YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ
HKUK 428 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN
OLAY 1 - İngiliz vatandaşı 18 yaşındaki (İ) ile Türk vatandaşı 20 yaşındaki (T), Türkiye’de
nişanlanmışlardır. Bunun üzerine (İ) evlilik hazırlığı için İzmir’de bir beyaz eşya mağazasından alışveriş
yapmıştır. Daha sonra (T), (İ) ile evlenmek istemediğine karar verip nişanı bozmuştur. Bunun üzerine
(İ), (T)’ye karşı İzmir mahkemelerinde manevi tazminat davası açmıştır.
NOT 1: İngiliz hukuku ehliyeti ikametgâh hukukuna bağlamaktadır.
1) (İ) ve (T)’nin nişanlanma ehliyetlerini değerlendiriniz. Bu konuda hangi hukukun maddi
kuralları uygulanacaktır?
2) (İ) aldığı beyaz eşyaları bu işlemi yaparken ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle iade etmek
istemektedir. (İ)’nin bu iddiası yerinde midir?
3) (İ)’nin (T)’ye karşı açtığı davada uygulanacak olan hukuk nedir? NOT 2: İngiliz hukukunda
nişanlanma düzenlenmemiştir.
OLAY 2 – Fas vatandaşı olan Bay (F), ülkesinde Fas vatandaşı olan Bayan (B) ile hali hazırda evli
bulunmaktadır. Bay (F) turistik amaçlı Türkiye’ye gelip burada Bayan (T) ile tanışmıştır. Bayan (T) ve
Bay (F) Türkiye’de evlenmeye karar vermişlerdir.
NOT: Fas Hukuku’na göre birden fazla kişiyle evlilik mümkündür.
4) (F) ile (T)’nin evliliğini evlenme ehliyeti ve şartları bakımından değerlendiriniz.
OLAY 3 – Yunan vatandaşı (Y) ile Türk vatandaşı (T) Paris’te Türk Konsolosluğu’nda evlenmişlerdir.
Evlenme sırasında konsolosluk taraflara evliliğin şeklinin Yunan hukukuna göre geçersiz olacağını
hatırlatmıştır (Yunan hukukuna göre evlilik ancak Yunan Ortodoks Kilisesi’nde yapıldığı halde şeklen
geçerli sayılır). Daha sonra (Y) işi olduğunu söyleyerek Yunanistan’a dönmüş (T) ise beraber yaşamayı
kararlaştırdıkları İstanbul’a gelmiştir. (Y)’nin Yunanistan’da kendisini aldattığını öğrenen (T)
İstanbul’da boşanma davası açmış ve nafakaya hükmedilmesini talep etmiştir.
NOT: (T) dava sırasında tedbir nafakası da talep etmiştir.
5) Tarafların evlenmeleri geçerli midir? Evlenmenin şekline uygulanacak olan hukuku tartışınız.
6) Boşanma davasında uygulanacak hukuk nedir?
7) Taraflar arasındaki nafaka yükümlülüğüne uygulanacak hukuku açıklayınız.
OLAY 4 – Alman vatandaşı (A) ile Türk vatandaşı eşi (T) Türkiye’de yaşamaktadırlar ve 17 yaşındaki
(Ç)’yi evlat edinmişlerdir. Daha sonra (A) vefat etmiştir. (A) ölmeden önce noterde yaptığı
vasiyetnamesinde eşi (T)’nin kendisini birçok kez öldürmeye çalışması sebebiyle kendisini mirastan
mahrum ettiğini ve bütün mirasını (Ç)’ye bıraktığını beyan etmiştir.
8) (A) ile (T)’nin (Ç)’yi evlat edinmesinde uygulanacak hukuku tespit ediniz. Evlat edinme geçerli
midir?
9) (A)’nın mirasına uygulanacak hukuk nedir?
10) (A)’nın yaptığı vasiyetname geçerli midir? (A)’nın mirasçılarını tespit ediniz.
Download

uluslararası özel hukuk ıı pratik çalışması (25.03