FIBRE C TEKNİK ŞARTNAME
fibreC 13 mm
Ebatlar
Özel Boyutlar
Uzunlukta sapma (3,6m)
Genişlikte sapma (1,2m)
Diyagonal değişiklik (<1,5m ; >1,5 m)
Diyagonal değişiklik (>2,5 m ;> 3,5 m)
Kalınlık
Kalınlık Toleransı
Düzlük (doğrultu) sınırı
Düşey doğrultudaki sapma
Fiziksel Özellikler
Kaplama Toleransı (>0,6m ; >1,2m)
Kaplama Toleransı (>3,6m)
Şişme Oranı
Büzüşme / Çekme Payı
Birim Hacim Ağırlığı
Eğilme Gerilmesi Dayanımı
Elastisite Modulü
Ölü ağırlığı (13 mm)
Isıl genleşme katsayısı
Yapı malzemesi sınıfı
Sıcaklık stabilitesi
Isıl kapasitesi
İletkenlik
1200/2500 mm ve 1200/3600 mm
istek üzerine
(+-) 3 mm
(+-) 2 mm
(+-) 3,5 mm ; (+-) 4 mm
(+-) 5 mm ; (+-) 6 mm
13 mm
(+-) 1,3 mm
(+-) 0,05 %
(+-) 2 mm/m
Standart
EN 12467
EN 12467
DIN 18202
DIN 18202
EN 12467
EN 12467
EN 12467
(+-) 2 mm ; (+-) 4 mm
(+-) 8 mm
0,384 mm/m
0,737 mm/m
2,0 - 2,42 kg/dm3
> 18,5 N/mm2 (MOR*)
yaklaşık 10000 N/mm2
26 - 31,5 kg/m2
10*10^(-6) 1/ºk
A1 sınıfı yanmaz
Nem oranına bağlı 350º’ye kadar
dayanım
yaklaşık 1,000 Joule/(kg*K)
lambda: ca.2.0 W/(m*K)
U:1/lambda ca.0.5 m*K/W
DIN 18202
DIN 18202
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Işık - &UV dayanımı (renkli pigment)
Uygun
Uygun
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 12467
DIN 12878
EN 12467
EN 12467
EN 12467, 4.Sınıf
DIN 51045
DIN 4102, EN 13501
Su Geçirgenliği
Permeabilite
Isı - Yağmur testleri
Donmaya karşı dayanım
Donma - Çözülme testleri
UV - Işık dayanımı
Sıcak su dayanımı
Nemli alanda stoklama dayanımı
Bağlantı Tipi
Dıştan görünen (açık) bağlantı
Dıştan görünmeyen (gizli) bağlantı
Taşıyıcı karkas
Derz boşluğu
Perçinleme
Gizli Ankraj (Keil), Yapıştırma
Alimünyum, çelik
8 mm açık derz
Donatı
Renk**
Yüzey**
Hava Koşullarına Karşı Koruma
Alkali dayanımlı cam elyafı
10 standart rengini haricinde, 1000
m2 üzerinde ki siparişlerde istenen
renk imkanı mevcuttur.
MA Matt;doğal pürüzsüz yüzey
FL Ferro Light: Alçak basınç
altında kumlanmış yüzey
FL Ferro: Yüksek basınç altında
kumlanmış yüzey
Hidrofobik Yüzey Koruyucu (Leke
Tutmaz)
*MOR : Modus of Rapture (Kırılma Modülü)
Fibre C – YENİLİKÇİ MALZEME
Özel katman olmadan kesin yangın koruması;
Ürün üst seviyede sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.A1 sınıfı yangın dayanımına sahiptir. Bu
dayanım için herhangi bir kimyasal malzemeye veya malzemeye ihtiyaç duymaz. Fibre C
yurtdışında bazı uygulamalarında fırın içi kaplaması olarak ta kullanılmaktadır.
Performans;
Ağır yük etkisi altında dayanıklılığını sürdürür. GRC panellerinin yüksek mekanik stabilitesi
mevcut olup su etkisi altında ise yüksek dayanımı söz konusudur.( MOR > 18,5 N/mm2)
Bireysel bakış;
Fibre C tasarımcıların ve planlamacıların tasarımda limitlerinin olmadığı anlamına gelir.
Sıradışı tasarımlar fibre C kullanılarak hayata geçirilebilir.
Özel Duruş;
Cam elyaf takviyesi ve mineral katkılı malzemelerin kullanımı fibre C ürününü yüksek kaliteye
taşıyan etkenlerdir. Bu yüksek kalite sağlanırken aynı zamanda malzeme özgün havayı
sağlayabilmektedir.
