Arş.Gör. Ülkü KARA
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Bölüm / Program
Y. Lisans
Üniversite
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Doktora
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü
Lisans
Yıllar
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
2000-2004
Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
2006-2011
2014-
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Muradiye, Manisa
Telefon
Faks
0 236 2013706
e-posta
[email protected], [email protected]
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
İstanbul Yenikapı Marmaray-Tüpgeçit Projesi
Arkeolojik Kazıları
Görev Unvanı
Laboratuvar Görevlisi
İTA Projesi Küçükçekmece Gölü Havzası
Bathonea Arkeolojik Kazısı
Laboratuvar Sorumlusu
Celal Bayar Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Yıllar
2005-2012
2013
(HaziranAralık)
2014-
TEZLER
Doktora
İstanbul Yenikapı Limanı'nda bulunan geç Roma-Erken Bizans amphoraları üzerindeki yazıt ve
damgalar (Danışman: Prof. Dr. Mustafa H. Sayar)
Ders aşamasında.
İlgi Alanları
Bizans Tarihi, Antik Çağ Ekonomisi, Yemek ve Giyim Kültürü Tarihi, Fotoğraf, Yürüyüş
Yabancı Dil
İngilizce (2013 İELTS 5.5), Yunanca (2014 Yunan Kültür Merkezi: Sismanoglio Megaro, B1)
Y. Lisans
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Ü.Kara, "Yenikapı Limanı’nda Ele Geçen Damgalı Amphoralar" Antik Çağ’da Zeytinyağı ve Şarap 2011
1
(2) (Yayın aşamasında)
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Ü.Bayrak, "Yenikapı kazılarında büyü levhası olduğu düşünülen bir grup yazıt üzerine" Navisalvia: Dr.
1
Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2012.
PROJELERİ
1
Tarih
Kuruluş
2006-2011
BAP
Konu
İstanbul Yenikapı Limanı'nda bulunan geç Roma-Erken Bizans
amphoraları üzerindeki yazıt ve damgalar
Görev
Yürütücü
Download

Özgeçmiş - Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi