DOSYA / BANKACILIK SEKTÖRÜ
TÜRKİYE’DE
BANKACILIK
SEKTÖRÜNÜN
2014 İLK YARI
PERFORMANSI
KASA
DOLU MU BOŞ MU?
104 EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
105
DOSYA / BANKACILIK SEKTÖRÜ
BANKALAR BİRLİĞİ
SEKTÖRÜN 6 AYLIK
Rakamlarla
bankacılık sektörü
Aktif büyümesi
Kredi büyümesi
Sermaye yeterliliği
Kar
Özkaynak karlılığı
: yüzde 15-20
: yüzde 18-22
: 15,5-16,5
: yüzde +-5
: yüzde 10,5-11,3
PERFORMANSINI AÇIKLADI
RİSK ARTTI KÂR DÜŞTÜ
•Bireysel krediler yavaşladı, ticari krediler, özellikle KOBİ kredileri yüksek hızda büyüdü.
• Kredi büyümesi ile mevduat büyümesi arasındaki fark daralıyor
• Kredi mevduat oranı yüksek kalmaya devam etti
• Kaynak aktarma maliyeti yükseldi
• Vade uyumsuzluğunun da etkisiyle kaynak maliyeti, varlıkların getirisinden daha hızlı arttı, kar düştü.
• Riskler yukarı yönde, özkaynak karlılığı aşağı yönde hareket etti
• Özkaynak karlılığı ile Dibs getirisi arasındaki fark daraldı
• Şube sayısı ve istihdam artışı yavaşladı
• Faiz yükselmesinin artçı şoku olan sorunlu kredilerde seyir yavaş da olsa yukarı yönlü
• Aktif kalitesi iyi, sermaye yeterliliği yüksek, likidite makul düzeyde seyretti, dış borçlanma devam etti
• Bankacılık sektörü teknoloji destekli ürün ve hizmetleri çeşitlendirmeye devam etti, müşterilerin bu
ürünlere olan talebi artmaya devam ediyor
İkinci yarıda beklentiler
• Büyümenin program hedefleri civarında sürmesi bekleniyor
• Kredilerin yapısı büyümeye çok hassas
• Bankaların kredi verme gücü yüksek
• Dış kaynak maliyetinde eğilim yukarı yönlü
• Aktarma maliyetinin düşmesi için kamu yüklerinin de düşürülmesi gerekiyor: kamusal yükler nedeniyle
yüksek olan aracılık maliyetinde yapılacak iyileştirme kredi kullanan girişimcileri daha rekabetçi mal ve hizmet
üretir konuma getirecek, dış alemle rekabete ve enflasyonun düşürülmesine olumlu katkıda bulunacaktır.
• Düzenlemeler yoluyla gelen yükler ve sınırlandırmalar bankaların performansını sınırlandırıyor.
• Bankaların kurumsal vergi yükü karlarının yüzde 50’sine yakın
• Karlılık ve risk arasındaki daralan marj özkaynak büyümesini desteklemiyor, bu durum uzun dönemde
kredilerin ve ekonominin büyümesini aşağı yönde etkiler.
TÜRKİYE EKONOMİSİ: Politika önceliğinde, cari
açığın düşürülmesi ve büyümenin sürdürülmesi var
• Önlemler tasarruf açığını düşürdü; özel sektörde daha hızlı
• Büyümenin ivmesi yavaşladı
• Enflasyon öngörülenden yüksek düzeyde seyretti
• Kaynak maliyeti yükseldi
• Para ve bankacılık önlemleri bankaların davranışını kısa sürede etkiledi; bireysel kredi artışı yavaşladı,
KOBİ’lere açılan krediler artmaya devam etti
• 2013 yılındaki gelişmeler şirketlerin mali yapılarını olumsuz etkiledi
KÜRESEL EKONOMİ: Toparlanma olsa da yukarı
yönde riskler daha fazla
• ABD’de ekonomisinde toparlanma devam ediyor. Faiz oranları yukarı yönlü
• AB ekonomisinde sorunlar devam ediyor, faiz oranları düşük kalmaya devam ediyor.
• Küresel ekonomide büyüme olsa da her ülkede/bölgede yaygın değil.
• Çok sayıda ülkede/bölgede kırılganlıklar ve belirsizlikler devam ediyor.
• Ukrayna, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki siyasi gelişmeler bölgedeki ticareti olumsuz etkiliyor.
• Dış kaynak maliyeti üzerindeki baskı yukarı yönde
106 EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
107
DOSYA / BANKACILIK SEKTÖRÜ
T
TÜRKİYE
BANKALAR
BİRLİĞİ
BANKACILIK
SEKTÖRÜNÜN
İLK 6 AYINI VE
GELECEĞİNİ
DEĞERLENDİRDİ
SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANDI
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Genel Sekreter Ekrem Keskin İstanbul’da
düzenledikleri basın toplantısı ile bankacılık sektörünün ilk 6 aylık performansını değerlendirdi.
‘UFAK TEFEK RÜZGARDAN
ETKİLENMEYİZ’
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye ve dünya ekonomisindeki
son gelişmeleri ve bankacılık sektörünün ilk 6 aylık performansını
değerlendirdi. TBB Başkanı Hüseyin Aydın yeni düzenlemelerin bankaların
karlarına negatif etkisi olduğunu söyledi. Aydın, Bank Asya’da
yaşananların sektöre etkisi ile ilgili; “Türk bankacılık sektörü ufak tefek
rüzgarlardan etkilenmeyecek kadar güçlüdür” ifadelerini kullandı.
108 EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
ürkiye Bankalar Birliği’nin
(TBB) Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdiği ve bankacılık sektörünün güncel rakamlarını aktardığı
toplantı TBB Başkanı Hüseyin Aydın
ve TBB Genel Sekreteri Ekrem
Keskin'in ev sahipliğinde Ağustos
ayında İstanbulda düzenlendi.
Başkan Aydın, toplantının açılışında yaptığı kısa konuşmada, "Yılın
ilk yarısında ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin işe yaradığı" yorumunda bulunarak, "Ekonomide bir
dengelenme olduğunu görüyoruz.
Doğal olarak bankacılık sektörü de
kendisinden beklenenleri yerine getirdi. Bu düzenlemelerin karlılığımıza negatif etkisi olduğu hem açıkladığımız bilançolarda hem de kamuoyunda bilinmektedir" diye konuştu.
BANK ASYA’DA
YAŞANANLAR
Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
Başkanı Hüseyin Aydın, Bank
Asya'da yaşananların sektöre yansıması ile ilgili, "Türk bankacılık sektörü ufak tefek rüzgarlardan, esintilerden etkilenmeyecek kadar güçlüdür" dedi.
Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk banka sektörünün hikayesinden hep söz ettik. Türk bankacılık
sektörü halen çok güçlü. Türk bankacılık sektörü ufak tefek rüzgarlardan, esintilerden etkilenmeyecek kadar güçlüdür. Sizin sorunuzdaki değerlendirme benim görev alanımda
değil. Ben TBB başkanıyım ve bir
bankanın genel müdürüyüm. Elbette
düşüncelerimiz var. Ama kamuoyu
bununla ilgili bilgi merak ediyorsa, bu
benim görevim değildir, bununla ilgili açıklama yapacak otoriteler bellidir."
TBB'nin Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdiği
ve bankacılık sektörünün güncel rakamlarını aktardığı toplantıdan sonra basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Aydın, devletin bireyselin
dışındaki krediler için ciddi avantaj-
HÜSEYİN AYDIN
TBB BAŞKANI
“FAİZ TARTIŞMALARININ DIŞINDAYIZ”
Aydın, "Merkez Bankası ile hükümet arasında olan
faiz tartışmasında nerede oldukları" yönündeki bir
soruya cevaben, bu tartışmaların kesinlikle dışında
olduklarını ifade etti.
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
109
DOSYA / BANKACILIK SEKTÖRÜ
lar getirdiğini, bunların ihracat kredilerinde de yapılmasını istediklerini kaydetti.
Özkaynak karlılığında tek haneli rakamlara inmek istemediklerini
aktaran Aydın, "Yatırımcının devlet
iç borçlanma senedi (DİBS) almak
yerine, banka kurmak arasındaki
tercihi farklılaştırmak lazım. Oradaki
marjı açmak gerekiyor. Yüzde 12'nin
altında bir özkaynak karlılığı, bizim
özkaynak biriktirmemize mani oluyor. Bu da ülkeyi, ekonomiyi ve büyümeyi finanse etmede bazı sıkıntılara vesile olabilir dedik. Özkaynak
karlılığında tek haneli bir rakam
beklentimiz de yoktur. Bilhassa vade
uyumsuzluğu, 3. ve 4. dönemde faizlerde başka bir oynama görmediğimizde karlılığımıza olumlu yansıyacak. O da bizim özkaynak getirimizi
olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Zorunlu karşılık oranlarının bankacılığın bir yıllık karına eşdeğerde olmamasını, daha düşük bir düzeyde olmasını arzu ettiklerini belirten Aydın,
yaptıkları bütün taleplerin dünyadaki bankacılık sistemi ile uyumlu talepler olduğunu dile getirdi.
“MB TARTIŞMASININ
DIŞINDAYIZ”
Aydın, "Merkez Bankası ile hükümet arasında olan faiz tartışmasında nerede oldukları" yönündeki bir
soruya cevaben, bu tartışmaların kesinlikle dışında olduklarını ifade etti. Böyle bir tartışma olduğunu da
kendilerinin asla söylemediklerini
vurgulayan Aydın, "Şimdi de söylemiyoruz" dedi.
TBB Başkanı Aydın, sorunlu kredi/toplam kredi rasyosunun 2,8 civarında olduğunu söyledi.
Kamu bankaları olarak sorunlu
kredi satışı yapmadıklarını anımsatan
Aydın, "Diğer bankalar sorunlu kredi satışı yapıyor. Buradaki rasyolar,
ondan arındırılmış rasyolar. Onlar eklendi, onlar eklendiği halde bunun
bankacılık sistemine zarar vermeyecek bir düzeyde olduğu söylendi"
dedi.
110
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
TBB GENEL SEKRETERİ EKREM KESKİN:
BANKALARIN KARI
YÜZDE 10 AZALDI
"Faiz gelirlerimiz ilk 6 ayda yüzde 26
artmışken, faiz giderlerimiz yüzde 54 artmış.
Bankacılık sisteminin ilk 6 ayda karları yüzde
10 azalmış. Sektör bugüne kadar 50 milyar
liralık bir sorunlu kredi üretti.”
İŞ HEVESİMİZİ ARTIRACAK
TALEPLER BEKLİYORUZ
“Daha tabana yaygın kredilendirme yolunu seçebiliriz.
Ekonomi yönetiminden bizim bu işi yapmadaki hevesimizi artıracak
yeni taleplerimiz oluyor, oradan da olumlu gelişmeler bekliyoruz."
Büyümenin yüzde 4 civarında olduğu, Avrupa Birliği'nin (AB) artık
hemen hemen hiç büyüyemediği,
dünyanın büyümede zorluk çektiği bir
ortamda, sorunlu kredi/toplam kredi rasyosunun Türk bankacılık sektörü için uygun bir yerlerde bulunduğunu söylediklerini vurgulayan
Aydın, KOBİ kredilerinde artış olduğunu, kredi artışının tabana yayılmış durumda olduğunu kaydetti.
Aydın, özkaynak karlılığındaki
azalışı kompanse etmek için neler yapacakları ile ilgili bir soru üzerine,
"Sektör, operasyonel giderleri azaltmak için bazı konularda işbirliği yapabilir. Bu önemli bir faktör. Daha
tabana yaygın kredilendirme yolunu
seçebiliriz, bir de ekonomi yönetiminden bizim bu işi yapmadaki hevesimizi artıracak yeni taleplerimiz
oluyor, oradan da olumlu gelişmeler
bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"DEMOKRASİLERDE
SEÇİMLER ÖNEMLİ"
Aydın, geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşlardan gelen değerlendirmeler ve bu kuruluşların siyasi risklere vurgu yaptığı yönündeki soruları da yanıtladı.
Türkiye'nin son dönemde yaptı-
ğı seçimlerin gayet net ve başarılı olduğunu belirten Aydın, demokrasilerde seçimlerin önemli bir parametre olduğunu, herkesin yerli yerine oturduğunu, herkesin ölçüsünü aldığını söyledi.
"Yani seçimlerini yapmış bir ülkenin hala belirsizlik içinde olduğunu söylemek için sizin kafanızın çok
belirsiz olması gerekiyor" diyen
Aydın, "Kaç seçim daha yapınca bir
siyasi istikrar elde edeceğiz? Ben
bunu anlamakta zorluk çekiyorum.
Bir seçim oluyor, 'Öbür seçim var' diyor. Demokrasilerde her gün seçim
olur" ifadelerini kullandı.
“KREDİ NOTLARI
POZİTİF OLACAK”
Aydın, alınan önlemler ve
Türkiye'nin geldiği noktada da artık
bundan sonra kredi notlarının pozitif
olacağını düşündüklerini kaydetti.
Türkiye'nin bugün yaşadığı sürecin bir
belirsizlik süreci olmadığını vurgulayan Aydın, şunları söyledi: "Takvim çok
net işliyor, ülke başbakansız değil, yeni başbakanın nasıl seçileceği belli. Biz
aktif büyüklüğü milli geliri geçmiş bir
sektör olarak siyasi anlamda bir istikrarsızlık görmedik, görmüyoruz.
Pozitif beklentimiz devam ediyor.”
T
ürkiye Bankalar Birliği Genel
Sekreteri Keskin de yaptığı sunumla, ilk yarı bankacılık sektörü göstergelerine ilişkin detayları
paylaşmadan önce, bu performansı
etkileyen koşullardan bahsetti.
Küresel ekonomide yaşananlara
değinen Keskin, şunları anlattı:
"Küresel ekonomide toparlanma yavaş da olsa sürüyor. Fakat toparlanma dünya genelinde tüm ülkelerde ve
ekonomilerde aynı ölçüde değil. Bazı
bölgeler, özellikle ABD'de beklenenden daha iyi bir toparlanma var
ama bizim asıl ticaret ortağımız olan
AB'de toparlanma beklenenden yavaş. Küresel anlamda bir toparlanmadan bahsetmek için henüz erken,
kırılganlıklar devam ediyor."
"KARLAR AZALDI"
Sektörün özkaynak karlılığının
reel sektörün özkaynak karlılığına yakın olduğunun altını çizen Keskin, gelir-gider tablosunu ise şöyle yorum-
ladı: "Faiz gelirlerimiz ilk 6
ayda yüzde 26 artmışken,
faiz giderlerimiz yüzde 54
artmış. Nedeni de 3 ay
sonra mevduat maliyetine
faiz giderlerini yansıtmışız,
krediler ve aktifler ise daha sonra. Yılın son çeyreğine doğru daha iyi bir seyir izleyeceğiz. Bankacılık
sisteminin ilk 6 ayda karları
yüzde 10 azalmış, yıllık karlardaki
azalma ise yüzde 8-12 düzeyinde
seyrediyor."
İkinci yarıya ilişkin beklentilerini de paylaşan Keskin, "Ekonomik
büyümemizin yüzde 3 ile 4 arasında
olacağını varsayıyoruz" dedi.
"BİREYSEL KREDİLER
YAVAŞLADI, KOBİ
KREDİLERİ BÜYÜDÜ"
En hızlı yavaşlamanın bireysel
kredilerde olduğuna işaret eden
Keskin, neredeyse yüzde 10'lar düzeyinde bir seyir olduğunu, ticari
kredilerin ise normal seyrinde devam
ettiğini söyledi.
TBB Genel Sekreteri Keskin,
kredi büyümesi ile mevduat büyümesi
arasındaki farkın daraldığına vurgu
yaparak , "2014 haziran ayı itibariyle en üst noktaya gelmiş. Aradaki fark
12 puanken, şimdi yüzde 5'ler düzeyine indi. Farkın kapanıyor olması,
cari işlemler açığının da kapanıyor ol-
duğunun bir göstergesi" dedi. KOBİ
kredilerinin toplam krediler içindeki payının 2 puan arttığını belirten
Keskin, bireysel kredilerin yüzde
30'lar düzeyinde olduğunu, otoritenin
koyduğu hedefe doğru gidildiğini
dile getirdi.
“SEKTÖR 50 MİLYAR
LİRALIK SORUNLU
KREDİ ÜRETTİ”
Türkiye Bankalar Birliği Genel
Sekreteri Ekrem Keskin, bankacılık
sektörünün bugüne kadar stok olarak
toplam 33 milyar liralık sorunlu kredi ürettiğini ayrıca 17 milyar lira da
satılmış sorunlu kredi bulunduğunu
söyledi. Keskin, sektörün toplamda
50 milyar liralık sorunlu kredi ürettiğini kaydetti.
Sektörün sorunlu kredilerinde
çok ufak bir artış yaşandığını anlatan
Keskin, bankacılık sektörü sorunlu
kredilerinin varlık yönetim şirketlerine satışını hatırlatarak, şu bilgileri
verdi:
"Bugüne kadar stok olarak toplam 33 milyar liralık sorunlu kredi
var, bugüne kadar birikmiş. 17 milyar
lira da satılmış sorunlu kredi var, dolayısıyla 50 milyar liralık bir sorunlu
kredi üretmiş sektör. Kredi mevduat oranı yüzde 116'lar düzeyinde.
Bu da büyümesi istenmeyen bir oran.
8 puanlık bir etki buraya menkul kıymetler ihracından geliyor."
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
111
Download

Dosyanın devamı