İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ GÜVENLİGİ LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ
BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ
İlgili Bölümler:
1.
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
- Merkez Tüketici Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları
- Merkez Tüketici Ürünleri Mikrobiyolojik Araştırma Laboratuvarları
- Merkez Biyosidal Ürünler Araştırma Laboratuvarları
- Merkez Kalibrasyon Laboratuvarları
- Merkez Sterilite Kontrol Laboratuvarı
2.
Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
3.
Halk Sağlığı Müdürlükleri- Halk Sağlığı Laboratuvarları
İlgili Laboratuvarlara Yönelik Analizler:
a) Su Kalitesine Yönelik Analizler
b) Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri
c) Çevre Sağlığı Araştırma Analizleri
d) Toksokolojik Araştırma Analizleri
e) Biyosidal Ürünler Analizleri
f)
Enstrümantel Analizler
g) Merkez Kalibrasyon Analizleri
48
a) Su Kalitesine Yönelik Laboratuvar Analizleri
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
49
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
SM 2340 C
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
1 gün
35
150.600
Toplam Sertlik
150.601
Toplam Sertlik
Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
150.602
Amonyum / Amonyak
TS EN ISO 7150-2
EPA 350.1
TS EN ISO-14911/ İ
Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
150.603
Amonyum / Amonyak
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.604
Amonyum / Amonyak
Kromatografik
0.5 L
2 gün
65
150.605
İletkenlik
TS 9748 EN 27888
SM 2510 B
Konduktiv/TDS
0.5 L
1 gün
15
0.5 L
1 gün
15
Titrimetrik
TS 3263
ISO 10523
150.606
pH
TS 5133
EPA 842
03/06 SM 4500-H+
B/pH Metre
150.607
Nitrit
Fotometrik
20
ISO 10304-1
150.608
Nitrit
150.609
Oksitlenebilirlik
150.610
Siyanür / Toplam Siyanür
EPA 354.1
EPA 300.1
Spektrofotometrik
TS 6288 EN ISO 8467
TMMOB 1988
Titrimetrik
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
2 gün
35
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
1 gün
50
TS EN ISO 14403
Pyridine-Pyrazalone Metot
150.611
Siyanür / Toplam Siyanür
Spektrofotometrik
Kolorimertrik
SM 4500-CN, C ve E
150.612
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.613
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
Spekrofometrik
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
12
TS 6229 EN ISO 7393-2
Hazır Kit
150.614
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
DPD pp. Metot
Orto Toluidin
Komparatör
150.615
Bulanıklık
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.616
Bulanıklık
TS 5091 EN ISO 7027 Hazır
Kit Absorbtometric Metod
0.5 L
1 gün
20
150.617
Koku
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.618
Renk
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
50
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
150.619
150.620
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Tat
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
Antimon
ISO-11885- Perkin Elmer
Official Method 006952-01Hydrid Analyse
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
1 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
20
0.5 L
2 gün
55
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Perkin Elmer Official Method
0.5 L
006952-01-Hydrid AnalyseEPA 200,9;01/01-Rev 3
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1gün
20
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
EPA 6010B
Perkin Elmer Official Method
006952-01-Hydrid Analyse150.621
Arsenik
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
150.622
Kadmiyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
150.623
Krom
ISO 11885
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200,9;01/01-Rev 3
150.624
Bakır
Fotometrik
ISO 11885
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.625
Bakır
EPA 200.8
EPA 200,9;01/01-Rev 3
150.626
Selenyum
ISO 11885
EPA 200.8
150.627
Alüminyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
150.628
Alüminyum
Fotometrik
ISO 11885
150.629
Kurşun
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.630
Civa
Perkin Elmer Official Method
006952-01-Hydrid Analyse
DIN 38409
51
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
2 gün
60
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
20
G3- Hazır kit Indigo Metod
SM 6010B 6200B
150.631
Ozon
ISO 15680
Spektrofotometrik
ISO 11885
150.632
Bromoform
150.633
Nikel
150.634
Demir
TS 9266 EN ISO 10301
EPA Metot 6020 A/ICP-MSEPA 200.8
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
EPA 200.8 EPA Metot 6020
A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9;01/01-Rev 3
150.635
Demir
Fotometrik
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.636
Mangan
150.637
Sodyum
150.638
Sodyum
EPA 200.8
EPA 200. ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
İyon kromatogtafik
TS EN ISO 14911/ISO
14911; 04-99
EPA 200.8
ISO 10304-1
EPA 340.3
150.639
Florür
EPA 300.1 ; 04/09
ISO 10304-1
150.640
Florür
Fotometrik
150.641
Nitrat
Fotometrik
150.642
Nitrat
20
EPA 300.1; 04/09
Kit/Spektro
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
ISO 10304-1
150.643
Klorür
TS 4164 ISO 9297
EPA 300.1; 04/09
SM-4500-Cl-B
ISO 10304-1
150.644
Sülfat
150.645
Sülfat
Fotometrik
EPA 300.1; 04/09
SM-4500-SO4-B
SM 4110 D
150.646
Bromat
TS 8195 EN 1484
İyon Kromatografi
150.647
TOC
Hazır kit
52
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
1 gün
150
0,5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
1 gün
150
0.5 L
1 gün
35
EPA Metot 9060 A
150.648
TOC (Günlük Su üretimi 10,000
m3 ’ün üzerinde olan Belediyeler
için)
Firma Aplikasyonu SM 4500CO2; C
Titrimetrik SM 4500-CO2; C
Titrimetrik
150.649
Karbondioksit
150.650
Karbondioksit
150.651
TOC cihazında Toplam Azot
EPA Metot 9060 A
Firma Aplikasyonu ve Hazır
Kit
TNT Persülfat Digestion
Spektrofotometrik
TNT Persülfat Digestion
Spektrofotometrik
Hazır kit (Methylene Blue
Metod)
150.652
Bikarbonat / Karbonat
SM-4500-S-F
Spektrofotometrik
150.653
Sülfür
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.654
Sülfür
ISO 11885
0.5 L
2 gün
65
150.655
Baryum
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
ISO 11885
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.656
Borat / Bor
ISO 11885
150.657
Silikat / Silis
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Hazır kit (Silicomolybdate
Metod)
ISO 11885
Spektrofotometrik
150.658
Kalsiyum
İyon kromotografik
TSEN ISO 14911
150.659
Kalsiyum
ISO 11885
ICP-MS
150.660
Magnezyum
İyon Kromatografi
TSEN ISO 14911/
150.661
Magnezyum
ISO 11885
ICP-MS
150.662
Potasyum
150.663
Potasyum
İyon Kromatografi
65
TSEN ISO 14911
0.5 L
ISO 11995
ICP-MS
53
2 gün
55
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
1
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.664
Çinko
TS 6392 EN ISO 7887
Hazır kit (Apha PlatınumCobalt Metod)
150.665
Renk
SM 4500-PD
Spektrofotometrik
Türbidimetrik
150.666
Fosfat Fosfor, Toplam Fosfor
Fotometrik
TSEN ISO 10304-2
150.667
Fosfat Fosfor, Toplam Fosfor
EPA 300.1; 04/09
ISO 10304-3
İyon Kromatografi
ISO 10304-3
150.668
İyodür
İyonKromatografi
Spekrofotometrik
150.669
Tortu
Fiziksel
150.670
Sıcaklık (yerinde Ölçüm)
Fiziksel
15
150.671
Siyanürik Asit
Hazır kit
20
150.672
Toplam Alkalilik
SM 2320 B
150.673
Toplam Askıdaki Madde
150.674
Sürfektanlar Metilen Mavisi ile
reaksiyon veren yüzey aktif
maddeler
150.675
Sürfektanlar Metilen Mavisi ile
reaksiyon veren yüzey aktif
maddeler
SM 5540 (Kristal Violet
Metod)
150.676
Fenolik Madde (uçucu)
Hazır kıt
150.677
Fenolik Madde (uçucu)
Spektrofotometrik
150.678
Fenolik Madde (uçucu)
GC-MS
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
2 gün
35
TS 7094 EN 872
SM 2540D
Gravimetrik
150.679
Fenolik Madde (uçucu)
Fotometrik
20
0.5 L
2 gün
55
Spektrofotometrik
20
0.5 L
2 gün
50
65
SM 5530 D,4Aminoantipyrine
50
GC-MS
TS 2789 ISO 6060
150.680
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
SM 5220 B
40
Spekrofotometrik
150.681
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Fotometrik
1L
54
20
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
150.682
PARAMETRE
Çözünmüş Oksijen Doygunluk
Oranı / Yüzdesi
YÖNTEM/METOT
Titrimetrik
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
0.5 L
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1 gün
35
TS 5667 EN 25814
150.683
Çözünmüş Oksijen Doygunluk
Oranı / Yüzdesi
SM 4500G
12
Oksijen metre
150.684
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOD5)
150.685
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOD5)
Titrimetrik
2L
7 gün
50
Manometrik yöntem Orıtest
35
SM 5210-D
TS 7924 EN 25663
150.686
Kjedahl Azotu
Hazır Kit
50
SM 4500-N
Nessler Method
150.687
Kjedahl Azotu
50
Spectrofotometrik
150.688
Kjedahl Azotu
Firma aplikasyonu TSE TOC
150
150.689
Kjedahl Azotu
İyon Kromatografi
65
150.690
Berilyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.691
Kobalt
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.692
Vanadyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.693
Mikrodalga ile Yakım İşlemi
TS EN ISO 15587-2
0.5 L/250 g
1 gün
70
150.694
Krom VI
TS EN ISO 11083 SM 3500CR;B/Kolorimetrik ve Hazır
kit 1.5Diphenylcarbohdrazide
Metod/ Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
150.695
Yüzer Madde
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.696
Yoğunluk
TS 1018/Piknometre
150.697
Bromür
15
SM 4500 – B
ISO 10304-1
0.5 L
2 gün
65
2L
1 gün
15
1L
2 gün
15
İyon Kromatografi
SM 2540 F Fiziksel
150.698
Çökebilir Katı Madde
İmhoff Hunisi
Gravimetrik
SM 2540 C
150.699
Toplam Çözünmüş Madde
Elektrokimyasal prob
55
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
4 gün
70
TS 7887
150.700
Yağ ve Gress Tayini
SM 5520 Soxtherm Multistat
Otomatik Yağ-Gres Cihazı
1L
Gravimetrik
150.701
Hidrojen Peroksit
Hazır Kit
20
KALINTI ANALİZLERİ
Organoklorlular
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.702
150.703
HCB
Alfa- HCH
65
65
150.704
Gamma - HCH
65
150.705
Heptaklor
150.706
Heptaklorepoksit
150.707
150.708
150.709
150.710
Aldrin
Dieldrin
Alfaendosülfan
Beta- Endosülfan
150.711
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT.
pp-DDD. pp-DDE)
65
EPA 508, EPA 8081BMPRA
(***) EPA 525.2 GC-ECD,
1L
GC-MS
(***)
65
3 gün
65
65
65
65
65
KALINTI ANALİZLERİ
Organafosforlular
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.712
Demethon(O+S)
65
150.713
Azinphos-methyl
65
150.714
Azinphos-ethyl
65
150.715
Diazinon
65
150.716
Disulfoton
65
150.717
Ethion
EPA 507, MPRA (***) EPA
525.2 EPA 8141A/ İşletme
içi metod GC-MS /GC –
PFPD-LC-MS-MS
65
1L
3 gün
150.718
Malathion
150.719
Parathion-ethyl
65
150.720
Parathion-methyl
65
150.721
Methamidophos
65
150.722
Chlorpyriphos-ethyl
65
150.723
Chlorpyriphos-methyl
65
56
65
KALINTI ANALİZLERİ
Herbisitler
THSK
KODU
PARAMETRE
150.724
Atrazin
150.725
Simazin
YÖNTEM/METOT
EPA 507, EPA 8141A/
MPRA (***) EPA 525.2/
İşletme içi metod GCECD/GC-MS /LC-MS-MS
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
75
1L
3 gün
75
KALINTI ANALİZLERİ
Fungusitler
THSK
KODU
PARAMETRE
150.726
Diniconazole
150.727
Tebuconazole
150.728
Metalaxyl
YÖNTEM/METOT
EPA 525,2 EPA 8141A- GCECD,GC-MS EPA 507,
MPRA (***)
