MİKROBİYOLOJİ BİRİMİ
KLİNİK DIŞI LABORATUVARLAR;
Mikrobiyoloji Klinik Dışı Laboratuarlarında su, atık su, plastik ambalaj materyalleri ve eşya
levazım numuneleri, ulusal/uluslararası direktifler, standart, tebliğ, yönetmelik, şartname ve
spesifikasyonlar kapsamında analizler yapılmaktadır.
Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarında; içme ve kullanma suları, ambalajlı sular, doğal kaynak
suları ve doğal mineralli suların üretim, ruhsat ve piyasa kontrolleri için gerekli
mikrobiyolojik analizleri yapılır. Ayrıca kaplıca, havuz, deniz, göl, baraj vb. suların
mikrobiyolojik analizleri ile hemodiyaliz çözeltisinin dilüsyonunda kullanılan suların
endotoksin analizleri yapılır.
Legionella Laboratuvarında; su örneklerinde (şehir şebeke suyu, air-conditioner sistemlerinin
soğutma kuleleri, duş başlıkları jakuziler, dekoratif fıskiyeler, otel suları) Legionella
türlerinin izolasyonu ve identifikasyonu analizi yapılır.
Eşya ve Levazım Mikrobiyolojisi Laboratuvarında; gıda ambalajlarının mikrobiyolojik kalite
kontrolü, hijyenik kullanım eşyalarından; çocuk bezi, kulak çubuğu, göğüs pedi, kadın bağları,
hasta altı bezi, tampon numunelerinin analizi ile ortam kültürleri ve el sürüntülerinin
mikrobiyolojik analizleri yapılır.
KLİNİK LABORATUVARLAR;
Elisa Laboratuvarında; Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile gönderilen kan/serum
örneklerinde ELİSA yöntemi ile kızamık IgM ve IgG ve kızamıkçık IgM ve IgG parametreleri
analizleri yapılır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen Sağlık Bakanlığının "Kızamık
Eliminasyon Programı" çerçevesinde bölgesel laboratuvar olarak görevlendirilen İHSL-1
Elisa Laboratuvarında; İstanbul, Bilecik, Bursa, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya,
Tekirdağ, Yalova illerinden gelen örnekler çalışılır. Analiz sonuçları Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu ve Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılır.
Dünya Sağlık Örgütünün Kızamık ve Kızamıkçık Sub-National Laboratuvarı kapsamında
verilen analiz hizmeti, akreditasyon kriterlerine uygundur.
Aktif tüberküloz infeksiyonu gelişme riski yüksek özel gruplarda, tüberküloz tanısını
destekleyici olarak kan örneklerinde elisa yöntemiyle İnterferon Gama Salınım Testi yapılır.
Kan örnekleri; Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile Antalya, Bilecik, Bursa, Çanakkale,
Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerinden laboratuvara
ulaştırılır.
Moleküler Tanı Laboratuvarında; Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile sürdürülen Global
İnfluenza Programı kapsamında Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile Muğla, Kocaeli,
Tekirdağ illerinden gönderilen numunelerde sentinel ve nonsentinel surveyansını belirlemek
amacıyla Real Time RT-PCR metodu ile İnfluenza A ve İnfluenza B analizleri yapılır.
Sıtma Laboratuvarında; Sağlık kuruluşlarından yönlendirilen hastaların parmak ucundan alınan kandan
hazırlanan ince yayma ve kalın damla preparatları Giemsa boyası ile boyandıktan sonra direkt tanı
yöntemiyle değerlendirmesi yapılır. Hastalardan alınan kandan usulüne uygun olarak hazırlanmış
preparatlar da, Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile laboratuara ulaştırılarak değerlendirmeye anılır.
İletişim:
Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu Tel: 0 212 6799313/ 4058
Download

Birim İş Tanımı - İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü