Türkiye’de henüz gelişme aşamasında olan
Biyolojik gölet/havuz sistemlerinin en yetkin ve
deneyimli uzmanları tarafından kurulan Bioart, kısa
sürede hayata geçirdiği dev projelerle sektörünün
Sizin için
yapabileceklerimiz
öncü kuruluşu haline gelmiştir.
Şehirlere, rekreasyon alanlarına ve doğal
Çevre dostu
projeler üretiriz
alanlara ihtiyaç duyan insanların hayatına değer
katan uygulamalara imza atan Bioart, nitelikli insan
kaynakları ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde tüm
Türkiye’ye hizmet vermekte, projelerin tesliminin
ardından teknik destek faaliyetlerini kesintisiz
Ìnsanlar için
de¤er üretiriz
sürdürmektedir.
Biyolojik gölet, biyolojik havuz ve peyzaj
çalışmalarının tüm tasarım ve uygulama süreçlerini
deneyimli uzmanları tarafından hayata geçiren
Bioart, bilgi birikimi ve deneyimi ile gerek kamu
Tasarruf ettiren
çözümler
sunarız
kuruluşları, gerekse özel sektör firmalarının dev
projelerine katma değer sağlamaktadır. Çözüm
ortağı olduğu dünyanın öncü firmalarının yoğun ArGe faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri ürünlere
projelerinde yer veren Bioart, bu sayede koşulsuz
Ìleri
teknolojileri
kullanırız
müşteri memnuniyeti hedefini gerçekleştirmektedir.
Hayata
geçirdiği
projelere
birer
peyzaj
unsuru
suru şeklinde ba
bakmayan Bioart, insanlara nefes
alabile
alabilecekleri, gün
günün yorgunluğunu atarak huzurlu
anlar
ge
rebilec
geçirebilecekleri
doğal
yaşam
Her co¤rafyada
proje
yürütebiliriz
alanları
o
oluşturmaktadır.
uşturmaktadır. Tüm faaliyetleri ile sürdürülebilir
çevre bilincin
çevre
bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayan
Bioart, gelecek kuşaklara doğal ve yaşanabilir alanlar
ol
oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Liderlerle
iflbirli¤i yaparız
Biyolojik Gölet
Biyolojik gölet ve havuzlar; klor veya
başka herhangi bir kimyasal maddeye
gerek
kalmadan
suyun,
ortamdaki
bakteriler aracılığıyla temizlendiği ekolojik
oluşumlardır.
Suyun
konsantrasyonunun
yolu
ile
azaltılarak
temizliği,
yosun
mikroorganizmalar
sudaki
fosforun
dengelenmesi yöntemi ile sağlanır.
Bioart’ın
çözümler
öncülüğünü
sayesinde
kimyasal
yaptığı
madde
kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle
kendi kendini temizleyen biyolojik gölet ve
havuz sistemleri oluşturmak mümkündür.
Bu sayede peyzaj unsuru olarak çevre
ile uyumlu, bitkileri, iskelesi, taşları, su
oyunları sağlayan fıskiyeleri ve hatta
balıkları ile görsel bir şölen oluşturan
göletler oluşturulabilmektedir.
Biyolojik Gölet Kendi Kendini Nasıl Temizler?
Doğanın prensiplerine göre işleyen
bir gölet olan biyolojik havuzda su, hiçbir
kimyasal madde kullanılmadan arıtılır.
Biyolojik gölet sistemleri, bitkili ve bitkinin
yer almadığı doğal malzemeler kullanılarak
iki alternatifli oluşturulabilir.
Su bitkilerinin kullanıldığı çözümlerde
bitkiler, sudan nitrat, fosfat ve gelişmeleri
için gerekli diğer elementleri alarak
minerale çevirirler. Suda bulunan yararlı
mikroorganizmalar
tarafından,
bitkilerin
özümseyebileceği
forma
dönüştürülen
minerallerin bitkiler tarafından emilmeleri
döngüsü sürekli tekrarlanır ve bu sayede su
temiz, berrak kalır.
Su bitkilerinin yer almadığı sistem
ise biyolojik filtrasyon prensibi ile çalışır.
Rejenerasyon
alanlarında
tamamen
doğal malzemelerin kullanıldığı filtrelerle
oluşturulan Biyofilm tabakasında yaşayan
yararlı bakteriler tarafından arıtılan su,
bitkilerin yer aldığı sistemdeki kadar berrak
ve temiz olur.
Biyolojik
iy
Gö
Göletin Avantajları
• Suyu
Suyun arıtılması
sı hiç
hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yapılır.
• Kloru
Klorun zararlıı etkil
etkileri ve koku dezavantajı giderilerek tamamen doğal ekosistemler oluşturulur.
