“Beden Haritası ve Erojen Bölgelerin Nöropsikanalizi”
OLIVER TURNBULL
10 NİSAN 2014, Perşembe 19:00-20:30
Türk Nöropsikanaliz Çalışma Grubu, Çınar Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın ortak organizasyonu olan bu nöropsikanaliz seminerinde,
Uluslararası Nöropsikanaliz Derneği Sekreteri ve Nöropsikanaliz Dergisi editörlerinden
OLIVER TURNBULL’u sizlerle buluşturuyoruz…
ÖZET: Yaklaşık yüzyıldır biliyoruz ki; beyinde bir “beden haritası” var ve neredeyse başımızdan parmak
ucumuza kadar kapsayan bu haritaya çoğu zaman “küçük insan” ya da “homunculus” deniyor. İlk kez
Penfield tarafından 1920’lerde tamamen tespit edilen bu sistemin anatomik dağılımı, primer somatosensory kortekste (beden hissi korteksinde) bulunmaktadır. Bazılarına göre, bu beyin bölgesi “beden
imajı”mızın (yani kişisel alanımıza ve sınırlarına dair olan hissimizin) temelini oluşturmaktadır. Bu seminer,
beden temsiline dair modern bulguları özetlemektedir ve Penfield’in keşfindeki bazı indirgemeci noktaları
sorgulamaktadır. Örneğin modern bilim bulgularına gore; beden imajımız belli olaylar sonrası değişmeye
çok açıktır. Mesela; “phantom limb fenomeni”nde olduğu gibi artık varolmayan beden bölümlerimize halen
sahip olduğumuzu hissedebiliriz; “hemispatial neglect fenomeni”nde olduğu gibi halen varolan beden
bölümlerimize sahip olduğumuzu inkar edebiliriz; veya bedenimizin başka araçlara sahip olacak kadar
genişlediğini hissedebiliriz. Ayrıca; bu seminerde primer somato-sensory korteksin organizasyonunun
bedendeki erojen bölgelerin dağılımını nasıl açıkladığı tartışılacaktır. Bu erotik fenomene dair
gerçekleştirilmiş ilk sistematik anketin şaşırtıcı sonuçları sunularak, bedendeki erojen bölgelerin nöral
organizasyonuna dair önemli öngörüler paylaşılacaktır. Erojen uyarılma için seçilmiş veya fetiş nesne
olarak seçilmiş beden bölümlerine dair oluşturulan nörobiyolojik açıklamalar; varolan psikanalitik perspektifi
tekrar gözden geçirmemize yardımcı olacak...
PROF. OLIVER TURNBULL: Turnbull, duygular ve duyguların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran bir
nöropsikolog ve klinik psikologtur. Bilimsel çalışmaları; duygu temelli öğrenme, duygusal regülasyon ve
duyguların rüyalardaki rolünün yanısıra karar verme mekanizmaları ve sezgiler ile bağıntılı pek çok konuya
odaklanmaktadır. Bilimsel yayınları; duyguların yanlış inançlardaki rolü (ör: Anosognozi & Konfabülasyon
hastalarında), beyin lezyonundan kaynaklanan görsel-uzamsal bozukluklar ve yoğun amnezi sonrasında
duygu temelli öğrenme gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmalarında genellikle psikanaliz ve diğer
psikoterapi modelleri ile sinirbilim arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Uluslararası Nöropsikanaliz Derneği
Sekreteri olan Turnbull, 10 yıl boyunca Nöropsikanaliz Dergisi`nin editörlüğünü yapmıştır. Şimdiye dek
Türkçe dahil 11 dile çevrilmiş olan `Beyin ve İç Dünya: Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş` adlı eserin
Mark Solms ile beraber yazarlarındandır (*). 1990 yılından beri Bangor Üniversitesi`nde akademisyen olan
Turnbull, Psikoloji Bölüm Başkanlığı ve Sağlık & Davranış Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Halen
aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
(*) Türk Nöropsikanaliz Çalışma Grubu’ndan Hakan Atalay’ın çevirisini tamamladığı ve Gökçe
Özkarar-Gradwohl’ün düzenlemesini yaptığı `Beyin ve İç Dünya: Öznel Deneyimin Sinirbilimine
Giriş` adlı esere seminer günü Metis standından ulaşabilirsiniz…
YER:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs – Salon bilgisi bir sonraki duyuruda bildirilecektir…
KAYIT BİLGİLERİ: ÇINAR Psikolojik Danışmanlık Merkezi (www.cinarpsikoterapi.com) – Tel. : 0535 310 44 25
* Seminer dili İngilizce olup, çeviri yapılmayacaktır * Seminer tüm ilgilenenlere açıktır.
* Yer kısıtlı olduğu için en kısa sürede telefon açarak isim yazdırmanız rica olunur. Tel.: 0535 310 44 25
* Nöropsikanaliz İletişim Listesine (www.npsa-istanbul.com) üye olmak için: [email protected]
* Nöropsikanaliz duyurularını takip etmek için: www.facebook.com/Türk Nöropsikanaliz Çalışma Grubu
Download

“Beden Haritası ve Erojen Bölgelerin Nöropsikanalizi”