Edícia 2007
OHRIEVAČE VODY
SÚHRNNÝ KATALÓG
Koncern
MerloniTermoSanitari
&
Spoločnosť
QuadroFlex
Firmu Merloni TermoSanitari (MTS), vyrábajúcu zariadenia značky ARISTON
a QUADRIGA, nie je potrebné na Slovensku predstavovať. MTS patrí k prvej
dvojici svetových lídrov v oblasti výroby zariadení pre vykurovanie, ohrev vody
a klimatizáciu.
MTS má v súčasnosti 22 výrobných závodov. Každý z týchto závodov je
špecializovaný na jediný druh výrobku, čím sa dosahuje vysoká kvalita, vývoj
a flexibilita. Výrobné závody v 10 krajinách produkujú zariadenia dodávané na
trhy do viacej ako 150 štátov na všetkých svetadieloch. Výroba ohrievačov vody
prekračuje 5 mil. kusov ročne, čím sa táto firma zaradila na 1. miesto v celosvetovom rebríčku výroby a vývoja týchto zariadení. MTS je dodávateľom zariadení
a komponentov aj pre iné renomované značky známe nielen na Slovensku, ale aj
na celom svete. Ich produkcia presahuje počet 30 mil. kusov ročne.
Spoločnosť MTS je dynamickou firmou aktívne využívajúcou všetky možnosti
ponúkané neustále rastúcou požiadavkou zvyšovania komfortu bývania
a životného prostredia. Jej 7.300 zamestnancov od západnej Európy cez Rusko
až po Vietnam sa neustále snaží o zvyšovanie kvality výroby a skvalitnenie výrobných procesov, a tým aj výrobkov.
Spoločnosť QUADROFLEX s.r.o. je zastúpením značiek QUADRIGA a ARISTON
pre ohrev vody na Slovenskom trhu. Svojim viac ako 14 – ročným pôsobením
si vydobila vedúce postavenie na poli dovozu a ditribúcie týchto zariadení svojou odbornosťou, profesionálnym prístupom k zákazníkovi, šírkou sortimentu,
podporou predaja, širokou sieťou servisných stredísk či zárukou a kvalitou
ponúkaných výrobkov. Cieľom spločnosti je zvýšenie náročnosti nášho trhu
a tým i technického vybavenia našich domácností na úrovni súčasnej vedy
a techniky. Tak ako doteraz i v budúcnosti bude spoločnosť klásť vysoké nároky
na kvalitu, moderný dizajn a technickú úroveň dovážaných výrobkov. Pojem
spokojnosť zákazníka a teda aj odberateľov, je a bude naďalej limitujúcim
ukazovateľom v jej činnosti.
Obsah
6_
LEGENDA – PIKTOGRAMY
KOMBINOVANÉ OHRIEVAČE
11_
ZÁKLADNÉ ČASTI ELEKTRICKÝCH OHRIEVAČOV
22_
SG R – KOMBI
23_
TI TRONIC – KOMBI
24_
TI TECH BIG CAPACITY – KOMBI
25_
SG R HT – KOMBI
26_
BDR – KOMBI
ZÁSOBNÍKY VODY S NEPRIAMYM OHREVOM
27_
BDR
12_
BEZTLAKOVÉ ELEKTRICKĚ OHRIEVAČE
ARKSH
TLAKOVÉ ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE
13_
Y6
28_
BACD
14_
TI SHAPE SMALL
29_
BST
15_
SG R
30_
BS1S
16_
TITRONIC
31_
BS2S
17_
TI TRONIC BEST
18_
TI TECH BIG CAPACITY
32_
PRÍSLUŠENSTVO
19_
TI SHAPE
20_
PLATINUM SMALL
21_
PLATINUM
Ariston Vám verí
a počúva Vás.
Prečo sa každoročne rozhodne niekoľko miliónov spokojných zákazníkov na
celom svete pre výrobky značky Ariston?
Pretože Ariston zodpovedne prihliada k potrebám svojich zákazníkov. Všetká
snaha Aristonu je vedená snahou o celkové zvýšenie pohodlia, bezpečnosti
a kvality Vášho života.
Dôverujeme Vám,
nášmu zákazníkovi
Dôverujeme Vám,
nášmu montážnemu
partnerovi
Dôverujeme Vám,
nášmu servisnému
partnerovi
Dôverujeme Vám,
nášmu projektantovi
Ste pre nás zákazníkom, ktorého zaujíma technologická stránka výrobku,
ľahká prevádzka a obsluha, a ktorý je
natoľko vnímavý ku svojmu okoliu,
že kladie značný dôraz na úsporu
energie a ochranu nášho spoločného
životného prostredia. Ste si vedomí
skutočnosti, že kúpa spotrebiča,
ktorý výrazne prispieva k zachovaniu
prirodzeného prostredia, je výrazom
túžby po pohodlí a komforte.
Vyžadujete výrobok, ktorý je
spoľahlivý a ľahko inštalovateľný.
Vyžadujete výrobok, ktorý je ľahký,
a ktorý je vyvinutý tak, aby Vám
umožnil čo možno najjednoduchšiu
montáž: upevňovacej konzoly,
príslušenstva pre napojenie na
rozvod vody, prípadne elektrickej
siete.
Vašou úlohou je zabezpečiť včasnú
pravidelnú údržbu a prípadné servisné zákroky. Je pre Vás dôležitý
jednoduchý prístup k jednotlivým
komponentom spotrebiča tak, aby
servisný zákrok mohol byť vykonaný
ľahko a rýchlo.
Vyžadujete výrobok, ktorý spĺňa Vaše
nároky na funkčnosť, výkon, účinnosť
a design. Vyžadujete výrobky, ktoré
v sebe spájajú všetky tieto jednotlivé
požiadavky.
Význam použitých piktogramov
Tieto ikony boli vytvorené pre Vašu rýchlu a ľahkú orientáciu o základnej charakteristike jednotlivých produktov. ARISTON
robí všetko, od samého začiatku, pre rýchlu a ľahkú idetifikáciu vlastností, pochopenie odlišností jednotlivých sérií výrobkov
a vyhodnotenie všetkých kritérií pre výhodný nákup.
Z Á RU K A
10
RO KOV
Antigelo
gionella
Dĺžka záruky
Z Á RU K A
3
Dĺžku záruky na nádrž ohrievača
uvádza v rokoch.
RO KY
ovládanie
Z Á Elektronické
RU K A
Z Á RU K A
Elektronické ovládanie pre ľahšie
a spoľahlivejšie použitie.
RO KY
RO KOV
Z Á RU K A
5
2
RO KOV
Inovovaný termostat pre presnejšiu
a spoľahlivejšiu reguláciu teploty.
Antigelo
TBST
Nádrž z nerezovej ocele zaručujúca
najlepšie možné vlastnosti.
Uvádza stupeň el. krytia výrobku.
Protezione IPX4 Slim
TBST
Slim
Elettro
Sli
TBST
Flangia di ispezione Elettronico TBST
Inspection flange
Inšpekčná príruba
Rozmerná kontrolná príruba pre
lepšiu a ľahšiu údržbu.
Rivestimento
di di ispezione Caldaia inox TBST
Flangia
smalto al titanio
Inspection flange
Design plus
Izolácia bez použitia freónov CFC,
maximálne chrániaca životné prostredie.
CFC Free Elettronico
Elettronico
Flangia di ispezione
Inspection flange
Funkcia proti zamrznutiu
Ohrievač je chránený proti extrémne
nízkym teplotám. Nechráni však
rozvody vody.
mento
di
Rivestimento di
Regolazione
esterna Caldaia inox
Antigelo Caldaia inox Flangia di ispezione
Antigelo
al titanio
smalto al titanio
Inspection flange
ELEKTRICKÉ KRYTIE
TBST
Design plus
TBST TERMOSTAT
Rivestimento di
Antigelo
Flangia
Caldaia
inox di ispezione
smalto al titanio
Inspection flange
Nádrž z nerezovej ocele
Rivestimento di Protezione IPX4
Free
Antigelo
Caldaia inox Regolazione esterna
smalto al titanio
Polyuretánová izolácia
Slim
Elettronico
Flangia di ispezione
TBST
Inspection flange
Smaltovaná nádrž z ocele
Smaltovaná nádrž zo špeciálnej ocele,
maximálne odolná voči korózii.
ne esterna
Caldaia inox
7
Antigelo Elettronico
Flangia di
Inspectio
Nadpriemerné estetické spracovanie
vďaka tradičnému talianskemu designu.
Regolazione esterna
Design plus
Rivestimento
di
Warranty
years
smalto al titanio
Antilegionella
Caldaia inox
Antig
Regulácia teploty
Vonkajšia regulácia požadovanej teploty.
Regolazione esterna
one IPX4
Rivestimento di
smalto al titanio
Caldaia inox
Antigelo
Flangia di ispezione
Inspection flange
Rozdiel vďaka detailu
kontrola tak, aby bola zabezpečená perfektná používanie recyklovateľných komponentov.
funkčnosť a spoľahlivosť komponentov.
HORČÍKOVÁ ANÓDA VÄČŠÍCH
TECHNOLÓGIE ŠETRIACE ŽIVOTNÉ
ROZMEROV
PROSTREDIE
Horčíková (tj. magnéziová) anóda je
Ariston sa zaviazal usporiadať výrobný proces u všetkých ohrievačov podstatne väčšia ako
tak, aby nedochádzalo k akýmkoľvek zása- obvykle. Anóda je ľahko kontrolovateľná
KOMPONENTY VYSOKEJ KVALITY
Komponenty pre ohrievače vody sú navrhované hom do životného prostredia. Výsledkom tejto a jej prípadná výmena je veľmi jednoduchá.
a vyrábané v závodoch Ariston, kde je samo- snahy je úplna eliminácia chlórfluórkarboná- Elektrochemická ochrana nádrže je ešte
zrejmá dôkladná stopercentná výstupná tov (CFC), ktoré sa používali pre izolačnú vrst- účinnejšia ako v minulosti.
vu ohrievačov. Rovnaký dôraz sa kladie aj na
HRUBŠIA VRSTVA IZOLÁCIE
Izolačná polyuretánová vrstva je výrazne
hrubšia ako u porovnateľných konkurenčných
modelov. Dosahované úspory tepelnej energie predčia Vaše očakávania.
TBS
Aký typ ohrievača si vyberiete?
Pokiaľ je vašou prioritou neobmädzená životnosť a veľmi vysoká
spoľahlivosť, vyberte si nerezový
ohrievač vody Platinum.
<
Zaujíma Vás nadčasový design?
Potom Vám doporučujeme radu
Ti Shape.
>
Pokiaľ hľadáte výrobok s excelentnými výkonovými parametrami
a moderným technickým riešením,
je pre Vás ideálnou voľbou rada
Ti Tronic Best.
<
Pokiaľ hľadáte jednoduchý
a spoľahlivý výrobok s mimoriadne dobrým pomerom kvality
a ceny, navrhujeme Vám radu
Super Glass
>
Veľké množstvo modelov rôznych
objemov a prevedení
... vhodných tak pre byty a domy, ako aj
pre použitie v malých a stredne veľkých
prevádzkach.
Titanium Plus
Nová technológia smaltovania s prísadou titánu
pre ešte dokonalejšiu ochranu vnútornej nádrže.
TBST Termostat
TBST Termostat v sebe spája funkčné a bezpečnostné prvky, ktoré umožňujú
ďaleko lepšiu a spoľahlivejšiu prevádzku. Rýchlejšia reakcia termostatu znamená
rýchlejšiu prípravu teplej úžitkovej vody.
BEST Systém
Vysoká účinnosť pri maximálnej spoľahlivosti.
Tento najnovší patent spočíva v použití elektronickej karty a mikroprocesoru napojeného na
ohrievacie teleso a NTC čidlo.
Aktívna antikorózna ochrana PRO TECH
Tento princíp vyvinutý v laboratóriách Ariston predstavuje vrchol v oblasti aktívnej
ochrany materiálov pred koróziou. Systém je vybavený elektronickou kartou, ktorá
zabezpečuje stálé elektrochemické pôsobenie anódy a nádrži ohrievača.
Ako si vybrať
správny ohrievač?
Počet odberných miest teplej vody vo Vašom byte alebo dome a celkový objem vody, ktorý budete potrebovať vo Vašej
kúpeľni a kuchyni, sú dva základné parametre, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výbere ohrievača. Pri voľbe nového
ohrievača vody vždy dobre zvážte, koľko odberných miest teplej vody budete používať súčasne (sprcha, umyvadlá, vaňa,
drez atď.). Nasledujúce schémy znázorňujú typy inštalácie a približný objem ohrievača vhodný pre túto inštaláciu.
ohrievač objemu
1
1 odberné miesto
2
2 odberné miesta súčasne
10-15-30
litrov
ohrievač objemu
50
litrov
3 odberné miesta šúčasne
3
ohrievač objemu
80-100
litrov
3 odberné miesta šúčasne
3
ohrievač objemu
80-100
120
litrov
4 odberné miesta šúčasne
4
ohrievač objemu
100-120
150
litrov
ELEKTRICKÉ
OHRIEVAČE VODY
Kompletná rada ohrievačov, úspory energie, jednoduchá inštalácia a ovládanie: tieto výhody
jednoznačne hovoria pre výber elektrického ohrievača vody Ariston.
10
Základné časti
elektrických ohrievačov
1. V
onkajší plášť z lakovanej ocele, alebo plastu (malé ohrievače). Nadčasový
dizajn. Povrchová farba je nanášaná ekologickou práškovou metódou
a vypaľovaná pri vysokej teplote. Zaistí trvalý odtieň vonkajšieho plášťa,
ktorý spĺňa všetky estetické a technické požiadavky.
2. Konzola na zavesenie z lakovanej ocele pre bezpečné zavesenie ohrievača
na stenu.
3. Oceľová nádrž zo špeciálnej ocele so zvýšenou odolnosťou voči korózii
s povrchovou úpravou dokonale hladkým dvojvrstvovým titánový smaltom.
Jednotlivé časti sú spájané vysoko účinným laserovým zvarom. Nádrž je
skúšaná testovacím tlakom 16 Barov.
4. Magnéziová anóda značných rozmerov so zvýšenou hustotou aktívnej
zložky, zabezpečuje ochranu nádrže voči elektrolytickej korózii.
5. Nerezová ponorná trubka odberu teplej vody siaha až do hornej časti nádoby, čím zaručuje využitie celého objemu ohrievača.
6. Nerezová prívodná trubka studenej vody špeciálne upravená pre rozvírenie vody v najspodnejšej časti nádrže. Zamedzuje usadeniu a následnému
vytvrdnutiu vodného kameňa a nečistôt.
7. Tepelná izoláciu dvojitej hustoty z polyuretánovej peny bez použitia freónov
CFC. Zabezpečuje minimálne tepelné straty a tým vysokú účinnosť a úsporu
energie.
8. Termostat s dvojitou poistkou proti prehriatiu vyrábaný firmou ARISTON
zaručuje maximálnu bezpečnosť prevádzky. V prípade nadmerného ohriatia
vody v nádrži automaticky preruší elektrický obvod ohrievacieho telesa.
9. Ohrievacie teleso svojou konštrukciou umožňuje rýchly ohrev vody.
Zvýšená odolnosť voči vodnému kameňu poskytuje dlhšiu životnosť a max.
spoľahlivosť spotrebiča.
10. Vonkajšia regulácia teploty umožňuje pohodlné a rýchle nastavenie
najvhodnejšej požadovanej teploty vody.
11. Kontrolná príruba poskytuje možnosť dokonalého čistenia vnútornej nádrže
od usadenín, jednoduchý servis elektrickej inštalácie a rýchlu kontrolu anódovej tyče.
12. Teplomer a kontrolka prevádzky ohrievača
13. Poistný ventil kombinovaný so spätnou klapkou je nastavený na 0,6 Mpa (6
bar). Chráni nádrž pred tlakom vody, ktorý vzniká pri jej ohreve. Je súčasťou
dodávky ohrievača.
11
ARKSH
ARKSH
5Oa5U
Beztlakový nástenný ohrievač vody
so zmiešavacou batérioU v prevedení nad a pod umývadlo
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
3
5
Krytie IP21D
Antilegionella
Polyuretánová
izolácia
2
Regulácia
teploty
Dĺžka
záruky
Séria malých ohrievačov ARKSH bola vyvinutá
pre uspokojenie rôznych potrieb moderných
domácností na teplú vodu. Vďaka dokonalej
vyváženosti medzi objemom, výkonom
Z Á RU K A
a jednoduchosťou inštalácie, je prístroj vhodný všade tam, kde sú potrebné malé množstvá
a časté odberyROteplej
vody. Je určený pre
KOV
jedno odberné miesto. Ohrievač je možné
umiestniť nad aj pod umývadlo, a je dodávaný
so zmiešavacou batériou s pripojením. Stačí
len pripojenie do elektrickej zásuvky.
7
Beztlakový ohrev vody
Vnútorná nádrž z plastu
Reset SystÉm
Bezpečnostný systém
proti prehriatiu
ANTI-VAKUUM SYSTéM
Polyuretánová izolácia
Termostat proti PREHRIATIU
SVETELNÁ KONTROLKA PREVáDZKY
VONKAJšIA REGULáCIA TEPLOTY
DODáVA SA SPOLU SO šPECIáLNOU
VODOVODNOU BATÉRIOU
O – HORNÁ INŠTALÁCIA
U – SPODNÁ INŠTALÁCIA
Technické údaje – Rozmery
ARKSHARKSH
5 U
5O
ARKSHARKSH
5 U
5O
a mm
250
270
b mm
385
417
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l
W
V
h, min
°C
kWh/24h
bar
kg
5
2000
230
9
80
0,25
0
3,3
5
2000
230
9
85
0,25
0
3,3
OBJEDNÁVACI KÓD
c mm184195
ARKSH 5 UARKSH 5 O
879009
879008
54,5
100
a
c
b
b
G 3/8”
ARKS-ARKSH
5U
LEGENDA
12
a
c
100
G 3/8”
54,5
ARKS-ARKSH
5O
Y6
Y6
UE a BE
Elektrický zásobníkový ohrievač vody objemu 6 litrov
v prevedení nad a pod umývadlo
Séria malých ohrievačov Y6 je nový model ohrievača objemu 6 litrov. Bola vyvinutá pre uspokojenie rôznych potrieb
moderných domácností na teplú vodu. Vďaka dokonalej vyváženosti medzi objemom, výkonom a jednoduchosťou
inštalácie, je prístroj vhodný všade tam, kde sú potrebné malé množstvá a časté odbery teplej vody. Ohrievač je možné
umiestniť nad (UE) aj pod (BE) umývadlo.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
10
Design plus
Smaltovaná
Krytie IP21D
nádrž
z ocele
Antilegionella
Warranty years
Polyuretánová
izolácia
3
Regulácia
teploty
ZÁ
5
Dĺžka
záruky
zásobníkový ohrievač vody
nadčasový design
Vnútorná nádoba z ocele so
špeciálnym dvojvrstvovým
smaltom
obal z tmavo modrého plastu
POLYURETáNOVÁ IZOLÁCIA
tlačítko ON-OFF
TERMOSTAT PROTI PREHRIATIU
SVETELNÁ KONTROLKA PREVáDZKY
VONKAJšIA REGULáCIA TEPLOTY
Pripojenie vody G ½“
UE – HORNÁ INŠTALÁCIA
BE – SPODNÁ INŠTALÁCIA
Technické údaje – Rozmery
Y6 UEY6 BE
1.5
1.5
Y6UE BE
mm
šírka
311
výška
412
hrúbka
207
Objem
Výkon
Napätie
Max.prevádzková teplota
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l
6
6
W15001500
V
230
230
°C
75
75
bar
8
8
kg
5,8
5,,8
rozteč pripojenia vody100
vzdialenosť pripoj. vody od steny
Y6 UE 1.5
OBJEDNÁVACI KÓD
98
Y6 BE 1.5
874101
874102
13
TI SHAPE SMALL
TI SHAPE SMALL
10-15-30
Elektrický zásobníkový ohrievač vody
10 – 15 – 30 litrov pre hornú alebo spodnú inštaláciu
(30 litrov len pre hornú)
Z Á RU
K Amalým rozmerom,
Ohrievač typovej rady TI SHAPE SMALL je možné inštalovať kamkoľvek a to nielen
vďaka
ale aj absolútnej odolnosti voči vode. Presný termostat TBST prispieva k maximálnej ekonomike prevádzky.
Je vhodný pre napojenie viac odberných miest. Vďaka svojim rozmerom je ideálny pre inštaláciu pod
RO KOV
kuchynský drez, ale aj do kúpeľne nad alebo pod umývadlo. Použité materiály
a komponenty zaručujú
dlhotrvajúcu životnosť a bezpečný komfort. V prípade napojenia na špeciálnu batériu vhodnú pre beztlaWarranty
kový
ohrievač years
môže byť prevádzkovanýAntilegionella
aj ako beztlakový ohrievač pre jedno odberné miesto.
Z Á RU K A
10
Slim
Design plus
Smaltovaná
nádrž z ocele
Krytie IPX4
Polyuretánová
izolácia
TBST
TERMOTAT
Regulácia
teploty
3
RO KY
Dĺžka
záruky
funkcia proti
zamrznutiu
design
plus
Vnútorná nádoba z ocele so
špeciálnym dvojvrstvovým
titánovým smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
bipolárny Termostat
Ohrievacie teleso so zvýšenou
odolnosťou voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej
izolácie
Poistný ventil 6 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky
široká škála použitia
nadčasový desing
OR – HORNÁ INŠTALÁCIA
UR – SPODNÁ INŠTALÁCIA
Technické údaje – Rozmery
TI SHAPETI SHAPETI SHAPETI SHAPETI SHAPE
10 OR
10 UR
15 OR
15 UR
30 OR
TI SHAPETI SHAPETI SHAPETI SHAPETI SHAPE
10 OR
10 UR
15 OR
15 UR
30 OR
a mm
357
357
357
357
447
b mm
261
261
308
308
370
c mm
357
357
357
357
447
d mm
92
92
78
78114
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l10101515
30
W
2000
2000
2000
2000
2000
V
230
230
230
230
230
h, min.
0,18
0,18
0,25
0,25
0,50
°C
80
80
75
75
75
kWh/24h
0,43
0,55
0,53
0,65
0,61
bar
8
8
8
8
8
kg
6,6
6,6
7,4
22,812,8
TI SHAPE 10 ORTI SHAPE 10 URTI SHAPE 15 ORTI SHAPE 15 URTI SHAPE 30 OR
OBJEDNÁVACI KÓD
877125
LEGENDA
E
14
U
877126
877127
E
Vstup studenej vody G 1/2”
U
Výstup teplej vody G 1/2”
R
877128
877129
SG R
SG R
50-80-100-120
ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY
Nová rada SG-R (Super Glass Regulation) je vyvinutá na základe požiadaviek zákazníkov. Vyrába sa podľa
najnovších poznatkov z oblasti výroby. Napriek nízkej cene je kvalita týchto zariadení na najvyššej úrovni.
Jedná sa o najoblúbenejšiu radu ohrievačov. Ohrievače sú vhodné pre lokálnu prípravu teplej vody aj
v prípade odpojenia sa od centrálneho rozvodu teplej vody v bytových domoch. Prevedenia H – ležaté je
možné inštalovať do priestorov bytového jadra.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
Warranty years
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
Krytie IPX1,
IPX3 (SG R 120)
3
Polyuretánová
izolácia
5
Regulácia
teploty
Z
2
R
Dĺžka
záruky
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titánovým smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
Termostat s dvojitou poistkou
proti prehriatiu
Ohrievacie teleso so zvýšenou odolnosťou
voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 6 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky
Teplomer
verzia H – horizontálne prevedenie
Moderný desing
Technické údaje – Rozmery
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
OBJEDNÁVACI KÓD
SG 50 R
SG 80 R SG 100 R SG 120 R SG 80 H SG 100 H
l
49
75
95120
75
95
W150015001500
200015001500
V
230
230
230
230
230
230
h, min.1,48
2,45
3,29
2,29
2,45
3,29
°C
75
75
75
75
75
75
kWh/24h
0,58
0,46
0,42
0,76
0,56
0,50
bar
6
6
6
6
6
6
kg16
21
25
30
21
29
SG 50 R
SG 80 R SG 100 R SG 120 R SG 80 H SG 100 H
a mm
547
750
9041080
750
904
b mm
395
595
749
911
-
d mm -
-
-
-
355
487
e mm155155155169 -
f mm165165165165165165
SG 50 R
SG 80 R
SG 100 R
SG 120 R
SG 80 H
SG 100 H
869649
869650
869651
3505012
869652
869653
E
LEGENDA
E
Vstup studenej vody G 1/2”
U
Výstup teplej vody G 1/2”
U
15
R
TI TRONIC
TI TRONIC
50-80-100-120
Elektrický zásobníkový ohrievač vody
Modely TI TRONIC sú vhodné pre jedno aj viac odberných miest. Sú výsledkom výskumu v oblasti znižovania spotreby energie.
Dlhodobá skúsenosť s výrobou predošlých generácii ohrievačov (GIANCALDO, TI TECH) viedla k použitiu najmodernejších technológií zvárania vnútornej nádoby, ako aj vnútornej povrchovej úprave. Samozrejmosťou je dojstupňová výstupná kontrola
tesnosti a kvality zvaru. Vďaka termostatu najnovšej generácie je ohrev vody rýchly a úsporný. Nový vzhľad je od japonského
designera Makio Hasuiki.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
Smaltovaná
Warranty years
Design plus
nádrž z ocele
Antilegionella
Krytie IPX3
3
Polyuretánová
izolácia
Regulácia
teploty
5
design
plus
2
Dĺžka
záruky
Vnútorná nádoba z ocele so
špeciálnym dvojvrstvovým titánovým
smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
bipolárny termostat
Ohrievacie teleso so zvýšenou
odolnosťou voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 8 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky
Teplomer
verzia H – horizontálne prevedenie
Moderný desing
Technické údaje – Rozmery
TI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONIC
50
80
100
120
80 H
100 H
TI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONIC
50
80
100
120
80 H
100 H
a mm
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l
50
80100120
80100
W
2000
2000
2000
200015001500
V
230
230
230
230
230
230
h, min.1,25
2,15
2,50
3,29
3,06
3,52
°C
75
75
75
75
75
75
kWh/24h
0,961,481,651,71,481,65
bar
8
8
8
8
8
8
kg17
23
25
33
23
25
758
9131080
758
913
b mm163163166169113113
c mm
-
-
-
-174177
d mm
-
-
-
-
-
-
e mm165165165165165165
y mm
470
470
470
480
470
470
z mm
-
-
-
-
245
245
TI TRONIC 50TI TRONIC 80TI TRONIC 100TI TRONIC 120TI TRONIC 80 HTI TRONIC 100 H
OBJEDNÁVACI KÓD
3200078
3200080
3200081
3505040
450
b
y
100
310
a
y
e
z
553
100
G 1/2’’
E
LEGENDA
E
16
U
Vstup studenej vody G 1/2”
U
Výstup teplej vody G 1/2”
R
3200060
3200061
TI TRONIC BEST
TI TRONIC BEST
50-80-100
Elektrický zásobníkový ohrievač vody
s elektronickým ovládaním
Ohrievač TI TRONIC BEST je výsledkom ďalšieho vývoja pre Váš komfort. Maximálna účinnosť ohrevu a úspora je dosahovaná najnovším systémom
teploty doterazZ Ávyužívaným
len pri kotZ Á RU Ksnímania
A
RU K A
loch. Kým bežne používaný termostat má tepelnú odchýlku 6-7 °C u systému BEST je táto odchýlka
redukovaná na 4°C. Tento systém má osvedčený bezpečnostný software „WATCHDOG“ patentovaný
RO KOVresetovaný (reštartovaný)
RObez
KYdemontáže krytu
firmou MTS. V prípade poruchy môže byť ohrievač
a zároveň dokáže diagnostikovať druh závady. Pomocou LED diód na čelnom panely je možné
presneAntilegionella
určiť teplotu vody v nádrži. Design japonského designera Makio Hasuiki
10
Warranty years
Design plus
Smaltovaná
nádrž z ocele
Krytie
IPX3 (V modely)
IPX1 (h modely)
Polyuretánová
izolácia
Z Á RU K A
3
Regulácia
teploty
elektronické
ovládanie
5
RO KOV
Dĺžka
záruky
funkcia proti
zamrznutiu
design
plus
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titánovým smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Elektronické nastavenie funkcií, vizualizácia led
diódami
elektronická kontrola pomocou bipolárneho
termostatu technológiou best – patent mts
Ohrievacie teleso so zvýšenou odolnosťou voči
vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 8 barOV
funkcia proti zamrznutiu
verzia H – horizontálne prevedenie
Moderný desing
Technické údaje – Rozmery
TI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONIC
50 V BEST 80 V BEST 80 H BEST 100 V BEST 100 H BEST
TI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONIC
50 V BEST 80 V BEST 80 H BEST 100 V BEST 100 H BEST
a mm
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l
50
80
80100100
W15001500150015001500
V
230
230
230
230
230
h, min.1,56
3,06
3,06
3,52
3,52
°C
75
75
75
75
75
kWh/24h
0,961,221,481,391,65
bar
8
8
8
8
8
kg17
23
23
25
25
553
758
758
913
913
b mm163163113166113
c mm
-
-174
e mm165165165
-177
-
-
y mm
470
470
470
470
470
z mm
-
-
245
-
245
TI TRONIC 50 V BESTTI TRONIC 80 V BESTTI TRONIC 80 H BESTTI TRONIC 100 V BESTTI TRONIC 100 H BEST
OBJEDNÁVACI KÓD
3200064
3200065
3200053
3200066
3200054
450
b
y
100
310
a
y
e
100
G 1/2’’
E
LEGENDA
E
Vstup studenej vody G 1/2”
U
Výstup teplej vody G 1/2”
U
17
R
TI TECH BIG CAPACITY
TI 150
TI 200
Elektrický zásobníkový ohrievač vody
Ohrievače väčšieho objemu sú ideálnym riešením v situáciách, kde je vysoký nárok na teplú vodu, nutnosť
zásobovať viacero odberných miest súčasne a kde je dostatok miesta pre jeho umiestnenie. Vysoký výkon
zabezpečuje veľmi rýchly ohrev vody v prípade využitia času nízkeho tarifu. Vysoký komfort a dostatok
teplej vody kedykoľvek v každom odbernom mieste.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
Warranty years
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
Krytie IP24
3
Polyuretánová
izolácia
5
Regulácia
teploty
2
Dĺžka
záruky
Vnútorná nádoba z ocele so
špeciálnym dvojvrstvovým titánovým
smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
Termostat s dvojitou poistkou
proti prehriatiu
Ohrievacie teleso so zvýšenou
odolnosťou voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 8 barov
Svetelná kontrolka prevádzky
Technické údaje – Rozmery
TI 150 / LTI 200 / L
TI 150 / LTI 200 / L
a mm
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l150
200
W
2200
2600
V
230
230
h, min.
3,45
4,15
°C
75
75
kWh/24 h1,651,75
bar
8
8
kg
41
51
505
505
b mm10581058
c mm
230
230
d mm178178
f mm
260
260
g mm
98
420
h mm
800
800
TI 150 / LTI 200 / L
OBJEDNÁVACI KÓD
E
LEGENDA
E
18
U
Vstup studenej vody G 3/4“
U
Výstup teplej vody G 3/4“
R
006951
006952
TI SHAPE
TI SHAPE
50-80-100
Elektrický zásobníkový ohrievač vody – Hranatý
Ohrievače vody TI SHAPE využívajú najlepšie technológie a tvary v rovnováhe s modernosťou
a nadčasovosťou tohto spotrebiča. Vedecký prístup k voľbe použitých materiálov, maximálna dokonalosť
jednotlivých súčastí, použitie najmodernejších technológií, najnovší trend designu, spojenie vysokej
kvality smaltu (MTS Titanium technology), použitie vysoko presného termostatu pre reguláciu teploty
a vysoká úroveň bezpečnosti – to všetko reprezentuje najvyššiu svetovú úroveň týchto elektrických
ohrievačov vody, vysokú úžitkovú hodnotu a spoľahlivosť.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
Warranty years
gn plus
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
Krytie
IPX5 (V modely)
IPX1 (h modely)
3
Polyuretánová
izolácia
Regulácia
teploty
5
design
plus
2
Dĺžka
záruky
Vnútorná nádoba z ocele so
špeciálnym dvojvrstvovým titánovým
smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
veľmi presný Termostat s dvojitou
poistkou proti prehriatiu
Ohrievacie teleso so zvýšenou
odolnosťou voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 6 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky
verzia H – horizontálne prevedenie
VeĽmi vydarený design
Technické údaje – Rozmery
TI SHAPETI SHAPETI SHAPETI SHAPETI SHAPETI SHAPE
50
50 H
80
80 H
100
100 H
TI SHAPETI SHAPETI SHAPE
50
80
100
a mm
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l
50
50
W
2000
2000
V
230
230
h, min.1,231,23
°C
80
80
kWh/24h
0,70
0,84
bar
8
8
kg19,819,8
80
80100100
20001500
20001500
230
230
230
230
2,12
2,56
2,45
3,40
80
80
80
80
0,98
0,931,15
0,95
8
8
8
8
25,8
25,8
30,9
30,9
585
790
943
b mm160
335
487
SHAPE 50TI SHAPE 50 HTI SHAPE 80TI SHAPE 80 HTI SHAPE 100TI SHAPE 100 H
OBJEDNACÍ KÓD
504273
504307
504275
504278
504276
504279
E
LEGENDA
E
Vstup studenej vody G 1/2”
U
Výstup teplej vody G 1/2”
U
19
R
PLATINUM SMALL
SI SMALL
10-15-30
Elektrický zásobníkový ohrievač vody 10 – 15 – 30 l z nerezovej
ocele v prevedení nad a pod umývadlo
Nerezová oceľ je jediný materiál, ktorý poskytuje odolnosť voči korózii, má najnižšiu tepelnú vodivosť, vysokú
pevnosť a odolnosť voči cyklickým nárastom tlaku v nádrži. Zváranie systémom Micro Plasma TIG, kvalitný povrch
nerezovej ocele (nie je potrebná anóda), nízka hmotnosť ohrievača, recyklovateľnosť, Hi-tech termostat, vytvarajú
z rady PLATINUM neprekonateľné riešenie pre vašu domácnosť. Prevedenie nad a pod umývadlo.
Z Á RU K A
Z Á RU K
RO KOV
RO KY
10
nádrž
Slim
Slim
ronico
ronico
Design plus
plus z nerezovej
Design
ocele
Krytie IP25
Polyuretánová
izolácia
Warranty years
Warranty
years
Regulácia
teploty
Antilegionella
Antilegionella
design
plus
3
Dĺžka
záruky
nádrž z nerezovej ocele
nie je potrebná magnéziová anóda
nenáročný na údržbu
dokonalé spracovanie
maximálna odolnosť voči korózii
a usadzovaniu vodného kameňa
maximálna hygiena
Vonkajšia regulácia teploty
nízka hmotnosť
ohrievač s pripojovacím káblom
veľmi presný Termostat
s dvojitou poistkou proti prehriatiu
vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 6 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky
záruka 10 rokov !!!
US – SPODNÁ INŠTALÁCIA
Technické údaje – Rozmery
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
SI
10 V
SI
10 V US
SI
15 V
SI
15 V US
l10101515
W
3200
2000
2000
2000
V
230
230
230
230
h, min.
