Testo Çözümleri
Örnek Uygulama
testo 175 T3 sıcaklık dataloggerı ile
Legionella tehlikesinden kurtulun
Tehlike genellikle farkedilmez, ama çok ciddi sonuçlara yol
Legionella, sıcak ve soğuk su sistemlerinden yayılır. Örneğin
açabilir. Lejyonella hastalığı, içme suyundaki Legionella adlı
duş sırasındaki buharın solunması halinde, buhar içerisindeki
bakterinin neden olduğu bir durumdur. Uzmanlar sadece Al-
bakteriler ciddi bir akciğer enfeksiyonu olan Lejyonella
manya’da yılda ortalama 15-30 bin vakaya rastlandığını ve
hastalığına neden olur. testo 175 T3 sıcaklık dataloggerı ve
%10-15’inin ölümcül olduğunu belirtmektedir. Bu rakamlara
özel bir kıskaç prob sayesinde içme suyu sıcaklığının kon-
bakıldığında neredeyse trafik kazalarında ölenlerin oranlarına
trolü yapılarak, risk hızla ve güvenle ortadan kaldırılır.
yakın olduğu görülür. Ancak bu bir hastalıktır ve önlenebilir.
www.testo.com.tr
Testo Çözümleri Legionella tehlikesinden kurtulun
Legionella bakterisinin mikroskop altındaki büyütülmüş görüntüsü
testo 175 T3 sıcaklık dataloggerı ve özel kıskaç probunun bir duş su
borusuna monte edilmiş görüntüsü
Sorun
Çözüm
Legionella ya da Lejyoner hastalığı, Legionella cinsi
testo 175 T3 sıcaklık dataloggerı ve opsiyonel kıskaç probu
bakterilerin yol açtğı bir enfeksiyondur. Bu bakteriler, özel-
ile sıcak-soğuk su sistemlerinizdeki su sıcaklığını hassas ve
likle 20-50 °C sıcaklıktaki ılık suda hızla çoğalır. Bu bakterinin
güvenilir bir şekilde ölçebilirsiniz. Eğer ölçtüğünüz sıcaklıklar
inasana bulaşması musluk suyuna temas etme ile olabilir. Bu
uzun bir süredir 20-50 °C arasında kritik bir değerde ise, Le-
bakteri, yeme ya da içme yolu ile vücuda alınırsa, zararsızdır.
gionella’nın bulaşmasıyla ilgili bir tehlike vardır demektir ve
Sadece bu bakterinin bulunduğu su buharı solunduğu zaman
derhal harekete geçilmelidir.
hastalığa yol açar. Başlangıçta, nispeten zararsızdır, öksürük,
ishal ve ateş ile devam eder ve sonuçları zatürreye kadar
Su borusu üzerinde doğrudan ölçüm
gidebilir. Lejyonella hastalığı antibiyotik ile tedavi edilebilir,
testo 175 T3 datalogger ile kullanılabilen kıskaç probları, boru
ancak ölümcül de olabilir – özellikle yaşlı hastalar, küçük
üzerinde su sıcaklığı ölçümü yapmanıza izin verir. Kendi yay
çocuklar gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için.
mekanizması sayesinde, kıskaç probu hızlı bir şekilde tek bir
adımda boruya takılır. Değişken yay gerginliğinin borunun
Legionella doğal sularda nadiren ortaya çıkar. Olası enfek-
çapı ile ilgisi yoktur – prob doğru ölçüm yapacak şekilde her
siyon riski olan yerler; hastane, bakım evleri, büyük oteller,
zaman güvenli bir şekilde bağlanır. Termokupıl teknolojisi
apartmanlar ve okullar gibi kompleks havalandırma ve su sis-
probun boru sıcaklığına çok çabuk uyum sağlamasına olanak
temleri olan büyük binalardır. Bu tip yerlerde sular, Legionel-
sağlar ve çok küçük sıcaklık farklarında dahi tepki verir.
la’nın kuluçka dönemi için mükemmel bir ortam sağlayarak
uzun süre bekletilebilir. Bununla beraber tehlike, jakuziler,
Legionella suyun durgun olduğu her yerde üreyebilir. Bu ned-
yüzme havuzları, saunalar ve hatta kamp alanlarında bile
enle, sıcak su borusu sıcak su depolama tankından sonra
mevcuttur.
direkt olarak test edilmelidir. Buradaki suyun sıcaklığı, uzun
vadede 55 °C’nin altına düşmezse Legionella’nın üremesi
Birçok ülkede, yıllık denetimler sırasında su sistemlerinin
engellenebilir. Dolaşım sistemlerinde, içme suyu ısıtıcısının
Legionella’ya karşı test edildiğine dair kanıtlar sunulur. Bu
içindeki yeniden giriş noktası ölçümlerinizle özellikle ilgilidir.
tarz bakteri kültürleri ortaya çıktığında önlenmesi konusunda
sorumluluğu size aittir. Çünkü bu sadece sizin yardımınız ile
Soğuk su borularının da 20 °C’nin üzerine çıkmadığının da
olur, tesisinizin, otelinizin ya da yüzme havuzunuzun misa-
test edilmesi önemlidir.
firleri sizin bakımınız sayesinde Legionella’ya karşı tam korumaya sahip olurlar. Uygun önleyici ölçümler sizi aynı zamanda
tesisinizin kapatılmasını ve bu nedenden yaşanacak ekonomik kayıpları önler.
70 – 80 °C: Legionella çok hızlı bir şekilde ölür
55 °C: Legionella yavaşça ölür
>50 °C: Legionella canlı, fakat çoğalamaz
20 – 50 °C:
Legionella için ideal çoğalma koşulları
<20 °C:
Legionella canlı, fakat aktif değil
Legionella için en uygun sıcaklık aralıkları
Kapsamlı veri toplama
Toplanan verilerin analizi
1 milyon ölçüm verilik testo 175 T3’ün geniş veri hafızası,
Toplanan veriler, ölçümden hemen sonra bir USB kablosu ya
sıcaklık değerlerinin bir hafta gibi uzun periyodlarda kaydına
da SD kart kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde bilgisayara
olanak sağlar. Bu şekilde, bir hafta boyunca içme suyunun
transfer edilebilir. Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz
farklı kullanım seviyelerini alabilirsiniz.
testo ComSoft Basic 5 yazılımının yardımıyla, ölçüm verilerini
analiz edebilir, depolayabilir ve dökümanlarınız için bunları
Limit değer ihlallerinin hızlı tespiti
yazdırabilirsiniz.
testo 175 T3 sıcaklık dataloggerı ile çalışmak geniş, kolay
okunabilir ve arkadan aydınlatmalı ekranı ile oldukça kolaydır.
Legionella tespit edildi – şimdi ne yapılacak?
Böylece kötü aydınlatmalı bir bodrum odasında bile ölçüm
testo 175 T3 sıcaklık dataloggerı ile eğer su boru sistemind-
verilerini okuyabilir ve gerekli tedbiri alabilmek için limit değer
eki sıcaklık değerlerinin uzun bir süredir 20-50 °C arası kritik
aşımlarını sahada hızla tespit edebilirsiniz.
değerlerde dalgalandığını tespit ettiyseniz, Legionella ile mücadele edebileceğiniz birçok farklı yöntem vardır.
Testo Çözümleri Legionella tehlikesinden kurtulun
• Termal bir dezenfeksiyon için, gerekli tüm alanlar üç dakika
• İçme suyunun ultraviyole ışınlara maruz kalması duru-
boyunca 70 °C’deki sıcak su ile çalıştırılmalıdır - ki bu sıcaklık
munda, mikroorganizmaların genetik bilgilerine zarar verebilir
bakterileri öldürür. Sistemin büyüklüğüne bağlı olarak termal
ve hücre bölünmesini önleyerek çoğalmalarını engelleyebilir.
dezenfeksiyon, aşamalar halinde gerçekleştirilebilir.
Bir kural olarak, duş başlıkları ve havalandırıcıların limon suyu
• Kimyasal dezenfeksiyon için genellikle Legionella’yı öldüren
veya sirke gibi doğal asitlerle düzenli olarak temizlenmesi
klor ürünleri kullanılır. Aynı zamanda ozon veya klorin dioksit
gerekmektedir. Genellikle eski binalarda bulunan aşırı büyük
de kullanılabilir.
boru hatları ya da ölü boruların demontajı, Legionella’ya karşı
mücadelede temel bir gerekliliktir.
• Kimyasallar kullanılmak istenmezse, basınçlı yıkama tekniği
iyi bir alternatif olabilir. Basınçlı hava kabarcıkları kullanarak
bakterilerin beslenmesini sağlayan aşınmış su taşıma sistemi,
sedimentler ve biyo-filmler temizlenir.
Daha fazla bilgi
testo 175 T3 sıcaklık dataloggerı ile;
testo 175 T3 dataloggerı ile sıcaklık ölçümü hakkında daha
• Özel kıskaç probu sayesinde su sıcaklığını direkt
fazla bilgi ve Legionella ile ilgili tüm sorularınızın cevapları
• Limit değer ihlallerini hızlı bir şekilde tanımlayabilir,
için;
www.testo.com.tr
XXX XXX/msp/I/08.2013 Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
olarak su borusundan ölçebilir,
• Ücretsiz testo ComSoft Basic 5 yazılımı sayesinde
sıcaklık değerlerinin analizini yapabilirsiniz.
testo 175 T3 Datalogger
Kıskaç prob
www.testo.com.tr
Download

Kılavuzu indirin! (PDF, 545 kB)