ÜRETİM EKONOMİSİ KONGRESİ GEÇİCİ PROGRAMI
21 Mart 2014 Cuma
Kayıt
(Zemin Kat Fuaye)
9:00 - 9:30
Prof.Dr. Semahat Sıddıka DEMİR
İKU Rektörü
9:30 - 10:15
Açılış Töreni
İsmail GÜLLE
İTKİB Başkanı
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR
İKU İİBF Dekanı
Doç.Dr. Sinan ALÇIN
İktisat Bölüm Başkanı
10:15 - 10:45
Açılış Konseri
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
İKÜ Çok Sesli Korosu
Ara
10:45 - 11:00
Oturum Başkanı
Prof.Dr.Zafer Tunca
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
11:00 - 12:00
Açılış Paneli
Panelistler
Teoman DOĞAN
Erciyas CEO
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
Nursel Ölmez ATEŞ
Ford-Otosan İK Direktörü
Öğle Yemeği
Oturumlar
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
A1
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
A2
Seminer Salonu II
Ara
Oturumlar
14:30 - 14:45
14:45 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 18: 00
B1
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
B2
Seminer Salonu II
B3
İİBF Çok Amaçlı
Seminer Salonu-4. Kat
Ara
Oturumlar
16:30 - 18: 00
C1
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
C2
Seminer Salonu II
22 Mart 2014 Cumartesi
Kayıt
(Zemin Kat Fuaye)
Oturumlar
9:00 - 9:30
9:30 - 11:00
D1
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
D2
Seminer Salonu II
Ara
Oturumlar
11:00 - 11:15
11:15 - 12:45
E1
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
E2
Seminer Salonu II
E3
İİBF Çok Amaçlı
Seminer Salonu-4. Kat
Öğle Yemeği
Oturumlar
12:45 - 13:30
13:30 - 15:00
F1
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
F2
Seminer Salonu II
F3
İİBF Çok Amaçlı
Seminer Salonu-4. Kat
Ara
15:00 - 15:15
Prof.Dr. Gülten Kazgan
15:15 - 17:15
Kapanış Paneli
Prof. Dr. Tuncer Bulutay
Prof.Dr. İzzettin Önder
17:15 - 18: 00
Kapanış Kokteyli
(Zemin Kat Fuaye)
Önder Öztunalı Konferans
Salonu
Download

üretim ekonomisi kongresi geçici programı