0,10
0,17
0,25
0,25
°C
75
75
75
75
kWh/24h
0,44
0,99
0,451,14
bar
6,5
6,5
6,5
6,5
kg
6
6
6,5
6,5
SI
30 V
30
2000
230
0,50
75
0,61
6,5
8,02
SI
10 V
SI
10 V US
SI
15 V
SI
15 V US
SI
30 V
a mm
469
469
575
575
576
b mm
280
280
280
280
350
c mm
295
295
295
295
375
SI 10 V
SI 10 V US
SI 15 V
SI 15 V US
SI 30 V
OBJEDNÁVACI KÓD
506433
0506833
506435
0506834
50643
LEGENDA
E
20
U
E
Vstup studenej vody G 1/2”
U
Výstup teplej vody G 1/2”
R
PLATINUM
SI
50-80-100-120-150
Elektrický zásobníkový ohrievač vody z nerezovej ocele
Nerezová oceľ je jediný materiál, ktorý poskytuje odolnosť voči korózii, má najnižšiu tepelnú vodivosť, vysokú
pevnosť a odolnosť voči cyklickým nárastom tlaku v nádrži. Zváranie systémom Micro Plasma TIG, kvalitný povrch
nerezovej ocele (nie je potrebná anóda), nízka hmotnosť ohrievača, recyklovateľnosť, Hi-tech termostat, vytvarajú
z rady PLATINUM neprekonateľné riešenie pre vašu domácnosť. Maximálna hygiena teplej vody.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
10
nádrž
Slim
co
Design plus z nerezovej
ocele
Krytie IP25D
Polyuretánová
izolácia
Warranty years
Regulácia
teploty
Antilegionella
design
plus
3
Dĺžka
záruky
nádrž z nerezovej ocele
nie je potrebná magnéziová anóda
nenáročný na údržbu
dokonalé spracovanie
maximálna odolnosť voči korózii
a usadzovaniu vodného kameňa
maximálna hygiena
Vonkajšia regulácia teploty
nízka hmotnosť
ohrievač s pripojovacím káblom
veľmi presný Termostat
s dvojitou poistkou proti prehriatiu
vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 6 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky A TEPLOMER
záruka 10 rokov !!!
V – HORNÁ INŠTALÁCIA
US – SPODNÁ INŠTALÁCIA
Technické údaje – Rozmery
SI
80 V
SI
100 V
SI
120 V
SI
150 V
SI
50 V
SI
SI
SI
SI
80 V 100 V 120 V 150 V
Objem
l
50
80100120150
Výkon
W
2000
2000
2000
2500
2500
Napätie
V
230
230
230
230
230
2,19
2,54
2,47
3,29
Doba ohrevu (∆T= 45°C) h, min.1,27
Max.prevádzková teplota
°C
75
75
75
75
75
Tepelné straty
kWh/24h
0,951,291,67
2,00
2,40
Max. prevádzkový tlak
bar
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Hmotnosť
kg12,6519,0519,05
21,55
27,85
a mm
582
787
93911221370
SI 50 V
SI 80 V
SI 100 V
SI 120 V
SI 150 V
OBJEDNÁVACI KÓD
506691
506692
506693
506749
506750
a
450
483
100
126,5
483
245
310
100
245
44
165
SI
50 V
450
E
LEGENDA
E
Vstup studenej vody 1/2”
U
Výstup teplej vody 1/2”
U
21
R
197
SG R – KOMBI
SG R – KOMBI
80-100
ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY - kombinovaný
Rada SG R TD je kombinovaný ohrievač vody, na základe modelu SG R. V zimnom období, počas vykurovacej sezóny, umožňuje ohrev vody rúrkovým výmenníkom pripojeným sprava na okruhu ústredného
vykurovania. V letnom období je ohrev vody zabezpečený ohrievacim telesom pripojeným na elektrický
prúd. Nová rada kombinovaných ohrievačov vody SG R TD je výsledok vývoja postaveného na základe
požiadaviek zákazníkov. Najnovšie technológie použité pri výrobe tejto rady, zaručujú maximálnu kvalitu
spracovania a spoľahlivú prevádzku.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
Warranty years
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
3
Krytie IP25D
Polyuretánová
izolácia
5
Regulácia
teploty
2
Dĺžka
záruky
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titánovým smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
Termostat s dvojitou poistkou
proti prehriatiu
Ohrievacie teleso so zvýšenou odolnosťou
voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 6 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky
Teplomer
napojenie vykurovacieho okruhu sprava
Moderný desing
Technické údaje – Rozmery
SG 80 TD
SG 100 TD
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
OBJEDNÁVACI KÓD
l
W
V
h, min.
°C
kWh/24h
bar
kg
74
2000
230
2,02
75
0,46
6
28
94
2000
230
2,35
75
0,42
6
33
SG 80 td
SG 100 TD
869924
869926
22
E
Vstup studenej vody G 1/2”
U
SG 100 TD
a mm
750
904
b mm
595
749
l mm
350
350
c mm
350
330
e mm155155
f mm165165
E
LEGENDA
SG 80 TD
Výstup teplej vody G 1/2”
U
R
TI TRONIC – KOMBI
TI TRONIC – KOMBI
80-100
Zásobníkový ohrievač vody - KOMBINOVANý
Kombinovaný ohrievač s výmenníkovým hadom umožňuje ohrev vody počas vykurovacej sezóny pomocou teplej vody zo systému vykurovania. V lete je ohrev vody zabezpečený elektrickým ohrievacim telesom ohrievača. Modely TI TRONIC sú vhodné do domácností a malých prevádzok. Modely TS majú napojenie kotlovej vody zľava a modely TD zprava. Nový vzhľad je od japonského designera Makio Hasuiki.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
gn plus di ispezione Warranty years
Flangia
TBST
Inspection flange
Smaltovaná
nádrž
Antilegionella
Elettronico
Krytie IPX3
3
Polyuretánová
izolácia
Slim
z ocele
Regulácia
teploty
5
design
plusplus
Design
Dĺžka
záruky
2
Warranty years
Vnútorná nádoba z ocele so
špeciálnym dvojvrstvovým
titánovým smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
bipolárny termostat
Ohrievacie teleso so zvýšenou
odolnosťou voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 8 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky
Teplomer
Moderný desing
Technické údaje – Rozmery
TI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONIC
80 V TD
80 V TS
100 V TD
100 V TS
TI TRONICTI TRONICTI TRONICTI TRONIC
80 V TD
80 V TS
100 V TD
100 V TS
a mm
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l
79
79
99
99
W
2000
2000
2000
2000
V
230
230
230
230
h, min.
2,17
2,17
2,52
2,52
°C
75
75
75
75
kWh/24h1,221,221,391,39
bar
8
8
8
8
kg
24
24
26
26
758
913
913
b mm163163166166
c mm
-
-
-
-
d mm
350
350
330
330
e mm165165165165
y mm
758
470
470
470
470
TI TRONIC 80 V TDTI TRONIC 80 V TSTI TRONIC 100 V TDTI TRONIC 100 V TS
OBJEDNÁVACI KÓD
3200067
3200068
3200069
3200070
450
a
300
TD – pravostranná verzia
TS – ľavostranná verzia
b
y
c
100
310
d
a
y
100
e
100
z
G 1/2’’
E
LEGENDA
E
Vstup studenej vody G 1/2”
U
Výstup teplej vody G 1/2”
U
23
R
TI TECH BIG CAPACITY – KOMBI
TI 120 TS/C, TI 150 TS/C
TI 200 TS/C
Elektrický zásobníkový ohrievač vody - KOMBINOVANÝ
Ohrievače vody väčšieho objemu sú ideálnym riešením v situáciách, kde je vysoký nárok na teplú vodu,
nutnosť zásobovať viacero odberných miest súčasne a kde je dostatok miesta pre jeho umiestnenie.
Kombinácia elektrického a nepriameho ohrevu vody umožňuje efektívne využiť vlastnostri ohrievača
ohrevom za pomoci elektrického prúdu v letných mesiacoch, a ohrevom teplou vodou zo systému ústredného kúrenia vo vykurovacom období.Vysoký komfort a dostatok teplej vody kedykoľvek v každom
odbernom mieste. Možnosť napojenia vykurovacej vody zľava.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
Warranty years
Krytie IP24
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
3
Polyuretánová
izolácia
5
Regulácia
teploty
Vnútorná nádoba z ocele so
špeciálnym dvojvrstvovým
titánovym smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
Termostat s dvojitou poistkou
proti prehriatiu
Ohrievacie teleso so zvýšenou
odolnosťou voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 8 barov
TS – pripojenie na okruh ÚK zľava
2
Dĺžka
záruky
combi
Technické údaje – Rozmery
TI 120 TS/CTI 150 TS/CTI 200 TS/C
TI 120 TS/CTI 150 TS/CTI 200 TS/C
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
Objem
Výkon
Napätie
Doba ohrevu (∆T= 45°C)
Max.prevádzková teplota
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l120150
200
W
2000
2200
2600
V
230
230
230
h, min.
3,20
3,45
4,15
°C
75
75
75
kWh/24 h1,61,651,75
bar
8
8
8
kg
44
49
60
mm
495
505
505
mm
79010581058
mm100
230
230
mm108178178
mm150-310
440
440
mm
255
260
260
mm180 98
420
mm
-
800
800
mm
208
217
217
mm
477
477
477
TI 120 TS/CTI 150 TS/CTI 200 TS/C
OBJEDNÁVACI KÓD
6956
6957
f
5
g max
a
i
5
b
l
h
e
c
U
d
E
E/U
E
LEGENDA
E
24
U
Vstup studenej vody 3/4”
U
Výstup teplej vody 3/4”
R
6958
SG R HT – KOMBI
SG R HT – KOMBI
80-100-120
Kombinovaný dvojplášťový ohrievač vody horizontálna
inštalácia
Ohrievač typu SG R HT je kombinovaná horizontálna verzia zariadeni SG R. Je to ideálny zásobník ku
kotlom na tuhé palivo. Plášťový výmenník s veľkou plochou a s pripojovacím závitom 5/4“, minimálne
tlakové straty výmenníka umožňujú umožňujú napojenie vykurovacej vody aj bez obehového čerpadla.
Montážne úchyty a napojenie na teplú a studenú vodu zľava, zabezpečujú jednoduchú a bezpečnú
inštaláciu na stenu. Nová rada kombinovaných ohrievačov vody SG R HT je výsledok vývoja vyvolaného
požiadavkami zákazníkov. Najnovšie technológie použité pri výrobe tejto rady, zaručujú maximálnu
kvalitu spracovania a spoľahlivú prevádzku.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
Warranty years
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
3
Krytie IP25D
Polyuretánová
izolácia
5
Regulácia
teploty
Z
2
R
Dĺžka
záruky
systém ohrevu vody dvojplášťovým
výmenníkom
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titánovým smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Vonkajšia regulácia teploty
Termostat s dvojitou poistkou
proti prehriatiu
Ohrievacie teleso so zvýšenou odolnosťou
voči vodnému kameňu
Silná vrstva polyuretánovej izolácie
Poistný ventil 6 barOV
Svetelná kontrolka prevádzky
Moderný desing
Technické údaje – Rozmery
SG 80 R
HT
SG 100 R
HT
SG 120 R
HT
SG 80 R
HT
SG 100 R
HT
SG 120 R
HT
a mm
86010301190
Objem
l
80100120
Výkon
W1500
1500
1500
b mm
415
585
745
Napätie
V
230
230
230
Aktívna ploch výmenníka
m2
0,58
0,78
0,97
h,min
3,06
3,52
4,38
Doba ohrevu (∆T=45°C)
Max. výkon výmenníka* (∆T=35°C)
kW12,314,416
Množstvo TÚV** (∆T=35°C)
l/h
301
354
420
Max. výkon výmenníka* (∆T=50°C)
kW
7,710,412
l/h133179
215
Množstvo TÚV** (∆T=50°C)
Odber počas prvých 10 min.* (∆T=35 °C) l118142163
Tepelné straty
kW/24h1,48
4,651,9
Max. prevádzkový tlak
bar
8
8
8
Hmotnosť
kg
23
28
33
Sg 80R HT SG 100R HT SG 120R HT
Pri teplote vykurovacej vody = 80 °C - *Prietok vykurovacej vody 2 m3/h
** Množstvo vody ohrietej v prvej hodine prevádzky
ObjednávacI kód
3507000
3507001
3507002
E
U
E
U
LEGENDA
E
R
U
E
Vstup studenej vody G 3/4”
R
U
Vykurovací okruh – spiatočka G 1 1/4” M Vstup vykurovacieho okruhu G 1 1/4”
M
SR
Výstup teplej vody G 3/4”
25
BDR – KOMBI
BDR – KOMBI
120-150-200
Kombinovaný dvojplášťový ohrievač vody
s vysokou flexibilitou inštalácie
Možnosť zvislej, vodorovnej alebo
stacionárnej inštalácie každého typu
Ohrievače typu BDR sú dvojplášťové, kombinované ohrievače s pripojenZ Á RU K Aelektrického ohrievacieho
Z Á RU K A
ím na okruh ústredného vykurovania a využitia
telesa. Ich obrovskou výhodou je možnosť montáže v horizontálnej pozícii, vertikálnej alebo stacionárnej. Pre stacionárnu inštaláciu je potrebné
RO KOV okruh je možné sprava
RO KY
priobjednať nožičky. Pripojenie na vykurovací
aj zľava. Vzhľadom na spôsob ohrevu vody je možnosť tvorby vodného Polyuretánová
izolácia
kameňaAntilegionella
v ohrievači značne obmedzená. Zariadenie je možné napojiť na
samotiažne systémy vzhľadom na jeho malé tlakové straty. Je ideálnym
riešením ohrevu vody v spojení s kotlom na tuhé palivo. Možnosť pripojenia cirkuláciu TÚV.
10
Design plus
Warranty years
Smaltovaná
nádrž
z ocele
3
Krytie IP25D
Z Á RU K A
5
RO KOV
Dĺžka
záruky
ohrev vody systémom
dvojplášťového výmenníka
pripojenie teplej a studenej vody v spodnej časti
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titánovym smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
Termostat s dvojitou poistkou proti prehriatiu
Ohrievacie teleso so zvýšenou odolnosťou voči
vodnému kameňu
dokonalá polyuretánova izolácia s minimálnimi
tepelnými stratami
Svetelná kontrolka prevádzky
odnímateľná kontrolná príruba priemeru 75 mm
napojenie vykurovacieho okruhu sprava aj zľava
Technické údaje – Rozmery
BDR 120
BDR 150
BDR 200
Objem
l120150
200
Výkon špiráli W15001500
2500
Napätie
V
230
230
230
Doba ohrevu na 60 °C(∆T 45 °C) h,min
4,25
5,30
4,25
Max.prevádzková teplota
°C
75
75
75
kW18,118,118,1
Max. výkon* (∆T=35 °C)
Tepelné straty
kWh/24h1,31,87
2,25
Max. prevádzkový tlak
bar
8
8
8
Hmotnosť
kg
58
74
89
Pri teplote vykurovacej vody = 80 °C - *Prietok vykurovacej vody 2 m3/h
BDR 120
BDR 150
BDR 200
a mm120012501540
b mm
495
505
505
c mm
745
7901080
d mm
240
240
240
e mm
340
375
375
f mm
285
355
380
g mm
660
560
800
NOŽIČKY
BDR 120
BDR 150
BDR 200
OBJEDNÁVACI KÓD
399006
6862
6863
6864
E
U
E
U
E
R
U
E
U
LEGENDA
E
Vstup studenej vody G 3/4”
26
R
U
Vykurovací okruh – spiatočka G 1 1/4” M Vstup vykurovacieho okruhu G 1 1/4”
R
M
SR
M
Výstup teplej vody G 3/4”
Recirkulácia G 3/4”
BDR
BDR
80-100-120-150-200
nepriamo ohrievaný zásobník vody s vysokou flexibilitou inštalácie
Možnosť zvislej, vodorovnej alebo stacionárnej inštalácie
u každého typu
Ohrievače typu BDR sú dvojplášťové zásobníky s pripojením na okruh ústredného vykurovania. Ich
obrovskou výhodou je možnosť montáže v horizontálnej, vertikálnej, stacionárnej pozícii. Pre stacionárnu
inštaláciu je potrebné priobjednať nožičky. Pripojenie na vykurovací okruh je možné sprava aj zľava.
Vzhľadom na spôsob ohrevu vody je možnosť tvorby vodného kameňa v ohrievači značne obmedzená.
Zariadenie je možné napojiť na samotiažne systémy vzhľadom na jeho malé tlakové straty. Možnosť
pripojenia cirkulácie
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
RO KOV
10
nty years
3
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
Krytie IP25D
5
Polyuretánová
izolácia
2
7
Dĺžka
záruky
ohrev vody systémom dvojplášťového
výmenníka
pripojenie teplej a studenej vody
v spodnej časti
Vnútorná nádoba z ocele so
špeciálnym dvojvrstvovým
titánovym smaltom
Rozmerná magnéziová anóda
dokonalá polyuretánova izolácia
s minimálnimi tepelnými stratami
odnímateľná kontrolná príruba
priemeru 75 mm
napojenie vykurovacieho okruhu
sprava aj zľava
Technické údaje – Rozmery
Objem
Množstvo TÚV* (∆T=35 k)
Max. výkon* (∆T=35 k)
Množstvo TÚV* (∆T=50 k)
Max. výkon* (∆T=50 k)
Odber počas prvých 10 min.* (∆T=35 k)
Doba ohrevu (∆T 45 °C)
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
BDR 80
BDR 100
BDR 120
BDR 150
BDR 200
l
80100120150
200
l/h
301
354
420
457
607
kW12,314,41618,6
24,1
l/h133179
215
241
276
kW
7,710,4121416,1
l118142163
218
269
h,min
kWh/24h
0,91,081,31,87
2,25
bar
8
8
8
8
8
kg
43
53
58
74
89
Pri teplote vykurovacej vody = 80 °C - *Prietok vykurovacej vody 2 m3/h
BDR 80
BDR 100
BDR 120
BDR 150
BDR 200
a mm
8701040120012501540
b mm
495
495
495
505
c mm
415
585
745
7901080
d mm
240
240
240
240
240
e mm
340
340
340
375
375
f mm
285
285
285
355
380
g mm
320
500
660
560
800
NOŽIČKY
BDR 80
BDR 100
BDR 120
BDR 150
BDR 200
OBJEDNÁVACI KÓD
399006
467300
467301
467302
467303
467304
505
E
U
E
U
LEGENDA
E
R
U
E
U
E
Vstup studenej vody G 3/4”
R
U
Vykurovací okruh – spiatočka G 1 1/4” M Vstup vykurovacieho okruhu G 1 1/4”
R
M
SR
M
Výstup teplej vody G 3/4”
Recirkulácia G 3/4”
27
BACD
BACD
120-150
zásobník teplej vody s rúrkovým výmenníkom
Zásobník BACD s rúrkovým výmenníkom celkovej plochy 1 m2 dosahuje špičkový výkon, vďaka ktorému
je ohrev vody veľmi rýchly. Obrovskou výhodou tejto rady je jej vyriabilita umiestnenia pod kotol, alebo
nad kotol (dolu hlavou). Keďže všetky pripojenia na vodu má zhora resp zdola je jeho inštalácia veľmi jednoduchá a rýchla. Pre bezúdržbovú prevádzku je možné objednať verziu PROTECH s tzv. aktívnou anódou
z titánu, ktorá nahrádza magnéziovu anódu vyžadujúcu pravidelnú kontrolu jej hrúbky.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
RO KOV
10
arranty years
3
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
Krytie IPX1
5
Polyuretánová
izolácia
2
7
Dĺžka
záruky
jednoduché pripojenie na všetky typy kotlov
všetky pripojenia na vrchnej resp. spodnej časti
výmenník vysokého výkonu zabezpečuje
rovnomerný a rýchly ohrev vody
príprava na napojenie cirkulácie TÚV
+ výpustný otvor
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titánovym smaltom
ochrana proti korózii pomocou Rozmernej
magnéziovej anódy (MG), alebo aktívnej
titánovej anódy (protech)
dokonalá polyuretánova izolácia
s minimálnymi tepelnými stratami
odnímatelná kontrolná príruba priemeru 105 mm
Technické údaje – Rozmery
Objem
Aktívna plocha výmenníka
Množstvo TÚV* (∆T=35 k)
Prietok vykurovacieho okruhu 1 m3
Prietok vykurovacieho okruhu 3 m3
Prietok vykurovacieho okruhu 5 m3
Maximálny výkon* (∆T=35 k)
Tlakové straty
Prietok vykurovacieho okruhu 1 m3
Prietok vykurovacieho okruhu 3 m3
Prietok vykurovacieho okruhu 5 m3
Tepelné straty
Max. prevádzkovýtlak
Hmotnosť
BACD
120
BACD
150
l120150
m211
l/h
978
978
min18
22
min1317
min1113
kW
40
40
mbar
22
22
mbar186186
mbar
451
451
kWh/24h1,51,7
bar1010
kg
58
65
BACD
120
a mm
b mm
550
550
8291007
BACD 120
BACD 150
BACD 120
BACD 150
MGMGPROTECHPROTECH
OBJEDNÁVACI KÓD
Pri teplote vykurovacej vody = 80 °C - *Prietok vykurovacej vody 2 m3/h
3207002
3207003
3207014
E
E
U
U
E
U
LEGENDA
E
Vstup studenej vody G 3/4”
E
R
U
28
R
U
Vykurovací okruh - spiatočka G 3/4”
M
M
BACD
150
E
UR
Výstup teplej vody G 3/4”
Vstup vykoravacieho okruhu G 3/4”
SR
M
RS
MS
M
Recirkulácia G 3/4”
Vypúšťací otvor G 3/4”
3207015
BST
BST
100-125-150
stacionárny nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody
s rúrkovým výmenníkom
Zásobník BST je stacionárny zásobník s pripojením vykurovacieho okruhu na zadnej strane nádrže. Vďaka
rúrkovému výmenníku v veľkou plochou, ktorý je umiestnený v spodnej časti nádrže, dosahuje zariadenie
rýchly a rovnomerný ohrev vody. Aktívna titánová anóda PROTECH zabezpečuje maximálnu ochranu
vnútornej nádrže voči korózii. Táto anóda nahrádza magnéziovú anódu vyžadujúcu pravidelnú kontrolu
jej hrúbky.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
RO KOV
10
nty years
3
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
Krytie IPX4
5
Polyuretánová
izolácia
2
7
Dĺžka
záruky
výmenník umiestnený v spodnej časti zásobníka
pripojenie teplej a studenej vody v hornej časti
zásobníka
pripojenie primárneho okruhu
v zadnej časti zásobníka
výmenník vysokého výkonu zabezpečuje
rovnomerný a rýchly ohrev vody
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titanovým smaltom
ochrana proti korózii pomocou aktívnej
titánovej anódy protech
dokonalá polyuretánova izolácia
s minimálnymi tepelnými stratami
odnímatelná kontrolná príruba priemeru 75 mm
Technické údaje – Rozmery
BST 100
BST 125
BST 150
PRO TECHPRO TECHPRO TECH
BST 100
BST 125
BST 150
PRO TECHPRO TECHPRO TECH
a
b
c
d
Objem
Aktívna plocha výmenníka
Množstvo TÚV* (∆T=35 k)
Maximálny výkon* (∆T=35 k)
Množstvo TÚV* (∆T=50 k)
Maximálny výkon* (∆T=50 k)
Odber počas prvých 10 min.* (∆T=35 k)
Tepelné straty výmenníka*
Tepelné straty**
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l100125150
m2
0,75
0,751
l/h
654
654
891
kW
26,6
26,6
36,3
l/h
349
349
476
kW
20,3
20,3
27,7
l171196
246
mbar117117157
kWh/24h1,31,51,6
bar
7
7
7
kg
36
36
45,7
mm
mm
mm
mm
802
530
-
285
9151045
625
665
380
405
265
265
Pri teplote vykurovacej vody = 80 °C - *Prietok vykurovacej vody 2 m3/h - ** Prietok vykurovacej vody 3 m3/h
OBJEDNÁVACI KÓD
BST 100 PRO TECH
BST 125 PRO TECH
BST 150 PRO TECH
467360
467366
890197
E
U
E
U
E
U
LEGENDA
R
E
Vstup studenej vody G 3/4”
E
R
U
Výstup teplej vody G 3/4”
R
U
Vykurovací okruh - spiatočka G 3/4”
M
Vstup vykoravacieho okruhu G 3/4”
M
M
SR
S
MS
RS
Vypúšťací otvor G 3/4”
29
BS1S
BS1S
150-200-300-400-500
zásobník teplej vody s rúrkovým výmenníkom
Zásobník BS1S s jedným rúrkovým výmenníkom veľkej plochy a vysokého výkonu je ideálnym riešením ohrevu vody pre
rodinné domy, prevádzky a zariadenia s vysokým odberom teplej vody z viacerých odberných miest na viacerých podlažiach.
Zásobník je vynikajúcim riešením pre ohrev vody za pomoci solárnych kolektorov. Výmenník siaha až do najspodnejšej časti
nádrže, čím je zabezpečené maximálne využitie objemu, rýchly ohrev a zamedzená tvorba baktérii. Vďaka pripojeniu vody
zo zadnej časti je inštalácia rýchla a jednoduchá. Príprava na termostat prepojovacej sady kotla alebo soláru a možnosť
pripojenia cirkulácie teplej vody je samozrejmosťou. Po namontovaní voliteľného príslušenstva – elektrického ohrievacieho
telesa výkonu (3000 W pre 200 a 300 litrov, 6000 pre 400 a 500 litrov) je možné vodu ohrievať klasickým spôsobom, zásobník
sa stáva kombinovaným ohrievačom vody. Bezúdržbová aktívna titánová anóda PROTECH zabezpečuje maximálnu ochranu
vnútornej nádrže voči korózii.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
10
Rivestimento
di
ne esterna Warranty
years
smalto al titanio
3
Krytie IP24
Smaltovaná
2
Polyuretánová
kontrolná
Dĺžka
izolácia Flangia
príruba
di ispezione záruky
Antigelo
Antilegionella
Caldaia inox nádrž z ocele
5
Elettro
TBST
Inspection flange
všetky pripojenia na zadnej strane nádrže
výmenník vysokého výkonu pri optimálnej
účinnosti zabezpečuje rovnomerný
a rýchly ohrev vody
príprava na napojenie cirkulácie TÚV
+ príprava na termostat
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titánovým smaltom
ochrana proti korózii pomocou aktívnej
titánovej anódy protech
dokonalá polyuretánova izolácia
odnímateľná kontrolná príruba priemeru 110 mm
(okrem 150 l)
regulovateľné nožičky
možnosť domontovania elektrického
vykurovacieho telesa
Technické údaje – Rozmery
BS1S
150
BS1S
200
BS1S
300
BS1S
400
BS1S
500
Objem
l150
200
290
390
480
2
2
2,5
Aktívna plocha výmenníka
m211,5
Množstvo TÚV* (∆T=35 k)
3
l/h
590
811
892
8921078
Prietok vykurovacieho okruhu 1 m /h
l/h
7391238127312731526
Prietok vykurovacieho okruhu 3 m3/h
3
l/h
8111351144214421727
Prietok vykurovacieho okruhu 5 m /h
kW
30,1
50,4
51,8
51,8
62,1
Maximálny výkon* (∆T=35 k)
Tlakové straty
3
38
34
87
87100
Prietok vykurovacieho okruhu1 m /h mbar
216
Prietok vykurovacieho okruhu 3 m3/h mbar126140190190
3
306
503
392
392
440
Prietok vykurovacieho okruhu 5 m /h mbar
Doba ohrevu* (∆T=35 k)
min1515
20
24
27
Prietok vykurovacieho okruhu1 m3/h
Prietok vykurovacieho okruhu 3 m3/h min1210141818
3
9121616
Prietok vykurovacieho okruhu 5 m /h min11
Tepelné straty
kWh/24h1,6
2,1
2,5
2,7
2,7
Max. prevádzkový tlak
bar1010101010
Hmotnosť
kg
87101141125160
BS1S
150
BS1S
300
600
600
600
714
714
c mm
500
500
500
630
630
d mm
8091084159412981614
e mm
559
996139010221149
f mm
380
580
920
507
644
g mm
329
329
329
315
305
h mm
244
244
244
215
205
BS1S 150
BS1S 200
BS1S 300
BS1S 400
BS1S 500
467409
467410
467411
467412
467413
U
E
U
30
E
E
Vstup studenej vody G 1”
E
R
U
Výstup teplej vody G 1”
R
U
Vykurovací okruh - spiatočka G 1”
M
Vstup vykoravacieho okruhu G 1”
M
BS1S
500
a mm10211296180615151831
E
LEGEND
BS1S
400
b mm
OBJEDNÁVACI KÓD
Pri teplote vykurovacej vody = 80 °C - *Prietok vykurovacej vody 2 2 m3/h
BS1S
200
U
SR
Recirkulácia G 3/4”
R
M
BS2S
BS2S
200-300-400-500
stacionárny nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody
s dvojitým rúrkovým výmenníkom
Zásobník BS2S je ideálnym riešením ohrevu vody v kombinácii so solárnym ohrevom a kotlom v čase nedostatočnej slnečnej
intenzity. Jednoducho je to zásobník BS1S s dvoma výmenníkmy. Na spodný vykurovací had sa pripája solárna sústava a na
horný rúrkový výmenník, kotol. Po namontovaní voliteľného príslušenstva – elektrického ohrievacieho telesa (3000 W pre
200 a 300 litrov, 6000 pre 400 a 500 litrov) je možné vodu ohrievať klasickým spôsobom, zásobník sa stáva kombinovaným
ohrievačom vody. Z čelnej strany zásobníka je možná inštalácia ďalšieho elektrického ohrievacieho telesa s výkonom 1,5 kW
a pripojiovacím závitom 5/4“. Bezúdržbová aktívna titánová anóda PROTECH zabezpečuje maximálnu ochranu vnútornej
nádrže voči korózii.
