GİV NEDİR?
Girişimci İşadamları Vakfı, 10 Ekim 1996 tarihinde Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve
girişimci işadamları arasında iletişim platformu ve koordinasyon sağlamak amacı ile
kurulmuştur.
Girişimci İşadamları Vakfı; İnsana, topluma, çevreye ve temel değerlere duyarlı girişimciler
yetiştirerek, geliştirdiği sürdürülebilir iş modelleri ve iş fırsatları ile paydaşlarına katma değer
sunan, ülkesinde ve bölgesinde öncü bir organizatör olma misyonu ile kurumsal yapısını
oluşturmuştur.
GİVE ÜYE OLMAK NE YARAR SAĞLIYOR?
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV), GİV Üyelerinin rekabetçi iş ortamında gerek duyduğu bilgiyi
ve donanımı edinmesinde aracı olacak faaliyetlerde bulunuyor. GİV dayanışmacı bir
işadamları platformu olarak ortaya çıkardığı sinerjiyi, üyelerinin daha nitelikli işadamı ve
yöneticiler olmak hedeflerine ulaşmaları için motivasyon kaynağı olarak kullanıyor.
Üyelerinin işlerini geliştirmek, işletmesini büyütmek, ülke ve dünya ölçeğinde rekabetçi
yeteneklerini geliştirmeleri için yardımcı oluyor, yol gösteriyor. Bunu “birlikten güç doğar”
şuuru ile bir arada olmanın sağladığı gücü ve ilişki kanallarını GİV çatısı altında bir araya gelen
üyelerine yararlandırmak yoluyla yapıyor. Üyeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı
sağlayan ortamlar oluşturuyor. Ortak iş geliştirme ve proje toplantıları, yurtdışı ve yurtiçi
geziler, tecrübe paylaşımına dayalı girişimci buluşmaları ve eğitimler düzenliyor. Üyelerini
uluslararası iş ağlarına girmeleri için cesaretlendiriyor, destekliyor. Vizyon ve tecrübe
paylaşımının yanı sıra ortak iş ve gelişim yolculuklarında destekçi oluyor.
Bahariye Mevlevihanesi Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:12 Eyüp İstanbul
Tel: +90 212 418 60 18 Faks: +90 212 501 31 05 www.giv.org.tr
GİV NASIL ÇALIŞIYOR?
Girişimci İşadamları Vakfı, 40 kişilik bir Mütevelli Heyeti içinden belirlenen 5 kişilik bir İcra
Kurulu ve Başkanının yönetiminde faaliyet gösteriyor. Kurumsal yapısını ve gelişimini ortak
karar kültürüne dayandıran konseyler eli ile yürütmektedir. Girişimci şirketler için Kurumsal,
girişimci yöneticiler için Bireysel üyelik imkânı sağlıyor. GİV yönetiminde bulunmuş vakfın
gelişiminde emek vermiş seçkin üyelerinden oluşan Onur Kurulu ile bugüne kadar oluşan
kurumsal tecrübeden istifade etmenin yolunu açık tutuyor. Birikim ve uzmanlığından yahut
tecrübelerinden yararlanmayı arzu ettiği kişilerden teşkil ettiği Danışma Kurulu ile daha etkin
faaliyetler üretmeyi arzu ediyor.
Bahariye Mevlevihanesi Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:12 Eyüp İstanbul
Tel: +90 212 418 60 18 Faks: +90 212 501 31 05 www.giv.org.tr
GİV 2011 Yılından buyana Mütevelli Heyet ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet KOÇ tarafından
yönetilmektedir. Vakıf Genel Sekreterliğini Bahri Çetin yürütmektedir. GİV İcra Kurulu ve
Konsey Başkanlıkları aşağıdaki gibidir:
İsim
İcra Kurulu Görevi
Konsey Görevi
Mehmet Horasan
Başkan Yardımcısı
Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konsey Başkanı
Yard.Doç.Dr.Tuncay Sevindik
İcra Kurulu Üyesi
Akademi Konseyi Başkanı
Yusuf Aksu
İcra Kurulu Üyesi
İş ve İşbirliği Geliştirme Konsey Başkanı
İbrahim Yumaklı
İcra Kurulu Üyesi
Tanıtım ve Medya İlişkileri Konsey Başkanı
Tahir Aktüre
İcra Kurulu Üyesi
Organizasyon ve Mali İşler Konsey Başkanı
Hasan Okur
İcra Kurulu Üyesi
Proje ve Finans Konsey Başkanı
Ali İhsan Seçer
İcra Kurulu Üyesi
Uluslararası İlişkiler Konsey Başkanı
Ahmet BİLGEN
İcra Kurulu Üyesi
Bilişim Konseyi Başkanı
Ali KILIÇ
İcra Kurulu Üyesi
Gençlik Konseyi Başkanı
Osman AYDEMİR
İcra Kurulu Üyesi
STK’lar ile İlişkiler Konsey Başkanı
Bahri ÇETİN
İcra Kurulu Üyesi
Genel Sekreter
MÜTEVELLİ ÜYELERİ
Adil BAYRAM
Ahmet SARI
Ahmet Selim KÖROĞLU
Ahmet Turan KOÇER
Ali BAKANER
Burhan KOCA
Cemal TELLİOĞLU
Cüneyd FIRAT
Ekrem ÖZKAN
Erdal KILIÇ
Hamit HATİPOĞLU
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Hamit YILDIRIM
Hasan ÖNDER
Hayrettin ÇELİK
Hüsnü TUNA
İbrahim AKBOĞA
Kamber ÇAL
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Bahariye Mevlevihanesi Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:12 Eyüp İstanbul
Tel: +90 212 418 60 18 Faks: +90 212 501 31 05 www.giv.org.tr
Kenan ÇELİK
M.Mutlu KILINÇ
Mehmet BOLAYİR
Mehmet KILIÇ
Metin ATAOĞLU
Muammer SAKA
Muhterem MEMİŞ
Mustafa Kayırıcı
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Necmettin ŞİMŞEK
Numan TEKİN
Osman Dur
Osman ŞAHBAZ
Ömer DİNÇER
Ömer DUYAR
Ömer GÖKALP
Seracetdin KARAYAĞIZ
Şaban KILIÇ
Şenol ATA
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Şerif ENİS
Yalçın KILIÇARSLAN
Yüksel KAYA
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
GİV NELER YAPIYOR?
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) üyelerinin rekabetçi, iş ortamında ihtiyaç duyduğu bilgi, ilişki
ve donanımı edinmesinde aracı olacak faaliyetler yapıyor. Üye işadamlarının ve sahip olduğu
işletmelerinin başarısını tüm iş dünyası ile paylaşıyor. Onların tanıtımlarına katkılarda
bulunurken, var olan iş ağları ile buluşmaları ve ilişki kanallarından yararlanmalarını sağlıyor.
Kısaca GİV Girişimci İş Adamının ihtiyaç duyacağı etkinlikte faaliyetler yapıyor.
1. İŞKUR ile birlikte yürüttüğümüz yaklaşık bugüne kadar 150 kişiye Girişimci Olmak
isteyenlere Eğitim verdiğimiz, verimli projesi olanlara da KOSGEB destekleri de
sağladığımız “UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ”
2. GİV AKADEMİ kapsamında yıl boyunca yürütülen aylık en az 2 eğitim programını
kapsayan ve katılan girişimci işadamlarımıza önemli katkılar sağlayan eğitim
programlarımız devam etmektedir.
3. ‘UYGULAMALI ŞİRKET YÖNETİM SİMÜLASYON EĞİTİM PROGRAMLARI’ ile iş
adamlarımızın, girişimcilerimizin mevcut veya yapmayı düşündüğü işleri ile ilgili
gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde gerçek dünyanın ve ekonomi gerçeklerinin
uygulandığı tam ve doğru verilerle yaşandığı bilgisayar ortamında yaşayarak,
düşünerek, uygulayarak tecrübe kazanmalarına yardımcı olmaktadır.
Bahariye Mevlevihanesi Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:12 Eyüp İstanbul
Tel: +90 212 418 60 18 Faks: +90 212 501 31 05 www.giv.org.tr
4. Ayrıca tezli ve tezsiz olarak programlanacak olan girişimci firmaların patron ve
yönetici kişilerin gelişimine katkısı olacak olan üniversite ile birlikte yürütmeyi
düşündüğümüz ”GİRİŞİMCİLİK İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI”
5. Ülkeye ve kendi firmasına bugüne kadar önemli katkılar sağlamış, iş ve ticaret
dünyasının tecrübeli girişimci iş ve siyaset adamlarımızın tecrübelerinin paylaşıldığı
aylık “GİRİŞİMCİLİK BULUŞMALARI”
6. İlki 2011 de düzenlenen, her yıl ocak ayında düzenlenmeye devam edilecek olan
alanında başarılı olmuş, başarılı girişimci iş adamlarımızın değerlendirilip
ödüllendirildiği ”HAYATİ ÜSTÜN GİRİŞİMCİLİK” ödülleri. Ayrıca hayati Üstün
Girişimcilik Ödüllerinde diğer kategoriler;
*Ticarileşmemiş projelere verilen; proje fikir ödülleri(5 kişiye kademeli nakit para
ödülü)
*Projelerini hayata geçirmiş, özgün ürün veya hizmet ortaya çıkartarak başarıyı elde etmiş,
Ar-Ge’ye ve inovasyona dayanarak işletmesine ve ülkesine değer katmış; Ülkesine, bulunduğu
topluma, yaşadığı çevreye, değişen dünyanın değişen pazarlarına uyum sağlayan başarılı
girişimciye “Kurumsal Girişimci Ödülü” verilecektir. Adayların girişimciliği, Girişim fikri,
İstihdam etkisi, Ar-Ge çalışması, İnovasyon, Rekabetçiliği, İhracat başarısı, İthal İkame etkisi,
Akademi/Üniversite İşbirliği, Sürdürülebilirliği, Sosyal Sorumluluğu, Şeffaflık ve Hesap
Verebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir.
*Girişimcilik dünyasına yeni katılmış fakat yaptığı çalışmalarla, önemli başarılara imza atmış,
firmasını ve kendisini geliştirmiş, fark edilir bir şekilde ihracat, Ar-Ge ve yatırımlarla
farkındalık oluşturmuş başarılı girişimcilere “Yeni Girişimci Ödülü” verilecektir.
*Değerlendirme Heyeti tarafından tespit edilen kriterlere göre yapılacak ticarileşmemiş yeni
proje ve fikirlerle ilgili yapılan başvurular arasından seçilen, 5 adet projeye, para ödüllü
”Proje/Fikir Ödülleri” verilecektir. Yeni ve girişimcilik için önem arz eden inovasyon içerikli
açılımlar sunan bu tür proje ve fikirlerin desteklenmesi ülkemiz için önem arz etmektedir. Bu
ödüller, projelerin ticarileştirilmesine, yatırıma dönüştürülmesine ve yeni çalışmalar için
zeminler hazırlanmasına katkılar sağlanmakta, yeni girişimcilerin artması ve cesaretlenmesine
ortamlar hazırlamaktadır.
*Girişimciliği destekleyen, özendiren yazı veya haberlerle ilgili medya ödülü
*Girişimcilere destek olan, kolaylık sağlayan ve girişimcilik örnekleri sergileyen kamu
yöneticisi ödülü.
7. Her yıl yapılan mütevelli, üye ve gönüldaşlarımızın, iş dünyası, siyaset, bürokrasi ve
önemli şahsiyetleri ile buluşma kaynaşma ve tanışmasına vesile olan geleneksel
“İFTAR PROGRAMLARI”
8. Vakfımız bünyesinde zaman zaman yaptığımız basın, akademi, siyaset ve iş dünyasının
önemli şahsiyetleri ile yapılan ziyaret, tanışma buluşma programları
9. Yine üye veya üye olamayan girişimcilik ruhuna sahip insanlarımızla birlikte dünya
gerçeğini yakından takip ederek yurtdışı açılımlar yapacak, yurtdışında yatırım ve
pazarlama imkânları sağlayacak yurtdışı gezi iş bağlantıları fuar ziyaretleri
düzenlemek ve bu işbirliklerini geliştirmek. Mısır, Çin, Rusya, Almanya gibi ülke
ziyaretleri.
Bahariye Mevlevihanesi Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:12 Eyüp İstanbul
Tel: +90 212 418 60 18 Faks: +90 212 501 31 05 www.giv.org.tr
10. Girişimci işadamlarımızın ortak düşüncelerini, işbirliği güç birliği çerçevesinde daha
yapıcı kalıcı büyüyen sektörlerinde daha güçlü yapılara kavuşmasını sağlayacak iş,
proje geliştirme ve kaynakları en verimli kullanma imkânlarına yardımcı olma
çalışmaları
11. Ayrıca Vakfımız Bünyesinde yeni START-UP Projelerin ve yeni yatırımların
değerlendirilip Ülke Ekonomisine önemli katkılar sağlamak, Yeni GİRİŞİMCİLER
Kazandırmak düşüncesi ile BAHARİYE MELEK YATIRIM AĞI -*BBA Kurulmuş
faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.
Bahariye Mevlevihanesi Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:12 Eyüp İstanbul
Tel: +90 212 418 60 18 Faks: +90 212 501 31 05 www.giv.org.tr
Download

GİV NEDİR? Girişimci İşadamları Vakfı, 10 Ekim 1996 tarihinde