ÖZEL HAVAJET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
VELİ BÜLTENİ SAYI : 2
17 EKİM-2014
Sayın Veli,
Okulumuzun ilk veli toplantısını, “VELİ BİLGİLENDİRME” temasıyla 11.10.2014
günü gerçekleştirdik. % 83 oranında bir katılım gerçekleşti. Toplantıya katılan velilerimize
teşekkür ediyoruz.Bir sonraki toplantıda veli desteğimizin artarak çoğalacağına inanmaktayız.
Her gün, çeşitli nedenlerle okula gelemeyen öğrencilerimiz telefonla aranmaktadır.Özel
bir durum olmadıkça, velilerimizin, okula gelemeyecek olan öğrencilerimiz konusunda
okulumuzu bilgilendirmelerinin daha pratik olacağını düşünüyor ve desteğinizi
bekliyoruz.Öğrencilerimizin akademik olarak geri kalmamaları açısından okula devam
konusunda hassasiyetinizi bekleriz.
İlk okul gezimizi İstanbul’a yapıyoruz.18 Ekim 2014 günü İstanbul/ Florya’da açılmış
olan “HAVACILIK FUARI”na katılacağız. Geziye okul müdürü ve gezi rehber öğretmeni ile
birlikte 20 öğrencimiz katılacak. Atlas havayolları ile gerçekleşecek gezi, sabah 07.00 de
A.Menderes Havalimanı’ndan başlayacak.Aynı gün 17.30 uçağı ile Yeşilköy
Havalimanı’ndan hareket ederek İzmir’e döneceğiz.
Hafta sonu adıyla yapılan konu tarama küçük sınavlarımız devam ediyor.17.10.2014
tarihinden itibaren Cuma günleri de 9 ders yapacağız. Bu ders saatinde gelecek aylara
örneklik teşkil edecek etüt çalışmalarımızı başlatıyoruz.
Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu’nca onaylanan ve hazırlatılan ders kitapları
17.10.2014 günü öğrencilerimize teslim edildi.
26 Ekim 2014 günü kış saati uygulamasına geçilecektir.Bu nedenle 27.10.2014
gününden başlayacak derslerimiz her gün 08.30 başlayacak ve 16.30 da bitecektir.
3.cü bültenimizde görüşmek üzere….Sağlıkla kalınız.
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
REHBERLİK SERVİSİ’ nde; Bayramdan sonraki hafta da bireysel görüşmelere devam
edilmiştir. Bireysel görüşmelerdeki hedef, öğrencileri daha iyi tanıyarak onların
gelişmelerinde katkı sağlamaktır. Ayrıca akademik olarak öğrenciler takip altına alınmış ,
başarılarını yükseltmek amacıyla bireysel farklılıklara göre öğrencilerden acil ihtiyacı olan
bazı öğrencilerimize ders çalışma programları hazırlanmıştır. Öğrencilerin daha iyi
öğrenmelerini sağlamak için baskın olan öğrenme stillerini belirlemek amacıyla uygulanan
öğrenme stilleri anketi bu hafta sonuçlandırılmış ve öğrencilere öğrenme stilleri ilgili seminer
çalışması yapılmıştır. Ayrıca öğrencilere başarısızlık nedenleri anketi uygulanmıştır. Bu
anketten sonra öğrencilere verimli ders çalışma anketi uygulanacak daha sonrasında anketler
değerlendirilecek ve öğrencilere verimli ders çalışma ile ilgili seminer çalışması yapılacaktır.
Havajet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi olarak grup rehberliği
çalışmaları başlatılmıştır. Grup rehberliği hizmeti 10-15 kişilik gruplarla ya da sınıftaki tüm
öğrencilerle yürütülen hizmetlerdir. Bireyin gelişmesine, kendini ve olanakları tanımasına,
gerçekçi ve uygun planlar, seçimler yaparak kendisini yönlendirmesine ilişkin grup
etkinlikleri ve süreçlerdir. Grup rehberliği çalışmalarında daha çok öğrencilerin kendileriyle
ilgili veya olgusal konularda bilgilenmelerini sağlayarak gelişimlerine yardımcı olmak
hedeflenir. Ayrıca Havajet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak danışman öğretmenlik
sistemi başlatılmıştır. Danışman öğretmenlerimiz , öğrencilerimizin akademik ve davranışsal
gelişimini daha yakından izler. Okul içi tutum ve davranışlarını izleyip olumluları
pekiştirecek , olumsuzlar için de çözüm olacak stratejileri , rehberlik servisi ve sınıf öğretmeni
ile birlikte bulup uygular. Ders başarılarını takip eder. Gereken önlemlerin zamanında
alınmasında yardımcı olur. Öğrencisinin motivasyonunu arttırıcı iletişimi kurar. Üst basamak
eğitime hazırlanırken öğrencisinin karşılaşacağı her soru ve soruna çözüm arar. Bu konuda
rehberlik servisi ile paralel çalışır.
Önümüzdeki haftalarda bireysel rehberlik ve grup rehberliği çalışmalarına devam edilecektir.
Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda seminer çalışmaları planlanacaktır. Öğrencilerimizin
akademik başarıları sınıf öğretmenleri ve danışman öğretmenleriyle değerlendirilecektir.
TÜRK EDEBİYATI ile DİL VE ANLATIM DERSLERİNDE; Bayram tatili dönüşünde Türk
Edebiyatı dersinde “Güzel Sanatlar ve Edebiyat” ünitesinde (1.ünite) yer alan “Edebi
Metinler” konusu, Dil ve Anlatım dersinde ise “İletişim, Dil ve Kültür” ünitesinde (1.ünite)
yer alan “Dil-Kültür İlişkisi” konusu işlendi. İşlenen bu konularla paralel olarak Dil ve
Anlatım dersinde bu doğrultuda öğrencilere ünite sonu tekrar testleri uygulandı ve ilk test-son
test uygulamalarıyla genel erişi durumları tespit edildi. Elde edilen sonuçlar neticesinde
okulumuzda başlattığımız ek öğretim dersi kapsamında öğrencilerimizin hangi konularda ve
ne kadar ders almaları gerektiği belirlendi. Bu doğrultuda hangi öğrencinin hangi derse ne
ölçüde katılması gerektiği kendilerine duyuruldu. “Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi”
konusu işlenirken “Edebiyat-Tarih İlişkisi” kapsamında tarih zümresiyle iş birliği yapılarak
derse aynı anda hem tarih hem de Türk edebiyatı dersi öğretmenleri girmiş ve bu iki ders
arasındaki ilişki daha kalıcı bir öğrenme ortamında öğrencilerimize sunulmuştur.
Dil ve Anlarım dersi ve Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilere durum tespiti hakkında geri
bildirim olması açısından küçük bir sınav uygulanmış ve öğrencilerin ders tekrarları, işlenen
konuyu kavrama, analiz edebilme ve yorumlayabilme hususlarındaki durumları belirlenmiştir.
Bu sonuçlardan hareketle ek öğretim planlamaları yapılması kararlaştırılmıştır.
Önümüzdeki haftalarda Dil ve Anlatım dersinde II. ünitede yer alan “Dillerin
Sınıflandırılması - Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi” ile Türk Edebiyatı
dersinde II. ünitede yer alan “Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)” konuları
işlenecek ve sınıf içi etkinlikler düzenlenecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle
diğer zümrelerle de iş birliği yapılarak çeşitli çalışmalar, etkinlikler düzenlenecektir
TARİH DERSİNDE; 4.Hafta: İkinci ve üçüncü haftalarda işlenilen, birinci ünitenin ilk
konusu olan “Tarih Bilimine Giriş” ile ilgili verilen konu tarama testi cevap anahtarları
dağıtıldı. İşlenen konu ile ilgili öğrencilerin kavrama düzeylerini ölçmek için beş soruluk
konu tarama sınavı uygulanmıştır. Bu sınavın sonuçları öğrencilere açıklanmıştır. Hangi
sorularda yanlış yaptıkları görmeleri sağlanarak Tarih dersinde tekrarın ne kadar önemli
olduğu bir kez daha dikkatle vurgulanmıştır. Üçüncü haftanın konusu olan “Türklerin
Kullandığı Takvimler” konusuna devam edilmiştir. “Tarih Öğrenmenin Önemi” konusuna
ayrıca vurgu yapılmıştır. Bu sayede derse olan ilgi daha da artmıştır.
5.Hafta: “Tarih Öğrenmenin Önemi” konusuna devam edilmiştir ve Atatürk’ün tarihe verdiği
önem üzerinde tekrar durulmuştur. Tarihi olayların değişilebilir özelliği ve tarihi olayların
değerlendirilmesi hakkında örnekler verilerek konular pekiştirilmiştir.
Gelecek hafta için öğrencilerden; işlenen konuları içeren 10 tane test sorusu hazırlamaları
istenmiştir. Gelecek hafta sözlü niteliği taşıyan bir uygulama yapılacağı söylenip derse
hazırlıklı gelmeleri gerektiğine vurgu yapılmıştır..
6.Hafta: Gelecek hafta ele alınacak konular ise ünlü tarihçi” Halil İNALCIK Hayatı ve Tarih
Bilimi’ne Katkısı” ve “Tarih Yazıcılığı” ile birinci ünitenin ikinci konusuna giriş yapılmış
olacaktır.
COGRAFYA DERSİNDE; 4.Hafta: Derslerimiz bayram tatiline denk geldiği için dördüncü
hafta derslerini işleyemedik, öğrencilerimizle teneffüs veya yemek sonralarında görüşülerek
bir önceki haftanın ödevleri kontrol edildi. Bir sonraki dersle ilgili neler yapacağımız
konuşuldu.5.Hafta: Konu değerlendirme sınavı sınıfta öğrencilerle cevaplandı. Yanlış yapan
öğrenciler cevapları tekrar sınav kâğıtlarına yazdırıldı. Verilen test ve boşluk doldurma
ödevleri kontrol edildi ve cevapları öğrencilerle paylaşıldı.Haritalarda yeryüzü şekillerini
gösterme yöntemleri konusu işlendi. Ders sonunda soru cevap yöntemiyle öğrenciler
sınandı.Konu anlatımlı soru bankasının 28. sayfasına kadar işlemiş olduğumuz konular bir
sonraki haftaya tekrar edilmesi için ödev verildi ve yaprak test ödev verildi.Bir sonraki hafta
performans ödevleri verilecek, verilen ödevler kontrol edilecek, Harita konusu işlenmeye
devam edilecek ders sonunda beş dakika, üç sorudan oluşan konu değerlendirme sınavı
uygulanacaktır
MATEMATİK DERSİNDE; Okulumuzun 3. Haftasında Matematik dersinde Alt küme, Kümelerde
Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme işlemleri anlatılmıştır. 35 Soruluk bir bayram ödevi
verilmiştir. Ayrıca konu sonlarında Bilgi yolu yardımcı kaynağımızdan 1. ve 2. Föyler ödev
olarak verilmiştir.
4. Haftada Sıralı İkili, Kartezyen Çarpım ve Özellikleri konuları anlatılmış, derslerde bol
örnek verilerek öğrencilere uygulamalar yaptırılmıştır. Konu sonunda Bilgiyolu yardımcı
kaynağımızdan 7. Föy ödev olarak verilmiştir.
10. sınıflarda Binom Açılımı ve Olasılık konusu anlatılmış yine derslerde bol örnek verilerek
öğrencilere uygulamalar yaptırılmıştır. Olasılık konusu ile ilgili 35 soruluk bir tarama testi
öğrencilere ödev olarak verilmiş, cevapları sınıfta verilerek her bir öğrencinin yapamadığı
sorular sınıfta çözülmüştür. Saymanın Temel İlkesi ve Permütasyon konuları ile ilgili konu
değerlendirme testi uygulanmış, sonuçları öğrencilere duyurulmuş, eksik öğrenmeler
giderilmiştir.
9. Sınıflarda 5. ve 6. Haftalarda Küme Problemleri konusu işlenecek, Bilgiyolu yardımcı
kaynağımızdan 8. Föy sınıfta öğrencilerimize uygulanacak, Denklem ve Eşitsizlikler
Ünitesine başlanılacaktır. 10. Sınıflarda Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar konusuna
başlanacaktır.
İNGİLİZCE DERSİNDE; Bayram tatili dönüşünde, 4.haftada 9.sınıf 1. Ünitenin tamamını
içeren(A,B,C,D How are you? - Coffee break - Personal details ve Lost Property) ilerleme
testleri SB 115. Sayfa
( student book) bizzat öğrencilerin kendileri tarafından yapıldı.
Workbook kitabından 1 A,B,C,D ünitelerinin ödev kontrolleri öğrtemenler tarafından yapıldı.
Skill dersleri (reading,writing,speaking) çerçevesinde simple present tense,present progressive
tense ve içerikten anlam çıkarma “İnfrence” alıştırmaları ve quizler yapılmştır. Zümremiz
tarafından yapılan değerlendirmeye göre ihtiyacı olan öğrenciler için ek çalışmalar
düzenlenerek uygulanmaya başlanmıştır.
5. haftamızda 2. ünitenin ilgili bölümleri(A,B) müfredata göre çalışılmaya devam
edilecek.”What’s important ve The Browns” konularının içinde özellikle “Have/has got”
konusu işlenecektir.2. ünitenin C ve D What’s the time ve Where is the baby konularında
özellikle Money / time kavramları üzerinde durulacaktır.
FİZİK DERSİNDE; Kurban bayramı dönüşünde Fizik dersinde 2. ve 3. haftalarda “Fizik
Bilimine Giriş” (1. Ünite) ünitesinde yer alan “fiziğin alt dalları, nitel – nicel gözlem ve
modellemeler” konularında verdiğimiz ödevlerin kontrolü yapıldı. İşlenen bu konulardan beş
soruluk klasik konu değerlendirme sınavı yapılarak hem kendimizin hem de öğrencilerimizin
eksiklikleri tespit edildi.Bu doğrultuda eksiklerimizi gidermek için işlenen konulardan evde
yapılması koşuluyla küçük performans çalışmaları verilmesi planlandı. “Fizik Bilimine Giriş”
(1. Ünite) ünitesinde yer alan “ temel ve türetilmiş büyüklükler ile fiziksel büyüklüklerden
skaler ve vektörel büyüklükler” konuları işlendi.
“Fizik Bilimine Giriş” ünitesinin bitiminde konu tekrarı yapılıp konu tarama testi uygulandı.
Eksik öğrenmeler tespit edilerek anında dönüt düzeltmeler yapıldı. Ünite tekrarı yapmaları
için yardımcı kaynak kitaplarımızdan test çalışması verildi. 2.Ünitemiz olan “Madde ve
Özellikleri” konusuna giriş yapıldı.
Gelecek hafta madde ve özellikleri ünitesindeki düzgün ve düzgün olmayan cisimlerin
hacimleri, kütle ve hacim arasındaki ilişki konusu anlatılacaktır.
KİMYA DERSİNDE; Bayram tatili dönüşü verdiğimiz ev ödevleri toplanıp kontrol edildi
.Geçen haftalarda işlediğimiz konularımızı içeren beş soruluk klasik bir sınavla eksiklerimizi
tespit ettik.Bu eksiklerimizi gidermek için çalışmalar planladık. Evde ders tekrarı yapmanın
önemini vurguladık.
Derslerimize kaldığımız yerden devam edip,kimya biliminin çok geniş bir uygulama alanı
olduğunu ve bir çok dallarının olduğunu vurguladık .Başlıca kimya disiplinlerini (dallarını)
tanıdık. Element kavramına giriş yaptık. Konumuz henüz tamamlanmadığı için element
kavramı ile ilgili test ödevi verilmedi.Ancak konu tekrarı yapmaları için önceki konularımıza
yönelik yardımcı kaynak kitaplarımızdan ödev verildi.
BİYOLOJİ DERSİNDE; 4.hafta: Bayram tatilinden önceki haftalarda işlenen “Canlıların
ortak özellikleri” konusunu kapsayan testler soru bankalarındaki testler ödev olarak verilmişti,
bu ödevlerin kontrolleri yapıldı. Öğrencilerin Bayram tatilinde tekrar yapıp yapmadıkları
kontrol edildi. 1. Biyoloji ara değerlendirme sınavı yapıldı ve öğrencilerin ilk
değerlendirmeleri yapıldı.Sağlık Bilgisi dersinde “Sağlığı Etkileyen Etmenler” anlatıldı ve
tartışıldı.
5.hafta; Canlıların temel bileşenleri konusuna geçildi. Bu konu ile ilgili “Canlılarda bulunan
inorganik bileşikler anlatıldı. Akıllı defterden bu konu ile ilgili etkinlikler ödev olarak verildi
ve sınıfta tekrar edildi. Minerallerin hayatımızdaki önemi ve gerekliliği konusu özellikle
vurgulandı. Daha sonra “Organik Bileşikler ve Genel Özellikleri” anlatıldı. Organik
Bileşiklerin ilki olan “Karbonhidratlar” konusuna giriş yapıldı. Akıllı defter 13-14. Sayfalar
ödev olarak verildi.Sağlık Bilgisi dersinde “Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması ve
Bunlardan Yararlanma Yolları” anlatıldı ve tartışıldı.
6.hafta; “Yağlar” ve “Proteinler” konuları işlenecek.
 Bu konularla ilgili akıllı defterden sayfa 15-16-17 ödev olarak verilecek.
 Konu yaprak testleri sınıfta uygulanacak.
 “Disakkaritlerin oluşumları” ile ilgili stop-motion animasyonlar hazırlanacak ve video
sunumu haline getirilecek.
 2. Biyoloji Ara değerlendirme sınavı yapılacak.
SAĞLIKI BİLGİSİ DERSİNDE; “Sağlık Hizmetlerinden Yararlanırken Sahip Olduğumuz
Haklar” konusu işlenecek.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİNDE; 15 – 30 Eylül tarihleri arasında öğrencilerimize
arkadaşları , çevresi ile nasıl iletişim kuracağı ve hangi iletişim araçlarını etkili bir şekilde
kullanacağı, karşısındaki kişiden bir geri bildirim aldığı zaman bunu nasıl değerlendireceği
konusu anlatılmış, arkadaşları ile etkili bir iletişimi nasıl gerçekleştireceği konusunda yol
göstermek amacı ile sınıfta 5 er kişilik Öğrencilerden oluşan iki DRAMA hazırlığı yapılmış
ve Öğrencilere görev dağılımı yapılmıştır. 10 Ekim tarihindeki derste 1. ders saatinde
oynayacakları DRAMA nın ön konuşmaları incelenmiş, gerekli yol gösterilmiş ve oyunun 17
Ekim’de sınıfta oynanmasına karar verilmiştir. 10 Ekim tarihindeki derste 2. ders saatinde
öğrencinin kendini fiziksel ve ruhsal durumu konularında tanıması için bilgilendirme
yapılmıştır.Önümüzdeki haftalarda 31 Ekim’e kadar“Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar”
ve “Toplumsal Etkileşim” konuları işlenecektir.
BEDEN EĞİTİM; dersinde takım çalışmaları ile işbirliği ve grup halinde birlikte hareket
edebilmenin önemi vurgulanmıştır. Eğitim sisteminde önemli yere sahip olan yaratıcı drama
beden eğitimi dersinde de kullanılmaya başlanmıştır. Yaratıcı drama etkinlikleri
kapsamında koordinasyon ve reaksiyon geliştirici çalışmalar ile dikkat arttırıcı yarışmalar
yapılmıştır. Futbolda paslaşma ve top kontrol çeşitleri gösterilerek öğretilmiştir. Önümüzdeki
haftalarda yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören programı ile ilgili çalışmalar
yapılacak ve öğrencilerin ulusal bayramların önemini anlamaları sağlanacaktır. Bu şekilde
öğrencilerin milli bilinç geliştirmelerine yardımcı olunacaktır. Ayrıca öğrencilere futbolda şut
nasıl çekileceği, şut çekilirken nelere dikkat edileceği anlatılacaktır.
CUMHURİYET BAYRAMINIZI ŞİMDİDEN TEBRİK EDERİZ.
Download

17 Ekim 2014 Veli Bülteni