Türkiye’nin tüm aileyi kucaklayan ilk online dergisi
FAMILY HUG
www.familyhug.us
Biradambirbebek
Eylül 2014 Yıl 2 Sayı 8
“Kardeş
ilişkileri”
KURALLAR MI?
ÖZGÜRLÜK MÜ?
OKUL OLGUNLUĞU
VE BİRİNCİ
SINIFA HAZIR
OLMAK
ÇOCUĞUNUZUN
BOYNUNDAKİ
BEZELERE
DİKKAT!!!
32 | FAMILY HUG
FAMILY HUG | 33
Ailelerin ergenlik dönemine olabildiğince hazırlıklı ve bilinçli girmesi, bu dönem yaşanabilecek sorunları iyi yönetilebilmeleri açısından
önemlidir. Ergenlikte öne çıkan problemler
şunlardır;
Çocuğumu Ne
Zaman Psikoloğa
Götürmeliyim?
Aileler çocuklarının yaşadıkları zorlukları bazen geç farkedebiliyor, bazen ise farketse
de “çocuktur geçer” diye düşünerek görmezden gelebiliyor. Farkedip çözüm arayan
aileler, sorunu yakın çevresiyle paylaşıp uzman olmayan
kişilerden aldığı tavsiyeleri
uygulamaya çalışabiliyor. Bu
da çoğu zaman meselelerin
sağlıklı bir şekilde çözülmesinden ziyade, çok büyümesine ya da uzamasına neden
olabiliyor. Oysa ki, çocukların
fiziksel ve psikolojik sağlıklarını bir bütün olarak düşünüp, çocuklar için psikolojik
takip yaptırmak ve yaşanan
sorunlarla ilgili danışmanlık
almak birçok sorunu daha büyümeden çözebilir...
Hayatın iniş çıkışları
içinde sadece yetişkinler değil, çocuklar
da psikolojik sıkıntılar yaşayabiliyor.
0-6 yaş arası gelişimsel değerlendirme, bu sürecin ilk
adımıdır. Çocuğunuzun doğumuyla birlikte belli periyodlarda çocuk doktorunuzu
ziyaret edip, kontollerini yaptırmanız ne kadar önemliyse,
0-6 yaş aralığındaki çocuğunuz için bir psikoloğu ziyaret
edip gelişimsel değerlendirme yaptırmanız da o derece
önemlidir. Gelişimsel değerlendirme, olası herhangi bir
gelişimsel psikopatolojinin
(yürüme-konuşma gerilikleri, zeka geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu,
otizm vb.) erken tanısı ve tedavisi için hayati önem taşır.
Bunun yanı sıra, çocuğunuzun normal gelişim basamaklarını tamamlayabilmesine
nasıl yardımcı olabileceğinizi
öğrenmenizde siz ebeveynlere yol gösterir.
Çocukların her yaş döneminde farklı psikolojik ihtiyaçları
ve problemleri olur.
Okul öncesi dönem çocuğu
olarak adlandırdığımız 3-6
yaş grubu çocuğu, bakım veren kişiden ayrışmaya, özerk
davranmaya başlar. Bu dönemde çocuk hızlı bir zihinsel,
fiziksel ve duygusal gelişim
yaşar. Temel öz bakım becerilerini kazanmaya ve okul öncesi eğitimin başlamasıyla da
sosyalleşmeye başlar. 3-6 yaş
sürecinde, sıklıkla yaşanabilecek bazı duygu ve davranış
problemleri şunlardır;
- Yemek yeme, uyku ve tuvalet problemleri,
- Okula uyum problemleri, okul korkusu,
- Çocukluk dönemi korkuları,
- Saldırganlık ve inatçılık,
- Parmak emme ve tırnak yeme,
- Tik problemleri,
- Kardeş kıskançlığı.
Okul çağına gelen çocuklarda ise, eğitim
hayatı ve arkadaşlık ilişkileri daha çok ön
plana çıkar. Somut kavramları öğrenmeye ve sistemli bir şekilde bilgi edinmeye
başlarlar. Düşünce yetileri gelişir ve sosyal
çevreleri genişler. Çocukların öğrenmeyle ilgili, disiplin ve sınırlarla ilgili beceriler
edinmeleri bu dönemin ana gelişim konularıdır. Zamanında müdahale edilmemiş
okul öncesi dönemi problemleri bazen okul
dönemine taşınabilir. Okul çağında sıklıkla karşılaşılan problemlerin başında şunlar
gelmektedir;
- Okul problemleri,
- Dikkat eksikliği,
- Sorumluluk alamama,
- Disiplin ve kurallara uyum,
- Öfke kontrol problemleri,
- Akranlar arası şiddet,
- Özgüven eksikliği,
- Teknoloji bağımlılığı.
12-18 yaş arasındaki ergenlik dönemi ise, çocuğun gerek fiziksel, gerek psikolojik açıdan birçok
değişikliği aynı anda yaşadığı bir dönemdir.
- Aile içi iletişim sorunları,
- Otorite ile çatışma,
- Kimlik gelişiminde yaşanan çelişkiler,
- Akran problemleri,
- Okul problemleri,
- Meslek seçimi
- Sınav kaygısı,
- Teknoloji bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar.
Her yaşam dönemininin kendine özgü meseleleri olsa da, bazı sorunlar vardır ki, hayatımızın
her döneminde ortaya çıkabilmekte ve tüm aile
bireyleri, özellikle de çocuklar için travmatik
olabilmektedir. Bu tür travmalarda da psikolog
desteği almak olumsuz etkilerin kalıcı olmaması açısından önemlidir. Bu durumlardan bazıları;
-Boşanma,
-Ölüm ve yas,
- İflas vb.
Yaşanabilecek tüm bu sorunlarda geç kalmadan bir psikoloğa danışmanız önemlidir. Psikoloğunuz öncelikle çocuğunuzun ve ailenizin
yaşadığı sorunlar hakkında detaylı bilgi alıp,
sonrasında şikayetleri çözmek için en uygun
terapi yöntemini belirleyecektir. Çözüm sürecinde; çocuk terapisi, oyun terapisi, çift ve aile
terapisi yada bireysel terapiden faydalanmanızı
sağlayacaktır…
Daha sağlıklı ve mutlu bir çocukluk dönemi ve
aile hayatı dileklerimizle…
Seniha Naşit
Uzm. Danışman Psikolog
ÇINAR DANIŞMANLIK
www.cinarpsikoterapi.com
Download

ÇOCUĞUMU NE ZAMAN PSİKOLOĞA GÖTÜRMELİYİM?