Semra ÇELİK
İstanbul Üniversitesi Enformatik
Bölümü
[email protected]
Zerrin Ayvaz REİS
İstanbul Üniversitesi
Enformatik Bölümü
[email protected]
u.tr
Sevinç GÜLSEÇEN
İstanbul Üniversitesi
Enformatik Bölümü
[email protected]
Selim YAZICI
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
[email protected]
AKADEMİK BİLİŞİM 2009
İş
kazalarının
yarattığı
maliyetler
Çalışanları
eğitmenin
zorunlu hale
gelmesi
Eğitim
İhtiyacı
2
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
İş kazaları
sonucu
yaşanan can
kayıpları
 ILO’ ya göre de iş kazalarının %78’i
çalışanların emniyetsiz davranışlarından,
toplamda da %98’i insan hatasından
kaynaklanmaktadır.
 Gerçekten %98 gibi büyük oranda insan
hatasından kaynaklanan iş kazalarının, iş
güvenliği eğitimi ile önlenmesi mümkündür.
3
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Neden E-öğrenme
• Eğitim zamanını kısaltır
• Maliyetleri azaltır
• Zaman ve mekandan bağımsızdır
• Kişiye özel odaklanmış bir eğitim
• İş üzerinde eğitime olanak sağlar
• Eğitimin kontrolünü kolaylaştırır
4
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Sistem Geliştirme Süreci
 Bileşen Tabanlı Uygulama Geliştirme Modeli
•Maliyet azalır
•Risk azalır
•Daha hızlı gerçekleştirme
imkanı sağlar
5
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Sistemin Yapısı
6
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS)
 Öğrenim yönetim sistemleri , öğrenim
etkinliğinin değerlendirilmesi, dağıtımı,
yönetimi ve izlenmesini sağlar.
 Geliştirilen uygulamada, sistemin alt
yapısını oluşturmak için açık kaynak kodlu
bir ÖYS olan Moodle kullanılmıştır.
7
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Uygulamada Bulunan Modüller
•Site Haberleri
•Forum
•Makaleler
•Mevzuat
•Sözlük
•Galeri
•Anket
•Sınav Alanı
8
•Forumları Ara
•Medya Merkezi
•Etiketler
•Blog Menüsü
•Takvim
•Çevrimiçi
Kullanıcılar
•Derslerim
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Amaç
Bilgi
paylaşımı
Farklı türde
kaynaklara
erişim
Eğitim
Etkileşim
9
Portal
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Güncel
gelişmeleri
takip etme
Eğitimlerin Amacı
 Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirmek
 Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve
güvenlik risklerine karşı bilgilendirmek
 Çalışanları sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
sağlamak için yapılması gerekenler hakkında
bilgilendirmek
 Çalışanları verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve
devamını sağlamak için yapılması gerekenler hakkında
bilgilendirmek
10
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Projede Kullanılan Araç
ve Teknolojiler
 Moodle 1.9.3
 MySQL 4.1.22
 Inwicast Mediacenter 1.04
 Microsoft Powerpoint 2007
 Articulate Presenter’09
 Articulate Engage’09
 Articulate Video Encoder’09
11
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Proje Gerçekleştirme Süreci
 İhtiyaç Analizi Ve Hedef Kitle Özellikleri
 Teknoloji Seçimi Ve Maliyetlendirme
 Tasarım
 Gerçekleştirme
 Entegrasyon Ve Test
12
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
MALİYETLENDİRME
Yazılım / Faaliyet
Maliyet
 MS Office 2007
400 TL
 Articulate Studio’09
Alan
Adı
Barındırma
Eğitimlerin
geliştirilmesi
Kurulum ve Bakım
2300 TL
TOPLAM
13
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
ve 200 TL (Yıllık)
6000 TL
1500 TL
10400 TL
Uygulama
KobiAkademi
14
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 Bu çalışmadaki uygulama KOBİ’lerde iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin e-öğrenme yoluyla verilmesi için
geliştirilmiştir.
 Bileşen tabanlı uygulama geliştirme modelinin
kullanılmasıyla mevcut sistemlerdeki istenen modüllerin
kurulup işletime sokulması ve sistemde bulunmayan
modüllerin de entegre edilmesi hızlı ve kolay bir şekilde
gerçekleştirilebilmiştir.
 Ayrıca sistemin sağladığı altyapı ve kullanılan yöntemlerin
esnekliği ile KOBİ’lerin ihtiyaç duyacakları diğer eğitimlerin
de bu yolla verilebilmesi için uygun bir ortam
sağlamaktadır.
15
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 Geliştirilen uygulama, karma öğrenme (Blended
Learning) yöntemini [16] tercih eden KOBİ’ler için de
yüz yüze eğitime destek niteliğinde kullanılabilir.
 Eğitim ortamı dışında eğitim yönetim sisteminin
sağladığı altyapı sayesinde, işletme için bir iletişim ve
bilgi paylaşımı ortamı olarak da rahatça
kullanılabilecektir.
16
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 Uygulamaya e-öğrenme hizmeti veren firmalar
yönünden baktığımızda da beklentileri büyük ölçekli
firmalara göre nispeten daha az olan KOBİ’ler için, daha
hızlı ve maliyeti az uygulamalar geliştirmelerine olanak
sağlayacaktır.
 Daha geniş bir kitleye ulaşarak e-öğrenmenin bilinirliği
ve kullanılırlığının artması sektörün olumlu yönde
gelişmesine katkı sağlayacaktır.
17
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 Sonuç olarak geliştirilen uygulamayı KOBİ’ler için daha
az maliyetli ve pratik bir eğitim seçeneği olarak
değerlendirmek mümkündür.
 Tüm bunların yanında KOBİ’lerin e-öğrenmeye geçişini
kolaylaştırma, kurum kültürünü geliştirme, eğitimlerin
etkililiğinin daha kolay ölçülebilmesi gibi katma değerler
sağlayacağı öngörülmektedir.
18
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
ÖNERİLER
 Uygulama temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyi
hedeflediğinden ve örnek bir uygulama olarak
hazırlandığından sektöre yönelik eğitimlere yer
verilmemiştir. Ancak pratikte kullanılan bir sistem haline
geldiğinde eğitimlerin çeşitlendirilmesi ihtiyacı
doğacaktır.
 Bunun yanında eğitimlerin kullanıcılar tarafından
pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi yönünden çeşitli
benzetim uygulamaları ve oyunlarla desteklenmesi de
faydalı olacaktır.
19
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Teşekkürler…
Semra ÇELİK
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
[email protected]
20
İstanbul Üniveristesi Enformatik Bölümü
Semra Çelik - [email protected]
Download

211 - Akademik Bilişim Konferansları