Tıp Anatomi
Program
ALES (Sayısal)
Alan Puanı ile
İçi
Temel Tıp Puanı ile
Doktora
Alan
Dışı
ALES (Sayısal)
Puanı ile
Kan
Alan
Doktora
Bankacılığı ve
İçi
Tranfüzyonu
Temel Tıp Puanı ile
ALES (Sayısal)
Tıbbi
Alan Puan ile
Doktora
Mikrobiyoloji
İçi
Temel Tıp Puanı ile
Tıbbi Biyoloji
UNİP
ALES Puan Türü
SAYISAL
Yabancı Uyruklu
Ana Bilim
Dalı
Türk Uyruklu
T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
1
-
-
Programlara Başvuru İçin Özel
Şartlar
(1) Bilimsel Hazırlık Program Koşulu ile
Öğrenci Alan Programlar. Bakınız Dipnot.
Tıp fakültesi mezunu olmak.
1
-
-
1
-
-
1
-
-
Diş hekimliği Fakültesi mezunu olmak
(1)
Tıp fakültesi mezunu olmak.
1
-
-
1
-
Tıp fakültesi mezunu olmak.
1
-
-
ALES (Sayısal) Puan
1
Alan
ile
İçi
Temel Tıp Puanı ile 1
-
-
Tıp fakültesi mezunu olmak.
-
Diş Hekimliği veya Veteriner Fakültesi
mezunu olmak veya Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış
olmak (1)
Doktora
Alan
Dışı
1
-
Biyoistatistik
Doktora
ve Tıp Bilişimi
ALES (Sayısal)
Alan Puan ile
İçi
Temel Tıp Puanı ile
Alan
Dışı
Tıp Histoloji
ve
Embriyoloji
Doktora
ALES (Sayısal)
Alan Puan ile
İçi
Temel Tıp Puanı ile
Alan
Dışı
Tıbbi
Farmakoloji
Doktora
ALES (Sayısal)
Alan Puanı ile
İçi
Temel Tıp Puanı ile
Alan
Dışı
3
-
Tıp fakültesi mezunu olmak.
3
-
-
1
-
-
1
-
-
Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner
Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi
mezunu olmak veya Biyoistatistik ve Tıp
Bilişimi alanında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak (1)
Tıp fakültesi mezunu olmak.
1
-
-
3
-
-
1
-
-
Diş Hekimliği Fakütesi ,Eczacılık
Fakültesi veya Veteriner Fakültesi
mezunu olmak veya Tıp Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek
Lisans yapmış olmak(1)
Tıp fakültesi mezunu olmak.
1
2
-
-
-
1
Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık
Fakültesi veya Veterinerlik Fakültesi
mezunu olmak veya Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış
olmak(1)
Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
SAYISAL
3
-
-
Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
SAYISAL
UNİP
-
3
1
-
Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
3
3
-
Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
-
Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
-
Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
PROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
Doktora
ENDODONTİ
Doktora
PEDODONTİ
Doktora
RESTORATİF DİŞ
TEDAVİSAİ
Doktora
PERİODONTOLOJİ
Doktora
CERRAHİ
HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
Doktora
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
Doktora
Tezli Yüksek
Lisans
2
SAYISAL
-
1
-

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak
SAYISAL
3
-
1
-
-
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında
Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
SAYISAL
SAYISAL
Doktora
EBELİK
Yabancı
Uyruklu
-
SAYISAL
Türk
Uyruklu
SAYISAL
3
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ
SAYISAL
Anabilim Dalı
T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
ALES
Programlara Başvuru İçin Özel Şartlar
Program
Puan
(1) Bilimsel Hazırlık Program Koşulu ile Öğrenci Alan
Programlar. Bakınız Dipnot.
Türü
3
1
-
Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
Tezli Yüksek
Lisans
Doktora
Tezli Yüksek
Lisans
Doktora
SAYISAL
SAYISAL
3
-

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
SAYISAL
Doktora
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
1
-
-
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
SAYISAL
Tezli Yüksek
Lisans
-
1
1
-
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak.
SAYISAL
Tezli Yüksek
Lisans
-
2
-
-
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
SAYISAL
HALK SAĞLIĞI
HEMŞİRELİĞİ
1
1
-
-
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve Doğum
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
SAYISAL
Tezli Yüksek
Lisans
2
-
-
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
SAYISAL
HEMŞİRELİKTE
YÖNETİM
1
-
-
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak.
ECZACILIK
FARMAKOGNOZİ
ECZACILIK BİYOKİMYA
Doktora
Doktora
Tezli Yüksek
Lisans
SAYISAL
ECZACILIK ANALİTİK
KİMYA
Tezli
Yüksek Lisans
3
-

2
-

SAYISAL
PSİKİYATRİ
HEMŞİRELİĞİ
SAYISAL
DOĞUMKADIN SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
SAYISAL
HEMŞİRELİK ESASLARI
3
2

-
-

Eczacılık fakültesi veya fen fakültesi/fen-edebiyat
fakültesi kimya bölümü veya mühendislik fakültesi
kimya mühendisliği bölümü mezunu olmak (1).
Eczacılık fakültesi (5 yıllık) mezunu veya eczacılık
analitik kimya anabilim dalında tezli yüksek lisans
yapmış olmak (1).
Eczacılık fakültesi (5 yıllık) mezunu olmak veya
Eczacılık farmakognozi anabilim dalında tezli yüksek
lisans yapmış olmak (1).
Eczacılık fakültesi veya fen fakültesi/fen-edebiyat
fakültesi kimya/biyokimya bölümü veya
biyoloji/moleküler biyoloji ve genetik bölümü
mezunu olmak (1).
Tezli Yüksek
Lisans
Doktora
Tezli Yüksek
Lisans
Doktora
SAYISAL
SAYISAL
1
-

Eczacılık fakültesi mezunu olmak 
SAYISAL
Eczacılık fakültesi (5 yıllık) mezunu veya eczacılık
farmasötik teknoloji anabilim dalında tezli yüksek
lisans yapmış olmak (1).
3
-
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya gıda
mühendisliği bölümü, beslenme ve diyetetik
bölümü veya fen fakültesi/ fen-edebiyat fakültesi
kimya bölümü / biyoloji bölümü / moleküler
biyoloji ve genetik bölümü mezunu olmak (1).
SAYISAL
Doktora

3
-
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya gıda hijyeni
ve teknolojisi anabilim dalında yüksek lisans yapmış
olmak (1).
SAYISAL
Tezli Yüksek
Lisans
-
3
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya ziraat
fakültesi zootekni bölümü, fen fakültesi / fenedebiyat fakültesi biyoloji bölümü /moleküler
biyoloji ve genetik bölümü mezunu olmak (1).
SAYISAL
VETERİNER GIDA
HİJYENİ VE
TEKNOLOJİSİ
Tezli Yüksek
Lisans
1
3
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya veteriner
zootekni anabilim dalında yüksek lisans yapmış
olmak (1).
SAYISAL
ECZACILIK
FARMASÖTİK KİMYA
Doktora
3
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak.
SAYISAL
ECZACILIK
FARMASÖTİK
TEKNOLOJİ
3
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak.
Doktora
VETERİNER ANATOMİ
Tezli Yüksek
Lisans
VETERİNER DOĞUM
VE JİNEKOLOJİ
Tezli Yüksek
Lisans
SAYISAL
Tezli Yüksek
Lisans
3
2*
-
3
2
-
SAYISAL
VETERİNER HAYVAN
BESLEME VE
BESLENME
HASTALIKLARI
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya ziraat
fakültesi zootekni bölümü veya fen fakültesi/fenedebiyat fakültesi kimya bölümü/biyoloji
bölümü/moleküler biyoloji ve genetik bölümü
mezunu olmak *4 yıllık veteriner bilimleri bölümü
mezunu olmak .(1)
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya veteriner
hayvan besleme ve beslenme hastalıkları anabilim
dalında yüksek lisans yapmış olmak (1).
3
3*
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya fen
fakültesi/ fen-edebiyat fakültesi biyoloji bölümü
/moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu
olmak *4 yıllık veteriner bilimleri bölümü mezunu
olmak .(1)
SAYISAL
VETERİNER CERRAHİ
SAYISAL
VETERİNER ZOOTEKNİ
3
3
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak.
VETERİNER
PARAZİTOLOJİ
Doktora
VETERİNER DÖLERME
VE SUNİ TOHUMLAMA
Tezli Yüksek
Lisans
VETERİNER FİZYOLOJİ
Tezli Yüksek
Lisans
Yüksek Lisans
BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR
Doktora
SAYISAL
SAYISAL
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya veteriner
patoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış
olmak.
SAYISAL
2
3
-
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya fen
fakültesi/fen-edebiyat fakültesi kimya
bölümü/biyokimya bölümü veya biyoloji
bölümü/moleküler biyoloji ve genetik bölümü
mezunu olmak (1)
SAYISAL
Doktora
2
2
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya veteriner
biyokimya anabilim dalında yüksek lisans yapmış
olmak (1).
3
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak (Kafkas
Üniversitesi ile Ortak Program Yürütülmektedir).
3
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak (Kafkas
Üniversitesi ile Ortak Program Yürütülmektedir).
SAYISAL SAYISAL
Tezli Yüksek
Lisans
Veteriner fakültesi mezunu olmak
*4 yıllık veteriner bilimleri bölümü mezunu olmak.
SAYISAL
VETERİNER İÇ
HASTALIKLARI
Doktora
-
3
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya veteriner
parazitoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış
olmak. (Kafkas Üniversitesi ile Ortak Program
Yürütülmektedir).
SAYISAL
VETERİNER
BİYOKİMYA
Tezli Yüksek
Lisans
2*
3
2
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak ( Yüzüncüyıl
Üniversitesi ile Ortak Program Yürütülmektedir).
SAYISAL
Doktora
VETERİNER PATOLOJİ
2
SAY-SÖZ-EA SAY-SÖZ-EA
Tezli Yüksek
Lisans
3
2*
-
Veteriner fakültesi mezunu olmak veya fen
fakültesi/fen-edebiyat fakültesi biyoloji/ moleküler
biyoloji ve genetik bölümü mezunu olmak.*4 yıllık
veteriner bilimleri bölümü mezunu olmak
5
2
-
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu veya
beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü
mezunu olmak
2
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu veya beden
eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü mezunu
olmak ve beden eğitimi ve spor anabilim dalında
yüksek lisans yapmış olmak.
5
2
Dipnot: (1) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları 7/1
maddesinde belirtilen öğrencilere yüksek lisans ve/veya doktora eğitimlerine başlamadan önce
bilimsel hazırlık programı uygulanması zorunludur.
Download

Kontenjanları - Memurlar.Net