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
Z Á RU K A
ZÁ
RO KOV
RO KY
RO KOV
RO KY
R
10
Warranty years
Smaltovaná
nádrž z ocele
Antilegionella
3
Krytie IP24
Polyuretánová
izolácia
5
kontrolná
príruba
2
Dĺžka
záruky
všetky pripojenia na zadnej strane nádrže
výmenník vysokého výkonu pri optimálnej
účinnosti zabezpečuje rovnomerný
a rýchly ohrev vody
príprava na napojenie cirkulácie TÚV
+ príprava na termostat
Vnútorná nádoba z ocele so špeciálnym
dvojvrstvovým titánovým smaltom
ochrana proti korózii pomocou aktívnej
titánovej anódy protech
dokonalá polyuretánova izolácia
odnímateľná kontrolná príruba priemeru 110 mm
(okrem 150 l)
regulovateľné nožičky
možnosť domontovania elektrického
vykurovacieho telesa
Technické údaje – Rozmery
BS2S 200BS2S 300BS2S 400BS2S 500
Conditions1 21 21 21 2
Objem
Aktívna plocha výmenníka
Množstvo TÚV* (∆T=35 k)
Prietok vykurovacieho okruhu 1 m3/h
Prietok vykurovacieho okruhu 3 m3/h
Prietok vykurovacieho okruhu 5 m3/h
Maximálny výkon* (∆T=35 k)
Tlakové straty
Prietok vykurovacieho okruhu 1 m3/h
Prietok vykurovacieho okruhu 3 m3/h
Prietok vykurovacieho okruhu 5 m3/h
Doba ohrevu* (∆T=35 k)
Prietok vykurovacieho okruhu 1 m3/h
Prietok vykurovacieho okruhu 3 m3/h
Prietok vykurovacieho okruhu 5 m3/h
Tepelné straty
Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť
l190 280 380 470
0,85 0,85
2 0,9
2 0,9 2,51,3
m2
l/h
l/h
l/h
kW
516
688
744
28
516 892
6881273
7441442
28 51,8
565 892
7051273
7491442
28,7 51,8
5651078 668
7051526 916
749517271044
28,7 62,1 37,3
mbar
87 33
87 33
87 33100 50
mbar190115190115190115 216147
mbar 392 296 392 296 392 296 440 331
min
33 3319 30
2415
27 21
min
24 2413 2418121815
min
23 2315 2216111612
kWh/24h 2,1 2,7 2,8 2,9
bar10101010
kg109153141179
Pri teplote vykurovacej vody = 80 °C - *Prietok vykurovacej vody 2 m3/h
BS2S
200
BS2S
300
BS2S
400
BS2S
500
a mm1296180615151831
b mm
600
600
714
714
c mm
500
500
630
630
d mm1083159412981614
e mm
808124910221149
f mm
7081149
9221049
g mm
290
360
276
386
h mm
290
714
507
644
i mm
328
329
315
305
j mm
6631390
545
682
l mm
243
244
215
205
BS2S 200
BS2S 300
BS2S 400
BS2S 500
OBJEDNÁVACI KÓD
467414
467415
467416
467417
E
U
E
U
R
E
E
U
LEGENDA
E
R
U
M
Vstup studenej vody G 1”
Vykurovací okruh - spiatočka G 1”
E
R
U
M
M
R
E
UM
U
Výstup teplej vody G 1”
Vstup vykoravacieho okruhu G 1”
SR
S
MS
R
RS
M
G
S
MS
Recirkulácia G 3/4”
RS
Vstup zo solárneho okruhu G 1”
G
F
Solárny okruh - spiatočka G 1”
31
Doporučené
príslušenstvo
Expanzné nádoby CIMM série ACS sa používajú na absorbciu narastajúceho objemu vody v ohrievačoch v závislosti na ohreve a predchádzajú tým úniku vody cez poistný ventil. Z časti chránia nádrž
ohrievača pred tlakovými nárazmi, ktoré vznikajú pri otváraní a uzavieraní pákových zmiešavacích batérií, ktoré by v prípade vyššieho
vstupného tlaku v rozvode studenej vody, mohli poškodiť nádrž
ohrievača. Od tlakových nádob pre vykurovanie sa odlišujú bielou
farbou a hodnotou prevádzkového tlaku do 10 barov. Ich inštalácia je
veľmi jednoduchá. Expanznú nádobu pre TÚV je potrebné montovať
vždy medzi ohrievač vody a poistný ventil. Jej objem závisí na nastavenej prevádzkovej teplote ohrievača, na objeme ohrievača a na
prednastavenom tlaku poistného ventilu. Expanzné nádoby CIMM
Vám predĺžia životnosť nádrže Vášho zariadenia na ohrev vody.
Expanzné nádoby
KRAFTING
®
Úpravne vody
Prostriedok na odstránenie usadenín
vodného kameňa
32
Úpravne vody KRAFTING sú laboratórne testované zariadenia, ktoré dokážu fyzikálnou cestou zabrániť tvorbe vodného kameňa. Voda, popri minimálnych tlakových stratách,
preteká prietokovou komorou prístroja, ktorý spoľahlivo
pracuje v ľubovoľnej polohe. Vodný kameň, ktorý sa už
vytvoril, úpravne vody KRAFTING postupne odstraňujú
vo forme kúskov vodného kameňa, jemného kalu, ktorý
odteká zo systému do kanalizácie. Úpravne nevyžadujú
žiadne pripojenie el. energie ani obsluhu, ich montáž je
úplne jednoduchá a rýchla. Inštalujú sa pred domy, byty či
kotle, alebo ohrievače vody či technológie. KRAFTING Vás
zbaví starostí s vodným kameňom, predĺži životnosť Vašich
spotrebičov a najmä šetrí Vaše peniaze.
Kamix je práškový chemický prostriedok na ekologickej báze pre odstránenie usadenín vodného
kameňa. Nie je prostriedkom prevencie, má široké
využitie pri odstránení už existujúcich usadenín
spôsobených vápenatou tvrdosťou vody. Vzhľadom
k výnimočnej účinnosti roztoku a skutočnosti, že
to nie je toxický prostriedok, nachádza uplatnenie v domácnostiach na čistenie kanvíc, kávovarov,
práčok, ohrievačov vody, žehličiek a sanitárnych
zariadení ako bazény, tobogány, umývadlá,
záchody: Periodické čistenie Vašich zariadení roztokom Kamix-u a vodou Vám zaručí dlhú životnosť
Vašich zariadení.
Ariston ponúka
kompletnú starostlivosť
o zákazníka
Kvalitné výrobky
Špičkové služby
www.quadroflex.sk
Internetové stránky poskytnú všetkým záujemcom všetky dôležité informácie
a technické charakteristiky; pre montážnych a servisných partnerov sú na týchto
stránkach umiestnené výkresy s prehľadom náhradných dielov, návody na
obsluhu a údržbu a technický manuál.
33
Ariston servis
k Vašim službám
Rozsiahla sieť odborne vyškolených servisných technikov je Vám k dispozícii na
celom území Slovenskej republiky. Táto široká sieť Vám garantuje rýchle a odborné
riešenie prípadných technických problémov a údržby Vašho ohrievača.
34
Poznámky
35
Spoločnosť Quadroflex s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť parametre a údaje uvedené v tomto výtlačku kedykoľvek bez upozornenia v dôsledku inovácie výrobkov.
QUADROFLEX s.r.o.
Nová Osada 11
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/ 552 86 01
fax: 031/ 552 77 83
Mobil: 0905 693 652
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.quadroflex.sk
Download

Ohrievače vody ARISTON