ÖZEL RÖPORTAJ / PROF. DR. TARIK YARILGAÇ
ORDU
ÜNİVERSİTESİ
Rektör Prof. Dr.
Tarık YARILGAÇ
BİLİMSEL
PROJELERİYLE
FARK YARATIYOR
Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,
üniversite olarak geliştirdikleri
‘Bazı Aromatik Bitkilerin
Unlu Mamullerde Kullanımı’
adını taşıyan proje ile kadın
istihdamını artırmayı ve bölge
ekonomisine katkı sağlamayı
hedeflediklerini söylüyor.
82
EKOV‹TR‹N MAYIS 2014
“ÜNİVERSİTELER
BİLİM VE KÜLTÜRÜN
MERKEZİ OLMALI”
Üniversitelerin toplumsal
gelişime katkı sağlayarak
bilim ve kültürün merkezi
olması gerektiğini belirten
Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,
üniversite olarak bugüne
kadar Avrupa Birliği,
TÜBİTAK ve SANTEZ
projelerinin içinde olduğu
toplamda 15 proje ile
171 bilimsel araştırma
projesini hayata geçirdiklerini ifade ediyor.
EKOV‹TR‹N MAYIS 2014
83
Ordu Üniversitesi,
15 bine yakın öğrencisiyle
gelişim çıtasını
yukarılara taşıyor.
“Toplumsal kalkınma
ve gelişmenin yolu
eğitimden geçiyor”
Ordu Üniversitesi Prof. Dr. Tarık Yarılgaç toplumsal
kalkınma ve gelişmenin ancak üretilen bilim, sanat
ve teknolojiyle gerçekleşeceğini bunun yolunun da
eğitimden geçtiğini belirtiyor.
M
odern ve yenilikçi bir eğitim
anlayışına sahip olan Ordu
Üniversitesi, akademik kadrosu ve bünyesindeki bölümleriyle donanımlı ve aydın nesiller yetiştiriyor. Üniversite
başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişimine önemli katkılar sağlıyor.
2006 yılında kurulan üniversite
84
EKOV‹TR‹N MAYIS 2014
yerel değerlerle bütünleşerek, alanında tecrübeli ve nitelikli eğitim kadrosu, evrensel normlarda üretken, girişimci ve inovatif yapısıyla; geleceğine ışık tutmak isteyen gençlere, insanlığa ve bilim dünyasına rehberlik
ediyor. 10 fakülte, 3 enstitü, 10 meslek yüksekokulu ve 3 yüksekokulunda 96 aktif bölüm ve Çift Anadal ve
Yandal Programları ile kariyerlerine
artı bir ivme kazandırmak isteyen
gençlere modern bir eğitim anlayışı
sunarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Ordu Üniversitesi, 15 bine yakın öğrencisiyle gelişim çıtasını
yukarılara taşıyor. Toplumsal kalkınma ve gelişmenin ancak üretilen
bilim, sanat ve teknolojiyle gerçekleşeceğini bunun yolunun da eğitimden geçtiğini belirten Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık
Yarılgaç, üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili Ekovitrin’e önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç kimdir?
Bize kendinizden bahseder misiniz?
Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya geldim. 1987 yılında 19 Mayıs
Üniversitesi’nden mezun oldum.
1988 yılında Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün Dalaman Tarım
İşletmesi'nde "Üretim Mühendisi/Şef"
olarak göreve başladım. 1989 yılında
TEKFEN Holding'e geçiş yaparak
Tekfen Tarımsal Üretim ve Pazarlama
A.Ş'de
"Karadeniz
Bölge
Sorumlusu/Müdürü" olarak çalıştım.
Ardından 600 ortaklı bir şirket olan
Bengisu Tarım Tic. San. A.Ş.'nin
"Genel Müdürlüğü" görevini yürüttüm. Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı
alanında 1993 yılında yüksek lisansımı, 1997 yılında da doktoramı tamamladım. Aynı yıl Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Yrd.
Doç. Dr. olarak atandım ve 2003 yılında doçent unvanı aldım. 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ordu Ziraat Fakültesi'ne doçent olarak atandım. 2006-2009 yılları arasında ODÜ Ziraat Fakültesi Dekan
Yardımcılığı görevinde bulundum.
2009 yılında Ordu Üniversitesi Ziraat
Fakültesi'ne Profesör olarak atandım.
2009 yılında Üniversiteler Arası
Kurul (ÜAK) üyeliğine seçildim.
ODÜ Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevine
aynı yıl atandım. 2011 Mayıs ayından
itibaren Ordu Üniversitesi Rektörü
olarak görev yapıyorum.
Ulusal ve uluslararası alanda çok
“2010-2011 eğitim-öğretim yılında bin
392 olan mezun sayısını 2 bin 129’a
yükselten Ordu Üniversitesi, her yıl bölgenin
ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayacak
önemli projelere imza atıyor.”
sayıda bilimsel etkinlik ve kurslara katıldım. 20'den fazla doktora ve yüksek lisans öğrencisinin danışmanlıklarını üstlendim ve tezlerini yönettim.
Uluslararası ve ulusal 18 projede
yürütücü ve araştırmacı olarak görev
aldım. Fakülte ve yüksekokulların yönetim kurulu üyelikleri, ulusal ve
uluslararası dergilerin yayın komisyonu üyeliği ve hakemliği UNİP koordinatörlüğü, ODÜ stratejik planlama kurulu başkanlığı gibi birçok
akademik ve idari görevleri yürütüyorum. Meyve yetiştiriciliği ve ıslahı
alanında 15'i SCI kapsamında ol-
mak üzere toplam 100'e yakın orijinal makale ve bir kitabım bulunuyor.
15 BİN ÖĞRENCİ
EĞİTİM GÖRÜYOR
Ordu Üniversitesi’ni genel hatlarıyla tanıyabilir miyiz?
Ordu Üniversitesi, 17 Mart 2006
yılında kurulan genç bir üniversite.
Üniversitemiz yerel değerlerle bütünleşerek, alanında tecrübeli ve nitelikli eğitim kadrosu, evrensel normlarda üretken, girişimci ve inovatif yapısıyla; geleceğine ışık tutmak isteyen
gençlere, insanlığa ve bilim dünyası-
EKOV‹TR‹N MAYIS 2014
85
ÖZEL RÖPORTAJ / PROF. DR. TARIK YARILGAÇ
duğunun belgelendiği Uluslararası
Diploma Eki Etiketi ile (Diploma
Supplement Label) öğrencilerine
uluslararası düzeyde tanınırlık ve
geleceklerine Avrupa'da şekil verme
imkanı sunuyor. Sektör temsilcileri ile
gerçekleştirdiği ortak projeler kapsamında gençlere kariyerlerine bir
adım önde başlama imkânı sağlayarak yeşil ile mavinin buluştuğu
Ordu’daki modern yerleşkesinde kaliteli yaşam alanları ile mensuplarına bilim ve teknolojiden en üst düzeyde yararlanma imkanı sunuyor.
Bu sebeple geleceğini şekillendirmek isteyen tüm gençlerimizi
Ordu Üniversitesi ayrıcalığını yaşamaya bekliyoruz.
2011’DEN BU YANA REKTÖRLÜK GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR
Daha önce ODÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
görevinde olan Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, 2011 Mayıs ayından bu yana
Ordu Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor.
na rehberlik etmekte; onların sosyal,
kültürel ve sanatsal yönü gelişen,
donanımlı bireyler olarak hayata
atılmalarını sağlayarak yenilikçi ve
genç bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
10 Fakülte, 3 Enstitü, 10 Meslek
Yüksekokulu ve 3 Yüksekokulu’nda
96 aktif bölüm ve Çift Anadal ve
Yandal Programları ile kariyerlerine
artı bir ivme kazandırmak isteyen
gençlere modern bir eğitim anlayışı
sunarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz; 2010-2011
eğitim-öğretim yılında akademik personel sayısı 267, idari personel sayısı 193, öğrenci sayısı ise 9 bin 177
iken; 2013-2014 eğitim öğretim yılında akademik personel sayısını
550’a, idari personel sayısını 320’ye,
öğrenci sayısını ise 15 binler seviyesine çıkararak gelişim çıtasını yükseltmeyi başardı.
2010-2011 eğitim öğretim yılında
86
EKOV‹TR‹N MAYIS 2014
bin 392 olan mezun sayısını ise 2 bin
129’a yükselten Ordu Üniversitesi,
her yıl bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda sağlayacak nitelikli
ve uzman insan gücü arz etmeye devam ediyor.
82 ÜNİVERSİTEYLE
İŞBİRLİĞİ YAPIYOR
Or d u Ü ni v e r s i t e s i ' ni t e r c i h
edecek öğrenciler için ne tür olanaklar sunuyorsunuz?
Üniversitemiz güçlü akademik
kadrosu ile eğitim-öğretimde kaliteyi benimsiyor, 82 farklı uluslararası
üniversiteyle kısa sürede sağladığı
Mevlana, Farabi ve Erasmus değişim
programı eğitim işbirlikleri ve bilimsel projeleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık sağlıyor,
Bologna sürecinin önemli basamaklarından birisi olan ve ODÜ'nün
Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kalite ölçütlerine uygun ol-
“PROJELERİMİZLE
İSTİHDAMA KATKI
SAĞLIYORUZ”
"Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu
Mamullerde Kullanımı" adlı projenizden bahseder misiniz? Bu çalışmayla hedef kitle kimdir, neler yapılmasını amaçlıyorsunuz?
"Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu
Mamullerde Kullanımı" projesi
Ziraat Fakültesi bünyesinde Ordu
Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ziraat
Odası ve Ordu Esnaf Sanatkarları
Odaları Birliği işbirliği ile 2011 yılında
hayata geçirildi. 225 bin avroluk bütçesi ile AB Kadın İstihdamının
Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında yürütülerek, bölgemizin kadın istihdamına önemli oranda katkı sağlayan bir proje.
Ülkemizde yaklaşık olarak bilinen
3 bin bitkinin gıda sanayinde kullanıldığı, Ordu ili sınırları içerisinde ise
bu sayının 50 olarak yer aldığı biliniyor. Kadının toplumsal yaşama aktif olarak katılmasını sağlamak ve gerekli bilgilerin üreticiye aktarılarak
onların bilgili ve donanımlı olarak girişimcilik ruhunu canlandırılması
amaçlanan proje kapsamında; Ziraat
Fakültemizin konusunda uzman akademisyenleri tarafından 12 ay boyunca Ordu'nun Fatsa, Merkez,
Perşembe, Gülyalı, Ulubey, Kabadüz,
Çamaş, Ünye, Kumru, Aybastı ilçe-
24 SAAT YAŞAYAN BİR ÜNİVERSİTE
Öğrencilerinize sunduğunuz sosyal ve kültürel olanaklar nelerdir?
Üniversitemizde öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak aktif 30 öğrenci kulübümüz faaliyetlerine ediyor. Bu kulüplerin yaklaşık olarak 4 bin 500 kayıtlı öğrencisi bulunuyor. Klasik bir eğitim anlayışının ötesinde öğrencilerin kolaylıkla faydalanabileceği 24 saat yaşayan bir üniversite hedefimizle sürdürdüğümüz politikamızı, sosyal ve kültürel alandaki değişimle hayata
geçirerek mevcut yerleşkemizdeki çalışmalarımızla
tüm hızıyla sürdürüyoruz.
Bu kapsamda açık ve kapalı kafeterya ve kantinler,
yemekhaneler, tüm fakültelerimizdeki kütüphaneler ve
lerinde kurs eğitimleri verildi.
Projenin özellikle bölgede
bulunan bayanlarımıza anlatılması için oluşturulan kurslarda yöresel ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapılmış ve
bu bitkilerin toplumun ihtiyaçlarına yönelik normal kullanım alanı dışına çıkılarak
onlara alternatif kullanım
alanları hakkında bilgi aktarıldı.
Kadınların çalışma hayatında yer alabilmesini istediğimiz Ordu ili sınırları içerisinde bulunan 50 adet aromatik bitkinin yöresel isimleri, botanik özellikleri, yetişme alanları, tıbbi etkisi ve
unlu mamullerle bu aromatik bitkilerin kullanım alanlarının genişliği
kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından ilgiyle dinlenmiş ve bazı
bitkilerimizin yok olmadan tekrar
üretiminin sağlanmasına çalışılarak
kullanım alanlarının çokluğuna dikkat çekildi.
Bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak için araştırma ve geliştirme odaklı proje ekibimizle yaptı-
bunlara ek olarak merkez yerleşkemizdeki merkezi kütüphanemiz, 650 kişilik tam teçhizatlı konferans salonumuz, konser ve sinema salonumuz, her katta bulunan
seminer salonlarımız, bin kişi kapasiteli tam donanımlı kapalı spor salonumuz, basketbol ve voleybol sahalarımız, halı sahamız, masa tenisi ve bilardo masalarımızla öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Bunlara ek olarak da sorunsuz bir şekilde internet erişimi ve internet
kullanım alanlarımız mevcut. Doğayla iç içe bir şekilde bulunan üniversitemiz yürüyüş parkurları, süs havuzları ve rahat bir nefes alabilecekleri dekoratif açık
alanlarla kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda
eğitim görme fırsatı buluyorlar.
ğımız ve sonuçları bakımından Ordu
İli kadınının da iş hayatında kendine
yer edindiği bir eğitim onlar için yararlı olduğu kadar bizim için de faydalı oldu. Gerçekleştirdiğimiz projenin doğru bir karar ve tespitle en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş olduğu ayrıca eğitici ve girişim ruhunu
tetikleyici olduğu bu çalışmalarımızla ortaya çıktı.
Proje kapsamında verilen eğitimler sonunda yetiştirilen ürünlerin
modern tarım teknikleri kullanılarak
bu ürünleri unlu mamuller sektö-
ründe değerlendirebilmeyi öğrenen kadın üreticilerimizin
yeterli oldukları görülerek toplum kadınımızın daha çok alternatif düşünebilen elindeki
bitki ve yöresel tatları kullanabilen üreticiler olması teşvik
edildi.
Ordu Üniversitesi nasıl
bir eğitim modelini hedefliyor?
Üniversitemiz toplumdaki
gelişme hızına paralel olarak
bilgi ve donanımın evrensel
değerlerle bütünleştiği, yüksek
teknolojiyle donatılmış, ülke
ekonomisine katkı sağlayabilecek iş
alanlarına çok iyi eğitim almış elemanlar yetiştiren, ulusal ve uluslar
arası düzeyde tanınırlığıyla bilinen,
sanatın ve bilimin her alanında özgün
ürünler çıkarabilen, araştırma odaklı, üretilen bilgiyi toplumun fayda sağlayabileceği bir projeye dönüştürebilen, farklı dil ve kültürlerin buluşma noktası olabilecek modern bir
kampus alanı içerisinde iletişimin
son derece güçlü, sorunsuz ve sentezlenmiş bir eğitim modelini hedef
alıyor.
EKOV‹TR‹N MAYIS 2014
87
Download

Özel röportajın devamı