OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE
PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63.
TOPLANTISINA KATILIM
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı
AB Uzman Yrd. Zeynep ORAL
28.05.2014
İÇERİK
OECD Hakkında Genel Bilgi
OECD Çalışma Şekli
OECD Teşkilat Yapısı
OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü
OECD ve Tarım
Bakanlığımızca Katılım Sağlanan Toplantı
OECD HAKKINDA GENEL
BİLGİ
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD/Organization for Economic
Co-operation and Development)
Kuruluş tarihi
: 1961
Merkezi
: Paris/FRANSA
Üye sayısı
: 34
Bütçe
: 357 milyon Euro (2014)
Türkiye’nin katkısı 5,8 milyon Euro (%1,64)
Genel Sekreter
: Angel Gurria (2006’dan bugüne)
Yayın
: 250 adet/yıl
Çalışan Sayısı
: 2500
Resmi dil
: İngilizce ve Fransızca
OECD HAKKINDA GENEL
BİLGİ
OECD ÜYESİ ÜLKELER
ABD
Almanya
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kore
İngiltere
Hollanda
İsrail
İtalya
İrlanda
İzlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
Japonya
Lüksemburg
Macaristan
Meksika
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
Şili
Türkiye
Yeni Zelanda
Yunanistan
*OECD’nin yakın temas halinde olduğu üye olmayan ülkeler:
Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya , Güney Afrika Cumhuriyeti
Rusya (OECD üyeliği 2013-2014 seneleri içerisinde öngörülmekteydi ancak Ukrayna krizinden
dolayı, üyelik görüşmeleri ertelenmiştir.)
OECD HAKKINDA GENEL
BİLGİ
OECD’nin yapısı 3 temel unsura dayanır:
1) OECD Üye Ülkeleri
2) OECD Sürekli Komiteleri
3) Sekretarya
OECD ÇALIŞMA ŞEKLİ
Direktörlükler rapor
hazırlar
Üyeler tarafından
tartışılır
Konsey toplantılarında
onaylanır
• Yaklaşık 250 komite, çalışma grubu ve uzman grubu bulunmaktadır.
• Üye ülkelerden her yıl yaklaşık 40.000 uzman OECD Toplantılarına
katılım sağlamaktadır.
• Sekretarya, üye ülkeler tarafından gönderilen verileri kullanmak
suretiyle ekonomik analizler yapmaktadır.
• OECD, yaptığı çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla da görüş
alışverişinde bulunmaktadır.
OECD TEŞKİLAT YAPISI
OECD; Konsey, Genel Sekreterlik, Direktörlükler ve Özel Organlardan oluşmaktadır. Kuruluşun
temel faaliyetleri Direktörlükler aracılığıyla yürütülmektedir:
DİREKTÖRLÜKLER
1. Girişimcilik Merkezi ve
5. Ekonomi Bölümü
9. Kamu Yönetişimi ve
Yerel Kalkınma
6. Eğitim Direktörlüğü
Bölgesel Kalkınma
2. Vergi Politikaları ve
7. İstihdam, Çalışma ve Sosyal Direktörlüğü
Yönetimi Merkezi
İşler Direktörlüğü
10. İstatistik Direktörlüğü
3. Finansal ve Yatırım İşleri
8. Çevre Direktörlüğü
11. Bilim, Teknoloji ve Sanayi
Direktörlüğü
Direktörlüğü
4. İşbirliğini Geliştirme
12. Ticaret ve Tarım
Direktörlüğü
Direktörlüğü
OECD TİCARET VE TARIM
DİREKTÖRLÜĞÜ
Ticaret ve Tarım Direktörlüğü
Tarım Komitesi
Tarım ve Çevre Çalışma Grubu
Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalışma Grubu
Tarım ve Ticaret Ortak Çalışma Grubu
OECD Traktör Kodları Teknik Grubu
OECD Tohum Şeması Teknik Grubu
Balıkçılık Komitesi
OECD TİCARET VE TARIM
DİREKTÖRLÜĞÜ
TİCARET VE TARIM DİREKTÖRLÜĞÜ
Bakanlığımız, Tarım Komitesi ve Balıkçılık Komitesi Ulusal Eşgüdüm birimidir. Ek olarak Çevre
Komitesinde ilgili kurum olarak görev yapmaktadır.