Havalandırmalı kaplama sisteminin sağladığı avantajlar;
Bu tip bir kaplama sistemi iç mekan hava dengesini sağlamakta, yapıyı dış etkenlere karşı
korumakta ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Malzeme uzun vadede yapısal ve fiziksel
avantajlar sağlamaktadır. Malzemenin ekonomik karlılığı ise; bakım ihtiyacı olmaması ve
uzun ömürlü olmasından anlaşılabilir.
Süneklik;
Maddeyi tek bir parça olarak eğebilme, şekillendirebilme ve döndürebilme tasarım açısından
yeni imkanlar sunmaktadır.
Uzun vadedeki stabilite;
Fibre C ürününün içerdiği teknik özellikleri sayesinde 50 yıl ömrü bulunmaktadır. Doğa
etkilerinin, çevresel değişimlerin panellerin yük taşıma kapasitesine etkisi söz konusu değildir.
Kazanılan ödüller;
Fibre C bugüne kadar kalitesi ve inovasyonu sayesinde Almanya Devleti tasarım ödülü,
MIPIM AR Geleceğin Projesi Ödülü de dahil birçok çeşitli uluslar arası ödüllere layık
görülmüştür.
Fibre C – DOĞANIN DOSTU
%100 Geri Dönüşüm
Fibre C mineral bazlı malzemelerden üretilmiştir.
Bu malzemeler tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerdir.
Kaynakların ekonomik kullanılması karlılık ve sürdürülebilirliği desteklemiştir.
ISO 14001
Kendimizi çevre koruma konusunda üst standartlarda konumlandırdık.
Rieder'in çevre yönetimi DIN EN ISO 14001:2009 tarafından sertifikalandırılmıştır.
IBO Sertifikasyonu
Fibre C ürünü diğer çimento bazlı panel tiplerinden ve alüminyum kaplamalardan %
49 oranında daha az sera etkisi yapmaktadır.
Mükemmel çevreci yönüyle fibre C diğer basınçlı lamine panellerden %78 daha az
enerji tüketmektedir.
GreenSpec & Green Building ( Yeşil Bina )
Fibre C GreenSpec' in ürün listesinde bulunan bir üründür.
GreenSpec inşaatlardaki enerji tasarrufu konusunda kullanışlı bilgiler içerdiği gibi
binalar için ekolojik ve biyolojik ürünler listesinide bünyesinde bulundurmaktadır.
Karbon Ayakizi
Fibre C cam elyaf takviyeli beton ürününün üretim aşamasında birincil enerji
gereksinimi sadece 202 MJ/m2' dür.
Üretim 14 kg CO2 eq/m2 karbon salınımı, 0,04 kg SO2 eq/m2 asit salınımı
yapmaktadır.
VOC-free % yiyecek koruması
Fibre C insan sağlığına kesinlikle zararsızdır.
Yiyecek koruma numarası (Food safety no): 28766 U 09' dur.
Görünüm
Fibre C ürününün doğallığı ve çevre dostluğu ilgi alanımız olup sürdürülebilir bir çevre
oluşturabilmek için zamanla yarışmaktayız..
Üretim Enerjisi
Asitlenme
Küresel Isınmaya Etkisi
Renk Kalıcılığı ve UV Dayanımı
Kendinden renkli çimento esaslı levhalar DIN EN 12878 standardına uygun olarak üretilmektedir. Panellere
üretim sırasında eklenen renk pigmentleri havaya ve UV ışınlara karşı dayanıklıdır. Ayrıca su, alkali, asit
etkisi altında çözünme yapmaz. Havadaki nem değişikliği, kirlilik, direk etkiyen ışıklar mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu tip çevresel etkilerdeki değişiklik panellerin görünümünde farklılaşmaya neden
olabilir. Dehidrasyona bağlı olarak paneller birbirlerinden daha parlak görünebilirler. Zamana bağlı
yaşlanma ve hava şartlarındaki değişikliklerden kaynaklanan panel görünümündeki farklılıklar malzemenin
üretiminden kaynaklanan kusurlar değildir.
Doğanın Parçası-Dayanıklılık
Fibre C yapay bir malzeme olmadığından doğa döngüsünden ayrı bir şekilde düşünülemez. Fibre C doğal
döngünün bir parçasıdır. Bu durum malzemenin sıcaklıkta ve havadaki nemde değişiklikler gibi çeşitli etkiler
altında renk değiştirmesine sebep olabilir.
Beton nem alan bir malzemedir. Nemi emer ve tekrar geri verir. Büyük panellerde nem kabarcıkları değişik
hızlarda kuruyabilirler. Görülebilir ton farklılıkları aynı panel içinde yaşanabilir. Bu durum mat yüzeyli
panellerde daha belirgin olabilir. Doğal donma-çözünme, ıslanma-kuruma etkisine bağlı olarak malzeme
yüzeyinde maviye yakın bazı izler oluşabilir. Fakat doğal koşullarla oluşan bu izler UV ışınları etkisi ile
kendiliğinden yok olmaktadır. Bu durum iklimsel ve çevresel etkilere bağlı olarak değişmektedir.
Hidrofobiklik (Su İticilik)
Çevresel koşullara karşı temel koruma olarak şeffaf hidrofobik yüzey koruyucusu ile üretilmektedir.
Opak yüzey koruyucular malzemenin doğal görünümünü bozmaktadır. Malzemenin perdahlama
derecesi yüzeyin görünümünü etkilemektedir. Hidrofobik yüzey koruyucu tabakası aynı zamanda
geçirimli ve nefes alabilen bir yapıya sahiptir. Eğer paneller dik şekilde monte edilirse hava, kir ve
toz etkilerine karşı temel koruma sağlarlar fakat yağ, asit gibi etkiler altında aynı korumayı
sağlayamazlar.
Grafiti uygulamalarında poliüretan koruyucu tabakanın oluşturulması panellerin temizliğini
sürdürebilme açısından önemlidir.
ONAYLAR VE SERTİFİKALAR
Kategori
Ülke
Açıklama
Sistem Onayı
EU
Avrupa Birliği Teknik Onayı : GRC Fibre C panelleri için Keil gizli
ankrajları ETA-06/0220
Sistem Onayı
DE
Genel Teknik Onay Z-10.8-408 , Alüminyum altyapı üzerine Sika
Tack Panel Bağlantı sistemi ile bağlantı onayı
Malzeme Onayı
Malzeme Onayı
Malzeme Onayı
Malzeme Onayı
DE
RU
FR
US
Genel Teknik Onay DIBT Z-31.4-166 (GRC Fibre C Paneli)
GOST Rapor Numarası : KT-03-2010
CSTB AVIS Teknik Numarası: 2010332
ASTM 1185 Genel Malzeme Teknik Testi
CE Belgesi
DE
DIN EN 12467 / CE 08 ' e göre EG uygunluk bildirgesi
Emisyon İzini
ISO Standardı:Kalite
ISO Standardı:Çevresel Yönetim
EU
EU
EU
Viyana IBO Sertifikasyonu
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009
Uygundur Belgesi
EU
Avrupa Birliği EU 1186, EN 13130, CEN/TS 14234 Yiyecek
Koruması
Yangın Davranışının Teknik Testi
Yangın Davranışının Teknik Testi
Yangın Davranışının Teknik Testi
Yangın Davranışının Teknik Testi
Yangın Davranışının Teknik Testi
DE
DE
AT
US
CA
DIN 4102 Şartnamesine göre A1 Sınıfı Yanmaz, Alev almaz
DIN 13501-1 Şartnamesine göre A1 Sınıfı Yanmaz, Alev almaz
ONORM B 3800-5 Test Onayları
ASTM E 136 & ASTM E 84 Şartnamelerine göre yanmaz
CAN/ULC-S114 Şartnamesine göre yanmaz
Darbe Testi
DE
DIN 18032-3:1997-04 Şartnamesine göre dayanıklı
Uzun Ömür Testi
AT
ETA 06-0220
Hava Şartları Testi
EU
Hava Şartları Testi
AT
CDF Prosedürlerine göre Donma-Çözülme ve Tuz etkisi altında
dayanım
EN 12467 Islanma-Kuruma Testleri
Hava Şartları Testi
AT
Hava Şartları Testi
Hava Şartları Testi
Hava Şartları Testi
UK
US
US
DIN 18516, DIN EN 13583, ASTM E 822, EOTA TR 001 Dolu yağışı
altında dayanım
Yağmur ve Rüzgar etkisi altında dayanım testleri
ASTM E 330 Rüzgar Yükü Testleri
ASTM 1186 Hava Şartlarına karşı mukavemet testleri
Deprem Testi
EU
Sika Tack Panel Bağlantı Yöntemi ile Deprem Dayanımı
Download

fıbre c teknik şartname