Hazırlayan: Gündem KONT
İzmir Ticaret Odası
EKVADOR TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI
Ekvador Türkiye Büyükelçisi Augusto Saa Corriere, Ticaret Müsteşarı Juan Francisco Navas, İdari
Ataşesi Francisco Canizares ve İdari Asistan Zeynep Çelikel 22 Ekim 2014 tarihinde, Odamızı ziyaret
ederek, Ekvador Ticaret ve Yatırım Fırsatları toplantısı gerçekleştirmişlerdir.
Toplantı esnasında, Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürü Uğur Sülün ve
Ekvador Türkiye Büyükelçisi Augusto Saa Corriere tarafından açılış konuşması yapılmış, Büyükelçi
Corriere ve Ticaret Müsteşarı Navas tarafından, Ekvador’da Yatırım, Ekvador’un İhraç Ürünleri ve
Ekvador’da Turizm konulu sunumlar gerçekleştirmiştir.
Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürü Uğur Sülün yaptığı açılış konuşmasında
2014 yılı içerisinde Ekvador’u üçüncü kez Odamızda ağırladığımızı ancak Büyükelçi’nin Odamıza ilk
ziyareti olduğunu belirtmiştir. Ekvador ile ülkemizin, özellikle İzmir’in ticari ve ekonomik ilişkilerinin
yeterli olmadığını, ülkemiz ve Ekvador arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri
sonuçlandığında, ticaret hacmin artacağını belirtmiştir.
Uğur Sülün, ülkelerimiz arasındaki 2013 yılı ticaret hacminin 177 milyon dolar ve Ekvador’a
ülkemizden en fazla ihraç edilen ürünlerin demir-çelik profilleri, Elektrik transformatörleri, Demir-çelik
çubuklar, İzole edilmiş tel, kablolar, Buzdolabı, Dondurucu ve soğutucular, Traktörler, Kauçuk lastik,
Fındık, Kara taşıtları aksamı olduğunu belirtmiştir.
Ekvador’dan en fazla muz, kahve, tekstil aksesuarları, ağaçtan eşya, tütün, kakao yağı, meyve
konserveler ve kesme çiçek ithal edilmekte olduğunu belirten Sülün, iki ülke arasında vize muafiyeti
Hazırlayan: Gündem KONT
İzmir Ticaret Odası
bulunması, ticaretin arttırılması konusunda işadamlarımıza büyük bir fırsat sağlamakta olduğunu,
karşılıklı olarak direkt uçuşların bir an evvel başlaması da önem arz etmekte olduğunu ifade etmiştir.
Ekvador ile ilgili toplantıda öne çıkan bilgiler aşağıdaki gibidir:
Güney Amerika’nın batısında Pasifik kıyısında yer alan Ekvador, Kuzey, Güney Amerika ve Orta
Amerika arasında köprü görevi görmektedir. 16 milyon nüfusa sahip Ekvador‘un biyoçeşitlilik
açısından dünyanın en zengin ülkesidir.
Dünyanın en büyük muz tedarikçisi, bölgenin de en büyük kesme çiçek üreticisi ve ihracatçısı olan
Ekvator, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde de oldukça gelişmiştir. Ekvator endüstrisindeki başlıca
sektörler petrol, gıda işleme, tütün, balıkçılık, madencilik, tekstil, mobilya ve kimyadır.
Turizm açısından da volkanik manzaraları, yağmur ormanları, koloniyel mimarisi, plajları ve Galapagos
Adaları ile büyük bir eko-turizm potansiyeline sahiptir. Ülkeyi her yıl yaklaşık 1 milyon turist ziyaret
etmektedir.
Download

EKVADOR TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI