2015 Bahar – II
21. Yüzyılda Denizcilik Gücü ve Türkiye
17 Nisan 2015
PROGRAM
09.30 – 10.00 Açılış
Prof. Dr. Serpil Sancar (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)
Erdal Eren (Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı)
Prof. Dr. Bilsay Kuruç
1. OTURUM - 10.00 – 13.00
Prof. Dr. Sencer İMER (Oturum Başkanı)
10.00 – 10.40 Amiral Cem GÜRDENİZ «Jeopolitik, Savunma ve Güvenlik Perspektifinde Türk
Deniz Gücü ve 21. Yüzyıl»
10.40 – 11.20 Prof. Dr. Sertaç H. BAŞEREN «21. Yüzyılda Çevre Denizlerimiz: EGE»
11.20 – 11.30 Kahve Molası
BİLDİRİ YORUMCULARI
11.30 – 11.50 Dr. (E) Amiral Ergun MENGİ
11.50 – 12.10 Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI
12.10 – 13.00 DEĞERLENDİRMELER VE BİLDİRİ SAHİPLERİNİN GÖRÜŞLERİ
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 14.30 (E) Büyükelçi Deniz BÖLÜKBAŞI «Denizcilik ve Dış Politika»
2. OTURUM - 14.30 – 17.30
Prof. Dr. Sencer İMER (Oturum Başkanı)
14.30 – 15.10 Amiral Cem GÜRDENİZ «21. Yüzyılda Türkiye’nin Denizcileşmesi: Durum
Tespiti ve Denizcileşme Modeli»
15.10 – 15.50 Prof. Dr. Sertaç H. BAŞEREN «21. Yüzyılda Çevre Denizlerimiz: DOĞU
AKDENĠZ»
15.50 – 16.00 Kahve Molası
BİLDİRİ YORUMCULARI
16.00 – 16.20 (E) Deniz Kurmay Albay Emin EROL
16.20 – 16.40 Doç. Dr. Erdem DENK
16.15 – 17.30 DEĞERLENDİRMELER VE BİLDİRİ SAHİPLERİNİN GÖRÜŞLERİ
KAPANIŞ
Siyasal Bilgiler Fakültesi / Mülkiye Şeref Salonu
Cebeci, ANKARA
Download

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri