KEMER KOLEJİ
SINIF
10. sınıf
A
BBS-2014 KONU DAĞILIM ANALİZLERİ VE KAZANIMLAR
DERS
1 Türk Dili
ÜNİTE
Anlatımda Anlatıcının Tavrı
10. sınıf
2 Türk Dili
Anlatımın Oluşumu
KAZANIM
1. İletişimde anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki
ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini tartışır.
1. Anlatımda bağlaşıklığın önemini belirler.
10. sınıf
3 Türk Dili
Anlatımın Oluşumu
2. Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler.
10. sınıf
4 Türk Dili
10. sınıf
5 Türk Dili
3. Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği
rolü belirler.
2. Anlatım türlerini gruplandırır.
10. sınıf
6 Türk Dili
10. sınıf
7 Türk Dili
Anlatım Türlerinin
Sınıflandırılması
Anlatım Türlerinin
Sınıflandırılması
Anlatım Türlerinin
Sınıflandırılması
Anlatımda Anlatıcının Tavrı
10. sınıf
8 Türk Dili
Anlatımın Oluşumu
10. sınıf
9 Türk Dili
İSİM
10. sınıf
10 Türk Dili
İSİM
2. Metnin oluşumunda isimlerin işlevlerini örneklerle
açıklar.
3. Metinden hareketle isimleri türlerine göre gruplandırır.
10. sınıf
11 Türk Dili
İSİM
3. Metinden hareketle isimleri türlerine göre gruplandırır.
10. sınıf
12 Türk Dili
İSİM
10. sınıf
13 Türk Dili
10. sınıf
14 Türk Dili
Anlatım Türlerinin
Sınıflandırılması
İSİM
2. Metnin oluşumunda isimlerin işlevlerini örneklerle
açıklar.
3. Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği
rolü belirler.
1. Metindeki isimleri bulur.
10. sınıf
15 Türk Dili
İSİM
3. Metinden hareketle isimleri türlerine göre gruplandırır.
10. sınıf
16 Türk Edebiyatı Destan
2. Destanın yapısını çözümler.
10. sınıf
17 Türk Edebiyatı Türk Edebiyatının Dönemlere A.
10. sınıf
18 Türk Edebiyatı Sagu, Koşuk
10. sınıf
19 Türk Edebiyatı Destan
5. Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini
belirler.
2. İncelediği Destan Dönemi şiirini yapısı bakımından
çözümler.
1. Destanın oluşumuyla ilgili açıklamalar yapar.
10. sınıf
20 Türk Edebiyatı Destan
5. Türk destanlarını gruplandırır.
1. Anlatım türlerinin oluşumunu kavrar.
1. İletişimde anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki
ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini tartışır.
1. Anlatımda bağlaşıklığın önemini belirler.
10. sınıf
1 Matematik
Çarpanlara Ayırma
7. Değişken değiştirme yöntemi ile çarpanlara ayırma
uygulamaları yapar.
8. İki veya daha çok polinomun OBEB ve OKEK’ini bulur.
10. sınıf
2 Matematik
Çarpanlara Ayırma
10. sınıf
3 Matematik
Rasyonel İfadeler ve Denklemler
1. Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve rasyonel
ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili uygulamalar yapar.
10. sınıf
4 Matematik
Rasyonel İfadeler ve Denklemler
10. sınıf
5 Matematik
Rasyonel İfadeler ve Denklemler
10. sınıf
6 Matematik
Rasyonel İfadeler ve Denklemler
2. Polinom denklemlerin (P (x) = 0) ve rasyonel
denklemlerin çözümü ile ilgili uygulamalar yapar.
2. Polinom denklemlerin (P (x) = 0) ve rasyonel
denklemlerin çözümü ile ilgili uygulamalar yapar.
3. Rasyonel ifadeyi toplam biçiminde yazar.
10. sınıf
7 Matematik
Rasyonel İfadeler ve Denklemler
3. Rasyonel ifadeyi toplam biçiminde yazar.
10. sınıf
8 Matematik
İkinci Dereceden Denklemler
10. sınıf
9 Matematik
İkinci Dereceden Denklemler
10. sınıf
10 Matematik
İkinci Dereceden Denklemler
10. sınıf
11 Matematik
İkinci Dereceden Denklemler
10. sınıf
12 Matematik
İkinci Dereceden Denklemler
10. sınıf
13 Matematik
İkinci Dereceden Denklemler
10. sınıf
14 Matematik
İkinci Dereceden Denklemler
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin köklerini
veren bağıntıyı gösterir ve köklerin varlığını diskriminantın
işaretine göre belirler.
1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin köklerini
ve çözüm kümesini belirler.
2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin köklerini
veren bağıntıyı gösterir ve köklerin varlığını diskriminantın
işaretine göre belirler.
İkinci dereceden bir denklemin kökleri ile katsayıları
arasındaki bağıntıları gösterir.
3. İkinci dereceden bir denklemin kökleri ile katsayıları
arasındaki bağıntıları gösterir.
3. İkinci dereceden bir denklemin kökleri ile katsayıları
arasındaki bağıntıları gösterir.
4. Kökleri verilen ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi
kurar.
10. sınıf
15 Matematik
İkinci Dereceden Denklemler
10. sınıf
16 Geometri
10. sınıf
17 Geometri
10. sınıf
18 Geometri
DÜZLEMDE NOKTA, DOĞRU VE
VEKTÖRLER
DÜZLEMDE NOKTA, DOĞRU VE
VEKTÖRLER
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
10. sınıf
19 Geometri
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
4. Kökleri verilen ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi
kurar.
8. Bir vektoru bir reel sayı ile carpar ve carpma isleminin
ozelliklerini uygular.
9. Vektorlerin lineer bağımlı ve lineer bağımsız olma
durumlarını acıklar.
Vektörlerle toplama islemi yapar ve toplama isleminin
özelliklerini uygular.
3. Bir vektorun uzunluğunu (normunu) hesaplar.
10. sınıf
20 Geometri
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
3. Bir vektorun uzunluğunu (normunu) hesaplar.
10. sınıf
1 Fizik
3. Gazlar ve plazmalar
10. sınıf
2 Fizik
1. Hareketin nedeni
10. sınıf
3 Fizik
1. Hareketin nedeni
3.1. Atmosferin oluşumunu, havayı oluşturan moleküllere
etkiyen yer çekimi kuvveti ve güneş enerjisi ile
etkileşmelerini kullanarak açıklar.
1.1. Kuvveti, cisimler üzerinde oluşturduğu etkilerden yola
çıkarak örneklerle açıklar.
1.2. Kuvvetin vektörel bir nicelik olduğunu örneklerle açıklar
10. sınıf
4 Fizik
1. Hareketin nedeni
10. sınıf
5 Fizik
10. sınıf
6 Fizik
10. sınıf
7 Fizik
10. sınıf
8 Fizik
10. sınıf
9 Kimya
10. sınıf
10 Kimya
2. Net kuvvetin sıfır olduğu
durumda cismin hareketi
3. Net bir kuvvetin etkisindeki
cismin hareketi
3. Net bir kuvvetin etkisindeki
cismin hareketi
3. Net bir kuvvetin etkisindeki
cismin hareketi
5. Bağıl atom kütlesi ve mol
kavramı
1. Elementlerin sistematik
düzenlenmesi
10. sınıf
11 Kimya
2. Periyodik sistem
10. sınıf
12 Kimya
2. Periyodik sistem
10. sınıf
13 Kimya
10. sınıf
14 Kimya
10. sınıf
15 Biyoloji
10. sınıf
16 Biyoloji
10. sınıf
17 Biyoloji
10. sınıf
18 Biyoloji
10. sınıf
19 Biyoloji
10. sınıf
20 Biyoloji
10. sınıf
1 Tarih
10. sınıf
2 Tarih
10. sınıf
3 Tarih
10. sınıf
4 Tarih
10. sınıf
5 Tarih
10. sınıf
6 Tarih
10. sınıf
7 Tarih
10. sınıf
8 Tarih
1.3. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesini farklı
yollardan hesaplar.
2.1. Cisimlerin hareketini örnekler vererek açıklar.
2.1 Cisimlerin hareketini örnekler vererek açıklar.
3.2 Tek boyutta sabit ivmeli hareketleri örneklerle açıklar.
3.3 Tek boyutta konum-zaman, hız-zaman ve ivme- zaman
grafiklerini çizerek yorumlar.
5.5. Mol kavramı ile Avogadro sayısı arasında ilişki kurar.
1.3. Periyodik sistemde s ve p bloku elementleri ile yaygın
kullanılan elementlerin ad ve sembolleri arasında eşleme
yapar.
Atom yarıçapı ile ilgili farklı tanımları açıklar.
2.2. İyonlaşma enerjilerinin periyodik sistemdeki değişme
eğilimini açıklar.
2. Periyodik sistem
2.3. Elektron ilgisi kavramını ve periyodik sistemde bu
kavramla ilgili değişme eğilimlerini açıklar.
2. Periyodik sistem
2.4. Elementlerin iyonlaşma enerjisi, atom yarıçapı ve
elektron ilgisi ile ilişkilendirip periyodik sistemdeki değişme
eğilimlerini açıklar.
1.1.Solunumun gerçekleştiği organel ve yapıların işlevsel
1.Solunum
özelliklerini açıklar.
oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarının madde
1.Solunum
verimliliğini kıyaslar
Fotosentez reaksiyonlarında kullanılan ve açığa çıkan
Fotosentez
molekülleri ayırt eder.
Solunum ve Fotosentez tepkimelerinde kullanılan ve açığa
Solunum Fotosentez
çıkan molekülleri ayırt eder
Ototrof canlıların kullandıkları hammaddeleri
2.Fotosentez ve kemosentez
karşılaştırarak beslenme şeklini belirtir
2.Fotosentez ve kemosentez
2.2.Fotosentezde ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız olarak
gerçekleşen reaksiyonları ürün ve süreç açısından
karşılaştırır.
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 4. Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilatının gelişimini kavrar.
(1453–1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 5. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini
(1453–1600)
kavrar.
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 6. Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik
(1453–1600)
yapısına etkisini açıklar.
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 7. Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar.
(1453–1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 8. I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve
(1453–1600)
Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri
açıklar.
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 9. Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.
(1453–1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 10. XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını
(1453–1600)
analiz eder.
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 11. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama
(1453–1600)
etkisini açıklar.
10. sınıf
9 Tarih
10. sınıf
10 Tarih
10. sınıf
11 Tarih
10. sınıf
12 Tarih
10. sınıf
13 Tarih
10. sınıf
14 Coğrafya
10. sınıf
15 Coğrafya
10. sınıf
16 Coğrafya
10. sınıf
17 Coğrafya
10. sınıf
18 Coğrafya
10. sınıf
19 Coğrafya
10. sınıf
20 Coğrafya
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ
(1453–1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ
(1453–1600)
11. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama
etkisini açıklar.
12. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî
faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına
etkisini değerlendirir.
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 13. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar.
(1453–1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 13. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar.
(1453–1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 14. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki
(1453–1600)
gelişmeleri, çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki
gelişmeleriyle karşılaştırır.
B.10.2. Dünya nüfusunun dağılışını ve dağılışı etkileyen
Beşeri Sistemler
faktörleri sorgular.
B.10.1. Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında
Beşeri Sistemler
çıkarımlarda bulunur.
B.10.4. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili
Beşeri Sistemler
çıkarımlarda bulunur.
B.10.1. Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında
Beşeri Sistemler
çıkarımlarda bulunur.
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum
Doğal Sistemler
süreçlerini ilişkilendirir.
Bitki Topluluklarının dağılışını ve iklim özellikleriyle
Doğal Sistemler
ilişkilendirir.
B.10.4. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili
Beşeri Sistemler
çıkarımlarda bulunur.
Download

10.Sınıf - Kemer Koleji