İlk Hazırlama Tarihi:
03.12.2013
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Güncelleme Tarihi/No:
00.00.0000/00
Sayfa No: 1/2
Birim / Bölüm:
ÖNGÖRÜLEN EĞİTİM FAALİYETİNİN:
Sıra
No
ADI
1
Legionella ve Legioner Hastalığı
2
HEDEF KİTLESİ / KATILACAK
PERSONEL
SÜRESİ
GÜN/ SAAT
KATILIMCI
SAYISI
OcakHaziran
OcakHaziran
2 saat
40
2 saat
40
AHSM
OcakHaziran
4 saat
100
HaziranAralık
HaziranAralık
2 saat
30
2 saat
30
2 saat
100
15 gün
3
YERİ
TARİHİ
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı
Personeli
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı Personel
AHSM
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı Personel
AHSM
İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği
3
Kişisel Gelişim Eğitimi
4
Suda Yaşayan Patojenler
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı Personel
AHSM
5
Laboratuvar Çalışanları İçin Risk Teşkil
Eden Kan Yolu İle Bulaşan Hastalıklar
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı Personel
AHSM
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı Personel
AHSM
Çevre Kimyası Personeli
AHSL
OcakAralık
Ocak-Mart
IC-MS/MS
ICP-MS
Çevre Kimyası Personeli
AHSL
Ocak-Mart
15 gün
3
9
Laboratuvarımıza Bağlı Laboratuvarlara
(L2)Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı' na Bağlı
L2 Tip Personeli
AHSM
2-4 Nisan
2014
3 gün
10
10
Laboratuvarımıza Bağlı Laboratuvarlara
(L2) Su Mikrobiyolojisi Eğitimi
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı' na Bağlı
L2 Tip Personeli
AHSM
5-9 Mayıs
2014
5 gün
6
6
Biyogüvenlik
7
8
Form No: F29/ AHSL/01
İlk Hazırlama Tarihi:
03.12.2013
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Güncelleme Tarihi/No:
00.00.0000/00
Sayfa No: 2/2
Birim / Bölüm:
11
Laboratuvarımıza Bağlı Laboratuvarlara
(L2) Çevre Kimyası Eğitimi
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı' na Bağlı
L2 Tip Personeli
HAZIRLAYAN
Eğitim Sorumlusu
Dr. Biyolog Ömür Cengiz
Form No: F29/ AHSL/01
AHSM
21-22
Mayıs
2014
ONAYLAYAN
Laboratuvar Sorumlusu
Uzm. Dr. H. Melek Yalçınkaya
2 gün
6
Download

2014 Yılı Eğitim Planı - Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü