Mitoz bölünme ve DNA değişimi
DNA miktarı
X=Hücrenin interfaz
başlangıcındaki
kromozom
sayısı.Genelde 2n ya da
n olabilir.
2x=Hücre döngüsünde
S evresi sonucunda
DNA'nın iki katına
çıkması
Eğer x=2n ise 2x=4n
x=n ise 2x=2n olur
P.
M.
A. Telofaz
2x
x
G1
İnterfaz
S
G2
Karyokinez
Sitokinez
Kardeş Kromatit ayrılır
Hücre Döngüsü
aşamaları
MAYOZ bölünme ve DNA değişimi
DNA miktarı
Mayoz 1
P. M. A. T. (I)
4n
2n
MAYOZ 2
P .M. A. T. (II)
n
G1
İnterfaz
S
G2
Karyokinez
Homolog kromozomlar
ayrılır
Sitokinez
Karyokinez
Sitokinez
Kardeş Kromatit ayrılır
Hücre
Döngüsü
aşamaları
Download

DNA miktarı x PMA Telofaz İnterfaz Karyokinez Sitokinez 2x