EPA 525.2 // İşletme içi
metod GC-MS / LC-MSMS
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
75
1L
3 gün
75
75
KALINTI ANALİZLERİ
Karbamatlar
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.729
Aldicarb
75
150.730
Aldicarb-sulfane
75
150.731
Aldicarb-sulfoxide
75
150.732
Carbaryl
75
150.733
Carbofuran
150.734
Carbofuran-3-hydroxy
150.735
Methiocarb
150.736
Methomyl
75
150.737
1-Naphtol
75
150.738
Oxamyl
75
150.739
Propoxur
75
EPA 531,1 Macherey – Nagel
Aplikasyon Kitabı/Cihaz
Uygulama Metodu-LC2L
MSMS (Laboratuvar içi
metot)/ HPLC- Post kolon
türevlendirme
75
3 gün
*** MPRA: S-19, Thier, H.P., Wırchnoff, J 1987 (DF6), Manuel of Pesticide Residue Analysis Pesticide Commussion.
57
75
75
KALINTI ANALİZLERİ
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.740
Benzo (a) pyrene
75
150.741
Benzo (b) fluoranthene
75
150.742
Benzo (k) fluoranthene
75
EPA 550 EPA 550.1 /
İşletme içi metod
LC-MSMS/ HPLC-FLD
0.5 L
5 gün
150.743
Benzo (ghi) perylene
75
150.744
İndeno (1.2.3 – cd) pyrene
75
150.759
Floranten
75
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
SUT /THSK
KODU
150.745
PARAMETRE
ANALİZ
SÜRESİ
Tetrakloreten ve
trikloreten
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
65
150.747
Trihalometanlar
(Kloraform
Bromoform
Dipromoklorometan TS9266 EN ISO 10301-ISO
Bromodiklorometan) 15680-SM 6010B / 6200B/GCMS/MS(Purge and trap)
Benzen
150.748
1,2 - Dikloretan
150.746
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
65
0.5 L
5 gün
65
65
MONOMER BİLEŞİKLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.749
Akrilamid
150.750
Epikloridin
150.751
Vinil Klorür
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
TS 9266 EN ISO 10301EPA 8032
EPA 8316 A J. AOAC int-Vol 92
No 1.2009/Cihaz Uygulama
Metodu/
LC-MS/MS (Laboratuvar içi
metot)
TS 9266 EN ISOB 10301EPA
502.2 EPA 524.2 SM 6010B /
6200B/ GC-MS/MS(Purge and
trap)
TS 9266 EN ISOB 10301EPA
502.2 EPA 524.2 SM 6010B /
6200B/ GC-MS/MS(Purge and
trap)
58
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
55
0.5 L
10 gün
65
65
SU KALİTESİNE YÖNELİK MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.752
Koliform Bakteri
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
150.753
Koliform Bakteri
TS EN ISO 9308-2
500 mL
2 gün
40
150.754
Escherichia coli
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
150.755
Escherichia coli
TS EN ISO 9308-2
500 mL
2 gün
40
150.756
Enterokok / Fekal
Streptococ
TS EN ISO 7899-2
500 mL
2-4 gün
25
150.757
Enterokok / Fekal
Streptococ
Laboratuvar içi hızlı tanı metodu
500 mL
2 gün
40
150.758
Enterokok / Fekal
Streptococ
TS EN ISO 7899-1
500 mL
2-4 gün
25
150.760
22oC'de Toplam
jerm Sayımı
TS EN ISO 6222
500 mL
3 gün
20
150.761
37oC'de Toplam
Jerm Sayımı
TS EN ISO 6222
500 mL
2 gün
20
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
Kültür
100 mL su
7-10 gün
70
150.762
150.763
Fekal Koliform
Bakteri
Suda Legionella
spp araştırılması (1
su örneği için)
150.764
Salmonella
TS EN ISO 19250
500 mL
3-5 gün
30
150.765
Thermotolerant
Campylobacter
ISO 17795
1L
3-5 gün
30
150.766
E.coli O157
Laboratuvar içi metot
1L
3-5 gün
50
TS EN ISO 16266
500 mL
2-8 gün
25
Laboratuvar içi metot
500 mL
2-4 gün
25
Laboratuvar içi metot
500 mL
2-4 gün
80
150.770
Cryptosporidium
sp. ve Giardia
intestinalis (DFA
metodu)
Laboratuvar içi metot
1L
2-4 gün
150
150.771
Parazit
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
ISO 15553
10 L
2-3 gün
800
98/83/EC Direktifi
500 mL
2-3 gün
25
150.767
150.768
150.769
150.772
150.773
Pseudomonas
aeruginosa
Patojen
Staphylococlar
Suda parazit ve
parazit yumurtası
aranması
Cryptosporidium
sp. ve Giardia
intestinalis
Clostridium
perfringens
150.774
Diğer Mikroskobik
Laboratuvar içi metot.
Canlılar
500 mL
1 gün
15
150.775
Patojen
Mikroorganizmalar
Laboratuvar içi metot.
500 mL
1 gün
40
150.776
Sülfit Redükleyen
Sporlu Anaerob
Bakteriler
TS 8020 EN 26461-2
500 mL
2-3 gün
25
59
SU KALİTESİNE YÖNELİK MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.777
Protozoalar
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
150.778
Crustealar
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
150.779
Yosun
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
150.780
Spesifik
Mikroorganizma
Aranması
Laboratuvar içi metot
500 mL
3-10 gün
40
150.781
Sularda Fekal
Analiz
(Escherichia coli,
Enterokok )
500 mL
2-4 gün
50
150.782
Sularda Virüs
Analizleri (Her bir
parametre)
Konsantrasyon/Hücre Kültürü
20 L
3-7 gün
650
150.783
Sularda Virüs
Analizleri (Her bir
parametre)
Real-time PCR
20 L
3-7 gün
800
150.784
Tek Kullanımlık
Steril Su Şişesi
5
150.785
Tek kullanımlık
kimyasal su
numunesi kabı
5
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a. b. c' ye göre)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.800
İçme - Kullanma
Suları (Ek.1/ a. b. c'
ye göre) İçme
Kullanma Suları
Ruhsata Esas Toplam
Fiyatı
150.801
Kimyasal Analiz
150.802
150.803
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
1L
Kalıntı Analizleri
Pestisitler
Kalıntı Analizleri
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
735
1x2 L(soğuk zincir)
2.045
1x0.5 L(soğuk zincir)
290
150.804
Uçucu Organik
Bileşikler
1x0.5 L(soğuk zincir)
390
150.805
Monomer Bileşikler
2x 0.5 L
170
150.806
Mikrobiyolojik Analiz
500 mL(steril şişe) soğuk
zincir
60
2-4 gün
120
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a. b. c' ye göre)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.807
İçme Suları -Kaynak
Suları (Ek.1/ a. b. c'
ye göre) ) İçme
suları-kaynak Suları
Ruhsata Esas Toplam
Fiyatı
150.808
Kimyasal Analiz
150.809
Kalıntı Analizleri
Pestisitler
1L
150.810
Kalıntı Analizleri
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
1x2 L (soğuk zincir)
290
150.811
Uçucu Organik
Bileşikler
1x 0.5 L(soğuk zincir)
390
150.812
Monomer Bileşikler
1x 0.5 L(soğuk zincir)
170
150.813
Mikrobiyolojik Analiz
2x 1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L (parazit için)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.800
725
1L
2.045
2-5 gün
180
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme Kullanma Suları Denetim İzlemesi
SUT /THSK
KODU
150.814
150.815
150.816
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
Paket Fiyat-1 İçme Kullanma Suları (Ek
1/ a.b.c) (denetim
izlemesi TOPLAM
Paket Fiyat-2 İçme Kullanma Suları
Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b.)
(Pestisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşikler analizleri
dahil)
Paket Fiyat-3 İçme Kullanma Suları
Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b.c) (Kalıntı,
Toplam pestisit, PAH,
Uçucu organikler,
Monomer bileşikler
hariç)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1.250
1.000
650
61
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme Kullanma Suları Denetim İzlemesi
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.817
Paket Fiyat-4 İçme Kullanma Suları
Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b) (Toplam
pestisit, PAH, Uçucu
organikler, Monomer
bileşikler hariç)
500
150.818
Paket Fiyat-5 İçme Kullanma Suları
(Ek1/b)
Kimyasal Analiz
(Toplam pestisit,
PAH, Uçucu
organikler, Monomer
bileşikler hariç)
400
150.819
Paket Fiyat-6 İçme Kullanma Suları
(Ek1/a)
Mikrobiyolojik Analiz
100
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme (Ambalajlı)-Kaynak Suları Denetim İzlemesi
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.820
Paket Fiyat-7 İçme
ve - Kaynak Suları
(Ambalajlı Sular)
Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b.c)
TOPLAM
2.000
150.821
Paket Fiyat-8 İçme
ve Kaynak Suları
(Ambalajlı Sular)
(Denetim İzlemesi)
(Ek 1/ a.b)
(Pestisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşik analizleri
dahil) TOPLAM
1.000
62
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme (Ambalajlı)-Kaynak Suları Denetim İzlemesi
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.822
Paket Fiyat-9 İçme
ve Kaynak Suları
Kimyasal Analiz
(Pestisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşik analizleri
hariç (Ek1/b)
800
150.823
Paket Fiyat-10 İçme
ve Kaynak Suları
Mikrobiyolojik Analiz
(Ek1/a)
200
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.2/a)
İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.824
İçme- Kullanma
Suları (Kontrol
İzlemesi) TOPLAM
150.825
Kimyasal Analiz
1x1.5 L (pet/cam şişe)
90
150.826
Mikrobiyolojik
Analiz
1x500 mL(steril şişe-soğuk
zincir)
60
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.2/a)
Kaynak - İçme (ambalajlı) Suları Kontrol İzlemesi
150.827
Kaynak - İçme
(ambalajlı) Suları
(Kontrol
İzlemesi)TOPLAM
150.828
Kimyasal Analiz
1x1 L(steril şişe-soğuk zincir)
130
150.829
Ozon*
500 mL
60
150.830
Bromat*
500 mL
65
150.831
Bromoform*
500 mL
65
150.832
Mikrobiyolojik
Analiz
1x1L (Mikrobiyoloji)
120
250
*Ozonla zenginleştirilmiş hava tekniği kullanılan işletmeler için geçerli olup, istenildiğinde bu parametrelerin fiyatları toplam fiyata
ayrıca ilave edilecektir.
63
HAVUZ SUYU ANALİZLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.833
Havuz Suyu
Analizleri TOPLAM
150.834
Kimyasal
1x1 L
120
150.835
Mikrobiyolojik
1x500 mL (steril şişe)
80
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
200
DOĞAL MİNARALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Ruhsata Esas (Madde 6 a,b)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
150.836
DOĞAL
MİNERALLİ
SULAR TOPLAM
Doğal Mineralli
Sular Ruhsata Esas
Toplam paket fiyatı
150.837
Kimyasal Analiz
150.838
Mikrobiyolojik
Analiz
150.839
Kalıntı Analizleri
Pestisitler
1x2 L(soğuk zincir)
150.840
Kalıntı Analizleri
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
1x0.5 L(soğuk zincir)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
2x0.5 L
(Iyon/Elementel)
1 L (Su kimyası)
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x5 L(parazit için)
1.205
2-5 gün
200
2.045
300
DOĞAL MİNARALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Ruhsata Esas (Madde 6 a,b)
Kontrol İzlemesi
150.841
KONTROL
İZLEMESİ
TOPLAM:
Doğal Mineralli
Suların Kontrol
İzlemesi (Ek3a)
150.842
Kimyasal Analiz
3x0.5L(ek:3a)
150.843
Mikrobiyolojik
Analiz
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L(parazit için)
150.844
Doğal Mineralli
Suların Kontrol
İzlemesi (Ek3b)
150.845
Kimyasal Analiz
3x0.5L(ek:3b)
150.846
Mikrobiyolojik
Analiz
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L(parazit için)
400
250
2-5 gün
150
390
64
190
2-5 gün
200
KAPLICA SULARI
(28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete (Ruhsata Esas)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.847
TOPLAM: Kaplıca
Suları Ruhsata
Esas(Ek2)
150.848
Kimyasal Analiz
2x1.5 L+2x0.5L
150.849
Mikrobiyolojik
Analiz
1x 500 mL (steril şişe)
150.850
Pestisit Analiz
2x1.5L+1x0.5L
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3.765
1.650
2-4 gün
90
2.025
KAPLICA SULARI
(28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete (Ruhsata Esas)
Kontrol İzlemesi
150.851
Kontrol İzlemesi
TOPLAM: Kaplıca
Suları Kontrol
izlemesine esas
toplam paket
fiyatı(Ek3)
400
150.852
Kimyasal Analiz
1x1.5L
Mikrobiyolojik
150.853
1x500 mL (steril şişe)
Analiz
**
Su kalitesine yönelik analizlerde yer alan yöntem ve metotlar geçerlidir.
310
2-4 gün
90
HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
(Avrupa Farmokopesine göre)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
2x1.5L
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3 gün
760
160.000
Kimyasal Analizler
160.001
Görünüş
160.002
Asitlik-Alkalitik Testi
160.003
Total Mevcut Klor
160.004
Klorür Testi –
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1
20
160.005
Sülfat Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1- ISO
10304-1/ İyon Kromatografi
65
160.006
Nitrat Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1-ISO
10304-1/ İyon Kromatografi
65
160.007
Ağır Metal Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
55
160.008
Okside Olabilen
Maddeler
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
20
160.009
Amonyum Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
50
160.010
Kalsiyum Tayini
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8-TSEN ISO
14911/İyon Kromatografi
55
Fiziksel Kontrol
5
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
65
20
20
HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
(Avrupa Farmokopesine göre)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8- TSEN ISO
14911/İyon Kromatografi
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8- EPA Metot 6020
A/ICP-MS
160.011
Magnezyum Tayini
160.012
Çinko Tayini
160.013
Florür
Potansiyometrik
Tayini
Avrupa Farmakopesi
Potansiyometrik EPA 300.1ISO 10304-1 / İyon
Kromatografi
55
160.014
Sodyum Tayini
Avrupa Farmakopesi Alev
fotometresi EPA 200.8- TSEN
ISO 14911/İyon Kromatografi
55
160.015
Potasyum Tayini
Avrupa Farmakopesi Alev
fotometresi EPA 200.8- TSEN
ISO 14911/İyon Kromatografi
55
160.016
Alüminyum Tayini
Avrupa Farmakopesi
Spektroflorometre EPA 200.8EPA Metot 6020 A/ICP-MS
55
160.017
Civa Tayini
Avrupa Farmakopesi EPA
200.8-EPA Metot 6020
A/ICP-MS
55
160.018
Mikrobiyal
Kontaminasyon
Avrupa Farmakopesi 2008
2.6.12
160.019
Bakteriyal Endotoksin Avrupa Farmakopesi 2008
(LAL)
2.6.14
160.020
55
55
4 adet (250 mL)
25
1x100 cc (endotoksinden
arıtılmış LAL şişesinde)
200
TOPLAM
985
İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ
(İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
160.021
TOPLAM: İçme Suyu
Amaçlı Ham Su
toplam paket fiyatı
(Peptisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrakarbonlar dahil)
160.022
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
4x1.5L(su
kimyası/elemente/iyon)
1x2L(pestisit, soğuk zincir)
1x0.5L(PAH, soğuk zincir)
160.023
Mikrobiyolojik
Analizler
1x500 mL (steril şişe)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
2.000
1.900
2-5 gün
100
YÜZME SULARI
SUT /THSK
KODU
160.024
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
Mikrobiyolojik
Analizler (Toplam
koliform, Fekal
koliformlar, Fekal
streptokok)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
2x1L(steril şişe)
66
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
2-5 gün
75
TALASSOTERAPİ AMAÇLI DENİZ SULARI
(Kaplıcalar Yönetmeliği)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
160.025
TOPLAM:
Talassoterapi Amaçlı
Deniz Suyu Analizi
toplam paket fiyatı
160.026
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x1.5L
160.027
Mikrobiyolojik Analiz
500 mL (steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
3.660
2-5 gün
90
KITA İÇİ SULAR (Nehir, Dere, Göl vb.)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete
Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi Gazete
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
160.028
TOPLAM: Kıta İçi
Sular toplam paket
fiyatı
160.029
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x5L
160.030
Mikrobiyolojik
Analizler
500 mL (steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
3.700
2-5 gün
50
ATIKSU
(Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete, Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi
Gazete)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
160.031
TOPLAM Atıksu
toplam paket fiyatı
160.032
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x5L
160.033
Mikrobiyolojik
Analizler
500 mL (steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.650
3.600
2-5 gün
50
ATIKSU NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
150.787
Anlık numune
35
150.788
Kompozit numune
(2 saatlik)
55
150.789
Kompozit numune
(24 saatlik)
80
150.790
Debi ölçümü
(m3/gün)
80
67
Download

İKİNCİ BÖLÜM - Muğla Halk Sağlığı Laboratuvarı