• Göletin
Göl tin y
yüzme
me ama
amacı ile kullanılması halinde sudan çıkışta klor kokusu olmadığı için duş almaya gerek kalmaz.
• İİşletme
şletme maliyetler
maliyetleri klor/kimyasal madde kullanılan sistemlere göre daha ekonomiktir.
• Çev
Çevre düzenlem
d
düzenlemesinde doğal taşlar, ahşap malzemeler, bitkiler gibi doğal unsurlar kullanılabilir.
• Bi
yolojik gö
Biyolojik
gölet inşasında beton kullanımı şart olmayıp kaskat ve kenarlarda beton duvara yer verilebilir.
• Gölet sistemi şelaleler, fıskiyeler gibi uygulamalarla desteklenerek sadece göze değil kulaklara da hitap edilebilir.
•K
Kişiye özel farklı tasarımlara sahip, tamamen doğal ve özgün havuz/gölet tasarımları geliştirilerek uygulanabilir.
• Çevreye zararsız olması sayesinde oteller, konut siteleri ve yerel yönetimlerin tanıtım çalışmalarında avantaj sağlar.
Neden Bioart?
Biyolojik Tasarımlar
Gerçek anlamda biyolojik gölet ve havuz sistemleri oluşturmanın koşulu hiçbir
i bi kimyasal
ki
l madde
dd kullanılmamasıdır.
k ll l
d
Ancak biyolojik sisteler oluşturulduğu iddia edilen bazı projelerde bu kurala uyulmamaktadır. Bioart’ın uyguladığı projelerde
demir oksit içerikli materyaller kullanılmaz. Bu sayede % 100 biyolojik gölet ve havuzları hayata geçirmek mümkün olur.
Bioart, gerek bitkilerin kullanıldığı, gerekse bitkisiz olarak uygulanan biyolojik göletlerde hiçbir kimyasal madde
kullanmaksızın müşteri ihtiyaç ve taleplerine en uygun çözümü hayat geçirir. Böylece farklı prensiplerle suyun temizlendiği
% 100 biyolojik çözümler uygulanabilir.
Biyolojik Havuz
Biyolojik gölet sistemlerinde
olduğu gibi klor veya başka
herhangi bir kimyasal maddeye
gerek kalmadan suyun ortamdaki
bakteriler aracılığıyla temizlendiği
ekolojik oluşumlardır. Sudaki
kirlilik mikroorganizmalar yolu
ile temizlenir. İnsanlardan
kaynaklanan kirliliklerin de tolere
edilmesi için suyun döngü süresi
biyolojik göletlere oranla daha
hızlı sağlanmakta bu amaçla
rejenerasyon alanının büyüklüğü,
yüzme havuzunun büyüklüğü
ve kullanım yoğunluğuna göre
belirlenmektedir. Klor kokusu
olmadan tamamen doğal bir suda
yüzme imkanı sağlayan biyolojik
havuzlar özel konut bahçelerinin
yanısıra otel, tatil köyü gibi halka
açık tesislerde de inşa edilebilir.
Biyolojik yüzme havuzları toplam
alanın % 10’i ile % 50’si arasındaki
alanın bitkilere ayrılarak inşa
edilebileceği gibi hiçbir bitki
kullanılmadan da oluşturulabilir.
Modern bir yüzme havuzu
görünümünde inşa edilebileceği gibi
tamamen doğal gölet görünümünde
biyolojik yüzme havuzları kurulabilir.
PROJELERİMİZ
BİYOLOJİK GÖLET PROJELERİ
Erikçe Kent Ormanı % 100 Biyolojik Gölet Uygulaması / 8.700 m2
Yeşilvadi 1. Etap Biyolojik Gölet Uygulaması / 25.000 m2
Yeşilvadi 3. Etap Biyolojik Gölet Uygulaması / 32.000 m2
Elazığ Belediyesi Kültür Park Biyolojik Gölet Uygulaması / 17.000 m2
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meydan Parkı Biyolojik Gölet Uygulaması / 1.100 m2
İstanbul Sinpaş Lagün Evleri Biyolojik Gölet Pompa Sistemi Değişimi
PEYZAJ PROJELERİ
Elazığ Belediyesi Kültür Park otomatik sulama sistemi. Yeşil alan: 100.000 m2
Erikçe Kent Ormanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Yeşil alan: 28.000 m2
Gaziantep Erikçe Kayak Merkezi. Mekanik sistem ve peyzaj sulama sistemi.
Alleben Göleti Rekreasyon Alanı otomatik sulama sistemi.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meydan Parkı otomatik sulama sistemi.
Peyzaj
Yapısal
Peyzaj
Drenaj
Projeleri
Otomatik
Sulama
Sistemleri
Bitkisel
Peyzaj
www.bluebase5.com
Download

Biyolojik Gölet - Bio Art - Biyolojik Havuz