Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç
16 Ekim 2014
Sultanahmet, İstanbul
Program
Açılış Konuşmaları
09.00–09.30
I. Oturum
Savaş Kavramı
09.30–10.30
“Büyük Savaş ve Şiddetin Uygulanmasında Devrim, 1914-1918”
Jay Winter (Yale Üniversitesi)
“I. Dünya Savaşının Clausewitz’in ‘Mutlak Savaş’ Distopyası Çerçevesinde
Değerlendirilmesi”
Burak Gülboy (Istanbul Üniversitesi)
Kahve Arası
10.30–10.50
II. Oturum
Büyük Güçler, İttifaklar ve Osmanlı Devleti
10.50–12.20
“Osmanlının Savaş Kararı: Yeni Bir Bakış”
FerozeYasamee (Manchester Üniversitesi)
“İttihatçıların Ekim-Kasım 1914’te Savaş Dışında Kalma Hususundaki
Başarısızlıkları”
Feroz Ahmad (Yeditepe Üniversitesi)
“Osmanlı Diplomasisi ve Büyük Savaşın Kökenleri: Bir Yeniden
Yorumlama”
Gül Tokay (Bağımsız Araştırmacı)
Öğle Yemeği Arası
12.20–14.20
Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç
16 Ekim 2014
Sultanahmet, İstanbul
III. Oturum
Kargaşa İçindeki İmparatorluk: İç Sorunlar
14.20–16.20
“Birinci Dünya Savaşı Hakkında Günümüz Rus Tarihyazıcılığı:
Yeni Eğilimler”
Iskender Gilyazov (Kazan Üniversitesi)
“Savaşa Hazırlık: Milliyetçilik, Militarizm, Gençlik, Dostlar ve Düşmanlar”
Mehmet Ö. Alkan (İstanbul Üniversitesi)
“Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Askeri Reformları”
Odile Moreau (Montpellier Üniversitesi)
“Siyasi İslamı (Kötüye) Kullanmak: Birinci Dünya Savaşı Sırasında ve Sonrasında Almanların Osmanlı İmparatorluğu ile İttifaktaktan Beklentileri ve
Hayal Kırıklıkları”
Tilman Ludke (Freiburg Üniversitesi)
Kahve Arası
16.20-16.40
IV. Oturum
Çatışan Fikirler ve Rakip İdeolojiler
16.40–17.40
“Pan-İslamizm’in İnşa Süreci ve Birinci Dünya Savaşı’na Kadar Olan
Dönemdeki Etkileri”
Namık Sinan Turan (Istanbul Üniversitesi)
“Osmanlıcılık, Osmanlı Vatanı ve Birinci Dünya Savaşı”
Behlül Özkan (Marmara Üniversitesi)
Akşam Yemeği
19.00
Download

Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç