B I S T H İ S S E S E N E T LE Rİ P İ Y A S A S I 20 1 4 Nİ S A N A Y I Y A B A N CI İ Ş L E M LE R İ
ABD $ ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE ALINAN VE SATILAN İLK 15
2014 Nisan Ayı Yabancı İşlemleri
N e t Alım
Lo t(Bin) ABD
37,378
57,846
9,932
17,425
18,627
8,271
28,737
927
2,557
1,415
10,312
7,959
913
336
4,488
Şirk e t
İş Bankası (C)
Emlak Konut GMYO
T. Halk Bankası
Akbank
Yapı ve Kredi Bank.
Sabancı Holding
Şişe Cam
Tüpraş
Arçelik
Koza Altın
Koza Madencilik
Petkim
Ford Otosan
Türk Traktör
Gübre Fabrik.
$ (Bin)
87,553
72,559
65,868
59,516
37,880
34,011
33,826
20,351
14,906
13,518
11,919
11,194
10,032
9,390
8,671
Şirk e t
Türk Hava Yolları
Pegasus
Ereğli Demir Çelik
Asya Katılım Bankası
Park Elek. Madencilik
Tekstilbank
Bizim Mağazaları
TAV Havalimanları
Garanti Bankası
Anadolu Hayat Emek.
Akfen Holding
Coca Cola İçecek
Turkcell
GSD Holding
Yazıcılar Holding
N e t Sa tım
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
-11,728
-36,760
-2,697
-36,199
-7,904
-11,160
-13,669
-9,308
-4,423
-8,071
-11,321
-7,694
-693
-6,741
-864
-6,568
-1,188
-5,223
-2,319
-4,862
-2,204
-4,740
-143
-3,045
-634
-2,581
-3,374
-1,756
-192
-1,681
2014 Ocak-Nisan Dö nemi Yabancı İşlemleri
N e t Alım
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
185,991
206,412
26,291
164,761
68,536
118,688
32,364
105,130
35,825
102,227
38,818
97,067
47,018
54,787
2,077
48,692
4,198
25,429
14,196
23,888
18,237
21,253
16,346
17,241
2,500
16,912
4,949
16,568
5,888
15,604
Şirk e t
Emlak Konut GMYO
T. Halk Bankası
Yapı ve Kredi Bank.
Akbank
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
Net Holding
Tüpraş
Sabancı Holding
Gübre Fabrik.
Ereğli Demir Çelik
Koza Madencilik
Turkcell
Enka İnşaat
Tekfen Holding
N e t Sa tım
Şirk e t
Lo t(Bin)
ABD $
Türk Hava Yolları
-31,927
Pegasus
-6,893
Türk Telekom
-11,946
Vestel Beyaz Eşya
-12,152
Park Elek. Madencilik
-8,924
Asya Katılım Bankası
-19,465
Akfen Holding
-7,297
Şişe Cam
-15,378
TAV Havalimanları
-1,591
Tekstilbank
-13,598
Coca Cola İçecek
-375
GSD Holding
-13,030
Bizim Mağazaları
-630
Otokar
-224
Türk Traktör
-279
(Bin)
-93,904
-93,848
-28,850
-16,373
-16,309
-14,724
-14,019
-10,724
-9,656
-8,869
-7,515
-5,876
-5,848
-5,251
-5,183
No t:Sıralama A B D do ları cinsi net tutarlar üzerinden yapılmıştır.
Yabancı yatırımcılar Nisan ayı içerisinde BIST’te en çok net alımı ISCTR (+$87.6 mn) ve EKGYO (+$72.6 mn)
hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise THYAO (-$36.8 mn) ve PGSUS (-$36.2 mn) hissesinde
gerçekleştirdiler.
YABANCI İŞLEMLERİNİN AYLIK ve YILLIK SEYRİ
Mn $
Yabancı Net Alım-Satım(Mn $)
1,500
%
İşlem Hacmi Yabancı Payı(%)
25
1,277
1,000
576
500
202
707
652
32
113
138
670
535 478
452
430 442
474
283
459
314
76
897
811
215183
142
72
684
435
174
20
433
204
15
-32
-500
-365 -422
-1,000
-154
-486
-585 -549-597
-612
-749-744
-27
-186
-493
-59-101
-199-211 -167
-395
-497
10
5
-1,202
-1,500
-
Kaynak: BIST
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
1
Borsa İstanbul’da 2014 yılı Nisan ayında yabancı
yatırımcılar yaklaşık 433.5 milyon dolarlık net alım
gerçekleştirdiler. Böylece yabancı yatırımcılar ilk
çeyrek sonuçlarına göre 820 milyon dolar net alıcılı
konumdalar. Yabancı yatırımcılar 2013 yılında BIST’te
yaklaşık 429.8 dolarlık net satış yapmışlardı. Toplam
işlem hacmi Nisan ayında Mart ayına göre %25
yükselmesine rağmen, yabancıların işlem hacmi
içindeki payı 3.05 puan gerileyerek %19.36 düzeyinde
gerçekleşti.
SEKTÖREL BAZDA YABANCI İŞLEMLERİ
Nisan 2014 Sektörel Bazda Net Alımlar- Bin $
250,000
Nisan 2014 Sektörel Bazda Net Satışlar- Bin $
0
236,508
-10,000
200,000
-11,298
-4,846
-1,928
-1,218
-1,171
Basın
Telekom
Operatör
Telekom
Ekipman
-20,000
-30,000
150,000
-40,000
-50,000
100,000
75,559
-60,000
43,115
50,000
37,277
32,481
-70,000
28,829
-80,000
-80,379
-90,000
0
Bankalar
Gayrimenkul
Yat. Ort.
Cam&Seramik
Holding
Ulaştırma&Serv.
Petrol & P.kimya Otomotiv Ana
San.
Demir&Çelik
Sigortacılık
Sektö rel Bazda Yabancı İşlemleri
S e k tö r
Bankalar
Gayrimenkul Yat. Ort.
Cam&Seramik
Holding
Petrol & P.kimya
Otomotiv Ana San.
Madencilik
Dayanıklı Tük.
Kimya & Tarım İlaçları
Telekom & Teknoloji
Çimento
Elektrik
Tekstil-TÜM
Içecek
Perakende Tic.
Gıda
Turizm
Leasing & Factoring
İlaç
Telekom Ekipman
Telekom Operatör
Basın
Sigortacılık
Demir&Çelik
Ulaştırma&Serv.
N is a n 2014
N e t A lım-S a tım
Lo t(B in) A B D $ (B in)
61,391
236,508
63,086
75,559
37,256
43,115
7,686
37,277
8,878
32,481
5,328
28,829
7,705
17,789
1,167
13,757
4,383
8,161
2,041
8,090
1,661
6,262
5,020
5,349
6,932
5,056
2,300
3,980
44
3,293
-210
3,122
-44
13
-41
-277
-399
-327
-293
-1,171
-165
-1,218
-7,075
-1,928
-3,050
-4,846
-6,408
-11,298
-15,452
-80,379
T o p la m 2014
N e t A lım-S a tım
Lo t(B in)
A B D $ (B in)
162,675
569,033
187,287
210,610
-11,711
-4,345
73,184
106,476
5,497
53,898
2,998
-7,224
10,788
2,798
-6,497
-12,187
14,137
24,436
3,817
15,806
1,267
-2,191
8,225
8,846
4,301
1,658
323
4,760
-2,933
14,883
-3,360
-2,294
4,343
1,974
-3,585
-1,686
2,079
1,835
-183
-845
-9,446
-11,937
-4,774
-1,310
6,397
1,676
29,066
28,920
-40,130
-191,768
Not:Sıralama ABD doları cinsi net tutarlar üzerinden yapılmıştır.
Kaynak: BIST
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Fiy a t Pe rfo rma ns ı
Şirk e t
Akbank
Arçelik
Aselsan
Asya Katılım Bankası
Bim Mağazalar
Emlak Konut GMYO
Enka İnşaat
Ereğli Demir Çelik
Garanti Bankası
T. Halk Bankası
İş Bankası (C)
Koç Holding
Koza Madencilik
Koza Altın
Kardemir (D)
Migros Ticaret
Petkim
Pegasus
Sabancı Holding
Şişe Cam
TAV Havalimanları
Turkcell
Türk Hava Yolları
Tekfen Holding
Tofaş Oto. Fab.
Türk Telekom
Tüpraş
Ülker Bisküvi
Vakıflar Bankası
Yapı ve Kredi Bank.
BIST -30
BIST -100
BIST -T OPLAM
İMKB Ya b a nc ı İş le mle ri
N is a n 2014
Yılb a ş ınd a n
İtib a re n
%
8.38
13.03
8.83
14.89
1.14
9.52
1.50
6.16
6.96
8.13
7.46
6.35
16.36
18.90
17.05
8.57
16.28
-1.40
8.51
13.79
-1.74
2.93
2.43
9.22
11.91
6.39
8.68
9.78
9.16
10.55
5.80
5.93
6.03
%
11.92
11.17
8.45
11.72
12.33
31.43
7.74
13.57
12.50
17.92
9.77
9.01
5.79
-0.65
42.45
18.75
9.89
-22.31
4.24
-2.94
13.12
8.37
4.81
6.39
1.47
6.21
14.76
8.70
15.45
20.65
9.86
8.95
8.90
N is a n 2014
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
17,425
59,516
2,557
14,906
891
3,867
-13,669
-9,308
100
2,569
57,846
72,559
93
473
-7,904
-11,160
-1,188
-5,223
9,932
65,868
37,378
87,553
1,530
6,966
10,312
11,919
1,415
13,518
2,220
520
903
7,881
7,959
11,194
-2,697
-36,199
8,271
34,011
28,737
33,826
-864
-6,568
-634
-2,581
-11,728
-36,760
1,370
3,672
725
4,335
469
1,363
927
20,351
554
4,271
4,497
8,379
18,627
37,880
176,057
399,602
186,633
434,954
170,912
433,453
T o p la m 2014
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
32,364
105,130
-337
1,192
1,578
6,505
-19,465
-14,724
331
13,356
185,991
206,412
4,949
16,568
18,237
21,253
35,825
102,227
26,291
164,761
38,818
97,067
2,694
10,652
16,346
17,241
-385
-2,079
9,574
6,082
1,110
9,955
6,421
9,237
-6,893
-93,848
4,198
25,429
-15,378
-10,724
-1,591
-9,656
2,500
16,912
-31,927
-93,904
5,888
15,604
-110
-59
-11,946
-28,850
2,077
48,692
-868
-3,530
134
9,882
68,536
118,688
374,963
765,474
412,776
787,699
357,945
819,689
Kaynak: BIST
Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi
menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler
yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir
getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu
sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek
bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her
ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz.
3
Download

bıst hisse senetleri piyasası 2014 nisan ayı yabancı