OKKO o. s.
Kovařovicova 1722/22
616 00 Brno - Žabovřesky
IČO: 22817484
Pro koho je určen
Víkendové pobyty jsou určeny pro žáky prvního stupně, kteří přecházejí do druhého stupně základních škol, pro žáky, kteří
nastupují do nového kolektivu na SŠ. To s sebou nese poměrně dlouhé vytváření třídního kolektivu a mnoho komunikačních
i kázeňských problémů. První oblastí je změna třídního učitele, který žáky osobně nezná, neví jaké jsou jejich silné a slabé
stránky. Druhou oblastí je pro mnohé žáky i nový kolektiv nebo noví žáci, kteří jakoby narušují stávající komunitu třídy.
Zasahuje do toho i změna třídního učitele, který je pro žáky novou osobou, se kterou mají strávit několik dalších let ve
škole.
Víkendové pobyty mohou využít i třídní kolektivy, které mají vztahové a komunikační obtíže.
Díky aktivitám na seznámení, komunikaci a spolupráci se snažíme během několika dnů vytvořit fungující tým. Víkendový
pobyt není o poskytnutí extrémních zážitků, ale vytvoření fungujícího kolektivu při zachování maximální možné míry
fyzické i duševní bezpečnosti.
Cíl víkendového pobytu:
•
•
•
Stmelení kolektivu
Prohloubení vzájemných vztahů žáků mezi s sebou, k třídnímu učiteli
Pomoci třídnímu učiteli vidět děti v krizových situacích a tak se lépe připravit na individuální přístup k žákům
Ukazatele úspěchu:
•
•
•
Stmelený kolektiv se bude vzájemně oslovovat jménem, bude rád spolu a bude si vzájemně pomáhat
Učitel bude pro žáky osobou, ke které budou mít důvěru a se kterým budou rádi
Osobnější a individuálnější přístup třídního učitele k žákům
Jak dosáhneme cíle:
K dosažení stanovených cílů využíváme víkendový pobyt v krásném prostředí Brna venkova. Náplní pobytu jsou
psychosociální hry, sportovní a týmové aktivity, hry na rozvoj kreativity. Program lze upravit dle problematiky jednotlivých
kolektivů.
• Zapojení učitelů do programu – výsledkem je posílení dobré vzájemné vazby učitelů a žáků. Učitelé dostávají od
lektorů zpětnou vazbu a doporučení jak pracovat s týmem a jednotlivci ve skupině.
• Společný prožitek a vztahy jsou důležitější než výkon – v programu nabízíme aktivity, které jsou hlavně zaměřeny
na spolupráci a komunikaci.
• Zážitek – využití hudby, dramatických technik, her orientovaných na společný zážitek
• Vyváženost aktivit zážitkových, sociálně psychologických a sportovních
• Bezpečí – jsou zvoleny takové aktivity, které pozitivně přispívají k vytváření zdravých vztahů ve třídě a které
garantují fyzické i psychické bezpečí účastníků
• Lektoři – kurz vede psycholog nebo speciální pedagog s dlouholetou praxí a v pozici asistentů pomáhají studenti
VŠ s praxí v zážitkové pedagogice.
Prostředí:
Chaty, rekreační zařízení, SVČ v okolí Brna
Cílová skupina:
Žáci ZŠ, studenti 1.roč. SŠ
Časová dotace:
Pátek odpoledne – neděle odpoledne
Kontakt:
Realizátor programu - Mgr. Lenka Cupalová, 608462245, [email protected]
Cena:
Ubytování a strava 300,-Kč/den (stravování zajištěno 5x denně,pitný režim, ovoce, zelenina)
Možnost diet a alternativní stravy
Lektorné 6.000,-Kč (v ceně je zahrnuto lektorné pro 2 osoby+stravné a pobyt)
Download

Víkendové pobyty ke stmelení kolektivu