ÖZEL HAVAJET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
VELİ BÜLTENİ SAYI : 7
26 ARALIK 2014
Sayın veli,
21 Aralık 2014 Pazar günü Okul-Aile Birliği’mizin organize ettiği kahvaltıda buluştuk.
Öğretmen-veli ve öğrencilerimizin katıldığı “HAVAJETLİLER 1.nci BULUŞMASI” çok
renkli geçti. Velilerimiz çocuklarının aileleriyle tanışıp sohbet etme fırsatı buldular. Çeşitli
spor aktivitelerinin gerçekleştiği buluşmada velilerimiz voleybol oynayarak gençlik günlerini
anımsadılar. En kısa zamanda tekrar buluşulmak dileğiyle kahvaltı tamamlandı. Katılan tüm
velilerimize teşekkür ediyoruz.
22-26 Aralık 2014 tarihleri arasında dönemde iki sınav yapan derslerin 2..nci yazılı
yoklamaları yapıldı. Her dersten yapılan ara değerlendirme ve konu tarama sınavlarınız
devam ediyor.
Malta Dil Okulu projemize katılacak öğrencilerimiz belli oldu. Öğrencilerimiz 3’er haftalık
dönemler halinde İngilizce dil eğitimi alacaklar. Her gün öğleye kadar İngilizce dil eğitimi
yapılırken öğleden sonraları da sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.
27 Aralık 2014 günü okulumuzda dönemin 2.nci veli toplantısını yapacağız. Velilerimizi
toplantıya bekliyoruz.
05-08 Ocak 2015 tarihleri arasında her dönemde üç sınav yapan derslerin 3.ncü yazılı
yoklamaları yapılacak.
Velilerimizin öğretmenlerle birebir görüşmelerini sağlayacak olan WEB sitemizdeki
“öğretmen-veli görüşme linki” hizmete açıldı. Velilerimiz biri öğleden önce, diğeri öğleden
sonra olmak üzere her öğretmen görüşme randevusu alabilecekler.
“HAVAJE’TE ZEYTİNYAĞININ YOLCULUĞU” projemiz tamamlandı. Zeytinin ve
zeytinyağının soframıza nasıl geldiğini öğrenmeye yönelik projede, öğrencilerimiz, kendi
elleriyle topladıkları zeytinleri, zeytinyağına dönüşümünü de izlediler. Projeden elde edilen
zeytinyağları, özel “HAVAJET” logolu şişelere dolduruldu. Veli toplantısında her velimize
bu yağlardan birer şişe hediye edildi.
Yeni bültende görüşmeyi diliyoruz.
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
REHBERLİK SERVİSİNDE; bu haftalarda bireysel görüşmeler devam etmektedir. Özellikle
ders çalışma konusunda bireysel eğitsel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenciler ile
birlikte hazırladığımız ders çalışma programları sayesinde öğrencilerimiz hem düzenli ders
çalışma alışkanlığı kazanmış olmakta hem de tüm hayatları boyunca günlük rutinlerini
kolaylaştıracak zaman yönetme alışkanlığı kazanmaktadırlar. Ayrıca okulumuzda düzenli
olarak yapılan deneme ve sınav sonuçlarını analiz ettiğimizde öğrencilerin test çözme
alışkanlıklarında ufak tefek bilgi eksiklikleri olduğunu fark ettik ve öğrencilerimize test
çözme teknikleri semineri yaptık. Yapılan seminerde öğrencilerin deneme sınavında öncelikle
yaptıkları kodlama hatalarından başlayarak sırasıyla ön okuma, hız, zamanı kullanma,
anlayarak okuma, sorulara karşı önyargılı olma gibi konuları anlattık. Bundan sonraki deneme
sınavlarında öğrencilerimizi yukarıda anlattığımız konularda dikkatli olması konusunda
uyarılarda bulunduk.
Ayrıca devamsızlık konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda sabahları geç gelen ve özürsüz
devamsızlık yapan öğrencilerimiz ile özel görüşmelerimiz ve konu ile ilgili siz velilerimizle
iletişimimiz devam etmektedir. Siz değerli velilerimizden de konuyla ilgili gereken
hassasiyeti göstermenizi beklemekteyiz.
Önümüzdeki haftalarda öğrencilerle kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında bireysel
psikolojik danışmalarımız devam edecektir ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda
seminerler planlamaya devam edilecektir.
TÜRK EDEBİYATI - DİLVE ANLATIM DERSLERİNDE; “Manzume ve Şiir” konusuna
giriş yapıldı ve şiir örneklerinden söz sanatlarının tespit edilmesi sağlandı. Mazmun,
manzume, nazım gibi şiirsel terimlere vurgu yapıldı. Performans çalışmaları doğrultusunda
Edebiyat ve Dil Anlatım derslerimizde öğrencilerin ders içinde akıllı projeksiyonlardan
faydalanarak powerpoint sunumları yapmaları sağlandı ve bu sunumlar daha önceden
belirlenen ölçütlere göre puanlandırıldı. Dil ve Anlatım dersinde ise Telaffuz konusu bitirildi
ve 23.12.2014 Salı günü 1.Dönem, 2. Yazılı Yoklaması yapıldı. Yapılan değerlendirme
sonuçları öğrencilerle paylaşıldı. Rehberlik dersi kapsamında olumlu iletişim sürecinde açık
iletişim kavramı uygulamalı olarak canlandırıldı ve sınıfta dramatize edildi, bu canlandırmalar
videoya kaydedilerek açık ve kapalı iletişimin uygulamalı olarak görülmesi sağlandı
Tarih zümresiyle iş birliği yapılarak Türklerin kullandıkları alfabeler ile yazılmış sözcükler
öğrenci performans çalışması kapsamında okul panosunda sergilendi.
Gelecek haftalarda Türk Edebiyatı dersinde III. Ünite “Olay Çevresinde Oluşan Edebi
Metinler” konusuna giriş yapılacaktır, Dil ve Anlatım dersinde ise “Kelime Bilgisi, Kelimede
Anlam” konuları işlenecek ve performans çalışmalarının öğrenciler tarafından sunumlarının
yapılması sağlanacaktır.
TARİH DERSİNDE;14.Hafta: İlk Çağ Uygarlıklarının ( Ege, Yunan ve Roma Uygarlıkları)
siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları ve bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimi
üzerinde durulmuştur. Ödev olarak çözüm yayınları fasikül 3 ve 4 testlerinin çözülmesi
istenmiştir. Haftaya “tarih sınavı” olacağı için bu testleri çözmeleri önemle rica olunur.
17.12.2014 tarihinde okulumuz Tarih-Coğrafya zümresi tarafından Menemen ve çevresine
yerel tarih gezisi düzenlenmiştir.
15.Hafta: ”Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları ve İlk Türk Devletleri” olan 3. ünitemize giriş
yapılmıştır. Bu ünitede Türk adının anlamı ve Türklerin ilk Anayurdu konuları işlenmiştir.
Ödev olarak Türk adının anlamı ve Türklerin İlk Anayurdu konusunun tekrarı ve 10 tane
boşluk doldurma sorusu hazırlamaları istenmiştir.
16.Hafta: Asya Hun Devleti ve Avrupa Hun Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yapısı üzerinde durulacaktır.
COĞRAFYA DERSİNDE; bu iki haftada eski konulardan uzunluk, alan ve eğim ile ilgili
soru çözümleri yapıldı. Yerin şekli ve hareketleri konusu işlenmeye başlandı. Ödevler kontrol
edildi. Yapmayan öğrencilere yaptırıldı. Zayıf görülen öğrencilerle etütler planlanarak yapıldı.
Coğrafya dersimizin I. Dönem II. Yazılı yoklaması yapıldı. Tarih dersinde zümre işbirliği
yapılarak derslere tarih hocasıyla birlikte girilip ortak dersler işlendi.
Tarih zümresiyle yerel tarihe saygı ve tarih bilincini kazandırmak amacıyla Kubilay ve
Menemen çevresi gezisi gerçekleştirildi. ‘’Zeytinyağının Yolculuğu’’ projesinde son aşamaya
gelindi. Fabrikada zeytinler işlenerek yağa çevrildikten sonra okulda şişelenerek, doğal
yollarla etiketleme işlemi yapıldı.
Gelecek hafta, yerin şekli ve hareketleri konusu işlenmeye devam edilecektir. Çözüm konu
anlatımlı soru bankasından 70-80 arası çalışılarak konu tekrarı yapılması, yine verilen yaprak
testlerin çözülmesi istendi. Ödevler kontrol edilecek, ‘’ZEYTİNYAĞININ YOLCULUĞU’’
projesi etkinliği sonlandırılacaktır.
İNGİLİZCE DERSİNDE; Okulumuzun 12. Ve 13.haftasında 4. Ünitenin (C) bölümü “Eating
out” ve ( D ) bölümü “Breakfast time” çalışıldı. . Konuların içinde özellikle günlük
yaşantılarından örnekler verilerek ve bizzat öğrencilere uygulatıldı “Request and orders at a
cafe or restaurant” detaylı olarak işlendi.” “Woud you like to order now?” , What woud you
like to-----?” ve” Woud you like anything else?” soruları pekiştirldi. İhtiyacı olan öğrencilere
ek çalışmalar ( gerektiğinde bire bir ) uygulandı.” Workbook kitabından 4 C,D ünitelerinin
ödev kontrolleri öğretmenler tarafından yapıldı. “Countable ve uncountable nouns” konusu
ek çalışmalarla takviye edildi. Skill dersleri (reading,writing,speaking) çerçevesinde “simple
present tense” olumlu, olumsuz ve” QW” soru cümlesi yapılarından oluşan ek çalışmalar
yapıldı. Özellikle True/False çalışmalarında “Why ?“ sorusu ile Doğru / Yanlış gerkçeleride
istenildi.
14. ve 15. haftalarımızda 5. ünitenin (A)” Three generations” ve (B) bölümü ”Famous films”
çalışılacak. Konuların içinde özellikle günlük yaşantılarından örnekler verilerek ve bizzat
öğrencilere uygulatılacak. Bu konudan itibaren İngilizce öğrenmenin temel kırlma
noktalarından birisi” past time”çalışılacak ve öğrenci ilk kez “past” ve” present” arasında
geçiş yapmak zorunda kalacak. Oldukça zor yerleşecek konular olduğundan örnekler üzerinde
yoğunlaşılacak. Fiillerin “past” halleri özellikle” be past was / were” ve düzenli fiillerin “ed”
alması, ayrıca düzensiz fiillerin 2. Hallerinin ezberlenmesi sağlanacak. “did” yardımcı fiilinin
yerleşmesi için bol örnek yapılacak. İhtiyacı olan öğrencilere ek çalışmaların( gerektiğinde
bire bir ) uygulanmasına devam edilecektir.
MATEMATİK DERSİNDE; 13. Haftada Köklü Sayılar ile ilgili genel tekrar yapılmıştır.
Konunun pekişmesi için çalışma yaprağı dağıtılarak sınıfta öğrencilerle birlikte çözülmüştür.
Bilgi Yolu Föy 28’deki klasik sorular öğrencilerle birlikte çözülmüştür.
14.Haftada Oran-Orantı konusu işlenmiştir. Oran – Orantı konusuyla ilgili Bilgi Yolu Föy 29
ve 30’daki klasik sorular sınıfta öğrencilerle birlikte çözülmüştür. Bilgi Yolu Föy 29 ve
30’da Test 1 ve Test 2’deki sorular ödev olarak verilmiştir.
15. Haftada Sayı ve Kesir Problemleri ile Problemler konusuna başlangıç yapılacaktır.
Öğrencilere Sayı ve Kesir Problemleri ile ilgili konu anlatım yaprağı dağıtılacaktır. Bilgi Yolu
Ders Anlatım Föylerinden konu ile ilgili olan föyler çözülecektir.
16. Haftada 5 Ocak 2014 Pazartesi günü 3. Matematik Sınavı yapılacaktır. Problemler
konusuna Yaş Problemleri ve İşçi – Havuz Problemleri ile devam edilecektir.
KİMYA DERSİNDE; Atom modellerini tarihsel gelişim sırasına göre inceledik. Bu atom
modellerinin varsayımlarını, eksik ve hatalı yönlerini kapsamlı olarak değerlendirdik. Atomun
yapısını açıklamak için bilim insanlarının çalışmalarına devam ettiklerini ve sürekli yeni
buluşlar yaptıklarını vurguladık. Ev ödevi olarak atomun yapısı ile ilgili kavram haritası
verildi. Kavram haritasında konunun bütünü aynı sayfada görme ve değerlendirme şansına
sahip oldular. Konu tarama sınavı uygulandı. Bu sınavın sonuçlarına göre etüt ve bire bir
çalışmaları uygulandı.
Aralık ayının 4. Haftasında;Kimyanın temel yasaları konusuna giriş yapıldı. İlk iki temel
yasanın üzerinde durularak örnek sorular çözüldü. Temel yasaların atom modelleri ile olan
ilişkisi vurgulandı. Temel yasalar konusundan YGS’ de oldukça çok soru çıktığı belirtilerek
konunun önemi vurgulandı. Gelecek haftalarda kimyanın temel yasaları konusu tamamlanıp
örnek sorular çözülmeye devam edilecektir.
BİYOLOJİ DERSİNDE:14. Hafta; Biyoloji dersinde 2. Ünite ’ye (Canlılar Dünyası) geçildi.
Bu ünite kapsamında “Hücre ve hücre teorisine ilişkin çalışmaları” tarihsel süreç içerisinde
incelendi. Hücre teorisinin gelişmesine katkıda bulunan bilim adamlarını ve yaptığı
çalışmaları görsel materyallerle anlatıldı. 3. Biyoloji Ara Değerlendirme sınavı yapıldı.
15. hafta; M. Schleiden, T. Schwann ve R. Virchow’un, hücre teorisinin oluşumuna yaptığı
katkılar bağlamında bilimsel bilginin yapılanma süreci analiz ettik. Tarihsel süreç içerisinde
mikroskop ve ileri görüntüleme teknolojisinde meydana gelen gelişmeleri anlattık. Hücre ve
Hücre bölünmelerinin ilk defa ne zaman ve kimler tarafından gözlemlendiğini araştırdık ve
günümüzdeki görsel materyallerle karşılaştırdık. Öğrencilere verilen Performans Ödevleri
teslim alınmaya başlandı.
16. hafta; Hücre ve organelleri konusundan “Hücre zarı ve özellikleri görsel materyallerle
anlatılacak. Laboratuvarda basit hücre preparatları üzerinde Hücre zarı temel düzeyde
mikroskopta incelenecek.Hücre zarından madde geçişlerinin nasıl sağlandığı örneklerle
açıklanacak.4. Biyoloji Ara Değerlendirme sınavı yapılacak.
SAĞLIK BİLGİSİ DERSİNDE:14. Hafta; “ Etkili iletişim kurma yolları “ konusu işlenecek
ve bu konusu işlendi ve bu konu işlenirken “Drama” yöntemi kullanıldı.
15. Hafta; “Şiddet ve istismarın bireyin sosyal ve ruhsal gelişimine etkilerini” işlendi ve
tartışıldı. Sağlık Bilgisi 2. Yazılı yoklama sınavı yapıldı.
16. Hafta; Geçen hafta işlenen konunun devamı olarak “Şiddet ve istismarın insan hakları
açısından önemi” örneklerle açıklanacak ve tartışılacak.
BEDEN EĞİTİMİ dersinde cimnastikte temel duruşlar konusu işlendi. planör, kartal, küçük
köprü, büyük köprü, mum, dizüstü, cephe vb. duruşlarının teknikleri öğrencilere gösterildi ve
tekrar edildi. Spor ahlakı ve fair play konusu işlendi. Kazanmak, kaybetmek, centilmenlik,
doping, holiganizm kavramları öğrenildi. Türkiye ve dünyada fair play kavramı ve kuruluşları
hakkında konuşuldu. Önümüzdeki haftalarda önceden hazırlanmış beceri testleri öğrencilere
uygulanacak. Beceri testinden sonra öğrencilerin yapmış olduğu hatalar belirtilecek. Serbest
zamanı nasıl değerlendiriyorum sorusu üzerine serbest zaman etkinlikleri konuşulacak.
Öğrencilerden serbest zaman etkinliklerinin kişisel faydaları hakkında araştırma yapmaları
istenip sınıfta değerlendirilecek.
Download

26 Aralık Veli Bülteni