AKCİĞER KANSERİ
Akciğer kanseri normal akciğer dokusundaki hücrelerin kontrol dışı çoğalması sonucu
oluşmaktadır. Akciğer kanseri oluşumunda en önemli faktör sigara içimidir. Kanserli hücreler
kan, lenfatik ve komşuluk yolu ile vücudun çeşitli organlarına yayılabilir. Akciğer kanserinde
en sık yayılım karaciğer, kemik, beyin ve böbreküstü bezine gözlenir. Akciğer kanserinde
çeşitli hücre tipleri vardır. En sık gözlenen tipi ise küçük hücreli dışı akciğer kanseridir.
Hastalık belirtileri birçok hastalık ile karışabilir. Öksürük, ağızdan kan gelmesi, nefes
darlığı, ses kısıklığı, halsizlik, kilo kaybı, ağrı gibi şikayetler olabilir. Sigara içimi, ailede
kanser öyküsü varlığı akciğer kanserinden şüphelenilmesine yol açan ipuçlarıdır. Tanıda ilk
aşamalarda bilgisayarlı tomografi ve tomografi bulgusuna göre istenmesi gereken PET-CT
kullanılır.Günümüzde en önemli yöntem olan PET-CT ile vücudun diğer organlarına yayılım
olup olmadığını saptanır.
Akciğer kanseri hastalığı çeşitli yöntemlerle teşhis edildikten sonra evresi (dönemi)
belirlenir ve evreye göre medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs hastalıkları ve göğüs
cerrahisinin yer aldığı bir ekip tarafından multidisipliner olarak tedaviye karar verilir. Birinci,
ikinci dönem ve üçüncü dönemin bazı alt evrelerinde, dördüncü dönemde de seçilmiş
hastalarda ameliyat uygulanır. Ameliyat dışında hiçbir yöntemle ameliyat sonuçları kadar iyi
bir başarı günümüzde hala elde edilememiştir. Bu yüzden özellikle halk arasında yaygın
‘akciğer kanserine bıçak vurulursa yayılır’ söylemi son derece yanlış bir algıdır.
Ameliyat yöntemleri arasında kapalı ve açık cerrahi yöntemler uygulanır. Özellikle
erken dönem yakalanan akciğer kanserli hastalarda video yardımlı torakoskopik cerrahi olarak
da adlandırılan kapalı cerrahi yöntem uygulanır. Hastanemizde her iki yöntem başarıyla
uygulanmaktadır. Kliniğimiz, kapalı cerrahi yöntemle akciğer kanseri operasyonlarında
ülkemizin birkaç merkezi arasında yer almaktadır.
Hastanemizde yılda yaklaşık 1800’e yakın akciğer ameliyatları uygulanmakta olup bu
hastaların yaklaşık 600’ü akciğer kanseri operasyonlarına aittir.
Download

indir