OBECNÍ ÚŘAD UHŘICE
POŘÁDÁ
UHŘICKÉ KOLEČKO
XVI. ROČNÍK
BĚHU KOLEM UHŘIC
11. 1. 2014 UHŘICE
XVI. ročník „BĚHU KOLEM UHŘIC“
UHŘICKÉ KOLEČKO
Záštitu přebírají:
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Mgr. Václav Božek, CSc.
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Technické zajištění:
VSK Univerzita Brno – oddíl atletiky
ATLETIKA UNI CZ. s.r.o.
ASC TJ Bučovice
Datum konání:
sobota 11. ledna 2014
Místo:
UHŘICE, obec okresu Vyškov
Prezentace:
průběžně od 8:00 hod. v budově Obecního úřadu
Šatny:
v budově Obecního úřadu
Startovné:
žactvo (2002 a starší) 20.-Kč, dorost a dospělí 40.-Kč
Tratě:
asfaltový a hlinění povrch
Ceny:
diplom, ceny pro první tři v každé kategorii
Ostatní ustanovení:
Občerstvení:
závodník startuje na vlastní nebezpečí
zná svůj zdravotní stav
startuje jen v kategorii dle ročníku narození
zdravotní služba zajištěna pořadatelem
e-mail: [email protected]
www.uhrice-vy.cz
pořadatelé zajistí teplý čaj
další občerstvení možno zakoupit v režijní ceně pořadatele
Ing. Jaromír HANDL
ředitel závodu
Petr KOTYZA
hlavní rozhodčí
tel.: 517 367 561
mobil: 602 182 750
mobil: 724 171 251
ČASOVÝ POŘAD
8:00
prezentace (končí 10 minut před startem příslušné kategorie)
9:00
mladší žákyně (2001-02)
900 m
3 kola
9:15
mladší žáci
900 m
3 kola
9:30
přípravka dívky (2003-04)
600 m
2 kola
9:40
přípravka hoši (2003-04)
600 m
2 kola
9:50
nejmladší žactvo (2005-06)
300 m
1 kolo
10:00
předškoláci
(2007-09)
150 m
10:10
batolata
(2010 a mladší)
50 m
10:15
starší žákyně (99 - 00)
starší žáci
(99 - 00)
dorostenky
(97 - 98)
10:30
I. BLOK VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
11:00
(2001-02)
1410 m
1710 m
1710 m
1 kolo
1+1 kolo
1+1 kolo
dorostenci (97 - 98)
juniorky
(95 - 96)
2820 m
2820 m
2 kola
2 kola
11:15
junioři
(95 - 96)
ženy
(75 - 94)
ženy – veteránky I. (65 - 74)
ženy – veteránky II. (55 - 64)
ženy – veteránky III. (54 a starší)
4230 m
4230 m
4230 m
4230 m
4230 m
3 kola
3 kola
3 kola
3 kola
3 kola
11:45
muži (75 - 94)
muži – veteráni
muži – veteráni
muži – veteráni
muži – veteráni
5640 m
5640 m
5640 m
5640 m
5640 m
4 kola
4 kola
4 kola
4 kola
4 kola
12:15
13:00
I.
II.
III.
IV.
(65 - 74)
(55 - 64)
(54 - 45)
(44 a starší)
Běh pro zdraví –
běh příchozích „BUĎ FIT“
1410 m
(nestartují účastníci předchozích kategorií)
Speciální kategorie
1410 m
II. BLOK VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
1 kolo
1 kolo
UHŘICE
Vítězové XV. ročníku Běhu kolem Uhřic
Batolata
Předškoláci
Nejmladší žactvo
Přípravka
Mladší žactvo
Starší žactvo
Dorost
Junioři
Kresanová Lucie Uhřice
Křenová Petra SKT Brankovice
Žáková Apolena SKT Brankovice
Velísková Tereza UNI Brno
Filali Anisa AHA Vyškov
Mikušová Lucie JAC Brno
Klepalová Kamila AK Olymp Brno
Kohoutová Michaela UNI Brno
Ženy
Ženy veteránky 1
Ženy veteránky 2
Ženy veteránky 3
Mlejnková Eva
Hanáková Miroslava
Hynštová Marie
Cupalová Eva
SKT Brankovice
Sokol Bučovice
AHA Vyškov
Sokol Bučovice
19:35
18:22
19:13
23:37
Muži
Muži veteráni 1
Muži veteráni 2
Muži veteráni 3
Kučera Lukáš
Kotyza Petr
Kobliha Milan
Frank Pavel
VSK UNI Brno
VSK UNI Brno
LRS Vyškov
LRS Vyškov
18:08
18:33
25:58
28:16
Běh pro zdraví
Mihalík Jan
Handl Jan
Zaoralová Aneta
SP Ibsenka Brno
Uhřice
Uhřice
5:46
6:24
7:43
Kotyza Dominik UNI Brno
Vojtík Ondřej UNI Brno
Osolsobě Jindřich AHA Vyškov
Šípek Kryštof UNI Brno
Kotyza Daniel UNI Brno
Vařeka Jan Biatlon Vyškov
Haumer Jan Biatlon Vyškov
Konečný Petr UNI Brno
Download

UHŘICKÉ KOLEČKO XVI. ROČNÍK BĚHU KOLEM UHŘIC