2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ
YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS’ler bekliyor. Kalan süre
içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları
gerekecek.
Üniversiteye hazırlık sürecinde tüm adaylar için bilgileri hatırlama ve uygulama, sınav
kaygısına hâkim olma, zamanı verimli kullanma ve doğru kodlama gibi sınav
stratejileri başarılarında önemli rol oynayacaktır. Sınavın içeriğini tanıyan ve LYS’lere
yönelik temel stratejileri bilen adaylar üniversite sınavında önemli avantaj
sağlayacaklar.
2014 – LYS-1 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ
LYS-­‐1’E GİREN ADAY SAYILARI VE TEST ORTALAMALARI 2013 2012 2011 2010 Ortalama Aday S. Ortalama Aday S. Ortalama Aday S. Soru S. Ort. Aday S. MATEMATİK 50 12,32 629,718 13,17 600,822 15,12 606,746 14,2 593,253 GEOMETRİ 30 4,15 629,718 6,73 600,822 8,53 606,746 10,5 593,253 Adaylar LYS-1’de matematik ve geometriden testlerinden sınava girecekler. Geçmiş
senelerde geometri, geometri ve analitik geometri diye iki bölümden oluşuyordu.
Bu sene bu sene tek ad altında birleştirildi ve çözüm süresi 45 dakikadan 60 dakikaya
çıkartıldı artırıldı.
MATEMATİK TEST STRATEJİSİ
• Matematik testi sayısal ve eşit ağırlık tercihi yapacak adaylar için mutlak
anlamda yapması gereken testlerden.
• 2014 YGS’de Temel Matematik testinde bir önceki yıla göre net yapma
oranında düşme gözlendi. LYS’ de ise son yıl Matematik net ortalamasında bir
önceki yıla oranla düşme yaşandı.
•
LYS’de son sınavda gelen 50 sorunun 18 tanesi YGS ortak alandan oluşmaktadır.
• Matematik testinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir
sorunun çok farklı çözüm yolları da olabilir.
• Yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün
olduğunca çok ve farklı tarzda sorular çözmek gerekir.
• Matematik sorulardaki hiçbir veri gereksiz değildir.
• Her veri sorunun çözümün aday için gerekli olacak ipuçlarıdır. Sorularda her
ayrıntıya dikkat etmek gerekir.
• Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel
ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine
sahiptir.
• Adaylar sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse
altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem
hatası yapmamalıdır.
• LYS matematik soruları 12.sınıf ağırlıklı
• Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 12. Sınıf konuları (limit, türev, integral)
ağırlığını hissettirebilir. Bu konularla ilgili yapılabilecek en verimli iş geçtiğimiz 34 yılın sorularını yeniden çözmek olmalıdır.
• Geçtiğimiz 3 yılın LYS Matematik testlerindeki soru dağılımında benzerlik
gözlenmektedir. Buna göre soruları % 15 i 9. sınıf konularından, % 25 i 10.
sınıf konularından, % 20 si 11. sınıf konularından, % 40 ı 12. sınıf konularından
gelmiştir.
• Bu yıl da soruların benzerlik göstereceği düşünülmektedir. 2014- LYS’de
özellikle trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma, determinant – matris, limit ve
süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları banko soru gelecek
konulardan olmaktadır.
GEOMETRİ TEST STRATEJİSİ
Geometri dersi; yalnızca soru çözme yöntemlerini bilerek başarılı olunabilecek
bir ders değildir. Geometri dersinde soruları doğru çözebilmek için öncelikle,
soruda verilen bilgileri, şekle doğru aktarmalı ve neyin sorulduğunu iyi
anlaşılmalıdır. Konuyu iyi bilmek, aynı konuda farklı sorular çözmek, geometri
dersinde başarılı olmanın yöntemlerindendir. Geometride verilen bilgileri, şekle
doğru aktarmak önemlidir.
2014 LYS’de soru gelme yüzdesi yüksek olan geometri konuları dik üçgen ve
özel üçgenler, çokgende açı-uzunluk-alan, çemberde açı, dairede alan, katı
cisimler, analitik geometri, düzlemde vektörler, koniklerdir.
Geometri soruları için matematik ön bilgisine sahip olmak gerekir.
§ Geometri sorularını çözebilmek için matematik dersine ait köklü sayılar,
rasyonel sayılar, birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem
çözümlerini iyi bilmek gerekir. Konu sırası takip edilerek ilerlenmelidir.
Geometride esas olan ezbercilik değil, yorum gücüne sahip olmaktır.
§ Derste işlenen konular o gün mutlaka tekrar edilmeli, konularla ilgili test,
kitap ve soru bankasındaki sorular çözülmeli, çözülemeyen sorularda
öğretmenlerden yardım istenmelidir.
§ Geometri biraz da görmek demektir, farklı açılardan bakabilmek demektir.
Bu farklı bakış açısını kazanabilmek için aynı konudan farklı soru
çözmekle kazanılır.
§ Formülleri ezberleme yerine benzer sorularla farklı bakış açıları
kazanmaya gayret edilmelidir.
§ Konuların işleniş sırasına dikkat edilmeli önden giderek veya konu
atlanarak çalışılmamalıdır. Çünkü geometride konulara birbiriyle çok
bağlantılıdır.
§ Her teste olduğu gibi geometride de çıkmış sorular mutlaka çözülmelidir.
2010-­‐2011-­‐2012-­‐2013 LYS TESTLERİ KONU VE SORU SAYILARI 2010-­‐2011-­‐2012 LYS TESTLERİ KONU VE SORU SAYILARI LYS MATEMATİK YGS -­‐ LYS ORTAK KONULAR 2010 2011 2012 2013 1 Obeb-­‐Okek 1 1 1 1 2 Sıralama, Basit Eşitsizlikler 1 1 1 1 3 Sayı Basamağı-­‐ Bölen Sayı 2 4 Temel Kavramlar 1 3 5 Üslü -­‐ Köklü İfadeler 1 3 3 6 Mutlak Değer 1 7 Oran-­‐Orantı 1 8 Denklem Çözme 1 9 Kümeler 1 1 1 10 Çarpanlara Ayırma 4 2 2 11 Permütasyon 12 Kombinasyon 1 13 Binom Açılımı 1 1 14 Olasılık 1 1 1 1 15 Kartezyen Çarpım-­‐ Bağıntı 16 Fonksiyon 3 2 2 3 17 İşlem 1 1 1 1 18 Modüler Aritmetik 1 3 1 LYS MATEMATİK KONULAR 1 Polinomlar 2 1 2 2 2 2. Dereceden Denklemler 1 1 3 Eşitsizlik 3 1 4 Parabol 1 1 1 5 Toplam Çarpım Sembolü 1 2 1 6 Diziler Seriler 2 2 2 2 7 Trigonometri 4 4 4 3 8 Karmaşık Sayılar 4 3 3 3 9 Logaritma 4 2 2 3 10 Determinant -­‐ Matris 3 2 3 3 11 Özel Tanımlı Fonksiyonlar 4 2 1 12 Limit Ve Süreklilik 1 1 4 1 13 Türev Ve Uygulamaları 9 6 5 5 14 İntegral Ve Uygulamaları 5 5 4 8 50 50 50 50 TOPLAM LYS-­‐ GEOMETRİ KONULAR 2011 2012 2013 1 Doğruda Ve Üçgende Açılar 2 1 1 1 2 Dik Üçgen Ve Özel Üçgenler 1 1 2 3 Üçgende Alan 2 4 Açıortay-­‐ Kenarortay 1 2 1 5 Üçgende Benzerlik 1 2 1 6 Üçgende Açı-­‐Kenar Bağıntıları 1 1 7 Çokgende Açı-­‐Uzunluk-­‐Alan 1 1 3 1 8 Paralelkenar-­‐ Eşkenar Dörtgen 2 1 2 9 Dikdörtgen 1 1 2 2 10 Kare 2 2 1 11 Yamuk 1 1 12 Çemberde Açı 1 2 2 13 Çemberde Uzunluk 2 4 1 4 14 Dairede Alan 1 3 3 15 Katı Cisimler 2 3 4 4 16 Analitik Geometri 2 2 3 5 17 Dönüşümler ( Yansıma, Öteleme, Döndürme) 1 1 2 18 Çemberin Analitik İncelenmesi 1 2 1 19 Konikler 2 2 1 20 Düzlemde Vektörler 1 2 2 21 Uzayda Vektör Ve Küre 1 1 22 Uzayda Doğru Düzlem Denklemi 1 1 1 23 Uzay Geometri 2 24 Geometrik Yer Ve Üçgen Çizimi 1 1 30 30 30 30 TOPLAM 2010 
Download

LYS-1 Testine Yönelik Stratejiler