ÖZEL HAVAJET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
VELİ BÜLTENİ SAYI : 6
12 ARALIK 2014
Sayın Veli,
29 Kasım 2014 günü 2014-2015 eğitim-öğretim yılının 1.dönemi veli toplantısını yeni inşa
edilen 115 kişilik “KONFERANS SALONU” muzda yaptık. Salonu okulumuza kazandıran
Havajet Havacılık Özel Eğitim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat İYİLİKLİ ve İcra
Kurulu Başkanı Sayın N.Mehmet ÇELEBİ’ye teşekkür ediyoruz. Veli toplantısına büyük ilgi
gösteren ve yoğun katılım sağlayan velilerimiz bizlere güç katmıştır.
Veli toplantımızda Okul-Aile Birliği’mizi oluşturduk. Oku-Aile Birliği’miz ilk olarak
21.12.2014 günü öğrenci-veli-öğretmen katılımlı bir “SABAH KAHVALTISI” organize
etmişlerdir. Kahvaltı ile ilgili duyuru tüm velilerimize öğrencilerimiz kanalıyla iletilmiştir.
Katılımınızı bekliyoruz.
Aile Danışmanlığı birimimiz randevulu veli görüşmelerini sürdürüyor. Aralık ayının eğitim
konusu “İletişim Becerileri”
Kimya-Cografya öğretmenlerimizin gözetiminde başlatılan “Havajet’te Zeytinyağının
Yolcuğu” projesi sonuçlandırıldı.
Mevlana Haftası, Kadın Hakları Günü, Vakıflar Haftası, İnsan Hakları ve Demokrasi Günü ile
ilgili öğrenci etkinliklerimiz sınıf ve koridor panolarında sergilendi.
10Aralık 2014 günü tüm öğrencilerimizle birlikte Çiğli Ana Jet Üssü Komutanlığı’nı ziyaret
ettik. Alan seçimi ve havacılıkta farkındalık yaratmaya yönelik gezide, öğrencilerimiz açık
hangarlardaki tek motorlu pervaneli eğitim uçaklarını yakından gördüler. Kanat ve kabinlerini
birebir inceleme fırsatı buldular. Jetler ve motorları hakkında bilgi aldılar. Simülasyon Eğitim
Merkezi’nde yaptıkları incelemede havacılığın keyfini aldılar.
1-4 Aralık 2014 tarihlerinde üç sınavlı derslerin 2.nci sınavı yapıldı. Ara değerlendirme
sınavları ve performans çalışmaları devam ediyor.22-26 Aralık tarihlerinde iki sınavlı
derslerin 2.nci sınavı yapılacak.
havajet.com WEB sitemizdeki öğretmen-veli görüşme randevu sistemi hizmete açıldı.
Velilerimiz biri öğleden önce, diğeri öğleden sonra olmak üzere her öğretmenimizden hafta
boyunca randevu alabilirler. Ayrıca siteye konulan “veli memnuniyet anketi” ni doldurmanızı
bekliyoruz.
Okul-Aile Birliği’mizin düzenlediği kahvaltıda buluşmayı diliyoruz.
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
REHBERLİK SERVİSİ’nde her hafta rehberlik saatinde sınıf rehber öğretmenleri aracılığı
ile rehberlik faaliyet kitapçığındaki etkinlikler yapılmakta ve sonuçları sınıf rehber
öğretmenleri ile değerlendirilmektedir. Bu sayede her hafta farklı bir konu üzerinde durulması
sağlanmakta ve grupça hareket etmenin önemi vurgu yapılmaktadır. Bu etkinliklerle sınıf
etkileşimi de sağlanmış olmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla yapmış olduğumuz deneme
sınavlarından ikincisi bu hafta uygulanmıştır. Öğrencilerimize “memnuniyet anketi”
uygulanmış ve değerlendirilmektedir. Önümüzdeki haftalarda seminer çalışmalarımız devam
edecektir. Çocuklara verilecek olan seminer konuları tüm öğretmenlerle birlikte
kararlaştırılmıştır.
TÜRK EDEBİYATI - DİL VE ANLATIM DERSLERİ’nde; “Şiir” konusuna devam
edilerek, ahengi sağlayan unsurların ders içinde uygulamaları yapıldı. Söz sanatlarına dair
ifadelerin metin üzerinde tespit edilmesi sağlandı. Dil ve Anlatım dersinde ise Telaffuz
konusuna devam edildi. Bu konuyla ilgili kısa dramalar yapıldı böylelikle öğrenciler telaffuz
sürecinin her aşamasına dahil edildi ve böylelikle eski konuların tekrarı yönünden de fayda
sağlanmış oldu. Yapılan konu tarama çalışmaları değerlendirmeleri sonucu eksik
öğrenmelerin giderilmesi adına uygulanacak yöntemler gözden geçirildi. . 04.12.2014
Perşembe günü 3. ders saatinde Türk Edebiyatı dersi 1. Dönem 2. Yazılı Yoklama yapıldı.
03.12.2014 Çarşamba günü “Mevlana Haftası” münasebetiyle okulumuz konferans salonunda
günün anlamına dair etkinlik düzenledik. Bu etkinlik kapsamında semazen eşliğinde şiirler
okundu ve öğrencilerin ilgileri sürekli uyanık tutularak Mevlana’nın değerini aksettirmeye
çalıştık.
Gelecek haftalarda Türk Edebiyatı dersinde “Manzume ve Şiir” konusu, Dil ve Anlatım
dersinde ise IV. Ünite “Kelime Bilgisi” konuları işlenecektir.
TARİH DERSİ’nde;12.Hafta: İlk Çağ Uygarlıklarının (Orta Asya, Mısır, İran, Hint, Çin)
siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları ve bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimi
üzerinde durulmuştur. Ödev olarak çözüm yayınları yaprak test 1, 2 ve 3. testlerin çözülmesi
istenmiştir.
13.Hafta: İlk Çağ Uygarlıklarının ( Anadolu Uygarlıkları) konusu işlenmiştir. Ödev olarak
çözüm yayınları konu anlatımlı soru bankası 1.ünite sorularının çözülmesi ve Anadolu
Uygarlıkları ile ilgili 10 adet soru oluşturulması istenmiştir.
14.Hafta: İlk Çağ Uygarlıklarının ( Ege, Yunan ve Roma Uygarlıkları) siyasi, sosyal, kültürel
ve ekonomik yapıları ve bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimi üzerinde durulacaktır.
COGRAFYA DERSİ’nde; Bu iki haftada Coğrafya dersinde, rehberlik servisinden almış
olduğumuz deneme sınavları analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Bireysel olarak yapılan
analiz sonucunda eksik görülen konular derslerde tekrar edilip ondan sonra yeni konulara
geçilmiştir. Konuyla ilgili eksiği düşünülen öğrencilerle bire bir ilgilenilmiştir. Paralel ve
Meridyen konularına devam edilmiş, yerel saat ve ulusal saat konuları işlenmiştir. Fasikül 3
ve konu anlatımlı soru bankasından sayfa 37-57 arasında yer alan testler yaptırılmıştır.
Önümüzdeki hafta için Çözüm yayınlarının konu anlatım kitabında 50-70 arası tekrar edilmesi
ve soruların çözülmesi istenmiştir. Fasikül 2 de yer alan 2. Konu testi tekrar çözülecek.
Verilen özel çalışma kağıtları incelenecektir.
Zeytin ve zeytinyağı konusunda farkındalık yaratmak için okulumuzda ‘’ HAVAJET’TE
ZEYTİNYAĞININ YOLCULUĞU’’ adlı projemizi Kimya zümresiyle başlatmıştık.
Projemizin ilk adımı olan okulumuzun bahçesindeki zeytin ağaçlarımızdan toplamış
olduğumuz zeytinleri “MENEMEN BELEDİYESİ EMİRALEM ZEYTİNYAĞI
FABRİKASI’NA” öğrencilerimizle yapmış olduğumuz gezide götürüldü. Zeytinlerden
zeytinyağının nasıl çıkarıldığı görevliler tarafından gösterilerek anlatıldı. Laboratuar
ortamında zeytinlerimizden çıkartılan yağın asit oranlarının ölçülmesi de gösterildi.
Tarih zümresiyle yerel tarihe saygı ve tarih bilincini kazandırmak amacıyla yapılacak Kubilay
ve Menemen çevresi gezisi ön çalışması yapıldı.
Gelecek hafta, Eski konulardan uzunluk, alan ve eğim ile ilgili soru çözümleri yapılacak.
Yerin şekli ve hareketleri konusu işlenmeye başlayacaktır. Ödevler kontrol edilecek,
‘’ZEYTİNYAĞININ YOLCULUĞU’’ proje etkinliği sürdürülecektir.
MATEMATİK DERSİ’nde ; 11. Haftada Üslü ve Köklü Sayılarla ilgili çalışma yaprakları
sınıflarda dağıtılarak 2. Yazılı sınava hazırlık olması amacıyla öğrencilerle çözülmüştür. 4.
Konu Değerlendirme Sınavı yapılarak eksik öğrenmeler tespit edilmiştir. Bilgi Yolu Föy
25’deki klasik sorular öğrencilerle birlikte çözülmüştür. Bilgi Yolu Föy 25’deki Test 1 ve
Test 2 deki sorular ödev olarak verilmiştir.
12. Haftada, 1 Aralık Pazartesi günü 2. Yazılı sınav yapılmıştır. Bilgi Yolu Föy 26, 27 ve
28’deki sorular sınıfta öğrencilerle tek tek çözülmüştür. Bilgi Yolu Föy 26 ve 27’deki Testler
ev ödevi olarak verilmiştir
13. Haftada 5. Konu Değerlendirme Sınavı yapılacaktır. Köklü Sayılar ile ilgili genel tekrar
çalışma yaprağı dağıtılacak ve sınıfta öğrencilerle birlikte çözülecektir.
14. Haftada Oran-Orantı konusu işlenecektir.
FİZİK DERSİ’ nde; “Gazları genel özellikleri ve plazmalar” konuları işlendi. Gazların ve
plazmaların genel özellikleri günlük hayattan örnekler verilerek açıklandı. 1. ve 2. Ünite
konuları ile ilgili genel tekrar yapıldı. 3. Ünitemiz olan “ Kuvvet ve Hareket” konusuna
geçildi. Öğrencilerin gözlemlerinden yararlanılarak hareketin göreceli bir olgu olduğu
çıkarımı yapıldı. Konu ile ilgili sorular çözüldü ve konunun pekişmesi için evde yapılması
koşuluyla test verildi.
Gelecek hafta “ Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramları anlatılacaktır..
BİYOLOJİ DERSİ’nde; 12. Hafta; “Kalsiyum, potasyum, demir, iyot, flor gibi başlıca
minerallerin sağlık açısından önemleri” ve “Düzenli ve dengeli beslenmenin önemi ile
obezite, insülin direnci ve diyabet ilişkisi” konuları işlendi. “Enzimler, Vitaminler ve Nükleik
Asitler” konulu yaprak testleri 1 Aralık Pazartesi günü kontrol edildi. 1. Dönem 2. Biyoloji
yazılı yoklama sınavı yapıldı.
13. hafta; “ Nükleik asitler: DNA, RNA ve ATP’nin yapısı işlendi. Özellikle DNA ve RNA
nükleik asitlerinin arasındaki farklar ve benzerlikler vurgulandı. Biyoloji 1. Dönem 3. Ara
değerlendirme
sınavı yapıldı. Konu anlatımlı soru bankası kitabından sayfa 62 ye kadar olan tüm testler
tamamlanmak üzere ödev olarak verildi. Ayrıca öğrencilere Biyoloji dersini sürekli ve daha
iyi tekrar etmeleri amacıyla çeşitli bireysel ödevler verildi.
14. hafta; Biyoloji dersinde 2. Ünite ’ye (Canlılar Dünyası) geçilecek. Bu ünite kapsamında
“Hücre ve hücre teorisine ilişkin çalışmaları” tarihsel süreç içerisinde inceleyeceğiz. Hücre
teorisinin gelişmesine katkıda bulunan bilim adamlarını ve yaptığı çalışmaları görsel
materyallerle anlatacağız. Bu ünite ile birlikte Biyoloji Laboratuvar çalışmalarına daha çok
ağırlık vereceğiz. Biyoloji Laboratuvarında bulunan görsel hücre maketleri üzerinde hücre ve
organellerinin isimlerini bulacağız ve görevlerini anlatacağız. Mikroskopta çeşitli dokulardan
alınan hücreleri gözlemleyeceğiz.
SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ’nde:12. Hafta; “Sağlıklı yaşam için akıl ve ruh sağlığının önemi
“ konusu işlendi, tartışıldı.
13. Hafta; “Strese neden olan etmenler ” konusu işlendi. Bu konu işlenirken soru-cevap
yöntemi kullanıldı.
14. Hafta; “ Etkili iletişim kurma yolları “ konusu işlenecek ve bu konu işlenirken “Drama”
yöntemi kullanılacak.
KİMYA DERSİ’ nde;Aralık ayının 1.haftasında;2. Ünitemiz olan ‘’Atomun Yapısı ve
Periyodik Tablo’’ ünitesine devam ettik. İzotop atom, izoton atom, izobar atom ve
izoelektronik tür (eş elektronlu) kavramları üzerinde durduk. İzotop atomlardan yararlanılarak
bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinin yapıldığı ayrıca tarihi eserlerin yaşlarının
belirlenmesinde de izotop atomlardan yararlanıldığını belirttik. Tarih zümresi ile işbirliği
yaptık. Konu sonunda ’’ Atomun Temel Tanecikleri ‘’ ile ilgili ev ödevi verildi.
Aralık ayının 2. haftasında;Atomun yapısını açıklamak üzere ortaya atılmış atom
modellerinden ilki olan Dalton Atom Modelini inceledik. Bu modelin varsayımları, eksik ve
hatalı yönleri nelerdir tartıştık. Son işlediğimiz konuları içeren konu tarama sınavı uyguladık.
Böylece eksik öğrenmelerimizi tespit ettik. Etüt ve bire bir çalışmalarımızla bu eksiklerimiz
tamamlanacaktır.
Havajet’te Zeytinyağının Yolculuğu Projemizin ikinci adımda öğrencilerimiz ile topladığımız
zeytinleri, zeytinyağı elde etmek için Menemen Belediyesi Emiralem Zeytinyağı Fabrikasına
götürdük. Öğrencilerimiz zeytinin fabrikaya kabulünden itibaren zeytinyağı olana kadar hangi
aşamalardan geçtiğini yerinde gördüler. Birlikte çalışmanın keyfine vardılar.
İNGİLİZCE DERSİ’ nde; Okulumuzun 10. Ve 11.haftasında 4. Ünitenin (A ) bölümü
“Away from home” ve ( B ) bölümü “First date” çalışıldı. Frequency adverbs ve simple
present tense “3RD person singular” la ilgili olumlu cümlede main verb “s” takısı konusu
detaylı olarak yapıldı. . Konuların içinde özellikle “He, She, It ” gibi üçüncü tekil şahıslar ile
olumlu, olumsuz ve QW soru cümleleri ile ilgili yapılar anlatıldı. Free time activities
vocabulary : take photo, play video games, read boks or magazines, listen to music
vb çalışıldı. İhtiyacı olan öğrencilere ek çalışmalar ( gerektiğinde bire bir ) uygulandı.
Workbook kitabından 4 A,B ünitelerinin ödev kontrolleri öğretmenler tarafından yapıldı.
Skill dersleri (reading,writing,speaking) çerçevesinde “simple present tense” olumlu, olumsuz
ve” QW” soru cümlesi yapılarından oluşan ek çalışmalar yapıldı.
12. ve 13. haftalarımızda 4. ünitenin (C)” Eating out” ve (D) bölümü ”Breakfast time”
çalışılacak. Konuların içinde özellikle günlük yaşantılarından örnekler verilerek ve bizzat
öğrencilere uygulatılacak “Request and orders at a cafe or restaurant” detaylı işlenecek.
Seçmeli İngilizce dersi sınavı 2. Yazılı yoklama sınavı yapılacak. Bu nedenle ön hazırlık
amacıyla Ortalama olarak İki haftada bir İngilizce zümremiz tarafından küçük değerlendirme
testleri adı altında yapılan ünite değerlendirme testlerinden 5. si uygulanacak. Diğer branş
derslerini kapsayan genel deneme sınavına parelel bir İngilizce deneme sınavı uygulancak.
İhtiyacı olan öğrencilere ek çalışmaların( gerektiğinde bire bir ) uygulanmasına devam
edilecektir.
BEDEN EĞİTİMİ DERSİ’ nde atletizmde atlamalar konusu işlendi. Uzun atlama ve 3 adım
atlama konusu örnekler verilerek yapıldı. Uluslararası atletizm organizasyonlarında başarılı
olmuş Türk sporcuların hayatlarını konu alan kısa filmler izleyerek başarılı olmak için azimli
bir şekilde sabırla çalışmanın önemine vurgu yapıldı. Öne ve geriye takla çalışmaları yapıldı.
Önümüzdeki haftalarda temel jimnastik duruşları (planör, kartal, küçük köprü, büyük köprü,
mum, cephe) öğrencilere anlatılarak örneklere gösterilip yapılacak. Spor ahlakı ve fair-play
konusu paylaşılacak.
1. VELİ BULUŞMASI / KAHVALTISINDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE ……
Download

13 Aralık 2014 Veli Bülteni