Tarım Komitesi
Ulusal Eşgüdüm Birimi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İlgili Kurumlar
•
Maliye Bakanlığı
•
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı
•
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
•
Kalkınma Bakanlığı
•
Hazine Müsteşarlığı
•
Ekonomi Bakanlığı
•
TÜİK
•
EPDK
•
TAPDK
Balıkçılık Komitesi
Ulusal Eşgüdüm Birimi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İlgili Kurumlar
•
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
•
Kalkınma Bakanlığı
•
Ekonomi Bakanlığı
•
Denizcilik Müsteşarlığı
•
TÜİK
OECD TİCARET VE TARIM
DİREKTÖRLÜĞÜ
• Yıllık “Tarımsal Politikalar İzleme ve
Değerlendirme” Raporu:
• En önemli çalışmalardan birisidir.
• Genel değerlendirme ve ülke
değerlendirmelerinden oluşur.
• Her sene Eylül ayında yayınlanır.
• Rapordaki veriler ABDGM Uluslararası
Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından
çeşitli Bakanlıklar, Kuruluşlar ve
Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinden
alınan bilgiler ışığında derlenerek OECD
Sekretaryasına iletilir.
OECD ve TARIM
• 2012 yılında, OECD ülkeleri, tarımsal üreticilere yaklaşık 258 milyar USD destek
sağlamıştır:
Ukrayna
Rusya
Çin
Endonezya
Brezilya
ABD
Türkiye
İsçivre
Norveç
Yeni Zelanda
Meksika
Kore
Japonya
İsrail
İzlanda
AB
Şili
Kanada
Avusturalya
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Güney…
Milyon USD
OECD ve TARIM
• OECD Tarımsal Destekleme Hesaplamaları:
• Üretici Destek Tahmini (PSE)
• Buğday, Arpa, Mısır, Pirinç, Ayçiçeği, Şeker pancarı, Pamuk, Elma, Patates,
Domates, Üzüm, Tütün, Süt, Dana eti, Kuzu eti, Tavuk eti, Yumurta
• %PSE = Çiftçilere verilen toplam destek miktarı/toplam üretim değeri
• Hesaplamada kullanılan kalemler:
• Prim ödemeleri,
• Gübre-mazot, tohumluk gibi girdi desteklemeleri,
• Hazine tarafından karşılanan görev zararları,
• DSİ tarafından yapılan sulama yatırımları,
• Alan bazlı ve hayvan başına yapılan destekleme ödemeleri,
• Hibe şeklinde yapılan destek ödemeleri,
• Doğal afet ödemeleri,
• Sigorta prim destekleri,
• Pazar fiyat desteği
BAKANLIĞIMIZCA KATILIM
SAĞLANAN TOPLANTI
63. Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalışma Grubu Toplantısı
19-21 Mayıs 2014
• Ülkemizi Bakanlığımızdan AB Uzman Yardımcısı Zeynep ORAL
temsil etmiştir.
• Ayrıca Kalkınma Bakanlığı Tarım Dairesi Başkanı Taylan KIYMAZ,
Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Yurdakul SAÇLI ve Hazine
Müsteşarlığında görevli Hazine Uzmanı Atila TEKİN de katılmıştır.
• Toplantıda ele alınan önemli konular:
• Tarımsal Politikalar: İzleme ve Değerlendirme 2014 yılı raporu
• 2014 OECD-FAO Tarımsal Görünüm raporu
• Tarımsal ikiliği sonlandırmak ve yapısal dönüşümü başlatabilmek için
stratejiler
• Yenilikçiliği ve tarımsal verimlilik büyümesini arttırmak için pilot çalışmalar
BAKANLIĞIMIZCA KATILIM
SAĞLANAN TOPLANTI
63. Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalışma Grubu Toplantısı
19-21 Mayıs 2014
• Toplantının “Tarımsal Politikalar: İzleme ve Değerlendirme 2014 yılı
raporu“nun tartışıldığı kısımda:
• Rapor taslağı delegelere sunuldu.
• Üye ülkelerin görüşleri alınmıştır.
• Ülkemiz için hazırlanan bölümde:
• 1986-88’den bu yana piyasa odaklılığı hedefleyen politika reformları çeşitli
şekilde gerçekleştirildiğinden,
• Yüksek enflasyon ve değişken kur ortamında sıklıkla geçici politika
değişiklikleri yapıldığından,
• Toplam işletme gelirlerindeki üretici destek tahminleri 2011-13 yılları
arasında yaklaşık %20 olarak OECD ortalamasından yüksek
gerçekleştiğinden,
• 2013 yılındaki PSE oranı ise 2012 yılındaki gibi %19 olarak
gerçekleştiğinden ve bu rakamın OECD ortalamasına yakın olduğundan
bahsedilmiştir.
BAKANLIĞIMIZCA KATILIM
SAĞLANAN TOPLANTI
63. Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalışma Grubu Toplantısı
19-21 Mayıs 2014
• Bunlara ek olarak:
• Türkiye dünyadaki 7. büyük üretici olduğundan
• Son yıllarda gösterdiği etkileyici ilerleme ve tarımsal
sektörün hukuki ve kurumsal çerçevesini güçlendirme
çalışmalarıyla verimliliğini ve etkinliğini arttırmayı
hedeflediğinden
• Bozucu tipteki desteklerini de azaltarak piyasa
odaklılığını arttırmayı amaçladığından bahsedilmiştir.
BAKANLIĞIMIZCA KATILIM
SAĞLANAN TOPLANTI
63. Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalışma Grubu Toplantısı
19-21 Mayıs 2014
• 2014-2023 OECD-FAO Tarımsal Görünüm raporu kısmında,
tarımsal politikaları içeren kutucuklar ele alınmıştır.
• Delegeler, içerikten memnun olduklarını belirtmişlerdir.
• Raporda, Türkiye’de ekmek israfı kampanyası kutucuğu da yer
alacak olup, söz konusu kutucuk metni üzerine TMO ile
önceden mutabık kalındığı için herhangi bir düzeltme talep
edilmemiştir.
• Yayınlanacak rapora göre OECD ülkeleri, önümüzdeki 10 yılda,
GSYİH’larında ortalama olarak yılda %2,2’lik bir artış
göstereceklerdir.
- Türkiye için 2023’e kadar ortalama artış %4,93
BAKANLIĞIMIZCA KATILIM
SAĞLANAN TOPLANTI
63. Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalışma Grubu Toplantısı
19-21 Mayıs 2014
• Tarımsal ikiliği sonlandırmak ve yapısal dönüşümü başlatabilmek için
stratejiler oturumu:
• Küçük işletmeler için uygulanan politikalara genel bir bakışı içeren belge
• Küçük işletmelerin rekabet edebilirliğinin arttırılması
• Küçük işletmeleri, ticari yapılara döndürebilme politikaları
• Hedef: Küçük işletmelerin, daha büyük ve ticari işletmelerle arasındaki
ikiliğin azaltılması
• Türkiye Delegasyonu:
- küçük işletmelerin geleceği için iyi bir yönlendirici
- rapora toplumsal cinsiyet ve yeni katılan iş gücü konularının da
eklenmesinin faydalı olacaktır
- detaylı yorumlar Kasım ayındaki toplantıda
BAKANLIĞIMIZCA KATILIM
SAĞLANAN TOPLANTI
63. Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalışma Grubu Toplantısı
19-21 Mayıs 2014
• Tarım ve gıdada yenilikçilik oturumunda,
• Tarımsal verimliliğin sürdürülebilir artışını sağlayabilmek için
bir politika analizi pilot çalışması
• Brezilya, Kanada ve Avustralya pilot ülke çalışmaları
• Türkiye’nin de katılması talep edilmekte
• 2015 yılında G-20 Dönem Başkanı olmamız, ülke
tarımımızın büyüklüğü ve çeşitliliği hususlarını
• 2015 yılı çalışmasında Türkiye’nin yanında Hollanda’nın ve
bir Güney Doğu Asya ülkesinin yer almasını bekliyorlar.
ARZ EDERİM
AB UZMAN YARDIMCISI ZEYNEP ORAL
Download

"OECD Tarımsal Politikalar ve Piyasalar Çalışma Grubunun 63