ÖZEL HAVAJET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
VELİ BÜLTENİ SAYI : 4
14 KASIM 2014
Sayın Veli,
10 Kasım 2014 günü Ata’mızın ebediyete göçüşünün 76 yılı münasebetiyle “ANMA
PROGRAMI” düzenledik. Öğrencilerimiz, “Atatürk Haftası” münasebetiyle yaptıkları
çalışmaları sınıf ve okul panolarında sergilediler. Atatürk’ün hayatını anlatan belgesel ve
filmler izledik. 9/C sınıfı öğrencilerimiz hazırladıkları videoyu face sayfamızda yayınladılar.
11.Kasım 2014 günü sınıflarından seçilen öğrencilerimiz Kimya ve Coğrafya
öğretmenlerinin gözetiminde Ege Üniversitesi Çinicilik ve Seramik Meslek Yüksek Okulunu
ziyaret ettiler. Okulun Cam –Seramik-Kil atölyesinde toprak malzeme kullanarak çeşitli
figürler oluşurdular. Toprağın kimyası üzerine bir çalışma yapıldı.
Öğrencilerimizde farkındalık yaratmak amacıyla, 11 Kasım 2014 günü Karşıyaka
LÖSEV’le işbirliği yaparak bir saatlik eğitim programı yapıldı. Programdan sonra açılan
stantlarda LÖSEV’de tedavi gören kişiler tarafından yapılan çeşitli eşyalar sergilendi.
“AFET EĞİTİMİ HAZIRLIK GÜNÜ” münasebetiyle 12.Kasım 2014 günü acil
durumlarda öğrencilerimizi binadan tahliye etmeye yönelik uygulama yapıldı. 45 saniyede
sorunsuz biçiminde öğrencilerimizin bahçedeki “TOPLANMA ALANI” nda olmaları
sağlandı. Yoklama alındıktan sonra “ afet, yangın” gibi durumlarda neler yapılacağına dair
eğitim verildi.
Dönemde üç sınav yapan derslerin sınavları 3-4-5-6-Kasım 2014 günlerinde yapıldı.
Dönemde iki sınav yapan derslerin sınavları 17-18-19-20 Kasım 2014 günlerinde yapılacak.
Sınavların tamamlanmasının ardından 29 Kasım 2014 günü 1.dönem I. veli toplantısını
yapacağız.
Yeni bültenimizde buluşmak dileğiyle…
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
REBERLİK SERVİSİ’nde bu iki haftada öncelikle öğrencilere verimli ders çalışma ile ilgili
seminer çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile öğrenciler nasıl ders çalışacaklarını,
verimli ders çalışmanın ne demek olduğunu, çok çalışmanın verimli ders çalışma anlamına
gelmediğini öğrenmişlerdir. Yapılan envanterlerin sonuçları dikkatlice incelenmiş ve
sonucunda ihtiyacı olan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Envanter sonuçları
sınıf rehber öğretmenleri ile paylaşılmış ve sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik saatinde
konuyla ilgili öğrencileriyle görüşülmeleri sağlanmıştır. Bu yöntem ile öğretmen-öğrenci
ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sınavların bir kısmını tamamladığımız
bu dönemde öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerini ölçmek amacıyla öğrencilere sınav kaygısı
envanteri uygulanmıştır. Bu envanterin sonuçları ve öğrencilerin sınav sonuçları birlikte
değerlendirilecek ve öğrencilerle bireysel rehberlik ve grup rehberliği çalışmaları yapılacaktır.
Konunun ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla tüm öğrencilere seminer çalışması da
yapılacaktır. Bu envanteri uygulama ve bu semineri yapma amacımız öğrencilerimizin ileri
zamanlarda girecekleri sınavlardaki kaygı seviyelerini minimal düzeye çekebilmektir. Bu
çalışma ne kadar erken ve sürekli olursa öğrencilerimize yararı o kadar çok olacaktır.
TÜRK EDEBİYATI - DİL VE ANLATIM DERSLERİ’nde; Türk Edebiyatı dersinde “Şiir
Dili - Şiirde Ahenk” konuları işlenerek sınıf içinde çok sayıda uygulama yapıldı. Türk Dili
Edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı yoklaması yapıldı. Sonuçlar analiz edilerek eksik
öğrenmelerin giderilmesi için çalışmalar yapıldı. Cuma günleri bir ders saati boyunca
öğrencilerimizin talebi doğrultusunda etütler yapılarak konular pekiştirildi. Dil ve Anlatım
dersinde ise “Türkçenin Ses Özellikleri” konuları işlenip ünlü ve ünsüz ses ayrımının neden
yapıldığı buluş yoluyla öğrenme stratejisi kullanılarak ve etkin öğrenci katılımı sağlanarak
tespit edildi. Bu konularla ilgili testler uygulandı.
10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri doğrultusunda sınıf çalışmalarının yanı sıra okul içi
anma töreni düzenlendi. Bu törende öğrencilerimizin tümünün etkin katılımı sağlandı. Okul
ve sınıf panoları ile okul televizyonları öğrencilerinizin Atatürk haftası için yaptıkları
çalışmalarla dolduruldu. Atatürk Haftası dolayısıyla Tarih ve Biyoloji zümresiyle iş birliği
yapılarak video sunumları yapıldı.
Okulumuz Fizik zümresi tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi “Lösemili
Çocuklara Destek - LÖSEV Semineri ve Ürün Satış Standı” yapılmış olup öğretmen ve
öğrencilerimiz bu projeye gönüllü olarak destek vermiştir. Bu proje kapsamında Türk Dili
Edebiyatı zümresi olarak “Teneffüs Etkinliği” kapsamında birkaç öğrencimizin hazırladığı
türkü dinletisi yapılarak projeye bağış toplanmış ve bu bağış LÖSEV yetkililerine
gönderilmiştir. Gelecek haftalarda Türk Edebiyatı dersinde “Şiirde Ahenk ” konusuna devam
edilecek, Dil ve Anlatım dersinde ise “Telaffuz (Söyleyiş)” konusu işlenecektir.
TARİH DERSİNDE; 8.Hafta: İlk yedi haftanın konularını kapsayan küçük bir konu tekrarı
yapılmıştır. Tarihe yardımcı bilim dalları konusu tamamlanmıştır. Dersimize kimya
öğretmenimizi davet ederek “Tarih ve Kimya” bilimleri arasındaki ilişki üzerinde
durulmuştur. Coğrafya öğretmenimiz ile “Tarih ve Coğrafya” arasındaki ilişki, son olarak da
“Tarih ve Edebiyat” ilişkisinin anlatılması için edebiyat öğretmenimiz tarih dersine davet
edilerek zümre işbirliği yapılmıştır. Örnek sorular oluşturularak tarih ve diğer bilimler
arasındaki fark üzerinde durulmuştur. Ödev olarak “Tarihe Yardımcı Bilim Dallarını”
araştırmaları istenmiştir.
9.Hafta: 10 Kasım Atatürk Haftası nedeni ile Atatürk’ün hayatıyla ilgili olgular ve Atatürk’ün
kişiliği ve özellikleri üzerinde durulmuştur. “Tarih Öncesi Devirler” konusuna giriş
yapılmıştır. Ödev olarak; yardımcı kaynak olan tarih konu anlatımlı soru bankası kitabındaki
sayfa 27 ye kadar konu testleri ve tarih fasikül 1 yapılması istenmiştir. Haftaya “tarih sınavı”
olacağı için bu testleri çözmeleri önemle rica olunur.
10.Hafta: İlk ders “Tarih Öncesi Devirler” konusuna devam edilecektir. İkinci derste ise Tarih
dersi 1. dönem 1.yazılı yoklama yapılacaktır
COĞRAFYA DERSİNDE ; geçen hafta konu değerlendirme sınavları sonucunda eksik
öğrenmeler tespit edilerek, eksik görülen konular tekrar edildi. Düşük alan öğrencilerle etütler
planlandı ve yapıldı. Ders aralarında ufak çalışmalar yapılarak eksik öğrenmeler giderildi.
Ölçek türleri ve ölçeklerine göre harita konuları işlendi. Özel hazırlanmış çalışma kağıtları
öğrencilere dağıtılarak evde çalışılması, konulara bağlı olarak da verilen test 4 ve test 5
yaprak testlerinin çözülmesi istendi. Verilen ödevler kontrol edilerek yapmayan öğrencilere
yaptırıldı. Tarih dersi ve edebiyat dersleriyle işbirliği yapılarak ortak dersler yapıldı.
Bu hafta, verilen ödevler kontrol edildi. Uzunluk ve alan hesaplamaları konusu işlendi.
Fasikül 2 de yer alan 3 ve 4. konu testi, konu anlatımlı soru bankasından sayfa 29-36 arasında
yer alan testler ödev olarak verildi. Kimya zümresiyle birlikte Ege Üniversitesi Cam, Seramik
ve Çinicilik Atölyesine gezi düzenlenerek okulumuz öğrencilerine eski çağ insanlarının
toprak ve kilden nasıl ev eşyaları ve çeşitli objeler yaptıkları tanıtıldı. Yapılan eşyaların hangi
aşamalardan geçtiği gösterildi. Gösterirken öğrencilere de yaptırılarak yaparak yaşayarak
öğrenme gerçekleştirildi. Okulumuzda 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında
çalışmalar yapılarak yangın tatbikatı yapıldı. Yangın tatbikatının ardından öğrencilerimize,
doğal afetler ve doğal afetler için alınması gereken önlemler ile ilgili önemli bilgiler verildi.
Önümüzdeki hafta 19 Kasım Çarşamba günü 1.Dönem 1. Yazılı yoklama yapılacak, ödevler
kontrol edilecek konulara kalındığı yerden devam edilecektir.
MATEMATİK DERSİNDE; Okulumuzun 7. Haftasında 3 Kasım Pazartesi günü 1. Dönem 1.
Yazılı Sınavı yapılmıştır. 1. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler konusu anlatılmıştır.
Bilgi Yolu Föy 15’teki klasik sorular sınıfta öğrencilerle birlikte çözülmüştür. 15. Föydeki
Test 1 ev ödevi olarak verilmiştir. Mutlak Değer konusuna başlangıç yapılmış, Mutlak Değer
ve Özellikleri anlatılmıştır.
8. haftada Mutlak Değerli Denklemler ve Eşitsizlikler anlatılmıştır. Derslerde bol örnek
çözülerek öğrencilerin konuyu daha iyi anlayıp pekiştirmesi sağlanmıştır. Bilgi Yolu Föy 1819 ve 20’deki örnekler sınıfta çözülmüştür. Bilgi Yolu Föy 18-19-20’deki Test soruları ev
ödevi olarak verilmiştir
9. sınıflarda 9. Haftada bir adet Konu Değerlendirme Sınavı yapılacaktır. Üslü Sayılar
konusuna giriş yapılacak, günlük hayattaki kullanım alanlarından bahsedilecektir. Üslü
Sayıların Özellikleri anlatılacak, bol örneklerle konu pekiştirilecektir. 10. Haftada Köklü
Sayılar konusu işlenecektir
FİZİK DERSİNDE; “ Dayanıklılık” konuları işlenerek dayanıklılık hesaplamaları yapıldı.
Galileo’nun farklı büyüklüklerdeki canlıların kemik yapılarının dayanıklılığı ile ilgili
fikirlerini öğrencilerimizin tartışmaları sağlandı. Bu konu ile ilgili sorular çözüldü ve konunun
pekişmesi için evde yapılması koşuluyla test verildi. Yapışma ( adezyon ) ve birbirini tutma (
kohezyon ) olaylarını günlük hayat örnekleri ile açıklandı. Konu ile ilgili test ödevleri verildi.
29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlama töreninden dolayı 9-A ve 9-C sınıflarında ders
işlenilemeyen konular işlendi ve sorular çözüldü.
Gelecek hafta “ Yüzey gerilimi ve kılcallık olayları” konusu anlatılacaktır.
10 Kasım Atatürk’ü anma” haftasında okulumuzda anma töreni düzenlendi. Bu törende
öğrencilerimizin tümünün etkin katılımı sağlandı. Okul ve sınıf panoları ile okul televizyonları
öğrencilerimizin Atatürk haftası için yaptıkları çalışmalarla dolduruldu.
2-8 Kasım Lösemi Haftası sebebiyle okulumuzda lösemili hastalara destek vermek ve Lösemi
hastalığını çevremize ve sosyal alanımıza tanıtmak için İzmir’ deki LÖSEV ile işbirliği
yapılarak “ Sosyal Sorumluluk Projesi” fizik zümresi tarafından yürütüldü. Proje kapsamında
okulumuzda “ LÖSEV semineri ve ürün satış sergisi” yapılarak elde edilen gelir LÖSEV’ e bağışlandı.
Edebiyat zümresi tarafından LÖSEV’ e destek etkinliği düzenledi. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz
bu etkinliklere gönüllü olarak destek verdiler.
KİMYA DERSİNDE; Kasım ayının 1.haftasında; Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi,
artan dünya nüfusu ile birlikte insanların temel ihtiyaçlarının artması ve bu ihtiyaçları
karşılamak için yapılan üretimler sonucunda dünyadaki doğal kaynakların hızla tükendiği,
bununla birlikte üretilen maddeler atık haline gelip, gelişi güzel bir şekilde çevreye
bırakıldığında, bunun da insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerinin olduğu vurgulandığı.
Konumuzla ilgili derslerimizde beyin fırtınası yapıldı.
Gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfedip
kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerine yönelik bilinç edinimini sağlamayı
amaçladık. Okulumuzda düzenlenen LÖSEV semineri ile de günlük hayatta kullandığımız
kimyasallara karşı farkındalığımız bir kat daha arttı. Konumuzu tamamladıktan sonra
yardımcı kaynaklarımızdan konu testi 1-2-3-4-5 ve 6 ev ödevi olarak verildi.
Kasım ayının 2. Haftasında; Laboratuvarda kullanılan araç-gereçleri, laboratuvarda uyulması
gereken kuralları ve güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan laboratuvar uyarı işaretlerini
tanıdık. Genel tekrara yönelik testler çözdük. Böylece ilk ünitemizi tamamladık.
Eğitimin sadece okulda, derslikte, laboratuvarda değil aynı zamanda yerinde yapılması
gerektiğine inandığımız için komşu okulumuz Ege üniversitesi Cam, Seramik ve Çinicilik
Menemen Eğitim Tesisine düzenlediğimiz gezimizde öğrencilerimize tesisi gezdirip, onları
çamur ve kil ile tanıştırdık. Öğretim görevlisi Sayın Perizat UNCULAR rehberliğinde kilden
istedikleri objeleri yaptılar. İlk çağ insanlarının çamur ve kilden neler yaptıklarını, nasıl
yaptıklarını yerinde görme ve uygulama fırsatı bulduk.
Gelecek haftalarda 2. Ünitemiz olan ‘’Atom ve Periyodik Tablo ‘’ ünitesine başlayarak atom
kavramının serüvenini inceleyeceğiz.
BİYOLOJİ DERSİNDE ; “Proteinler” konusu anlatıldı. Geçen hafta verilen etkinlik ev
ödevlerinin kontrolleri yapıldı. 1. Biyoloji yazılı yoklama sınavı yapıldı. Vücudumuzdaki
organik bileşiklerden bir tanesi olan “Enzimler” konusuna geçildi. Bu konu ile ilgili
“Vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonlarda enzimlerin rolü ve genel özellikleri “ konusu
anlatıldı. Geçen hafta yapılan Biyoloji 1. Yazılısı soruları tek tek çözüldü. Akıllı defterden bu
konu ile ilgili etkinlikler ödev olarak verildi ve sınıfta tekrar edildi. Ayrıca Konu anlatımı ve
soru bankasındaki testler ödev olarak verildi ve kontrolleri yapıldı.
“Nükleik Asitler” konusu işlenecek “Nükleik asitler” ile ilgili akıllı defterden ve soru
bankalarından ödevler olarak verilecek. “Nükleik asitler” konulu yaprak testleri sınıfta
uygulanacak.2. Biyoloji ara değerlendirme sınavı yapılacak.
SAĞLIK BİLGİSİ DERSİNDE; Sağlığın geliştirilmesi ve korunması” konusu
işlendi“Sağlığın geliştirilmesi ve korunması kavramı ” anlatıldı “Hangi kurum ve kuruluşların
sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunabileceği ve bu kurumların neler yapabileceği” konusu
üzerinde duruldu ve tartışıldı. Yeterli ve dengeli beslenmenin gelişim dönemlerine göre
önemi” konusu işlenecek. Sağlık Bilgisi yazılı yoklama sınavı yapılacak
İNGİLİZCE DERSİNDE; Okulumuzun 6. Ve 7.haftasında 3. Ünitenin (A ) bölümü My
day ve ( B ) bölümü Free time çalışıldı.04.Kasım.2014 günü ikinci ders saatinde 9-A, 9-B-,9C sınıflarının 1. Dönem yazılı yoklama sınavları yapıldı. 24. Sayfa 4-a 26.Sayfa 5-a bölümü
öğrencilerin defterlerine( student book) yazdırıldı. Workbook kitabından 3 A,B ünitelerinin
ödev kontrolleri öğretmenler tarafından yapıldı. Skill dersleri (reading,writing,speaking)
çerçevesinde “simple present tense” içinde I,You,We,They subject pronoun”lar ile olumlu ve
olumsuz cümle yapılarından oluşan work sheet ler verildi kontrol edildi. Öğrenciler tarafından
“Daily routine “ konusunda bir günlerini analatan paragraf defterlerine yazıldı. Ulu önder
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebediyete intikal edişinin 76. yılı anma törenleri ve Atatürk
haftası kapsamında 10 Kasım-14Kasım tarihlerinde 4 adet farklı İngilizce metin şiir vb.
ingilizce olarak öğrencilere dağıtıldı ve birlikte derslerde örnek olarak kullanıldı. İhtiyacı olan
öğrencilere ek çalışma ve “work sheet” ler verilerek eksik konular tamamlandı.. Yapılan
değerlendirmeye göre ihtiyacı olan öğrenciler için ek çalışmaların( gerektiğinde bire bir )
üçüncüsü tamamlandı.
8. ve 9. haftalarımızda 3. ünitenin (C)” Special days” ve (D) bölümü”Early bird” çalışılacak.
Konuların içinde özellikle “frequency adverbs: always, sometime, usualy, often, never ” ile
ayrıca” Birthday, wedding anniversary, new year’s day “ kendi yaşantılarından örneklerle
anlatılacak. Ortalama olarak İki haftada bir İngilizce zümremiz tarafından küçük
değerlendirme testleri adı altında yapılan ünite değerlendirme testlerinden 3. sü uygulanacak.
İhtiyacı olan öğrencilere ek çalışmaların( gerektiğinde bire bir ) uygulanmasına devam
edilecektir. İngilizceyi yaşamlarına katma çalışmaları içerisinde öğrencilerin katılımı ile
“vending machine” kullanımı ile ilgili kısa video çekilecektir.
BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE; öğrenciler müsabaka formatında ikiye ayrılıp karşılıklı olarak
hücum ve savunma oyunları oynamıştır. Kısa ve orta mesafeli koşular hakkında bilgiler
verildi, atletizm branşı tanıtılmaya başlandı .Sınıf içerisinde ATATÜRK’ün spora ve sporcuya
verdiği önem hakkında bilgi verilmiş öğrencilerden bu sözleri kendi cümlelerini kullanarak
açıklamaları istenmiştir. 10 Kasım ATATÜRK’ü anma etkinlikleri önemle yapılmıştır.
8.haftada önceden hazırlanmış beceri testleri öğrencilere uygulandı, yapılan hatalar belirlenip
düzeltilmesi için anında uyarılarla çalışılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki haftalarda
atletizmde engelli koşular ve atlamalar konuları görülecek ve jimnastik konusuna giriş
yapılacaktır.
29 KASIM 2014 GÜNÜ YAPILACAK DÖNEMİN 1. VELİ TOPLANTISINA TÜM
VELİLERİMİZİ BEKLİYORUZ.
Download

17 Kasım 2014 Veli Bülteni