T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ERGENE NEHRİ;
TRAKYA’MIZIN KANAYAN YARASI
Trakya’nın hayat kaynağı olan Ergene Nehri, ne yazık ki plansız ve
kontrolsüz sanayileşme ve çarpık şehirleşme sebebiyle gün geçtikçe
daha fazla kirlenmiş ve nerdeyse kaybedilme noktasına gelmişti.
68 YIL SONRA
68 YIL ÖNCE
ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI
EYLEM 1: DERE YATAKLARI TEMİZLENİYOR
Ergene Nehri ve yan kollarında toplam 341 km’lik ıslah çalışması
yapılmış, devam eden projeler sonunda da 160 km yatak ıslahı
gerçekleştirilecektir.
Eylem Planı’nda bulunan 28 adet dere ıslahı işinden,
 21 adeti tamamlanmıştır.
 5 adeti inşaat safhasında
 2 adeti proje safhasında,
DERE YATAKLARI ISLAH EDİLDİKÇE,
ERGENE DAHA TEMİZ AKACAK !
Zamanında çocuklarımızın yüzdüğü, balığından, tertemiz suyundan
istifade ettiği bereketli toprakların can damarıyken Ergene Nehri,
şimdilerde Trakya’mızın kanayan yarası haline gelmiştir.
6 MAYIS 2011
ERGENE NEHRİ’NİN TEMİZLENMESİ İÇİN
ŞAFAK HAREKÂTI BAŞLATILDI!
ERGENE HAVZASI
KORUMA EYLEM PLANI
EYLEM 2: BELEDİYE İLERİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
(AAT) DSİ TARAFINDAN İNŞAA EDİLİYOR
Lüleburgaz Atıksu Arıtma Tesisi
Bugüne kadar belediyelerin veremediği hizmeti hükümet sunuyor:
6 Mayıs 2011 – 14 Şubat 2014
Ülkemizin gözbebeği Trakya’mızın kanayan yarası Ergene Nehri’nin
kurtuluşu için 6 Mayıs 2011 tarihinde Sayın Başbakanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın talimatlarıyla “Şafak Harekâtı” başlatılmıştır!
15 başlık altında toplanan eylem planı ile belediye atıksu arıtma
tesislerinden, sanayi ortak ileri arıtma tesislerine, Marmara Denizi’ne
Deşarj Projesi’nden, barajlara, göletlere toplam maliyeti 3,2 milyar
TL’lik yatırım Trakya’lı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır.
HEDEF; 2020 yılında kadar Ergene Nehri’nin su kalitesini sulama
suyu kalitesine kavuşturmaktır!
 07.07.2013 tarihinde Kırklareli Merkez ve Vize ile Uzunköprü ve
Lüleburgaz (IPA kapsamında) atıksu arıtma tesisleri (AAT)
tamamlanmıştır.
 Hayrabolu, Malkara, Muratlı, Saray, Keşan, Pınarhisar ve
Babaeski atıksu arıtma tesisleri (AAT) inşaatı süratle devam
etmektedir.
 Çorlu ve Çerkezköy atıksu arıtma tesisleri (AAT) yapım ihalesi
safhasındadır.
Kanalizasyon Şebekeleri/Kollektör Hatları İnşa Ediliyor
Belediyelerin kanalizasyon sistemleri ve Nüfusu 10.000’den küçük
belediyelerin atıksu arıtma tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bağlı İLBANK A.Ş. tarafından inşa edilmektedir.
TRAKYA’MIZ HİZMETİN EN İYİSİNE LAYIKTIR.
EYLEM 3: MÜNFERİT SANAYİ TESİSLERİ
BİRLEŞTİRİLDİ, ISLAH ORGANİZE BÖLGE
SANAYİ BÖLGELERİ KURULDU
 Sanayi atıksu deşarjını kontrol altına almak maksadıyla havzada
dağınık haldeki sanayiler “Islah Organize Sanayi Bölgesi (OSB)”
çatısı altında birleştirildi.
 Tekirdağ’da 7, Kırklareli’nde 2 olmak üzere havzada toplam 9 Islah
OSB kuruldu.6 adet Islah OSB’nin ıslah şartları kaldırılarak OSB
statüsü kazandı.
EYLEM 6: EROZYONLA MÜCADELE EDİLİYOR
Toplam
64.820
hektar
alanda
ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve
ıslah çalışması yapılmıştır.
Ayrıca,
 207 adet okul bahçesi,
 97 adet cami ve ibadethane bahçesi
ile
 75 adet mezarlık ağaçlandırılmıştır.
 Havza genelinde, çiftçilerimizle toplantılar yapılmakta, çiftçilerimize
eğitimler verilmektedir.
 Bitki koruma ürünü bayileri 631 kez ve 379 adet gübre bayisi 799
kez denetlenmiştir.
 Zirai ilaç kullanımı yaklaşık % 50 oranında azaltılmıştır.
 Süne ve kımıl mücadelesinde biyolojik mücadele çalışmalarına
devam edilmektedir.
TRAKYA’LI ÇİFTÇİLERİMİZ ARTIK DAHA BİLİNÇLİ
TRAKYA’NIN SANAYİSİ ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL!
EYLEM 4: SANAYİ İÇİN MÜŞTEREK İLERİ ATIKSU
ARITMA TESİSLERİ KURULUYOR
EYLEM 9: ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROL
EDİLİYOR
TRAKYA ARTIK DAHA YEŞİL !
EYLEM 7: ERGENE’DE PLANLI DÖNEME GEÇİLDİ
 Havzada 24 Ağustos 2009 tarihinden itibaren kirletici vasfı yüksek
sanayilere izin verilmemektedir.
 Yatırım projeleri detaylı bir şekilde tetkik edilerek, çevresel etkilerin
azaltılması için gerekli her türlü tedbirin alınması sağlanmaktadır.
EYLEM 10: ERGENE NEHRİ GERÇEK ZAMANLI
SÜREKLİ İZLENİYOR
 Meriç-Ergene Nehri su kalitesi gerçek zamanlı izlenmektedir.
 Sanayi tesislerinin atıksuları gerçek zamanlı izlenmektedir.
ERGENE NEHRİ ANKARA’NIN KONTROLÜNDE
TRAKYA’DA HERŞEY ARTIK DÜZEN İÇERİSİNDE
EYLEM 11: SIKI DENETİM YAPILIYOR
Havzada kurulan 9 Islah Organize Sanayi Bölgesi’nin sanayi atıksuları,
kurulacak olan 5 adet ortak ileri atıksu arıtma tesisinde toplanacaktır.
Atıksular kimyasal ve biyolojik arıtmadan sonra Marmara Denizi’ne
deşarj edilecektir.
 İleri derecede arıtılmış bu atıksuların Marmara Denizi’nde hiçbir
probleme yol açmayacağı bilimsel çalışmalar neticesinde
ispatlandı.
 OSB AAT projeleri hazırlanmış olup, ihale safhasındadır.
 Marmara Denizi’ne Derin Deniz Deşarjı projesi için ihale süreci
başlatılmıştır.
ERGENE VE MARMARA KORUMAMIZ ALTINDA!
EYLEM 8: KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE
BERTARAF TESİSLERİ İNŞA EDİLİYOR
 “Ekolojik Enerji” tarafından Entegre Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi
inşaatı tamamlanmış olup, tesis faaliyete geçmiştir.
 Düzenli depolama sahasının inşaatı tamamlanmış olup, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans alınmıştır. Atık kabulüne
başlanmıştır.
 Havzada 8 adet Katı Atık Birliği bulunmaktadır.
 Tekirdağ ve Kırklareli’de olmak üzere 2 adet Katı Atık Bertaraf
Tesisi işletilmektedir.
 3 adedi Edirne’de, 2 adedi Tekirdağ’da ve 1 adedi Kırklareli’de
olmak üzere 6 adet Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kurulması
çalışması devam etmektedir.
EYLEM 5: ÇEVRE DOSTU ÜRETİM’E GEÇİLDİ
 Eylem Planı, Ergene Havzası’ndaki
sanayi tesislerinde teknolojik dönüşüme
yol açıyor.
 Sanayide daha az su, daha az kirletici
hammadde kullanımına geçildi.
 Tekirdağ ilinde 145 adet, Kırklareli ilinde
12, Edirne ilinde 1 adet tesis temiz
üretim sistemlerine geçmek için çalışma
başlatmıştır..
 Tekstil sektöründe 158 tesiste çevre
dostu üretime geçilmiş ve günde
14.000 m3 su tasarrufu sağlanmıştır.
TRAKYA’NIN SANAYİCİSİ ÇEVREYİ KORUMANIN BİLİNCİNDE
 Havza genelinde 2009-2013 yılları arasında toplam 9.604 adet
denetim yapılmış olup, atıksu deşarjları kontrol altına alınmıştır.
SANAYİ TESİSLERİ DENETİM ALTI NDA
EYLEM 12: DEŞARJ STANDARTLARI
SIKILAŞTIRILIYOR
 24 Nisan 2011 tarihli düzenleme ile su kaynaklarına atıksu deşarj
eden tesisler için renk standardı getirilmiştir.
24.04.2012
tarihinde renk standardı uygulanmaya başlanmıştır.
 Havzada (Islah OSB alanı dışında bulunan) renk standardını
sağlayan tesis sayısı 23’tür.
ERGENE TABİİ RENGİNE KAVUŞUYOR!
EYLEM 13: HAVZAYA TAŞKIN ERKEN UYARI
SİSTEMİ KURULUYOR
 14 adet Akım Gözlem İstasyonu ve 27 adet Meteoroloji Gözlem
İstasyonu kurulmuştur.
 “Ergene Havzası Taşkın Erken Uyarı Sistemi” 2014 yılının ikinci
yarısında hayata geçirilecektir.
ATIKLAR TOPLANIYOR, ERGENE TEMİZLENİYOR
TAŞKINLAR ARTIK TRAKYA’NIN KORKUSU OLMAYACAK
EYLEM 14: YERALTI SUYU KULLANIMI KONTROL
ALTINA ALINIYOR



Trakya Bölgesinde 558 adeti YAS Sulama Kooperatiflerine ait olmak
üzere toplam 3.618 adet kullanma belgeli kuyu bulunmaktadır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 412 adet sanayi maksatlı
kullanılan kuyuya, 13 adet içme, kullanma ve sulama maksatlı
kullanılan kuyuya ön yüklemeli uzaktan kontrollü su sayacı monte
edilmiştir.
Ergene Havzası’nda yeraltı suyunun kullanımı 2020 yılına kadar
planlanmıştır.
TRAKYA’DA YERALTI SUYU SEVİYESİ YÜKSELİYOR
ERGENE HAKKINDA TÜM GELİŞMELER İNTERNETTE
 ergene.ormansu.gov.tr internet adresinden Ergene Havzası
hakkında bilgilere, eylem planı iş programına, eylem planı
kapsamında gerçekleştirilen toplantı dokümanlarına ve tüm
güncel gelişmelere ulaşılmaktadır.
KİRLİLİK SEVİYESİ DÜŞÜYOR, SU KALİTESİ İYİLEŞİYOR
 2007’den beri alınan öncü tedbirlerle su kirliliğinde %80 azalma
olmuştur.
EYLEM 15: TRAKYA’DA BARAJLAR, GÖLETLER,
SULAMA TESİSLERİ İNŞA EDİLİYOR
 Havza’da gerçekleştirilecek 9 adet baraj ve gölet projesi ile
toplam 410,7 milyon m3/yıl su depolanacaktır.
Eylem Planı’nda bulunan 25 adet
sulama tesisi ile toplam 156.000
hektar arazi sulanacaktır.
 4 adetinin inşaatı tamamlanmış,
 14 adetinin inşaatı devam
etmekte,
 1 adeti inşaat ihalesi safhasında,
 6 adeti proje safhasındadır.
 Ergene Havzasında inşa edilen
depolama tesislerinin devreye
girmesi ile havzadaki yeraltı suyu
kullanımı düşecek ve yeraltı suyu
seviyesi
önümüzdeki
yıllarda
yükselecektir.
TRAKYA’DA ÇİFTÇİLER SULAMA SUYUNA KAVUŞUYOR!
HEDEF DAHA İYİ BİR SU KALİTESİ
Türkiye Cumhuriyeti
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Söğütözü Cad. No:14/E ANKARA
Tel: (+90 312) 207 50 00
www.suyonetimi.ormansu.gov.tr
Download

Slayt 1 - Orman ve Su İşleri Bakanlığı