Tarih ve Şehir -I-, TASAM, Urfa 21.04.2014 (Panel).
Hollywood sineması ve komplo teorileri, Öteki Gündem, HaberTürk, 27.04.2014 (Panel on TV)
https://www.youtube.com/watch?v=_Xjxm0nERE&list=UUcvy8nHlD_uthUwIXYgEDRg
İstanbul’un tarihi makyajları !, Zaman Gazetesi, 02.05.2014 (Interview on newspaper)
http://www.zaman.com.tr/cuma_istanbulun-tarihi-makyajlari_2214359.html
Cosmetic
changes to Istanbul’s historic sites, Today’s Zaman, 04.05.2014 (Interview on newspaper)
http://www.todayszaman.com/news-346894-cosmetic-changes-to-istanbuls-historicsites.html
Marka Şehirler. Tarih ve Şehir -II-, TASAM, Çankırı 20.05.2014 (Panel).
14
-
Demokrasi yolunda Türkiye ve 17 Aralık, Demokrasi Yolunda Türkiye, İstanbul Şehir
Üniversitesi Hukuk Kulübü, Istanbul 22.05.2013 (Panel).
Şehir(lilik) ve Tarih -VIII-, Şehirli Atölyesi, Adana 25.03.2014 (Panel).
İbrahim Şirin. Türkiye’de tarihin algılanma biçimleri, 3. Uluslararası Tarih Eğitimi
Sempozyumu, Sakarya 25-27.06.2014 (Discussion).
Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023. Değerler İnşası. Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Çalıştayı-1
“Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler”, Istanbul 09.09.2014 (Workshop).
Şehir(lilik) ve Tarih -IX-, Şehirli Atölyesi, Yalova 25.10.2014 (Panel).
Television-Radio Programs
-
Hiç bir şey bildiğiniz gibi değil! (with Bülent Arı), TRT 2 Television:
"Ottoman Archives and the System of Devshirme", 01.11.2008 (Evgeni R.
Radushev konuk)
"Ottoman-Turkish Architecture", 08.11.2008 (Aoki Miyuki Girardelli konuk)
"Crusades", 15.11.2008 (İ. Ethem Polat konuk).
"Economic History in the Ottoman Empire", 22.11.2008 (Özer Ergenç konuk).
-
İstanbul Atölyesi (with Emine Çaykara), Açık Radyo 94.9:
"To be Istanbuliote-I", 04.05.2011
"To be Istanbuliote-II", 18.05.2011
"To be Istanbuliote-III", 01.06.2011
"Istanbul in prehistoric times", 15.06.2011
"Istanbul in antiquity", 29.06.2011
"Istanbul from Byzantion to the Roman time", 13.07.2011.
"Istanbul during the Roman time", 27.07.2011.
"Istanbul during the Constantine the Great-I-", 10.08.2011.
"Istanbul during the Constantine the Great-II-", 24.08.2011.
"Monuments in Istanbul (383-453)", 07.09.2011.
"Monuments in Istanbul (453-518)", 21.09.2011.
"Istanbul between 518-565", 05.10.2011.
"Yenikapı excavations", 19.10.2011.
-
Tarih Atölyesi (with Bülent Arı), TRT Radio 1:
"Takvimler" 01.01.2012. Saat 10:30-11:00.
"Mahalle baskısı" 08.01.2012.
"Osmanlı'da sermaye birikimi" 15.01.2012.
"Avrupa'nın iktisadi gelişimi" 22.01.2012.
"Padişahlar niçin Türkmen kızlarıyla evlenmezlerdi?", 29.01.2012.
"Tebdil-i kıyafet", 05.02.2012.
"Osmanlı'da aşk", 12.02.2012.
"Osmanlı'da hoşgörü var mıydı?", 19.02.2012.
"Osmanlı'yı kapitülasyonlar mı batırdı?", 26.02.2012.
"Tarihte kadın", 04.03.2012.
"Dizilerden ve filmlerden tarih öğrenilir mi?", 11.03.2012.
"Padişahlar niçin hacca gitmezlerdi?", 18.03.2012.
"Osmanlılar Türkçe'yi zayıflattılar mı?", 25.03.2012.
"Klasik Batı müziğinin Osmanlı'ya girişi", 01.04.2012 (Evren Kutlay ile).
"Osmanlı'da Batı müziği", 08.04.2012 (Evren Kutlay ile).
15
"II. Abdulhamid ve 31 Mart vakasının içyüzü", 15.04.2012.
"Osmanlı devlet miydi imparatorluk mu?", 22.04.2012.
"Hollanda'yı ilk tanıyan devlet Osmanlı", 29.04.2012.
"Saray yaptırmak israf mıydı (I)", 06.05.2012.
"Saray yaptırmak israf mıydı (II)", 13.05.2012.
“Bürokratik Oligarşinin Osmanlı’daki Temelleri (I)”, 20.05.2012
“Bürokratik Oligarşinin Osmanlı’daki Temelleri (II)”, 27.05.2012
“Bürokratik Oligarşinin Osmanlı’daki Temelleri (III)”, 03.06.2012
“Bürokratik Oligarşinin Osmanlı’daki Temelleri (IV)”, 10.06.2012
“Tarih boyunca asalet ve aristokrasi kavramı”, 17.06.2012.
“Tarih ders kitapları akademik tarihçilikten haberdar mı?”, 24.06.2012.
“Tarihte laiklik”, 01.07.2012.
“Osmanlı’da laiklik”, 08.07.2012.
“Osmanlı iktisadı yağma ile mi yükseldi? (I)”, 15.07.2012.
“Osmanlı iktisadı yağma ile mi yükseldi? (II)”, 22.07.2012.
“Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu?”, 29.07.2012.
“Eski ramazanlar (I)”, 05.08.2012.
“Eski ramazanlar (II)”, 12.08.2012.
“Tarihte bayramlar”, 19.08.2012.
“Tarihte mutfak”, 26.08.2012 (Özge Samancı konuk).
“Osmanlı’da mutfak”, 02.09.2012 (Özge Samancı konuk).
“Tarihte mimarlık”, 09.09.2012 (Semih Akşeker konuk).
“Osmanlı’da mimarlık”, 16.09.2012 (Semih Akşeker konuk).
“Tarihte edebiyat”, 23.09.2012 (Didem Havlioğlu konuk).
“Osmanlı’da edebiyat”, 30.09.2012 (Didem Havlioğlu konuk).
“Piri Reis”, 07.10.2012.
“Tarihte korsanlık”, 14.10.2012.
“Osmanlı’da resmi dil var mıydı?”, 21.10.2012.
“Barbar denilen Türklerde kanun var mıydı? (I)”, 28.10.2012.
“Barbar denilen Türklerde kanun var mıydı? (II)”, 04.11.2012.
“Tarihte asayiş”, 11.11.2012.
“Osmanlı’da asayiş”, 18.11.2012.
“İslam korkusu (I)”, 25.11.2012.
“İslam korkusu (II)”, 02.12.2012.
“İslam korkusu (III)”, 09.12.2012.
“İslam korkusu (IV)”, 16.12.2012.
“Tarihte çocuk”, 23.12.2012 (Hayrünisa Alp konuk).
“Osmanlı’da çocuk”, 30.12.2012 (Hayrünisa Alp konuk).
“Tarihte kadın (I)”, 06.01.2013 (Emine Çaykara konuk). Saat 12:30-13:00.
“Tarihte kadın (II)”, 13.01.2013 (Emine Çaykara konuk).
“Tarihte kadın (III)”, 20.01.2013 (Emine Çaykara konuk).
“Tarihte radyo”, 27.01.2013 (Murat Erdin konuk).
“Tarihte televizyon”, 03.02.2013 (Murat Erdin konuk).
“Tarihte mistisizm”, 10.02.2013 (Haşim Şahin konuk).
“Osmanlı’da mistisizm”, 17.02.2013 (Haşim Şahin konuk).
“Saatin tarihi”, 24.02.2013.
“Türkiye’de saatin tarihi”, 03.03.2013.
“Sahaflık tarihi”, 10.03.2013 (Emin Nedret İşli konuk).
“Türkiye’de sahaflık tarihi”, 17.03.2013 (Emin Nedret İşli konuk).
“Fotografın tarihi”, 24.03.2013 (Merih Akoğul konuk).
“Osmanlı’da fotoğrafın tarihi”, 31.03.2013 (Merih Akoğul konuk).
16
“Osmanlı milleti ve Türk ulusunun oluşumunda müziğin yeri ve önemi”,
07.04.2013 (Seren Akyoldaş konuk).
“Erken Hristiyanlık tarihi”, 14.04.2013 (Esra Özsüer konuk).
“Patrikliğin tarihi”, 21.04.2013 (Esra Özsüer konuk).
“Hilafetin tarihi”, 28.04.2013 (Ali Satan konuk).
“Osmanlı’da hilafetin tarihi”, 05.05.2013 (Ali Satan konuk).
“Dünya’da tarihçilik ve sorunları (I)”, 12.05.2013.
“Dünya’da tarihçilik ve sorunları (II)”, 19.05.2013.
“Dünya’da plağın tarihi”, 26.05.2013 (Cemal Ünlü konuk).
“Türkiye’de plağın tarihi”, 02.06.2013 (Cemal Ünlü konuk).
“Resim’de sahtecilik tarihi (I)”, 09.06.2013 (Tuncay Opçin konuk).
“Resim’de sahtecilik tarihi (II)”, 16.06.2013 (Tuncay Opçin konuk).
“İnternetin tarihi (I)”, 23.06.2013 (Işıl Boy konuk).
“İnternetin tarihi (II)”, 30.06.2013 (Işıl Boy konuk).
“Çayın tarihi (I)”, 07.07.2013 (Buket Gaydanoğlu konuk).
“Çayın tarihi (II)”, 14.07.2013 (Buket Gaydanoğlu konuk).
“Kahvenin tarihi (I)”, 21.07.2013 (Sabri Koz konuk).
“Kahvenin tarihi (II)”, 28.07.2013 (Sabri Koz konuk).
“Motosikletin tarihi (I), 04.08.2013.
“Motosikletin tarihi (II), 11.08.2013.
“Müzenin tarihi (I)”, 18.08.2013.
“Müzenin tarihi (II)”, 25.08.2013.
“Müzenin tarihi (III)”, 01.09.2013.
“Müzenin tarihi (IV)”, 08.09.2013.
“Paranın tarihi (I)”, 15.09.2013.
“Paranın tarihi (II)”, 22.09.2013.
“Paranın tarihi (III)”, 29.09.2013.
“Paranın tarihi (IV)”, 06.10.2013.
“Paranın tarihi (V)”, 13.10.2013.
“Paranın tarihi (VI)”, 20.10.2013.
“Fatih ve dönemi (I)”, 27.10.2013.
“Fatih ve dönemi (II)”, 03.11.2013.
“Fatih ve dönemi (III)”, 10.11.2013.
“Fatih ve dönemi (IV)”, 17.11.2013.
“Fatih ve dönemi (V)”, 24.11.2013.
“Fatih ve dönemi (VI)”, 01.12.2013.
“Fatih ve dönemi (VII)”, 08.12.2013.
“Fatih ve dönemi (VIII)”, 15.12.2013.
“Fatih ve dönemi (IX)”, 22.12.2013.
“Fatih ve dönemi (X)”, 29.12.2013.
“İstanbul’un ilk imarı”, 05.01.2014. Saat 10:30-11:00.
“Ekmeğin tarihi (I), 12.01.2014.
“Ekmeğin tarihi (II), 19.01.2014.
“Ekmeğin tarihi (III), 26.01.2014.
“Ekmeğin tarihi (IV), 02.02.2014.
“Ekmeğin tarihi (V), 09.02.2014.
“Osmanlı bürokrasi tarihi (I), 16.02.2014.
“Osmanlı bürokrasi tarihi (II), 23.02.2014.
“Eski İstanbul’da atlı tramvaylar”, 02.03.2014.
“Eski İstanbul’da tramvaylar”, 09.03.2014.
“Osmanlı İstanbulunda arabalar ve araba kazaları”, 16.03.2014.
17
“Osmanlı İstanbulunda yangınlar (I)”, 23.03.2014.
“Osmanlı İstanbulunda yangınlar (II)”, 30.03.2014.
“Osmanlı’da yasaklar (I)”, 06.04.2014.
“Osmanlı’da yasaklar (II)”, 13.04.2014.
“Osmanlı’da yasaklar (III)”, 20.04.2014.
“Osmanlı’da yasaklar (IV)”, 21.04.2014.
“Osmanlı’da yasaklar (V)”, 28.04.2014.
“Posta ve haberleşme tarihi (I)”, 04.05.2014.
“Posta ve haberleşme tarihi (II)”, 11.05.2014.
“Posta ve haberleşme tarihi (III)”, 18.05.2014.
“Posta ve haberleşme tarihi (IV)”, 25.05.2014.
“Posta ve haberleşme tarihi (V)”, 01.06.2014.
“Emeğin tarihi (I)”, 08.06.2014.
“Emeğin tarihi (II)”, 15.06.2014.
“Emeğin tarihi (III)”, 22.06.2014.
“Emeğin tarihi (IV)”, 29.06.2014.
06.07.2013.
13.07.2013.
“Hisart Müzesi”, 20.07.2014 (Nejat Çuhadaroğlu konuk).
“Keşifler tarihi (I)”, 27.07.2014.
“Keşifler tarihi (II)”, 03.08.2014.
“Keşifler tarihi (III)”, 10.08.2014.
“Keşifler tarihi (IV)”, 17.08.2014.
“Demokrasinin tarihi (I)”, 31.08.2014.
“Demokrasinin tarihi (II)”, 07.09.2014.
“Demokrasinin tarihi (III)”, 14.09.2014.
“Demokrasinin tarihi (IV)”, 21.09.2014.
“Kitabın tarihi (I)”, 28.09.2014.
“Kitabın tarihi (II)”, 05.10.2014.
“Kitabın tarihi (III)”, 12.10.2014.
“Kitabın tarihi (IV)”, 19.10.2014.
“Kitabın tarihi (V)”, 26.10.2014.
“Kitabın tarihi (VI)”, 02.11.2014.
“Kitabın tarihi (VII)”, 09.11.2014.
“Kitabın tarihi (VIII)”, 16.10.2014.
“Kitabın tarihi (IX)”, 23.10.2014.
“Kitabın tarihi (X)”, 30.10.2014.
Organizations
Scholarly
-
Hariciyeciler, Turkey (as founder with Ebru Yetişkin & Ersan Nebioğlu on 21.10.2007).
-
1302 Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Tarihi Sempozyumu, Yalova-Turkey, 27.07.2009 (as a
member of scientific committee).
-
Conferences on Istanbul, Yıldız Technical University, Istanbul 2010 (as organizer).
"Adalet Ağaoğlu. İstanbul", 06.01.2010.
"Murat Belge. İstanbul", 23.02.2010.
18
"Semavi Eyice. Mimari'de İstanbul", 17.03.2010.
"Metin Sözen. İstanbul'um", 28.04.2010.
"Selim İleri. Kelimelerle İstanbul", 18.05.2010.
-
Conferences on Social Changes and History, Yıldız Techical University, Istanbul 2012 (as
organizer).
"Yakup Çelik, Toplum önderi Mehmet Akif", 14.03.2012 (Alparslan Oymak ile
birlikte).
"İskender Pala, Şehir, kültür, İstanbul", 14.03.2012.
"Orhan Ölçen, Gerçekleri tarih yazar, tarihi de taraftar: Aslan Yürekliler", 21.03.2012.
"Cemil İpekçi, Kim korkar estetikten?", 28.03.2012.
"Ergün Yıldırım, Firari entellektüel Türk aydını", 09.05.2012.
"Neşet Toku, Hukuk devleti nedir?", 16.05.2012.
"Nihat Erdoğmuş, Kariyer ve iş yaşamına hazır mıyız?", 23.05.2012 (Ali Erdoğmuş ile
birlikte).
"Gisela Prochazka-Eisl, Bir Nemçelu neden Türkçe öğrenir?”, 03.10.2012.
"Semih Akşeker, Mimaride modern dayatmalara geleneksel cevaplar”, 10.10.2012.
"Caner Taslaman, Big Bang ve Tanrı”, 17.10.2012.
"Servet Armağan, 30. Yılında 82 Anayasası”, 24.10.2012.
"Ali Satan, Hilafeti neden kaldırdık?”, 07.11.2012.
"İsmail Güleç, Nasreddin Hoca ne diyor?”, 14.11.2012.
"Banu Aksoy & Yıldıray Karakiya, Bir dolap kitap: Her yaş için çocuk kitabı”,
21.11.2012 (Elif Ertan ile birlikte).
"Sabri Koz, Evliya Çelebi’nin başına gelenler, 05.12.2012.
"Raşit Çavaş, Osmanlı’nın son kalesi: Adakale”, 12.12.2012.
"Kamil Yüceoral, Görünmez zehir: Haset”, 26.12.2012.
-
Şehir(li) Atölyesi (as cofounder and organizer with Hasan Soygüzel on 15.05.2013).
“Bursa” 20.06.2013.
“Kahramanmaraş” 20.07.2013.
“Gaziantep” 04.09.2013.
“Kayseri” 24.10.2013.
“Çanakkale” 07.12.2013.
“Sakarya” 30.01.2014.
“Konya”, 27.02.2014.
“Adana”, 23.05.2014.
-
YTÜ Fikir Atölyesi (as cofounder and organizer with Songül Demir on 12.03.2014).
http://www.milliyet.com.tr/yildiz-da-fikir-atolyesi-istanbul-yerelhaber-94007/
“Beyin ve Ahlak” (Güneş Kayacı) 19.03.2014.
“Yeni Dönem ve Yeni Büyükşehir Yasası” (Yunus Emre Vural) 26.03.2014.
“Baudrillard’ın simülasyon kuramı ve Türkiye’de medya” (Özlem Yumrukuz)
09.04.2014.
TETA (Teyfur Erdoğdu Tarih Atölyesi) İLEM
“Tarihçi ile belge ilişkisi” (Gültekin Yıldız) 08.05.2014.
“Tarih nasıl öğretilme-meli” (Ahmet Şimşek) 27.05.2014.
-
Non-Scholarly
-
Istanbulization (later) Adımİstanbul, Turkey, 17.12.2009 (as founder).
19
-
Concert: Classical Turkih Music on Istanbul. Group Neva, Yıldız Technical University, Istanbul
26.04.2010 (as co-organizer with Emre Yıldız).
Kampüsümüzü fotoğraflıyoruz, Yıldız Technical University, Istanbul 14.05.2012 (as coorganizer with Elif Ertan ve Alparslan Oymak).
Yeni Yıl Konseri, Yıldız Technical University, Istanbul 19.12.2012 (as co-organizer with Elif
Ertan ve Alparslan Oymak).
Download

Curriculum Vitae