ADIYAMAN
22 NİSAN 2014
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
Düzenleyen Kurum
Adıyaman Üniversitesi
Kahta Meslek Yüksekokulu
Veterinerlik Bölümü
Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ŞAHAN (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü SUCAK (Sekretarya)
Yrd. Doç. Dr. Cavidan Gül VARIŞ
Yrd. Doç. Dr Erhan TAŞAR
Öğr. Gör. Oğuz AĞYAR
Düzenleme Tarihi
22 Nisan 2014
Saat : 10:00
Düzenleme Yeri
Adıyaman Üniversitesi
Merkezi Araştırma Laboratuarı Konferans Salonu
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
Sunuş
Hayvancılık sektörü, ülke ekonomisini geliştiren, birim yatırıma yüksek katma
değer oluşturan ve düşük maliyet ile istihdam sağlayan bir sektördür.
Türkiye’de halkın önemli bir kısmının geçim veya ek gelir kaynağı olan
hayvancılık, düşük maliyetli istihdam yaratmasının yanı sıra, ülke istihdamının
önemli
bir
kısmını
karşılaması,
besin
kaynaklarının
kaliteli
gıdaya
dönüştürülmesi ve sanayi sektörünün birçok koluna girdi sağlaması açılarından
büyük bir önem arz etmektedir. Adıyaman hayvancılığa elverişli kaliteli kaba
yem ve geniş tarım arazi varlığı ile hayvancılığı ön plana çıkarmaktadır. Bu
nedenle hayvancılık sektörünün mevcut durumunun, bölgenin güncel
nitelikteki sorunlarının, ihtiyaçlarının, potansiyelinin analizler ile ele alınması,
bölgede hayvancılık sektörün anlaşılması açısından dikkate alınması gereken
bir noktadır.
Adıyaman Hayvancılık Çalıştayı; ilgili tüm kesimlerin katkısı ve sahiplenmesi
ile sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşülmesi için önemli bir
fırsat sunmuştur.
Sahip oldukları birikimi katılımcı bir ortamda bölgenin ve toplumun genel
yararı için özveriyle paylaşan Çalıştay katılımcılarına şükranlarımı sunarım.
Düzenleme Komitesi Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ŞAHAN
1
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
Adıyaman’da hayvancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin
tartışıldığı “Adıyaman Hayvancılık Sektörü Çalıştayı” 22 Nisan 2014 tarihinde
Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. 10:0016:00 saatleri arasında 3 oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk
oturumunda, açılış konuşmaları, ikinci oturumunda sektör temsilcilerinin
konuşmaları yapılmış üçüncü oturumunda ise Adıyaman İli Hayvancılık
sektörünün sorunları ve çözüm önerileri tartışılmıştır.
Adıyaman Hayvancılık Sektörü Çalıştayına, Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Mahmut
KARAMAN, Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil ALAN,
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Kemal ŞAHİN, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer ASLANTÜRK, Adıyaman Kırmızı Et
Üreticileri Birliği Başkanı Nuri ANAÇ, Üniversitemiz akademik ve idari
personeli, Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışanları,
sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
2
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
Çalıştayın açılış konuşmaları sırasıyla Kâhta Meslek Yüksekokulu
Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep ŞAHAN, Adıyaman
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil ALAN ve Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ tarafından gerçekleştirildi.
3
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
Kâhta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Zeynep ŞAHAN, açılış konuşmasında şunları ifade etti.
‘‘İnsanoğlunun en eski uğraşı alanlarından ve geçim kaynaklarından
birisi olan hayvancılık günümüzde de bu konumunu sürdürmektedir.
Hayvancılık,
insan
beslenmesinde
hayvansal
protein
kaynağını
oluşturmanın ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmanın yanı sıra bitkisel
üretim ve sanayi artıkları ile başka türlü değerlendirilmesi mümkün olmayan
alanları değerlendirme ve istihdam yaratma gibi özelliklere sahip olan çok
yönlü bir üretim sektörüdür.
Günümüzde
ülkelerin
gelişmişlik
düzeylerinin
belirlenmesinde
kullanılan kriterlerden birisi de kişi başına tüketilen hayvansal ürün miktarıdır.
Yetişkin bir insanın günlük toplam protein ihtiyacı 63 gramdır. Bu ihtiyacın en
az 32 gramını hayvansal kaynaklı proteinlerden karşılanması gerekmektedir.
Buda ancak et, süt, yumurta ve bal gibi hayvansal kökenli protein
kaynaklarının tüketilmesiyle mümkündür. Avrupa’da kişi başına tüketilen
hayvansal protein miktarı 65 gram, Amerika’da 74 gram iken Türkiye’de bu
rakam 26 gramdır. Bu veriler, besin piramidinin çatısının oluşturan hayvansal
protein kaynağından ne kadar az yararlanabildiğimizin bir göstergesidir.
Türkiye coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi
için uygun ortam ve önemli bir potansiyele sahiptir. Geniş yaylaları ve dağ
çayırları ile Türkiye önemli bir hayvan yetiştirme alanıdır. Tarımsal üretimin
önemli bir kısmını (%40) hayvancılık oluşturmaktadır. Özellikle ilimizin de
içinde bulunduğu GAD ve DAD bölgeleri Türkiye hayvancılığının lokomotifi
konumundadır. Gelişmiş ülkelerde tarımsal gelirlerin %75’lere varan bölümü
4
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
hayvancılıktan elde edilirken Türkiye için bu oranın %40’larda olması
havyacılık sektörü için yapmamız gereken çok işin olduğunu göstermektedir.
Bir ülkede hayvansal üretimi arttırmak ya hayvan sayısını arttırmak ya
da hayvan başına alınan tüm verimleri yükseltme ile olur. Birinci yolun
alternatif olamayacağı açıktır. Çünkü bu seçenek bilimsel açıdan incelendiğinde
ekonomik olmadığı görülür. Orta vadede ve kesin çözüm alınabilecek yol, ülke
hayvancılığını
ıslah
edici,
hayvan
başına
verimi
arttırıcı
politikalara
yönelmektir. Türkiye'de gelişmiş ülkelere göre hayvan başına düşen et ve süt
verimleri ıslah çalışmaları, besleme, bakım ve üreticilerin eğitim yetersizliği
sonucu düşüktür. Türkiye'de bitkisel ürünlerde uygulanan desteklemelere
benzer bir uygulama hayvancılık işletmeleri için de geçerlidir. Bu destekleme
kısaca hayvancılık işletmelerinin ayakta durmasını sağlayan bir destekleme
olup üretmeye ve işletmeleri büyütmeye yönelik değildir. Örneğin uzun yıllar
köylere bedelsiz inek dağıtımı yapılmıştır. Bu dağıtım ile herkesin inek sahibi
olması sağlanmıştır. Ancak Türkiye hayvancılığının entansif tarıma geçebilmesi
için ölçek ekonomisinden yararlanabilecek işletmeler teşvik edilmelidir. Bu
sayede işletmeler büyüyerek katma değer sağlayabileceklerdir. Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığının
son
yıllarda
aldığı
önlemler
ve
desteklerle
hayvancılıkta kötü gidişatın önüne geçilmiş ve olumlu sonuçlar alınmaya
başlanmıştır.’’
Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil ALAN
katılımcılara kapsamlı bir sunum yaparak Adıyaman'ın hayvancılık sektörü
içerisindeki yerini Adıyaman hayvancılığının son on yılına ait verileri vererek
anlattı ayrıca katılımcılara İlimizdeki hayvancılık desteklemeleri hakkında
bilgiler verdi. Alan destekler kapsamında ilimize 2013 yılında toplam
7.493.457,49 TL destek yapıldığını bunların ise çiğ süt desteklemesi, arılı kovan
5
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
desteklemesi, besilik erkek sığır desteklemesi, anaç sığır desteği, suni
tohumlamadan doğan buzağı desteği, anaç koyun keçi desteklemesi başlıkları
altında yapılan desteklemeler olduğunu belirtti.
Alan ‘nın konuşmasının ardından Üniversitemiz Merkezi Araştırma
Laboratuvarı Müdürü Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ laboratuar hakkında bilgi
vererek hayvancılık sektörünün hangi analizleri yaptırabileceklerini anlattı.
Açılış konuşmalarının sonuncusu Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Talha GÖNÜLLÜ tarafından yapılmıştır.
6
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ yaptığı
konuşmada Üniversitemizdeki yenilikleri anlatarak Üniversitemizin gelişmesi,
uluslararası ve ulusal arenada adının duyulmasının halkımızla beraber
olacağını ifade etti. Konuşmalarını sürdüren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Mustafa
Talha
düzenliyoruz.
GÖNÜLLÜ
Biz
üniversite
“Bugün
olarak
burada
bu
gelişimimizi
çalıştayların
altıncısı
halkımızla
beraber
yürütüyoruz. Bu çalıştaylar aracılığıyla Adıyaman’ımızda bulunan sektörleri
öğretim üyelerimizle kuşatarak, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Böylece hem
Üniversitemiz hem de Adıyaman’ımızın gelişmesine katkı sunuyoruz. Sizlerin
bu çalıştaylara ilgi göstermesi doğrusu bizleri cesaretlendiriyor. İnşallah
önümüzdeki dönemlerde bu çalıştayların sayısını artırarak haftada bir
yapmaya çalışacağız. Bu çalıştaylarda sektörlerimizin sorunlarını açık açık
konuşarak o sorunları çözüp yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim
7
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
Adıyaman’da katma değer oluşturan sektörler olarak dünyayı yakalamamız
lazım. Biz Üniversite olarak tüm sektörlerimizin yanındayız ve bize düşen
yönüyle onların sorunlarını çözmeye hazırız.” dedi.
Açılış konuşmalarının tamamlanmasıyla birlikte çalıştayın birinci
bölümü sona erdi.
Çalıştayın ikinci bölümünde sektör temsilcileri birer konuşma yaparak,
sektör içinde bulunan sorunları dile getirdi. Öğle arası verilen aradan sonra
çalıştayın üçüncü bölümünde Kâhta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cavidan GÜL VARIŞ ’ın Veterinerlik Bölümü ve
Yüksekokulun çalışmaları hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından sektör
temsilcileri ve diğer katılımcılar çalıştay boyunca ortaya konan sorunların
8
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
çözülmesi konusunda neler yapılması gerektiğiyle ilgili fikir alışverişinde
bulunup, soru-cevap şeklinde tartışarak çözüm önerileri ortaya koymuşlardır..
Çalıştay hayvancılık sektörü tarafından yoğun ilgi görmüş ve interaktif
olarak sorunlar ortaya konularak çözümler masaya yatırılmıştır Yapılan
değerlendirmelerde aşağıdaki konular dile getirilmiştir.
1. İldeki kesimhanelerin yetersiz kaldığı, bu bağlamda kesime ilişkin
tesislerin artırılması gerektiği belirtilmiştir.
2. Kaliteli ve verimli üretim için organize hayvancılık bölgesinin
oluşturulması tartışılmış ancak bu önerinin uygulanabilirliğinin salgın
hayvan hastalıkları nedeniyle sakıncalı olduğu çünkü organize bölgede
bir işletmede görülecek hastalığın organizede bulunan diğer işletmeleri
de etkileyeceği belirtilmiştir.
3. Hayvancılık kapsamında çobancılığın artık rağbet görmediği, bu konuda
eğitim çalışmalarının yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
4. Küçükbaş
hayvancılıkta
en
büyük
sorunun
meraların
kullanılamazlığının olduğu belirtilmiş mera kanununun bu sorunların
üzerinden gelecek şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
5. Üniversite ve hayvancılık sektörünün ortak çalışmalarda buluşmasının
önemi belirtilmiştir. İlimiz hayvancılık sektörünün kalifiye eleman
ihtiyacının Üniversitemiz Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik
Bölümü tarafından karşılanabilirliğinin önemi belirtilmiştir.
6.
Hayvancılıkta
bilimsel
besleme
yöntemlerinin
kullanılmasının
gerekliliği vurgulanmış ve bu konuda ilimiz hayvancılık sektörü
temsilcilerinin Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü öğretim
elemanlarından istedikleri zaman destek alabilecekleri belirtilmiştir.
9
ADIYAMAN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
7. Kanatlı sektörünün Adıyaman İlinde tek bir işletme tarafından temsil
edildiği ve bu sektörün başka işletmeler kurularak geliştirilmesi
gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca kanatlı sektörünün yem teminini civar
illerden karşılıyor olmasının yem maliyetini arttırdığı ve ilimizde kanatlı
sektörüne de hitap edecek yem fabrikası ihtiyacının olduğu belirtilmiştir.
8. Hayvancılıkta
karşılanmasının
maliyetin
%
70’ini
güçlüğünden
oluşturan
bahsedilmiştir.
yem
Yem
masraflarının
bitkilerinin
yetiştirilmesi için sulak olmayan tarım arazilerinin sulanabilir tarım
arazilerine dönüştürülebilmesinin hayvancılık için çok önemli olduğu ve
bu konuda DSİ ile irtibata geçilmesi gerektiği belirtilmiştir.
9. Bölgeye uygun alternatif yem bitkilerinin tespiti ile yem maliyetlerinin
düşürülebilineceği belirtilmiştir.
10. Tarım bakanlığı tarafından yapılan hayvancılık desteklerinin daha etkin
ve kolay kullandırılmasının gerekliliğinden bahsedilmiş bu konuda
bürokratik işlemlerin ve prosedürlerin en aza indirilmesinin gerekliliği
belirtilmiştir.
11. Hayvansal ürünlerin markalaşma ve patent uygulamalarına gerekli
önemin verilmesinin gerekliliği belirtilmiştir.
10
Download

ADIYAMAN 22 NİSAN 2014 - Adıyaman Üniversitesi