Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILINÇ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
KİŞİSEL BİLGİLER
Adres
Tel
E- mail
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No:
16, Çankaya/ Ankara
(312) 466 75 33 (3518)
[email protected]
EĞİTİM
Doktora
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim
Dalı (2007-23.05.2013); Tezin Adı; “Osmanlı Ceza Hukukunda
Yaptırım Türü Olarak Teşhir” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2007- 23.05.2013.
Yüksek lisans
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
Anabilim dalı (2003–13.06.2005); Tezin Adı; “Kanun-i Esasi’nin
İnsan Hakları Yönünden Analizi” Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,
2005.
Lisans
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi(1999–01.07.2003).
İŞ DENEYİMİ
16.12.2013- Halen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.
23.05.2013- 16.12.2013, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ar. Gör. Dr.
18.06.2009- 23.05.2013, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ar. Gör.
26.09.2007-17.06.2009 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ar. Gör.
10.05.2004-26.09.2007 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ar. Gör.
2003–2004 İstanbul Barosu Avukatlık Stajı.
YABANCI DİL BİLGİSİ
1. İngilizce, İleri Derecede, ÜDS Ekim 2006; 77,5
2. Almanca, Başlangıç Seviyede, Grundstufe 2
3. Osmanlıca, Orta Seviyede
ARAŞTIRMA ALANLARI
Türk Hukuk Tarihi, Osmanlı Hukuku, İslam Hukuku, Osmanlı Ceza Hukuku
BAŞARILAR / ÖDÜLLER
YURT DIŞI DENEYİM
1. Almanca Dil Kursu: 08.08.2000–14.09.2000 tarihleri arasında gerçekleşen Dr.Benedict
Fremdspracheinstitut Stuttgart-DEUTSCHLAND kurumundan Grundstufe 2 seviyesinde katılım
belgesi.
2. Certificate of Completion: Georgia State University, Atlanta, USA, Intensive English Program,
Fall Semester 2011. Georgia State Universitesi, yoğunlaştırılmış İngilizce programı 2011
sonbahar dönemi katılım sertifikası.
3. “Constitutional Struggles in the Muslim World” adlı kurstan alınan “statement of
accomplishment certificate” bitirme belgesi. University of Copenhagen ve coursera.org işbirliği
ile. Bitirme derecesi 73,4. Sertifika tarihi: 4.03.2014.
KİTAP – KİTAPTA BÖLÜM
1. Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihinde Teşhir Cezası, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.
ISBN No: 978 605 146 363 6
2.“Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” Iustitia Elevat
Gentem, Prof. Dr. Sacit Adalı’ya Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010, s. 246-289. ISBN
No: 978-975-368-330-2, Editör: Osman Nuri Özalp.
MAKALELER
A- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlananlar
1.“İnsan Haklarının Anayasal Konumu” Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, Cilt IX, Sayı 1–2, s.279–291, Haziran 2005, Erzincan. ISS No: 1302–4256.
2.“Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihi Açısından Yaptırım Türü Olarak Teşhir ” Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ongün’e Armağan, HaziranAralık 2007, Cilt XI, Sayı 1-2, s.1007-1032. (ISS No: 1302-0013).
3.“İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.
XII, sayı 1-2, Ankara 2008, s. 907-948.
B- Hakemli Dergile rde Yayımlanan Çevirile r
1. Jon Jay Tilsen tarafından yazılan “Ottoman Land Registration Law as a Contributing
Factor in the Israeli-Arab Conflict”, “İsrail-Arap Uyuşmazlığında Osmanlı Tescil
Hukukunun Payı”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, s. 305-311,
Konya, 2006.
2.Kamil Muhammed El Gindi tarafından yazılan “The Shura and Human Rights in Islamic
Law Relevance of Democracy”, “Şura ve İslam Hukukunda İnsan Hakları Demokrasinin
Belirginliği”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(ISSN 1304-104), sayı 12, Konya 2008, s.
201-206. http://www.islamhukuku.com/Uploads/Sayilar/ihad12__(p200-205)891.PDF e.t.:
09.05.2009.
C- Diğer Dergi ve İnternette Yayımlananlar
1."Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye için yaşama hakkı yargısı", Kazancı
Hakemli Hukuk Dergisi, sayı 39-40, s. 82-113, İstanbul, Kasım Aralık 2007,
2.“Devlet
Memurları Kanununda
Düzenlenen
Disiplin
Suç ve Cezaları”
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_97.htm (19 Nisan 2004 tarihinden itibaren)
3.“Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma”
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_98.htm (19 Nisan 2004 tarihinden itibaren)
4.“Hizmet Kusuru ve Fiili Yol”
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm (19 Nisan 2004 tarihinden itibaren)
BİLDİRİLER, BRİFİNG, KONFERANSLAR
A. Uluslararası Hakemli Kongrede Bildiri
“The Offence Of Drinking Alcohol In Old Ottoman” (Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde İçki
İçme Suçu), 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat Devlet
Üniversitesi, Peçenekler Salonu, Komrat, Moldova, 8-12 Haziran 2014.
B. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri
“Laiklik İlkesinin Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü”, Ulusal Hakemli Kongre, III. Türkiye
Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 18. Oturum, 17.05.2014, 09:00-11:40; Sakarya, 15-18 Mayıs
2014; TUBİTAK destekli, Organizatörler: İlem, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Büyükşehir
Belediyesi.
C. Çeşitli Mesleki Toplantılarda Sunulan Bildiriler
1.“Yeni Türk Ceza Kanunu İle Getirilen Önemli Değişiklikler ve Bu değişikliklerin TSK.
Personelinin Özlük Haklarına Etkisi” Şarkışla Hava Radar Mevzi Komutanlığı Brifing
Solunu, 18.01.2006 Şarkışla – Sivas.
2.“İslâm-Osmanlı Kamu Hukukuna Giriş”, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi, 9 Kasım
2013, 10:00-12:00, Hamamönü, Altındağ, Ankara.
3.“İdam Cezası”, İslam-Osmanlı Kamu Hukuku Müesseseleri, ADAM, 01.03.2014, 09:3011:00, Hamamönü, Altındağ, Ankara.
4.“Osmanlı Devletinde Din Devlet İlişkisi”, ADAM, 15.03.2014, 09:30-11:00, Hamamönü,
Altındağ, Ankara.
EDİTÖRLÜKLER
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
Bahar 2013-2014 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Türk Hukuk Tarihi”.
Bahar 2013-2014 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBE, Kamu Hukuku Bölümü, “Osmanlı
Yargı Teşkilatı”.
Bahar 2013-2014 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBE, Kamu Hukuku Bölümü, Seminer.
Bahar 2013-2014 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBE, Kamu Hukuku Bölümü, “Osmanlı
Ceza Hukuku”.
ARAŞTIRMA PROJELERİ & ARAŞTIRMA DENEYİMİ
1. “6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresinde Bildiri Sunumu” konulu BAP
araştırma projesi. Proje Tarihi:22.05.2014-22.06.2014, Kongre Tarihi: 8-12 Haziran 2014,
Komrat, Moldova.
İDARİ GÖREVLER
1. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu
Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı, 21.12.2013- Halen.
2. Güadek, Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, Hukuk Fakültesi
Birim Koordinatörlüğü, 18.01.2011-16.12.2013.
3. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Açık Erişim Danışma Kurulu Üyesi, Atanış Tarihi:
12.05.2014- Halen.
4. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Atanış
Tarihi: 02.07.2014- Halen.
5. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, Atanış Tarihi:
23.09.2014- Halen
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
İLGİ ALANLARI, HOBİLER
Download

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILINÇ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi