Petrol Araştırma Merkezi (PAL)
PAL, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte ve ODTÜ Petrol ve
Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünün katkılarıyla kurulmuştur. Merkezin amaçları, petrol sektörünü
ilgilendiren petrol-doğal gaz arama ve üretim, rafinaj ve taşıma konularında araştırma yapmak, kamu ve
özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak, yurtdışındaki araştırma merkezlerinde
ve endüstride olan gelişmeleri takip etmek ve mevcut bilgileri ülkemize kazandırmak, petrol sektöründe
değişik alanlarda uygulanan metodlarda ve teknolojide geliştirici, özgün bilimsel araştırma ortamı
oluşturularak yaratıcılığı özendirmek, petrol şirketlerinin talep edecekleri servis hizmetlerini vermek, bu
çerçevede petrol ve ürünlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilebilmesi amacıyla analizleri yapmak
ve analiz yöntemlerini geliştirmek, merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim vermek, petrol
endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak ve ihtiyaçlara cevap verecek düzeye gelince Petrol Araştırma
Enstitüsü olabilmek için gerekli çalışmaları yapmaktır.
Download

Petrol Araştırma Merkezi (PAL)