Kurumumuz Sağlık Turizmi
Politikaları ve Organizasyon
Yapısı
ANTALYA
NİSAN 2015
Uzm. Dr. Elif GÜLER KAZANCI
Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı
KURUMUMUZ VİZYONU!
«Sağlık hizmetlerinde güven duyulan ve
uluslararası alanda referans gösterilen bir kurum
olmak.»
16.04.2015
2
SAĞLIK TURİZMİ NEDEN ÖNEMLİ?
Sağlık ve turizmin dünyada en önemli hizmet
sektörlerinin başında geldiği günümüzde, Sağlık turizmi;
 Ülke ekonomisine döviz kazandırıcı hizmet,
 Sağlık tesislerimize finansal kaynak,
 Sağlıkta hizmet kalitesini ve standartlarının
yükseltilmesi, açısından önem taşımaktadır.
16.04.2015
3
POLİTİKALARIMIZ
ŞEHİR HASTANELERİ !
Kamu Özel
Ortaklığında 30
Sağlık Tesisi
4 Sağlık Tesisinin
Yapımına Başlandı.
(Ankara Bilkent,
Kayseri, Elazığ,
Adana Yüreğir)
Toplam 50.000 Yatak
Kapasiteli
16.04.2015
4
ŞEHİR HASTANELERİ !
İleri Teknolojiye Sahip Tıbbi Cihazlar,
Dal Hastanelerinin Bir arada Olduğu; Komple Hastaneler,
Fiziki Yapısı Uygun, Modern Hastane Mimarisinde,
Sağlık Hizmet Süreçlerinde Yaşanan Sorunlara Kalıcı Çözüm!
Ar-Ge Merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Bilkent),
 Sağlık Turizmi Kapsamında Beklentileri Karşılayacak Kampüsler.
16.04.2015
5
MEVZUAT / ORGANİZASYON YAPISI
 Başbakanlığın 2015/3 sayılı Genelgesi
 “Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hiz. Hakkında Yönerge”
 Kurumumuzun Sağlık Turizmi konulu, 2013/11 sayılı Genelgesi
*Sağlık Turizmi Organizasyonu
*Sağlık Turizmi Destekleri
*Aracı Kurumlar ile Yapılacak Protokoller, (protokol örneği)
*Hizmet Alımları
*Kayıt ve Muhasebeleştirme İşlemleri
*Sağlık Turizmi Kapsamında Görevlendirilen Personel.
16.04.2015
7
Kamu Hastane Birliklerinin Organizasyonu
Birinci Seviye İl Genel Sekreterlik Organizasyon Yapısı
(Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezi)
Birlik
Başkanlık
Uluslararası Hasta
Koordinasyon Merkezi
16.04.2015
Genel Sekreter
İdari/Mali/Tıbbi Hizmetler Başkanı
(Genel Sekreter tarafından uygun görülen)
Uzman
Personel
8
Birinci Seviye, Sağlık Tesisi Organizasyon Yapısı
Uluslararası Hasta Birimi
Sağlık Tesisi
Hastane
Yöneticisi
Baştabip
Baştabip Yardımcısı
Uluslararası Hasta
Birimi
16.04.2015
Birim Sorumlusu
Uluslararası
Hasta Rehberi
9
İkinci Seviye İl Genel Sekreterlik Organizasyon Yapısı
Uluslararası Hasta Koordinasyon Birimi
Başkanlık
Genel Sekreter
İdari/Mali/Tıbbi Hizmetler Başkanı
(Genel Sekreter tarafından uygun görülen)
Uluslararası Hasta
Koordinasyon
Birimi
16.04.2015
*Birim Sorumlusu
*İhtiyaç halinde personel
10
İkinci Seviye, Sağlık Tesisi Organizasyon Yapısı
Uluslararası Hasta Birimi
Sağlık Tesisi
Hastane Yöneticisi
Baştabip
Baştabip Yardımcısı
Uluslararası Hasta
Birimi
Birim Sorumlusu (Personel)
İhtiyaç Halinde Uluslararası Hasta Rehberi
Birinci ve ikinci seviye illerdeki sağlık tesislerimizde 60 uluslararası hasta birimi planlanmıştır.
16.04.2015
11
Üçüncü Seviye, Sağlık Tesisi Organizasyon Yapısı
(1.ve 2. Seviye dışında kalan diğer illeri kapsamaktadır)
Üçüncü Seviye İllerde, Genel Sekreterlikler bünyesinde
mevcut görevlerinin yanında Sağlık Turizmi iş ve işlemlerinin
takibini yapmak üzere bir personel, «Uluslararası Hasta Destek
Personeli» olarak görevlendirilir.
16.04.2015
12
SWOT ANALİZİ
(STRENGTH-WEAKNESS-OPPORTUNITY-THREAT)
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ (STRENGTH)







Coğrafi konum, Ulaşım avantajları (yaklaşık 1 milyar nüfus hava yolu ile 3 saatte
Türkiye'ye gelebiliyor)
500
Havayolu Şirketi (Hava, Kara, Deniz, Demiryolu )
İleri Tıp Teknolojileri (Cyber Knife, Robotik Cerrahi, vb.)
Fiyat avantajları,
Üç kıta ile dini ve kültürel bağlarımız,
El Cerrahisi, KVC, Onkoloji, Organ nakli, Beyin Cerrahi vb.
Yetişmiş Sağlık İnsan Gücü.
16.04.2015
13
ZAYIF YÖNLERİMİZ(WEAKNESS)
•
•
•
•
•
Yabancı dil bilen eğitimli personel eksikliği,
Akredite hastane sayısı
Fiziki şartlar
Tanıtım faaliyetleri (Web siteleri, Uluslararası medya)
Sadece UHB’lerinde görevli personel.
16.04.2015
14
FIRSATLAR(OPPORTUNITY)
Yıllık 40 milyon turistin ülkemizi ziyareti,
 Avrupa yaşlı nüfusunun artışı,
 Kamu Özel Ortaklığı ile kurulan Şehir Hastaneleri,
 Son yıllarda Dünya üzerinde yükselen imajımız.

TEHDİTLER (THREAT)
Bölgesel (Orta Doğu) İstikrarsızlık,( Ancak, Turizm Sektörü gibi değil,
sürekliliği var)
 Diğer potansiyel ülkeler.

16.04.2015
15
SAĞLIK TURİZMİ HASTA SAYILARI 2008-2014
600.000
500.000
KAMU
ÖZEL
TOTAL
496.000
390.344
400.000
353.000
300.000
261.999
270.772
218.095
200.000
156.176
91.961
100.000
0
74.093
17.817
21.442
2009
114.329
32.675
2010
142.300
43.904
77.003
56.276
2008
16.04.2015
70.519
109.678
119.572
41.847
2011
2012
2013
2014
16
İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI
SAĞLIK VE TIP
ALANINDA İKİLİ
İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMALARI
YILDA TOPLAM
820 HASTA
3359 SAYILI
KANUNUN EK
14. MADDESİ
BAŞBAKANLIK
(TİKA) VE DİĞER
BAKANLIKLAR
(DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI)
YILDA TOPLAM
400 HASTA
SAYI BELLİ
DEĞİL
YAKLAŞIK 30-50
HASTA
SAĞLIK TURİZMİNDE HİZMET SÜREÇLERİ
Önemli olduklarını hissettirerek!
Güleryüz ve sevgiyle!
Sağlık hizmeti sunmak !
16.04.2015
18
«İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN»
ŞEYH EDEBALİ
16.04.2015
TEŞEKKÜRLER…19
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu