B I S T H İ S S E S E N E T LE Rİ P İ Y A S A S I 20 1 4 E Y LÜ L A Y I Y A B A N CI İ Ş L E M LE R İ
ABD $ ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE ALINAN VE SATILAN İLK 15
2014 Eylül Ayı Yabancı İşlemleri
N e t Alım
Lo t(Bin) ABD
7,087
9,848
1,563
17,127
5,706
4,641
7,117
1,360
1,132
1,340
1,607
5,599
127
525
5,033
Şirk e t
Türk Hava Yolları
Vestel
Pegasus
Kardemir (D)
Ereğli Demir Çelik
Yapı ve Kredi Bank.
Şişe Cam
Akçansa
Tofaş Oto. Fab.
Sabancı Holding
Doğuş Otomotiv
Trakya Cam
Good-Year
Bizim Mağazaları
T.S.K.B.
$ (Bin)
24,908
21,998
20,200
16,415
11,778
10,512
9,492
8,529
6,977
6,907
6,754
6,480
4,850
4,581
4,302
Şirk e t
Garanti Bankası
Vakıflar Bankası
T. Halk Bankası
Emlak Konut GMYO
Akbank
İş Bankası (C)
Bim Mağazalar
Tüpraş
Asya Katılım Bankası
Ülker Bisküvi
Turkcell
Alarko Holding
Ford Otosan
Migros Ticaret
Koza Altın
N e t Sa tım
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
-27,940
-104,385
-49,472
-103,572
-14,522
-99,014
-90,782
-93,568
-15,525
-55,285
-18,329
-41,757
-982
-21,318
-958
-20,209
-57,749
-17,772
-1,918
-13,626
-2,032
-12,811
-5,586
-10,407
-814
-9,935
-1,201
-9,865
-769
-6,546
2014 Ocak-Eylül Dö nemi Yabancı İşlemleri
N e t Alım
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
46,777
167,389
25,231
165,614
57,336
158,318
116,183
141,923
75,377
134,647
81,952
128,662
96,646
114,279
18,146
90,565
30,802
89,041
10,291
50,979
21,163
49,900
61,991
48,107
26,787
40,811
19,667
37,232
18,970
34,259
Şirk e t
Akbank
T. Halk Bankası
İş Bankası (C)
Emlak Konut GMYO
Yapı ve Kredi Bank.
Ereğli Demir Çelik
Net Holding
Sabancı Holding
Garanti Bankası
Koç Holding
Tekfen Holding
Kardemir (D)
Vestel
Şişe Cam
Gübre Fabrik.
N e t Sa tım
Şirk e t
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
Türk Hava Yolları
-53,195
-154,025
Pegasus
-8,407
-113,550
Enka İnşaat
-24,986
-63,682
Bizim Mağazaları
-5,765
-51,687
Asya Katılım Bankası
-107,121
-50,640
Turkcell
-6,672
-33,681
Vakıflar Bankası
-21,425
-28,600
Alarko Holding
-11,144
-23,145
Park Elek. Madencilik
-10,335
-19,906
Tekstilbank
-23,734
-18,126
TAV Havalimanları
-2,799
-17,934
Ülker Bisküvi
-2,946
-15,261
Vestel Beyaz Eşya
-12,076
-14,663
Coca Cola İçecek
-686
-13,745
Bim Mağazalar
-920
-11,130
No t:Sıralama A B D do ları cinsi net tutarlar üzerinden yapılmıştır.
Yabancı yatırımcılar Eylül ayı içerisinde BIST’te en çok net alımı THYAO (+$24.9 mn) ve VESTL (+$22 mn)
hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise GARAN (-$104.4 mn) ve VAKBN (-$103.6 mn) hissesinde
gerçekleştirdiler.
YABANCI İŞLEMLERİNİN AYLIK ve YILLIK SEYRİ
Mn $
Yabancı Net Alım-Satım(Mn $)
1,500
%
İşlem Hacmi Yabancı Payı(%)
25
1,277
1,000
576
500
202
707
652
459
314
76
897
811
32
113
138
670
535 478
452 430 442
474
283
215
142 183
72
435
174
684706
506
433
204
20
15
-32
-500
-1,000
-365 -422
-154
-486
-585 -549
-597
-612
-749-744
-27
-186
-493
-59-101
-199
-211 -167
-395
-497
-64
10
-341
-499
5
-1,202
-1,500
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
-
1
Borsa İstanbul’da 2014 yılı Eylül ayında yabancı
yatırımcılar yaklaşık 499 milyon dolarlık net satım
gerçekleştirdiler. Böylece yabancı yatırımcılar 2014
yılının ilk 9 ayında Borsa İstanbul’da 1.122 milyar dolar
net alıcılı konuma gerilediler. Yabancı yatırımcılar 2013
yılında BIST’te yaklaşık 429.8 dolarlık net satış
yapmışlardı. Toplam
işlem hacmi Eylül ayında
Ağustos ayına göre %7.2 azalırken, yabancı
yatırımcıların işlem hacmi içindeki payı önceki aya
göre 0.6 puan artarak %20.08 düzeyinde gerçekleşti.
SEKTÖREL BAZDA YABANCI İŞLEMLERİ
45,000
40,000
Eylül 2014 Sektörel Bazda Net Alımlar - Bin $
Eylül 2014 Sektörel Bazda Net Satışlar-Bin $
0
40,764
-27,547
-50,000
-100,000
35,000
27,832
30,000
25,000
-25,779
-17,653
-14,451
Telekom
Operatör
Gıda
-93,067
-150,000
-200,000
21,612
19,231
20,000
-250,000
-300,000
15,000
-350,000
10,000
5,000
4,028
3,642
Çimento
Otomotiv Ana
San.
-400,000
-450,000
0
Ulaştırma&Serv.
Demir&Çelik
Dayanıklı Tük.
Cam&Seramik
-409,255
Bankalar
Gayrimenkul
Yat. Ort.
Perakende Tic. Petrol & P.kimya
Sektö rel Bazda Yabancı İşlemleri
S e k tö r
Ulaştırma&Serv.
Demir&Çelik
Dayanıklı Tük.
Cam&Seramik
Çimento
Otomotiv Ana San.
Sigortacılık
Turizm
İlaç
Leasing & Factoring
Telekom Ekipman
Basın
Tekstil-TÜM
Kimya & Tarım İlaçları
Elektrik
Içecek
Telekom & Teknoloji
Holding
Madencilik
Gıda
Telekom Operatör
Petrol & P.kimya
Perakende Tic.
Gayrimenkul Yat. Ort.
Bankalar
E y lül 2014
N e t A lım-S a tım
Lo t(B in) A B D $ (B in)
8,125
40,764
22,454
27,832
9,484
21,612
14,335
19,231
546
4,028
3,944
3,642
2,233
2,015
241
116
71
57
-126
-89
-50
-142
-1,998
-520
1,286
-960
-1,348
-2,267
-3,199
-2,330
1,315
-4,102
-894
-5,022
-7,160
-9,077
-6,263
-11,445
-2,951
-14,451
-3,857
-17,653
-4,485
-25,779
-2,441
-27,547
-85,311
-93,067
-176,236
-409,255
T o p la m 2014
N e t A lım-S a tım
Lo t(B in)
A B D $ (B in)
-63,654
-275,566
145,896
179,599
10,776
18,227
45,323
73,868
7,570
33,159
13,498
26,525
17,867
12,559
4,659
2,357
2,230
2,184
-2,413
-1,081
-6
-48
38,383
7,601
10,389
4,979
18,210
35,248
-1,848
3,783
2,449
19,554
7,427
30,760
121,404
228,759
5,683
4,387
-9,895
-16,736
-9,220
-33,118
-7,938
7,690
-9,575
-58,574
108,441
147,200
97,720
630,391
Not:Sıralama ABD doları cinsi net tutarlar üzerinden yapılmıştır.
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Fiy a t Pe rfo rma ns ı
Şirk e t
Akbank
Arçelik
Aselsan
Asya Katılım Bankası
Bim Mağazalar
Emlak Konut GMYO
Enka İnşaat
Ereğli Demir Çelik
Garanti Bankası
T. Halk Bankası
İş Bankası (C)
Koç Holding
Koza Madencilik
Koza Altın
Kardemir (D)
Migros Ticaret
Petkim
Pegasus
Sabancı Holding
Şişe Cam
TAV Havalimanları
Turkcell
Türk Hava Yolları
Tekfen Holding
Tofaş Oto. Fab.
Türk Telekom
Tüpraş
Ülker Bisküvi
Vakıflar Bankası
Yapı ve Kredi Bank.
BIST -30
BIST -100
BIST -T OPLAM
İMKB Ya b a nc ı İş le mle ri
Ey lül 2014
Yılb a ş ınd a n
İtib a re n
%
-9.95
-6.18
-4.56
-31.45
-6.20
-12.50
-3.88
0.71
-5.55
-13.56
-9.32
-4.98
-21.24
-23.83
-0.99
-3.91
-2.33
-1.12
-4.20
-1.03
1.95
-5.93
-5.55
-6.81
-3.76
-3.99
-9.94
-5.63
-15.26
-7.07
-7.17
-6.69
-6.39
%
12.68
3.90
7.05
-41.38
10.98
18.49
-0.04
76.95
16.42
14.57
11.76
21.38
-26.45
-16.42
112.04
15.31
24.98
-26.72
12.20
16.82
22.49
4.85
0.47
1.00
0.68
5.25
10.53
1.95
11.35
22.85
11.10
10.52
10.70
Ey lül 2014
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
-15,525
-55,285
-31
240
-907
-3,600
-57,749
-17,772
-982
-21,318
-90,782
-93,568
-2,535
-5,737
5,706
11,778
-27,940
-104,385
-14,522
-99,014
-18,329
-41,757
-1,307
-6,320
-5,830
-5,332
-769
-6,546
17,127
16,415
-1,201
-9,865
-3,370
-5,447
1,563
20,200
1,340
6,907
7,117
9,492
-666
-5,236
-2,032
-12,811
7,087
24,908
-18
882
1,132
6,977
-1,825
-4,842
-958
-20,209
-1,918
-13,626
-49,472
-103,572
4,641
10,512
-252,955
-527,934
-238,388
-509,300
-247,935
-498,565
T o p la m 2014
Lo t(Bin)
ABD $ (Bin)
46,777
167,389
-1,661
-5,437
2,476
10,933
-107,121
-50,640
-920
-11,130
116,183
141,923
-24,986
-63,682
81,952
128,662
30,802
89,041
25,231
165,614
57,336
158,318
10,291
50,979
10,469
13,131
-83
4,999
61,991
48,107
668
7,665
-3,624
-8,694
-8,407
-113,550
18,146
90,565
19,667
37,232
-2,799
-17,934
-6,672
-33,681
-53,195
-154,025
21,163
49,900
-1,750
-9,373
-2,549
563
645
18,843
-2,946
-15,261
-21,425
-28,600
75,377
134,647
341,037
806,505
446,468
975,980
397,035
1,122,506
Kaynak: BIST
Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi
menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler
yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir
getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu
sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek
bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her
ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz.
3
Download

İndirmek için tıklayınız