ÖZEL HAVAJET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
VELİ BÜLTENİ SAYI : 8
09 OCAK 2015
Sayın Veli,
Hayırlı uğurlu olsun. 10.sınıflarımız açıldı. Öğretim yılı başından bu yana hepimizi üzen ve
yoran sorunumuz çözüldü.. Uçak – bakım alanına aldığımız öğrencilerimiz ders başı yaptılar.
Öğrencilerimize hoş geldiler diyoruz ve başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.
27.12.2014 Cumartesi günü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin 2.nci veli
toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıya katılan velilerimize “HAVAJETTE
ZEYTİNYAĞININ YOLCULUĞU” projesinde öğrencilerimizin üretimini yaptığı zeytinyağı
hediye edildi.
Eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonuna yaklaşırken, yoğun bir sınav haftası
yaşıyoruz. Yazılı yoklamalarımız devam ederken bir yandan da bazı derslerden yeteri başarı
sağlayamayan öğrencilerimize telafi sınavı yapıyoruz.
Öğrencilerimizin çeşitli derslerden hazırladıkları “performans çalışmaları” sınıf ve koridor
panolarımızda sergileniyor.
Veremle Savaş haftası münasebetiyle öğrencilerimizde farkındalık yaratmak amacıyla Dr.
.Güliz AMUK tarafından konferans salonumuzda 09.01.2015 Cuma günü bir eğitim semineri
yapıldı.
Okulumuz basketbol takımını oluşturmak amacıyla seçmeler başladı. Gelecek hafta
öğrencilerimiz arasında masa tenisi yarışmaları düzenlenecek. Masa tenisi turnuvasının tüm
hazırlıkları tamamlandı. Menemen Belediyesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde beden
eğitimi ve spor çalışmalarımızı Koyundere Spor Tesisleri’nde yapmaya başladık.
Dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekmeye yönelik olarak okulumuz “MUTFAK
KULUBÜ” “süt ve süt ürünleri” temalı bir pano çalışması yaptı.
Eğitim-öğretim yılı 1.döneminin 2.ci Şube Öğretmenler Kurulu’nu 09.01.2014 günü yaptık.
Dönemin son bülteninde buluşmak dileğiyle…
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
REHBERLİK SERVİSİ’nde; karne dönemi yaklaştıkça öğrencilerin akademik başarıları
tek tek değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ile destek çalışmaya ihtiyacı olan
öğrencilerimiz belirlenmekte ve tüm öğretmenlerimiz ile paylaşılmaktadır. Ayrıca
öğrencilerin genel akademik başarılarını görmek için 3. Deneme sınavımızı uyguladık.
Yapılan denemede öğrencilerimizin yapılmış olan test çözme teknikleri seminerinde aktarılan
bilgileri uygulayıp uygulamadığı ve öğrencilerimizin akademik gelişimleri
değerlendirilecektir. 9. Sınıflarda sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla bu haftalarda rehberlik
faaliyet kitapçığında yer alan sınav kaygısı konusunda etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinlikler
hem sınıf ortamının eğlenceli hale gelmesini hem de öğrencilerin grup olarak faaliyet yapma
becerisini geliştirmeye yöneliktir.
Önümüzdeki haftalarda yarıyıl tatili yaklaştığı için yarıyıl tatilini değerlendirme konusunda
çocuklarla bireysel ve grup rehberliği çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca önümüzdeki haftalarda
okulumuz öğretmenleri tarafından yapılacak olan deneme sınavını tüm hazırlıkları
tamamlanıp öğrencilerimize uygulanacaktı
TÜRK EDEBİYATI - DİL VE ANLATIM; Edebiyat dersinde “III. Ünite: Olay Çevresinde
Oluşan Edebi Metinler “dâhilindeki” Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve
Gruplandırma” konusuna giriş yapıldı ve bu metinlerin kavram haritası şeklinde tasnifleri
yapıldı. Konuyla bağlantılı olarak geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli yapı taşlarından
olan “Karagöz-Hacivat” filminin sınıflarda ders içinde gösterimi yapıldı ve o dönemim
zihniyeti, yaşayış biçimi, sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.
Geleneksel tiyatronun nasıl ortaya çıktığını kavramaları sağlandı. 07.01.2015 Perşembe günü
sınavları yapıldı. Dil Anlatım derslerimizde öğrencilerin hazırladıkları çalışmalarını ders
içinde akıllı projeksiyonlardan faydalanarak sunmaları sağlandı ve bu sunumlar daha önceden
belirlenen ölçütlere göre puanlandırıldı. Diğer taraftan Telaffuz konusu bitirilerek “Kelime
Grupları” ünitesine geçildi.
Gelecek haftalarda Türk Edebiyatı dersinde III. Ünite “Olay Çevresinde Oluşan Edebi
Metinler” konusuna devam edilecek. Dil ve Anlatım dersinde ise “Kelime Bilgisi, Kelimede
Anlam” konularının işlenişine devam edecektir.
TARİH DERSİNDE;16.Hafta: Asya Hun Devleti ve Avrupa Hun Devleti’nin siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik yapıları ve bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimi üzerinde
durulmuştur. Ödev olarak çözüm yayınları fasikül 3 ve 4 testlerinin çözülmesi istenmiştir.
17.Hafta: 1. ve 2. Göktürk Devletleri’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları ve bu
uygarlıkların birbirleriyle etkileşimi üzerinde durulmuştur. Ödev olarak; “İslamiyet Öncesi
Türk Devletleri” konusu ile ilgili 20 adet boşluk doldurma sorusu hazırlamaları istenmiştir.
18.Hafta: “Uygurlar ve Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları” konusu işlenerek bu
devletlerin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı üzerinde durulacak
COĞRAFYA DERSİNDE; bu iki haftada yerin şekli ve hareketleri konusu işlenmeye devam
edildi. Ödevler kontrol edildi. Ödevlerini performanslarını yapmayan öğrencilerle ilgili
ailelerle işbirliği yapılmaya başlandı. Ailelerle görüşüldü yardım talep edildi. Zayıf görülen
öğrencilerle etütler planlanarak yapıldı.
Tarih zümresiyle yerel tarihe saygı ve tarih bilincini kazandırmak amacıyla devam ettiğimiz
proje çalışmalarına devam edildi. ‘’HAVAJET’TE ZEYTİNYAĞININ YOLCULUĞU
PROJESİ’’ veli toplantısında öğrencilerimizin üretmiş olduğu şişelenmiş zeytinyağları
yönetim kuruluna, okul müdürüne ve ailelere hediye olarak takdim edildikten sonra videosu
oluşturularak sosyal medyada sergilenerek sonlandırılmıştır.
Gelecek hafta, İklim kuşakları konusu işlenmeye başlayacaktır. Öğrencilerimize gelecek hafta
içi verilmiş ödevler; konu anlatımlı soru bankasından 80-94 arası çalışılacak, 77-80 arası
deftere yazılacak, fasikül dört soru bankası bitirilecektir. Ödevler kontrol edilecek, derslerle
ilgili videolar izletilecektir. Bazı öğrencilerle özel çalışmalar yapılacaktır.
MATEMATİK DERSİNDE; 15. Haftada Sayı ve Kesir Problemleri ile Problemler
konusuna başlangıç yapılmıştır. Öğrencilere Sayı ve Kesir Problemleri ile ilgili konu anlatım
yaprağı dağıtılmıştır. Bilgi Yolu
Föy 32'deki klasik sorular ve test soruları sınıfta öğrencilerle beraber çözülmüştür. Yaş
Problemleri ile ilgili konu anlatım yaprağı dağıtılmıştır ve Bilgi Yolu Föy 33'deki klasik
sorular derste öğrencilerle birlikte çözülmüştür.
16. Haftada 5 Ocak 2014 Pazartesi günü 3. Matematik Sınavı uygulanmıştır. Yaş
Problemlerine devam edilmiş, Bilgi Yolu Föy 33'deki test soruları derste öğrencilerle birlikte
çözülmüştür. İşçi ve Havuz Problemleri ile ilgili konu anlatım yaprağı dağıtılmıştır. Bilgi
Yolu Föy 34'deki klasik sorular ve test soruları derste öğrencilerle birlikte çözülmüştür.
17. Haftada Hız Problemleri ve Yüzde Problemleri işlenecektir. Bilgi Yolu Ders Anlatım
Föylerinden konu ile ilgili sorular çözülecektir.
18. Haftada Kar - Zarar Problemleri ve Karışım Problemleri işlenecek, Bilgi Yolu Ders
Anlatım Föylerinden konu ile ilgili sorular çözülecektir
FİZİK DERSİNDE; Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramları
ilişkilendirildi. Öğrencilerin düzgün doğrusal hareketin bütün hareket çeşitlerinin basit hali
olduğunu fark etmeleri sağlandı. Öğrencilerin grafiklerden yararlanarak hareket denklemlerini
çıkarmaları ve yorumlamaları sağlandı. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları hareketle
ilgili problem durumlarını sorgulamalarına ve çözmelerine fırsat verildi. Konu ile ilgili sorular
çözüldü ve konunun pekişmesi için evde yapılması koşuluyla fasikül soru bankasından 3.
Ünite "Kuvvet ve Hareket” ten öğreten test:1 ve konu testi 1 ödev verildi. Dersimizin II.
Yazılı yoklaması uygulandı. Gelecek hafta “ İvme ve Kuvvet” konuları anlatılacaktır
KİMYA DERSİNDE; Aralık ayının 5.haftasında; Dersimizin 2. Yazılı yoklama sınavını
uyguladık. Periyodik tablo konusuna başladık. 19. Yüzyılın başlarına kadar sadece 40
civarında element bilinmekteydi. Elementlerin sayısının gittikçe artması bu elementlerin
belirli bir düzende sıralanıp gruplandırılmasını gerektirmiştir. Bu nedenle bilim insanları
elementleri kapsamlı bir şekilde sınıflandırmaya çalıştılar. Derslerimizde elementlerin
periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını tarihsel süreçteki gelişmeler ekseninde açıkladık.
Periyodik sistem üzerine ilk çalışmaları belirterek, periyodik sisteminin oluşum mantığı
verildi. Ödev olarak konu testlerinden 7-8-9 ve 10. testler verildi.
Ocak ayının 1. Haftasında; Modern periyodik sistemin grup ve periyotlardan oluştuğu
açıklandı. Elementlerin grup ve periyotlara gelişigüzel yerleşmediği bu yerleşimin belirli
kurallara göre gerçekleştiği ve yerleşmelerindeki kurallar verildi. Elementlerin katmanelektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kuruldu. Herhangi bir
elementin periyodik tablodaki yerinin belirlenmesi aşama aşama anlatıldı ve örnekler çözüldü.
Ev ödevi olarak fasikül- fasikül soru bankası 3. fasikülden öğreten test-1, konu testi-1 ve konu
testi-2 verildi.
Gelecek haftalarda periyodik sistemdeki elementleri sınıflandırarak özelliklerini anlatacağız.
9.SINIF BİYOLOJİ DERSİNDE: 16. Hafta; Hücre ve organelleri konusundan “Hücre zarı
ve özellikleri” görsel materyallerle anlatıldı. Hücre zarından madde geçişlerinin nasıl
sağlandığı örneklerle açıklandı. Prokaryotik hücrelerin kısımlarını şekil üzerinde gösterildi. 1.
Ünite konularının tekrarı yapıldı ve örnek testler çözüldü.
17. hafta; Ökaryot bir hücrenin yapısı ve yapıyı oluşturan elemanları şekil üzerinde
gösterildi.
Hücre zarı zardan madde geçişi, aktif taşıma, osmoz ve difüzyonla ilgili hücresel olayları
günlük hayatla ilişkilendirerek anlatıldı. 3. Biyoloji Yazılı Yoklama ve 47. Madde telafi
sınavları yapıldı.
18. hafta; “Ökaryotik hücrelerin kısımları “ ve “Organellerin hücredeki ve canlıdaki işlev ve
görevleri” konuları anlatılacak. Bitki, hayvan ve bakteri hücrelerinde bulunan ve bulunmayan
organelleri karşılaştırılacak. “Bazı organellere sahip olmayan hücrelerde bu organellerin
yaptıkları görevler nasıl yapılıyor?” sorusunu soracağız ve tartışacağız.
9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİNDE: 16. Hafta; “Şiddet ve istismarın insan hakları
açısından önemi” örneklerle açıklandı ve tartışıldı.
17. Hafta;Yılbaşı haftası olması ve Perşembe ve Cuma günleri tatil olduğu için, bütün
sınıflarda Sağlık Bilgisi Dersi yapılamamıştır.
18. Hafta; “Bağımlılık, yoksunluk ve toleransı, alışkanlık, fizyolojik bağımlılık ve psikolojik
bağımlılık arasındaki farklar” ve “Bağımlılık yapan maddelere başlanmasına neden olan
etkenler” konuları işlenecek ve tartışılacak.
10. SINIF BİYOLOJİ DERSİNDE:16. Hafta; “İnsanda üreme sisteminin yapısı ve işleyişi”
İnsanda dişi ve erkek üreme sistemleri, dişi ve erkek üreme hücrelerinin oluşumu, menstrual
döngüyü düzenleyen hormonlar, Üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklar
(AIDS, frengi, hepatit, HPV vb.),Tüp bebek yöntemi benzeri in vitrofertilizasyon yöntemleri “
ve “ Aile planlamasının önemi “ konuları işlendi. Bir önceki konuların da tekrarı yapıldı.
17. hafta; “İnsanda embriyonik gelişim süreci” ve “Embriyonik tabakalar ve bunlardan
meydana gelen organlar” konuları işlendi. 1. Biyoloji yazılı yoklama sınavı ve 47. Madde
telafi sınavı yapıldı.
18. hafta; “İnsanda embriyonik gelişim süreci, Bebeğin doğum öncesi gelişimi, Hamilelikte
bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörler (alkol, sigara, madde bağımlılığı, folik asit
yetersizliği vb.), Hamileliğin izlenmesinde kullanılan ultrason ve amniyosentez gibi
yöntemler” konuları işlenecek.
İNGİLİZCE DERSİNDE; Okulumuzun 14. Ve 15.haftasında 5. Ünitenin (A) bölümü
“Three generations ” ve ( B ) bölümü “Famousfilms” çalışıldı. Bu ünitelerden itibaren ”past
time “ kavramı yerleştirilmesi için “present time” ile ilgili olarak sürekli karşılaştırmalı
örnekler yaptırıldı. Günlük yaşantılarının içinde geçmiş zaman kavramı” time expressions”
açıklanarak örneğin; “yesterday”, “thismorning”,”last” ve” ago” ile birlikte“ lastweek”
,”lastyear”,” twodays”,” agoonehourago” gibi farklı zaman kavramları ile geçmiş zaman
kavramı açıklandı. Be present “am, is, are” ve Be past “was”,”were” örnek sorularla
pekiştirildi. Wherearewenow? ,Wherewereyouyesterday? Whenwereyouborn? Soru kalıpları
ve cevapları yaptırıldı.Workbook kitabından 5 A,B ünitelerinin ödev kontrolleri öğretmenler
tarafından yapıldı.Düzenli fiillerin “ed” alması, ayrıca düzensiz fiillerden ünite içinde
geçenlerin ezberlenmesi yapıldı.
16. ve 17. haftalarımızda 5. ünitenin (C)” Fourweekends” ve (D) bölümü ”Competatıons”
çalışılacak. Konuların içinde özellikle günlük yaşantılarından örnekler verilerek ve bizzat
öğrencilere uygulatılacak.”Past time” özellikle “Irregularverbs” çalışılacak ve öğrenci ilk kez
“past” ve” present” arasında geçiş yapmak zorunda kaldığından. Oldukça zor yerleşecek
konular olduğundan örnekler üzerinde yoğunlaşılmaya devam edilecek. Fiillerin “past” halleri
özellikle düzenli fiillerin “ed” alması, ayrıca düzensiz fiillerin 2. Hallerinin ezberlenmesine
devam edilecek. Geçmişten küçük kısa olayları anlatmaları istenecek. “did” yardımcı fiilinin
yerleşmesi için bol örnek yapılmaya devam edilecek.Öğrencilerimizi yormadan tamda konu
olarak uygun bir zamanlama olduğu için hem “ierregularverbs” listesinin ezberlenmesi hemde
ikinci dönem okumaya başlayacakları İngilizce hikaye kitabı için kısa bir dönem ödevi
hazırlanacak.
BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE; önceden hazırlanmış beceri testleri ile öğrencilerin hataları
belirlenip değerlendirmeler yapıldı. Öğrencilerin serbest zamanlarını nasıl değerlendirdikleri
üzerine konuşuldu serbest zaman etkinliklerinin kişisel faydaları anlatıldı. Okul içerisinde
yapılacak masa tenisi turnuvası için hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki haftalarda
öğrencilerin Cumhuriyet dönemi spor tarihimiz ve bu dönemde spora emeği geçen kişiler
hakkında araştırma yaparak sınıf ortamında arkadaşları ile paylaşmaları ve spor panosunda
sergilemeleri istenecek ve öğrenciler arasında masa tenisi turnuvası düzenlenecektir.
Download

9 Ocak 2014