TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE YEŞİL BÜYÜME:
CO2 Salımlarıyla Mücadele Üzerine Gözlemler
A. Erinç Yeldan
Bilkent Üniversitesi
Türkiye’nin Karbon Patikası: Gözlemler
Türkiye’nin Karbon Patikası: Gözlemler
Türkiye’nin Karbon Patikası: Gözlemler
Karbon Bütçesini Tasarlamak Üzerine Düşünceler
• Tom Athanasiou & Paul Baer tarafından geliştirilen Equity Reference
Calculator ve Sivan Kartha & Eric Kemp-Benedict (Stockholm
Environment Institute) tarafından geliştirilen Pledge Scorecard
• Equity Reference Calculator ve Pledge Scorecard küresel boyutta
uygulanan tasarımlar olarak, gönüllülük esasına göre uygulanacak
ulusal CO2 salım hedeflerini farklı hedefler altında saptanmasına
olanak vermekte.
Climate Equity Reference Calculator
Climate Equity Reference Calculator
Officall and EQR Base Paths - Real GDP Growth (%)
10
9
Base_Official
8
Base_EQR
7
6
5
4
3
2
1
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
Benzer Çalışmalardan Örnekler
Download

Erinc Yeldanin Sunumu