Türkiye Ekonomi Kurumu
“İktisat Tarihi” Çalıştayı
Tarih: 18 Eylül 2014, Perşembe
Yer: Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara
PROGRAM
9:30 – 10:00 Açılış
Prof. Dr. Ercan Uygur (TEK Başkanı)
Prof. Dr. Tuncer Bulutay (Düzenleyen, SBF, Emekli)
10:00-12:30 Osmanlıdan Cumhuriyete
Mehmet Genç (İstanbul Şehir Üniversitesi)
“İktisadi Büyüme Bakımından Osmanlı Ekonomisi”
Yrd. Doç. Dr. Seven Ağır (ODTÜ, İİBF)
“18. Yüzyıl Osmanlı Ekonomisinde Kurumsal Yenilikler”
Prof. Dr. Zafer Toprak (Boğaziçi Üniversitesi, Emekli)
“Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye’nin Finansal Yapısı, 1850 – 1950”
12:30-14:00 Yemek Arası
14:00-16:30 Cumhuriyet Dönemi
Prof. Dr. Korkut Boratav (SBF, Emekli)
“1930’lu Yıllar: Korumacılık – Devletçilik Sentezi”
Prof. Dr. Bilsay Kuruç (SBF, Emekli)
“Cumhuriyet’in Toprak Reformu Sorunu”
Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)
“Yirminci Yüzyıldan Miras: Türkiye Ekonomisinin Büyümesi”
16:30-17:30 Tartışma
Download

Türkiye Ekonomi Kurumu “İktisat Tarihi” Çalıştayı