Ortadoğu Tekstil Makineleri Fuarı
16-19 Ekim 2014
TEKSTİL YATIRIMLARININ
YENİ MERKEZİNDE, YENİ BİR
BULUŞMA: OTM 2014 FUARI
Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun tekstilde cazibe merkezi haline geleceğini önceden
gördüğümüz için 2 senedir Gaziantep’te teknoloji üreticileriyle yatırımcıları bir araya
getirmeyi planlıyorduk. OTM 2014 Fuarı’nın gördüğü ilgi ve destek de ne kadar doğru
karar verdiğimiz bir kere daha göstermiş oldu.
“Tekstil Fuarları Tekstil Ülkesinde Yapılır” sloganıyla yola
çıktığımız ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarları,
dünyanın en önemli sektörel organizasyonlarından
birisi haline geldi. Bunda Türkiye’nin, dünyanın en
önemli tekstil merkezlerinden birisi olmasında çok
büyük bir payı bulunuyor. Çünkü Türkiye’de, global
ekonomik kriz döneminde bile tekstil sektörü durmadı;
yatırımına, üretimine, ihracatına devam etti. Türkiye’nin
lokomotif sektörlerinden olan tekstil, özellikle son
yıllardaki Ar-Ge, Ür-Ge, kaliteli ve niş üretimi ile de
dünyada tercih ediliyor.
Son yıllarda Türkiye’de tekstil yatırımları, özellikle Doğu
ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yoğunlaştı. Bunda
barış sürecinin yanı sıra, bu bölgelere verilen devlet
teşviklerinin de önemli payı oldu. Bu bölgelerde
tekstilin bu kadar yoğunlaşmasını destekleyen faktörler
arasında; yatırım yapılacak alanların genişliği, iş gücü
yoğunluğu, üretim maliyetlerinin (elektrik, su, enerji vb.)
düşük olması da bulunuyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU SÜREKLİ GELİŞİYOR
Bölgede yıllardır tekstil üretimi yapılan Gaziantep,
Adana, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş gibi illerin
yanı sıra; Osmaniye, Adıyaman, Mardin gibi yeni tekstil
yatırımlarının yapıldığı iller de dikkat çekiyor. Bu
hareketlilik sebebiyle Doğu ve Güney Doğu Anadolu,
Türkiye’nin son dönemdeki tekstil merkezi haline geldi.
Biz de Tüyap ve Teknik Fuarcılık olarak yatırımların
devam ettiği bu dönemde OTM 2014 Fuarı’yla teknoloji
üreticisi firmalar ile bölgedeki tekstil üreticilerini
Gaziantep’te buluşturmaya hazırlanıyoruz. Çünkü
Gaziantep; tekstil yoğun şehirlerimize yakınlığı, konaklama kapasitesi ve çeşitliliği, bölgenin sanayi ve ticaret
merkezi olması, turizminin gelişmiş olması gibi sebeplerle, özellikle yurt içi ve yurt dışı ulaşımdaki kolaylığı ile
böyle önemli bir uluslararası fuara ev sahipliği yapacak
en önemli merkez özelliği taşıyor. ITM Texpo Eurasia
2012 ve 2013 fuarlarında gelen talepler de bizi bu fuarı
gerçekleştirmek için harekete geçiren önemli bir etken
oldu. Çünkü bölge sadece Türkler değil, yabancılar da
yatırım yapmaya başladı. Bunun sonucunda Doğu ve
Güney Doğu’da, özellikle son 2 yılda birçok Organize
Sanayi Bölgesi açıldı, hala da yapılmaya devam ediyor.
Bu sanayi bölgelerinde, ağırlıklı olarak tekstil ve konfeksiyon yatırımları dikkat çekiyor.
YABANCI YATIRIMCILARIN DA GÖZÜ BÖLGEDE
Arap Baharının ardından yenilenen Orta Doğu’nun da
gözü bu bölgenin üzerinde; hem yatırım hem de ticaret
için bölgeyi merkezleri haline getirdiler. Özellikle Irak,
İran vb.ye en yoğun ihracat bu bölgeden yapılıyor.
Hatta bu sebeple Gaziantep Ticaret Odası, Nisan
ayından itibaren hizmet verecek olan Erbil İrtibat Ofisi’ni
açıyor. Bu ofis, Erbil Başkonsolosluğumuz, Ticaret
TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş.
Tel.: +90 212 867 11 00 - 867 12 00
Fax : +90 212 886 67 46
E-Mail : [email protected]
Necip GÜNEY
Teknik Fuarcılık
Ataşeliği ve Erbil Ticaret Odası ile uyum içerisinde
işadamlarımıza hizmet verecek. Her gün Erbil’e uçak
seferlerinin olması da bu ticareti destekleyici bir etken
oluyor. Ayrıca Uzak Doğulu ve Batılı yatırımcılar da
Doğu ve Güney Doğu bölgesinde yatırım yapmaları
çok dikkat çekiyor. Bunda da uygun koşullar, düşük
üretim ve yatırım maliyetleri, devletin yabancı yatırımcıya teşvikleri, Türkiye’nin lojistik konumu vb. dünya
genelinde yatırımcıları ülkemize ve bu bölgeye çekiyor.
Bu gibi sebeplerle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun
tekstilde cazibe merkezi haline geleceğini önceden
gördüğümüz için 2 senedir Gaziantep’te teknoloji
üreticileriyle yatırımcıları bir araya getirmeyi planlıyorduk. OTM 2014 Fuarı’nın gördüğü ilgi ve destek de ne
kadar doğru karar verdiğimiz bir kere daha göstermiş
oldu. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası,
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi yönetimlerine ve ekibine, bize yardımlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum… Ayrıca ITM
Texpo Eurasia Fuarlarında olduğu gibi, OTM 2014
Fuarı’nda işbirliği ve desteğini esirgemeyen TEMSADTürk Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği’ne
de teşekkürlerimi sunuyorum.
Tüyap& Teknik Fuarcılık ortaklığıyla, 16-19 Ekim 2014
tarihlerinde, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde
yapacağımız OTM 2014 Ortadoğu Tekstil Makineleri
Fuarı’nda görüşmek dileğiyle…
Teknik
www.teknikfuarcilik.com
SATIŞ & PAZARLAMA / SALES & MARKETING
TEKN‹K FUARCILIK YAY.REK.T‹C.LTD.ŞT‹.
Tel.: +90 212 876 75 06
Fax: +90 212 876 06 81
E-Mail : [email protected]
GAZiANTEP
Bu Fuar 5174 Sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.
Genel Yayın Müdürü Necip GÜNEY
Satış Pazarlama Müdürü Mehmet YÜKSEL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömral TİRYAKİ
Uluslararası İlişkiler Müdürü Yusuf AKBOLAT
Haber Koordinatörü Seda DEMİRDELEN
İdari İşler Müdürü Şenol YALIN
Yapım Teknik Fuarcılık Yayıncılık Ltd. Baskı-Cilt Özal Matbaa
OTM 2014 NEWS, Tekstil Teknoloji Dergisi’nin ücretsiz ekidir.
Grafik Servisi Ümit TİRSİ
Download

Devamı - OTM 2014