PROJE DAĞITIM TARİHİ
PROJE TESLİM ALMA TARİHİ
06 KASIM 2014
13 NİSAN 2015- PAZARTESİ
Danışman Öğretmen: Ömer SENCAR - Matematik Öğretmeni
PROJE DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO
DEĞERLENDİRME TÜRÜ
1
Proje Kontrol-1
2
Proje Kontrol-2
3
Projedeki Bilgilerin Yeterlilik Derecesi
4
Projede Türkçe’nin Doğru Kullanılması
5
Projede Öğrencinin Konuya Hâkimiyeti
6
Projede Düzen ve Temizlik
7
Projede Kullanılan Malzeme ve Özen gösterme
8
Projede Zamanında Teslim
PROJE DEĞERLENDİRME TOPLAM PUAN
PUANLAMA
10
10
10
10
30
5
5
20
100
AÇIKLAMA
Yukarıdaki değerlendirme 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı İzzet Baysal
Anadolu Lisesi Matematik Zümresince Zümre No:1’de belirtilmiştir.
Öğrencinin proje konusuna hâkimiyetini anlayabilmek için kendi hazırlamış
olduğu projesinden yazılı sınav yapılacaktır. Bu yazılı sınav değerlendirme
puanı 30 olarak belirlenip öğrenciye 100 puan değerlendirmesine göre
projede öğrencinin hâkimiyeti puanı olarak verilecektir.
Proje isteyen öğrencilerden 1 tanesi 9.Sınıf matematik diğer 9 tanesi 10.Sınıf
matematik dersi olmak üzere 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı İBAL Proje
toplam öğrenci sayısı 10 öğrenci olarak tarafıma bildirilmiştir.
www.omersencar.com | twitter.com/omersencarcom | [email protected] | [email protected]
09.01.2015 00:08:35
1
9.SINIF MATEMATİK PROJE KONU TABLOSU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KONU
Küme işlemleri ve özellikleri
Fonksiyon ve Grafikleri
Fonksiyon Türleri
Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
Üstlü Sayılar Kümesi ve özellikleri
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Yardımcı Elemanlar ve Özellikleri
Dik Üçgende Pisagor Bağıntısı
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar
Üçgenin Alanı ve Özellikleri
Sinüs ve Kosinüs Teoremi
olasılık
OKUL NO
1828
İMZA
10.SINIF MATEMATİK PROJE KONU TABLOSU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONU
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
İkinci Dereceden Denklemler
Binom Açılımı
Ters Fonksiyonlar
İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Çokgen-Dörtgen ve Özellikleri
OKUL NO
987
1419
1427
1432
1444
1488
1507
1521
1523
İMZA
11.SINIF MATEMATİK PROJE KONU TABLOSU
SIRA NO
1
KONU
Özel Dörtgenler ve Özellikleri
OKUL NO
989
İMZA
www.omersencar.com | twitter.com/omersencarcom | [email protected] | [email protected]
09.01.2015 00:08:35
2
12.SINIF MATEMATİK PROJE KONU TABLOSU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KONU
Fonksiyonlar ve Özellikleri
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
YGS Konuları ve Uygulamaları
OKUL NO
İMZA
11.SINIF GEOMETRİ PROJE KONU TABLOSU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KONU
Dörtgenle ve özellikleri
Özel Dörtgenler ve Özellikleri
Düzgün Beşgen ve Altıgen Özellikleri
Çemberde Açı
Çemberin Analitik İncelenmesi
Konikler
OKUL NO
İMZA
www.omersencar.com | twitter.com/omersencarcom | [email protected] | [email protected]
09.01.2015 00:08:35
3
12.SINIF GEOMETRİ PROJE KONU TABLOSU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KONU
OKUL NO
İMZA
Uzayda Vektörler
Uzayda Doğru ve Düzlem
Tek ve Çok Yüzeyli Kapalı Yüzeyler
Uzayda Dönme, Süsleme ve Perspektif Çiz.
SINIF PROJE ALAN ÖĞRENCİ TABLOSU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ÖĞRENCİ ADI VE SOYADI
Çağrı KOZANLI
Bahadır EREN
Aleyna YILDIZ
Merve ESER
Turan FINDIK
Özge DOĞAN
Furkan SAYGI
Kübra ÇOLAKOĞLU
N.AK
Kubilay BULUT
Engin Sefa GÜNGÖR
OKUL NO
987
1419
1427
1432
1444
1488
1507
1521
1523
1828
989
SINIF
10D
10D
10D
10D
10D
10F
10F
10F
10F
9F
11B
www.omersencar.com | twitter.com/omersencarcom | [email protected] | [email protected]
09.01.2015 00:08:35
4
5
www.omersencar.com | twitter.com/omersencarcom | [email protected] | [email protected]
09.01.2015 00:08:35
http://omersencar.com/pdf/proje/12proje20142015.pdf
6
Download

PROJE DEĞERLENDİRME TABLOSU